Anglická gramatika – vše, co potřebujete [seznam]

Anglická gramatika, speakingo, gramatika, kurz

Anglická gramatika zahrnutá v online kurzu angličtiny Speakingo – vše, co potřebujete k svobodné komunikaci v angličtině! Podívejte se, jaká zadání praktikujeme v tomto online kurzu angličtiny (seznam s odkazy na 180 textů!). Jaké jsou úrovně pokroku a jak vůbec vypadá učení anglické gramatiky se Speakingo?


Anglická gramatika v online kurzu angličtiny Speakingo

Ano, učení gramatiky není to nejdůležitější. Píšu o tom hodně.

To však nic nemění na skutečnosti, že mezi námi jsou ti, kteří mají rádi gramatiku! Pokud je vše jasně vysvětleno, bez přílišné technické slovní zásoby, učení anglické gramatiky se ukáže být docela příjemné, jednoduché a srozumitelné!

A co víc, pokud jsme stále v režimech školního výukového systému, nebo potřebujeme znát angličtinu „na papír“ a nejen pro schopnost komunikovat, pak je učení anglické gramatiky bohužel nezbytné. Z jednoduchého důvodu, že anglická gramatika je velmi snadno objektivně testovatelná, zatímco komunikační dovednosti jsou velmi individuální záležitostí a pro učitele cizích jazyků je velmi obtížné je hodnotit. Proto se s ní tolik setkáváme na různých zkouškách …

Bez ohledu na to, jaká byla vaše motivace učit se anglickou gramatiku, zvu vás na následující kurz anglické gramatiky se Speakingo. V něm postupně popisuji všechny gramatické problémy, kterými procházíme během online kurzu angličtiny Speakingo (tj. vše, co potřebujete, a ještě více!).

Následující položky o anglické gramatice jsou skvělým doplňkem a vysvětlením, pokud se učíte mluvit anglicky v kurzu Speakingo.

V rozbalovací nabídce v profilu studenta (stránka s dívkami s britskou vlajkou a mořem) v dolní části stránky najdete odkazy na následující texty, které představují oblasti anglické gramatiky pokryté v dané lekci angličtiny v online kurzu Speakingo. Seznam je samozřejmě pouze orientační, protože každá věta obsahuje mnoho různých gramatických témat. Doporučuji se čas od času podívat na tyto texty jako na doplněk.

jak a kde se začít učit angličtinu na online kurzu speakingo
Viz také: Jak a kde začít učit angličtinu v kurzu Speakingo?

Musím platit za kurz, abych měl přístup k textům o anglické gramatice na blogu Speakingo?

To však neznamená, že účast na placeném kurzu je povinná – texty lze číst i izolovaně od tohoto kurzu angličtiny s počítačem.

Samozřejmě, bohužel se může ukázat, že tímto způsobem získáte pouze teoretické, pasivní porozumění anglické gramatiky. Bez aplikace těchto pravidel v praxi, aniž bychom je mnohokrát řekli nahlas, bude obtížné je aplikovat v reálných situacích, včetně ústní zkoušky.

Proto samozřejmě doporučuji kombinovat teorii – s doufejme, že docela jasnými a zajímavými popisnými texty – s jejich aplikací v mnoha větách, praxi mluvení s počítačem v online kurzu angličtiny Speakingo.

online kurz angličtiny pro kočky speakingo

Jak se učí anglická gramatika online na Speakingo?

Kurz angličtiny Speakingo zahrnuje mluvení v celých větách s počítačem, který rozumí tomu, co mu říkáte. To je možné díky použití moderní technologie rozpoznávání řeči. Věty, které opakujete, však nejsou náhodné. Postavil jsem je na základě vlastního seznamu 2000 nejdůležitějších anglických slov, jejichž znalost vám umožní porozumět 90% anglických konverzací. Sestavil jsem ho na základě několika podobných seznamů, s přihlédnutím k potřebám moderního studenta anglického jazyka.

