Kdy v angličtině píšeme some a kdy any?

Kdy v angličtině píšeme some a kdy any?

Obojí some i any v angličtině znamenají to samé, trochu, nějaký. Existuje však nuance – a z tohoto záznamu se dozvíte, kdy píšeme some, a kdy any.


Kdy napíšeme some?

Možná jste již slyšeli o takovém sloganu, jako jsou „nepočitatelná podstatná jména“ (uncountable nouns). Stručně řečeno, to jsou věci, které… není možné spočítat. Stejně jako v češtině – neřekneme padají tři „sněhy“, ale že trochu padá sníh. To „trochu“ v tomto případě je naše some.

V angličtině hrají nepočitatelná podstatná jména velkou roli, takže si musíte pamatovat, že s nimi pojíme some:

 • I need some space!

(Potřebuji nějaký prostor!)

 • Would you like some tea?

(Chtěli byste „trochu / nějaký“ čaj?)

 • Bring some joy into your life!

(Přineste do svého života trochu radosti!)

I když zde hovoříme o „jedné“ – a ve skutečnosti nepočitatelné – věci (prostor, radost), nemůžeme – jak bychom to normálně dělali – dát člen a / an, takže buď nedáme nic, nebo dáme some. (I need space. Nebo I need some space.)

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině, ducks, uncountable nouns
Viz také: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině.

some & a/an

Problém nastává, když se setkáme se slovy, která jsou někdy počitatelná a někdy nepočitatelná. Například výše uvedený čaj. Jako idea zlaté, teplé kapaliny ze svahů Darjeelingu je to nepočitatelné podstatné jméno.

Proto řekneme.

 • I bought tea, darling.

(Zlato, koupil jsem čaj. – bez členu a)

 • I’m cold, I’d love some tea.

(Je mi zima, s radostí se napiju trochu čaje.)

Pokud však máme na mysli „šálek čaje“, pak se stane počitatelným podstatným jménem (jeden, dva čaje) a musíme pak užít člen a:

 • I brought you a cup of tea, honey.

(Přinesla jsem ti šálek čaje, medíku / zlato.)

 • Can I have a tea, please?

(Mohl bych dostat čaj, prosím?)

Ve zdvořilých návrzích však obvykle použijeme some – více o tom za chvíli.

Patrz również: Why don't we, how about, lets, making suggestions One Direction.
Viz také: Why don’t we… jak dávat návrhy (making suggestions) v angličině s One Direction.

Some jako „některé“

Kromě toho se some vyskytuje normálně s počitatelnými podstatnými jmény, a pak znamená něco jako naše „některé“.

Například:

 • Some say you will love me one day.

(Někteří říkají, že mě jednoho dne budeš milovat.)

 • Would you like some apples?

(Chtěl bys trochu jablek?)

 • Some dogs bite.

(Někteří psi koušou.)

Vzhledem k tomu, že podle povahy věcí budou tyto věty v množném čísle, pokud bychom chtěli some vynechat, můžeme říci:

 • Dogs bite.

(Psi koušou.)

Je to potom množné číslo bez členu na počátku věty.

Ale:

 • The dogs bite.

(Tito psi koušou.)