A tím to nekončí.

Větný program obsahuje veškerou gramatiku, kterou potřebujete znát ke složení maturitní zkoušky z angličtiny, a to i na rozšířené úrovni, nebo získat nějaký certifikát v angličtině, např. První certifikát (samozřejmě se musíte vždy připravovat na každou zkoušku zvlášť, protože zkoušky z angličtiny – prověřují nejen vaši znalost angličtiny, ale především… vaši schopnost složit zkoušky!).

V online kurzu angličtiny Speakingo opakováním vět jako dítě podvědomě asimilujete všechny gramatické struktury, které potřebujete. To je nejlepší způsob, jak se naučit anglickou gramatiku, což potvrzují mé vlastní zkušenosti i četné vědecké studie.

Nicméně, jak jsem již zmínil, někdy stojí za to vysvětlit něco teoreticky a to je to, co je následující online kurz gramatiky angličtiny Speakingo.

greg kay, speakingo
Viz také: Slovníček frází pro mluvení počítačem

Jak vypadá výuka anglické gramatiky v kurzu Speakingo?

Online kurz angličtiny Speakingo je rozdělen do šesti úrovní znalostí podle evropské stupnice CEFR (od A1 do C2). Každá úroveň kurzu odpovídá materiálu obsaženému v jedné klasické učebnici angličtiny, která se obvykle probírá po celý rok (pokud máme hodiny v jazykové škole dvakrát týdně). Každá úroveň postupu má 10 lekcí. Každá lekce obsahuje více než 40 párů otázek a odpovědí.

Učení angličtiny na Speakingo není o rychlém „proletění“ těchto vět. Můžou, ale nemusí nutně zůstat v našich hlavách. Učení je vždy o pravidelném opakování – nevěřte prodejcům, kteří slibují magické kurzy pro rychlé učení se cizím jazykům!

Ale co můžete udělat, je užívat si výuku!

V malých, příjemných krocích se pohybujte vpřed, několikrát opakujete každou lekci kdykoliv, během dne nebo v noci. Kromě toho, pro zábavu můžete číst texty na blogu. A v určitém okamžiku budete překvapeni, když si uvědomíte, že celá tato angličtina se vám zaryla pod kůži!

Zvláště na začátku se nebojte, že učitel (rodilý mluvčí) vysloví věty poměrně rychle, nebo že něčemu nerozumíte – kdyby tomu tak nebylo, nebyli byste začátečníky!

Pokud se vám materiál zdá příliš obtížný, dejte si více času. Opakujte jednu lekci tolikrát, kolikrát je potřeba.

Na kurzu Speakingo nemáte žádné limity na opakování, kolikrát byste mohli lekci použít, takže jej používejte tolik, kolik chcete! Je lepší se naučit jednu lekci dobře, než nerozumět pěti!

Než „přeskočíte“ na další lekci nebo úroveň pokroku, doporučuji také hrát si s výslovností a snažit se vytvářet věty na vyšší, náročnější úrovni rozpoznávání řeči.

Věty, které zopakujete správně třikrát, budou méně často vraceny pro opakování ve druhé a třetí části lekce (v první a poslední části lekce jsou příklady vždy stejné, tj. ty, které jsou v didaktice dané lekce). Naučené věty se mohou po určité době objevit v opakováních, takže jsou pak uloženy v dlouhodobé paměti – místo toho, aby z ní vyletěly, jak se bohužel někdy děje s nesourodými znalostmi.

¿Cómo es aprender inglés en el curso en línea de Speakingo?
Viz také: Jak vypadá výuka angličtiny v online kurzu Speakingo?

Níže je uveden seznam textů popisujících všechny problémy, se kterými se setkáme v online kurzu angličtiny Speakingo.

Jaké jsou fáze učení anglické gramatiky v kurzu Speakingo?

S následujícím seznamem nestojí za to zacházet příliš striktně, protože každá věta obsahuje celé množství otázek, které by mohly být diskutovány.

Proto je tento seznam spíše orientační, umožňuje systematicky zavádět nový materiál a prohloubit své znalosti o následných otázkách. Pouhá jedna věta může představit několik témat najednou (zejména na začátku), která jsou shrnuta v následujících lekcích, chtěl jsem teorii rovnoměrně rozložit po lekcích.

Následující texty si můžete přečíst systematicky a postupně. Ale můžete také skákat z tématu na téma – také z jiných úrovní – a přečíst si, co vás zajímá.

Za tímto účelem se jejich obsah navzájem propojil, aby sledoval přirozenou zvědavost studenta. Protože z vědeckého hlediska je zvědavost také jedním z důležitých klíčů k úspěchu ve vzdělávání!

Příspěvky často vyvolávají více otázek, než potřebujeme, zejména na základních úrovních. Proto se nebojte, pokud nerozumíte všemu napoprvé – k těmto záznamům se ještě vracíme v dalších lekcích!|

Online kurz angličtiny, speakingo

Anglická gramatika zahrnutá v: Základní začátečnické úrovni CEFR-A1

První stupeň pokročilosti je určen pro beginners (doslova začátečníky nebo úroveň A1 na evropské stupnici CEFR). Pokud jste opravdu začátečník, doporučuji poslouchat každou lekci několikrát, aby vás neodradilo velké množství nového materiálu. Každý učitel angličtiny však ví, že většina začátečníků jsou takzvaní „false beginners“ – ve skutečnosti už něco málo znají. Mnoho anglických slov se běžně používá v češtině, známe také anglickou abecedu a každý už zná něco z filmů nebo školy.

Ale přesvědčte se sami, zda se tyto věty pro vás ukáží jako jednoduché nebo obtížné. Ale na tom nezáleží – je důležité je systematicky opakovat a postupovat vpřed svým tempem!

Začátečník úroveň A1: Anglická gramatika v lekci 1

Vzhledem k tomu, že se jedná o vaši první lekci, důkladně jsem pokryl všechny příklady v tomto příspěvku:

A navíc, jako součást dodatku ke kurzu, doporučuji takové položky jako:

 • to be – positive, negative, questions

Am is are rocková lekce pro začátečníky.

 • articles

Articles a an the, tedy anglické členy.

 • this is/ these are

This, that, these, those – 4 anglická ukazovací zájmena.

Začátečnická úroveň A1: Anglická gramatika v lekci 2

 • present simple tense

Neprostý čas přítomný prostý present simple.

 • Plural ‘s’ – regular

Jednoduché množné číslo v anglických větách

 • prepositions of place

Anglické předložky. Nulová logika.

Začátečnická úroveň A1: Anglická gramatika v lekci 3

 • present continuous – positive, negative, questions

Prchavá přítomnost času present continuous.

 • basic adjectives

Barvy v angličtině.

 • linkers

10 základních spojovacích slov (linkerů) v angličtině.

Začátečník A1: Anglická gramatika v lekci 4

 • personal and possessive pronouns his/her

„On nebo ona?“ – politicky nekorektní anglická zájmena.

 • can – positive, negative, questions

Modální sloveso can, cannot, can’t.

 • there is/there are

Tam je stavba there is, there are!

Začátečnická úroveň A1: Anglická gramatika v lekci 5

 • common adjectives 

50 nejoblíbenějších anglických přídavných jmen.

 • 3rd person ‘s’ in present simple (have/has + do/does)

Kdy „have” a kdy „has” a co to je „present simple s”?

 • phrasal verbs

30 základních frázových sloves.

Začátečník A1: Anglická gramatika v lekci 6

 • like+ing

Like, love, hate + ing? Nebo možná s „to”?

 • have got

Být nebo mít? Anglické HAVE GOT & TO BE [časování].

 • requests and imperatives

Žádosti v angličtině nebo jak nebýt barbarem?

Začátečnická úroveň A1: Anglická gramatika v lekci 7

 • no & not

Kdy používáme „no“ a kdy používáme „not“? Nebo možná „neither“?

 • continuous (progressive) verb form

Průběhový tvar slovesa.

 • what would you like, I’d like

I would like to nebo dialog v restauraci v angličtině.

Začátečnická úroveň A1: Anglická gramatika v lekci 8

 • infinitive of purpose – to

Proč někdo potřebuje anglické infinitivní věty účelu?

 • Do you – does she?

Kdy používáme do did does done? Scooby Dooby Do!

 • days of the week

Dny v týdnu v angličtině.

Začátečnická úroveň A1: Anglická gramatika v lekci 9

 • what – in questions

Otázky s WHAT v present simple continuous.

 • by + means of transport

Dopravní prostředky v angličtině.

 • inversion in questions

Inverze v otázkách v angličtině.

Začátečník A1: Anglická gramatika v lekci 10

 • want to

Chci se naučit konstrukci want to & wanna z názvů písní!

 • numbers

Čísla a číslovky v angličtině.

 • adverbs of frequency

Jak často používáte příslovce četnosti?

cas minuly simple past trpny rod anglictina
„Údajně dělá gramatickou chybu v memu. Ukázalo se, že to angličtina se mýlila.“

Anglická gramatika zahrnutá v základní úrovni CEFR-A2

Druhá úroveň je také určena pro začátečníky. Jednoduše pokračujeme v zavádění nových frází, slov a vět. Prohlubujeme také materiál, který jsme se již naučili, například gradaci přídavných jmen.

Hlavní gramatickou výzvou zde bude minulý čas past simple, i když se dotkneme i budoucnosti!

Úroveň A2: Anglická gramatika v lekci 1

 • adverbs and adjectives

Jak se to nakonec píše v angličtině: am, a.m., AM, A.M. nebo pm, p.m., PM, P.M.?

 • how much?

Milujte much many & a lot of!

 • subject questions 

Otázky týkající se předmětu a doplnění Romea a Julie.

Úroveň A2: Anglická gramatika v lekci 2

 • adverbs and adjectives

Suddenly, carefully a několik dalších základních příslovcí (a ne přídavných jmen!).

 • prefer+ing

Dáváte přednost -ing, to nebo spíše rather than?

 • going to

Anglické „TO BE GOING TO” & „GONNA”.

Úroveň A2: Anglická gramatika v lekci 3

 • comparative adjectives

Anglická přídavná jména ve druhém stupni. Jak být krásnější a více krásná?

 • making suggestions: how about…, let’s…+ reactions

Why don’t we…? neboli making suggestions s miláčky z One Direction.

 • short answers (yes, there is)

Co jsou to krátké odpovědi (short answers)? Ano, to jsou ony!

Úroveň A2: Anglická gramatika v lekci 4

 • irregular plural

4 problémy s anglickým množným číslem podstatného jména.

 • good at/bad at

Good at, bad at – být dobrý „v“ angličtině?

 • past simple – to be 

Kdy was a kdy were? Časování to be v čase minulém.

Úroveň A2: Gramatika v lekci 5

 • past simple – positive, negative, questions

Proč GPS navigace mluví s Chuckem Norrisem v past simple?

 • comma before but

Ale… dáme čárku před „but” v angličtině?

 • What’s the time?

„Kolik je hodin“ nebo hodiny v angličtině.

Úroveň A2: Anglická gramatika v lekci 6

 • could I…

Could v časech present simple & past simple.

 • opposite adjectives

Jednoduchá a obtížná anglická antonyma.

 • punctuation

Jak může anglická interpunkce zvrátit význam věty?

Úroveň A2: Anglická gramatika v lekci 7

 • times of day

Dobrá denní doba, kdy se můžete naučit doby dne!

 • „the red one“

One & ones? Jsou vždy jedničkou?

 • whose book is this – possessive ‘s’

Proč je tento anglický genitiv saský a kdy používáme possessive’s?

Úroveň A2: Gramatika v lekci 8

 • as…as

Anglická konstrukce (not) as… as.

 • some, any

Kdy v angličtině píšeme some a kdy any?

 • (a) little, (a) few

Jaký je rozdíl mezi little, a little & few, a few?

Úroveň A2: Anglická gramatika v lekci 9

 • contractions

Zkracování v angličtině: stažené tvary.

 • superlatives

Superlatives: Anglická přídavná jména v nejvyšším stupni.

 • negative questions

Pozitivně o „negativních otázkách” (negative questions).

Úroveň A2: Anglická gramatika v lekci 10

 • have to

Have to & must. To musíte vědět!

 • there is, it is, this is

„There is”, „It is”… nebo možná „This is”?

 • ago

Kdysi dávno jsem si vzpomněl, co to znamenalo „A long time ago…”

Získal jsi mě svým dokonalým pravopisem a správnou aplikací gramatiky.

Anglická gramatika zahrnutá na úrovni B1 pro středně pokročilé (CEFR-B1)

Na třetí úrovni, tj. jak by to bylo na střední úrovni, již máme mnohem zajímavější anglickou gramatiku. Především se bude učit mluvit o budoucnosti a oblíbeném čase všech studentů a native speakerů present perfect. Dotkneme se také legendárních kondicionálů, ale prozatím pouze prvního kondicionálu.

Úroveň B1: Gramatika v lekci 1

 • prefixes

Předpona (prefix): Anglické násobitele slov.

 • giving directions

Asking for & giving directions. Jak se zeptat na cestu v angličtině?

 • possessive adjectives (my, your)

Anglická přivlastňovací přídavná jména (possessive adjectives).

Úroveň B1: Anglická gramatika v lekci 2

 • Countable/uncountable nouns

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině.

 • adjective order

Jste nudní nebo znudění? Anglická přídavná jména.

 • question tags

Question tags – to jsou otázky na konci věty, že?

Úroveň B1: Anglická gramatika na čísle lekce 3

 • ordinal numbers

Počítám s hlavními číslovkami a řadovými číslovkami.

 • auxiliary verbs

Anglická pomocná slovesa.

 • you as somebody

3 významy slova you.

Úroveň B1: Gramatika v lekci 4

 • adverbs extended

5 typů anglických příslovcí (adverbs).

 • present simple vs present continuous

Přítomný čas present simple & present continuous a jejich srovnání.

 • so that

So that, so such a všechno o anglickém „so”.

Úroveň B1: Anglická gramatika v lekci 5

 • will future

Anglický future simple, čas dobrý… věštění!

 • let’s

The Beatles: Překlad textu Let It Be

 • apostrophe

Kočkostrof nebo tři kočky apostrofy.

Úroveň B1: Gramatika v lekci 6

 • present perfect – positive, negative, questions

Perfektní čas present perfect simple tense.

 • been to…

Have been to nebo have gone to na dovolenou?

 • just/yet/already

Kdy použít yet, already, just & still v present perfect?

Úroveň B1: Anglická gramatika v lekci 7

 • if & 0 conditional

Zero conditional – nultý kondicionál v anglickém jazyce.

 • present continuous for future arrangements

Present continuous for future arrangements.

 • preposition + gerund (without, before)

Koncovka –ing po before, after & without.

Úroveň B1: Anglická gramatika v lekci 8

 • irregular verbs

Co mají Vikingové společného s anglickými nepravidelnými slovesy?

 • connecting words expressing cause and effect, contrast etc.

Dáme čárku před „because“?

 • 1st conditional

First conditional: plány, sliby a hrozby!

Úroveň B1: Anglická gramatika v lekci 9

 • past continuous

Past continuous a mořské příběhy piráta bez oka.

 • reflexive pronouns (nobody, myself)

Naučte SE anglická zvratná zájmena.

 • to be (was/were/will) able to

Buďte schopni užít „to be able to“!

Úroveň B1: Anglická gramatika v lekci 10

 • since/for

Noční můra since a for.

 • ever/never/before

Ever, never & before mají rádi čas present perfect.

 • conditional conjunctions

30 příkladů spojek (if, when, before, until, as soon as) v podmínkových větách

Gramatická policie! Jste zatčen za vraždu anglického jazyka!

Anglická gramatika na střední úrovni B2 (středně pokročilí)

Čtvrtá úroveň je uprostřed kurzu a zábava je v plném proudu! Máme už dobré gramatické základy, které budeme pouze doplňovat a trénovat, doplněné četnými výrazy a populárními gramatickými konstrukcemi. Z větších témat navíc představujeme druhý kondicionál a trpný rod. V první lekci je krátké opakování.

Úroveň B2: Anglická gramatika v lekci 1

 • vocabulary extended

Nepište VERY anglicky! Seznam 108 nahrazení.

 • revision: past simple vs past continuous

Anglické minulé časy – past simple vs. past continuous.

 • quite / very / really – intensifiers

Něco k posílení: Intensifiers!

Úroveň B2: Anglická gramatika v lekci 2

 • future continuous

Kdy používat future continuous… a kdy ne?

 • each other

Each other (one another) – koho nemají boxeři rádi?

 • wh- questions

Jak klást „wh-questions” v present and past simple?

Úroveň B2: Gramatika v lekci 3

 • who / where / which – defining relative clauses

Which?! What?! That! Relativní zájmena (relative pronouns)!

 • verbs of the senses

„Smyslná“ verbs of senses.

 • do, make, take

Kdy DO, a kdy MAKE? A nebo TAKE?

Úroveň B2: Anglická gramatika v lekci 4

 • conjunctions

Anglické spojky.

 • take care – care for

Postarejte se o svou angličtinu s: take care, care about & care for!

 • defining and non-defining relative clauses

Vztažné věty, které se nyní naučíme, jsou v angličtině velmi důležité

Úroveň B2: Anglická gramatika v lekci 5

 •  comparative, superlative

Stupňování anglických přídavných jmen: rychlá, hlasitější, nejkrásnějšíl!

 • modal verbs: revision

Co jsou anglická modální slovesa?

 • reported speech

5 typů nepřímé řeči, které vám budou užitečné v… pomlouvání!

Úroveň B2: Anglická gramatika v lekci 6

 • present perfect continuous

Čekání na čas present perfect continuous.

 • used to

Zvykněte si používat „used to”! Co se to tady děje?

 • look like, look as if

Jak to vypadá se slovy look like, look alike, look at, look as if & be like?

Úroveň B2: Anglická gramatika v lekci 7

 • should

Kdy byste měli použít SHOULD?

 • too & enough

Chcete se naučit o ENOUGH a TOO? Fair enough!

 • would

Vše o would!

Úroveň B2: Anglická gramatika v lekci 8

 • 2nd conditional

Zasněný 2. kondicionál v angličtině.

 • in order to

15 memů PROTO ABYSTE se seznámili s konstrukcí IN ORDER TO.

 • habits in the past

Used to, would nebo past simple o zvycích z minulosti?

Úroveň B2: Anglická gramatika v lekci 9

 • past simple + present perfect

Může rozdíl mezi časem past simple a present simple zabít?

 • passive voice – present simple

Passive voice: anglický trpný rod je vyučován.

 • passive voice – past simple

Passive voice – trpný rod byl vyučován.

Úroveň B2: Anglická gramatika v lekci 10

 • past perfect

Minulý čas past perfect.

 • phrasal verbs

Seznam 240 frázových sloves s překladem [B1-B2].

 • neither…nor… both..and

„Neither nor“ – „either or“ – a možná „both and“?!

nestojí za to učit se anglickou gramatiku
Můžete doporučit nějaké knihy, které vás přivedly k slzám? Předložky, pokročilá gramatika v angličtině.

Anglická gramatika na úrovni C1 (Efektivní operační způsobilost)

Pátá úroveň pokročilosti (C1) – věty se prodlužují. Začínáme si také hrát s různými oříšky – stále jemnějšími rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi, například rozdíly v používání jednotlivých gramatických časů. Bude stále méně „nové“ gramatiky, ale nyní ji budeme doplňovat na stále hlubších úrovních.

Pokročilá úroveň C1: Anglická gramatika v lekci 1

 • indirect questions

Jak a kdy klást nepřímé otázky (indirect questions)?

 • ambiguous language

Dvojsmyslné věty v angličtině vhodné pro sex a pracovní pohovor.

 • modals for deduction and speculation

Modální slovesa pro spekulace v přítomném a minulém čase.

Pokročilá úroveň C1: Anglická gramatika v lekci 2

 • past perfect continuous

Čas past perfect continuous tedy čas předminulý průběhový.

 • indefinite pronouns

Ať to someone, anybody udělá! Neurčitá zájmena,

 • imperative (full form)

Co je imperative v angličtině?

Pokročilá úroveň C1: Anglická gramatika v lekci 3

 • future simple passive 

Future simple/ perfect, going to – PASSIVE VOICE bude vyučovaný.

 • splitting phrasal verbs

Dělitelná a nedělitelná složená slovesa.

 • would rather 

Stavba would rather v písni Clean Bandits.

Pokročilá úroveň C1: Anglická gramatika v lekci 4

 • passive voice in different tenses 

Jak poznat trpný rod? Zeptejte se zombie!

 • were allowed

Jak dávat svolení v angličtině (permit, allow, let)?

 • future in the past

Future in the past – gramatický návrat do minulosti?

Pokročilá úroveň C1: Lekce 5

 • reported speech questions

Jak klást otázky v nepřímé řeči?

 • reporting verbs

Top 10 REPORTOVACÍCH SLOVES + slovníček.

 • third conditional

Třetí kondicionál.

Pokročilá úroveň C1: Gramatika v lekci 6

 • future perfect

Čas future perfect – anglický budoucí čas.

 • good vs well

Co dělá Superman, GOOD nebo WELL?

 • present perfect passive

Present perfect passive (It has been done).

Pokročilá úroveň C1: Lekce 7

 • elision

ELIZE tedy jak Angličané polykají souhlásky?

 • gerund and infinitive

Kdy „to“... a kdy… „-ing“?

 • conditionals + modals

Podmínkové věty s modálními slovesy.

Pokročilá úroveň C1: Anglická gramatika v lekci 8

 • modals in the past

Modals in the past: Could / Should / Would have done.

 • mixed conditionals

6 typů smíšených kondicionálů.

 • real and unreal conditionals

Jak reálné jsou anglické kondicionály?

Pokročilá úroveň C1: Anglická gramatika v lekci 9

 • adjective + preposition 

Nebezpečné vztahy předložek s jinými slovními druhy.

 • have something done

Have something done: Černý pás ve využívání druhých.

 • future perfect continuous

Nepopulární furure perfect continuous.

Pokročilá úroveň C1: Lekce 10

 • passive voice

Trpný rod tedy záležitost pro anglického diplomata.

 • perfect tenses

Dokonalé opakování perfect tenses.

 • continuous form for repeated annoying actions

You’re ALWAYS using present continuous! (Protože ty vždycky…)

Anglická gramatika nestojí za to
Moje gramatika je tak dobrá, že ti, kteří jí hůře rozumějí, si myslí, že píšu s chybami…

Anglická gramatika má pokročilou úroveň C2 (znalost, mistrovství)

Pokud zvládnete veškerou gramatiku obsaženou v šesté úrovni pokročilosti, můžete snadno napsat rozšířenou maturitní zkoušku v angličtině nebo absolvovat nejoblíbenější zkoušky na certifikát. Úroveň C2 je již třešničkou na dortu: v podstatě zde již znáte veškerou gramatiku. Zdokonalujete svou angličtinu ve stále zajímavějších větách a aplikacích. Na druhé straně jsou jazykové a kulturní dovednosti stále důležitější.

Proto na této úrovni doporučuji číst texty nejen gramatické, ale také ty, které se týkají stylu psaní, výslovnosti, kulturních kompetencí a tak dále. Následující texty nemusí nutně souviset s obsahem samotné lekce – na této úrovni to jsou však věci, které vám mohou být užitečné!

Pokročilá úroveň C2: Anglická gramatika v lekci 1

 • tenses revision

Anglické časy – 12 nádherných!

 • advanced vocabulary

Slova zakázaná na pokročilé úrovni.

 • American English vs British English

Rozdíly mezi americkou a britskou gramatikou v angličtině.

Pokročilá úroveň C2: Lekce 2

 • business skills

Anglická obchodní diplomacie: 6 způsobů, jak chodit kolem horké kaše.

 • writing skills

Jak psát pěkné eseje a věty v angličtině ve 4 krocích.

 • emphasis

Co je EMPHASIS v angličtině?

Pokročilá úroveň C2: Lekce 3

 • presentations in English

Otázky a odpovědi po prezentaci v angličtině.

 • homonyms

Homonyma? Homografy? Homofony? Nebojte se homo!

 • present and past participle

Co je to past participle?

Pokročilá úroveň C2: Lekce 4

 • oxymorons

50 příkladů legračních oxymoronů.

 • capital letters

KDy PíšEmE VelKá PíSMEnA.

 • Corporate English

11 frází pro naivní a zlomyslné, abyste porozuměli angličtině v korporaci.

Pokročilá úroveň C2: Lekce 5

 • Business English

Anglické obchodní fráze.

 • CV

Jak napsat CV v angličtině?

 • job offers

Co vlastně říkají anglické pracovní nabídky?

Pokročilá úroveň C2: Lekce 6

 • discourse markers

Víte, tyhle diskursivní markery

 • texting abbreviations

Co znamená FYI, YOLO, ASAP?

 • brands

Jak se názvy společností vyslovují v angličtině?

Pokročilá úroveň C2: Lekce 7

 • colloquial phrasal verbs

9 obscénních frázových sloves, které se ve škole nenaučíte!

 • business correspondence

Jak napsat obchodní dopis v angličtině? Autentické příklady a praktické fráze

 • native accent and pronunciation

Přestaňme stigmatizovat kvůli přízvuku! Angličtina patří všem!

Pokročilá úroveň C2: Lekce 8

 • job interview

Pohovor v angličtině – co říci na pohovoru?

 • business idioms

Obchodní anglické idiomy v memech.

 • common native speakers‘ errors

10 chyb rodilých mluvčích.

Pokročilá úroveň C2: Lekce 9

 • reply questions

Odpovědi na otázky jsou základem anglického small talku (Oh, are they?)

 • stylistic inversion

Inverze: 2 tváře anglického převráceného slovosledu.

 • oxford comma

Oxford comma: Co to je a potřebujeme ji?

Pokročilá úroveň C2: Lekce 10

 • swear words

Sprostá slova a vulgární výrazy v angličtině.

 • idioms

54 anglických idiomů o lásce.

 • funny sayings

100 vtipných výroků v angličtině.

Anglická gramatika, online kurz angličtiny, anglická gramatika, úspěch, učení

Uff! To je celá anglická gramatika v kurzu Speakingo!

Doufám, že se vám tento kurz anglické gramatiky bude líbit!

Zvu vás ke čtení a samozřejmě vás zvu na praktickou výuku na kurzu angličtiny Speakingo!Pokud na druhou stranu podle vašeho názoru nějaké téma chybělo, nebo nebylo dost vyčerpávajícím způsobem diskutováno, nezapomeňte mi napsat, rád texty doplním!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail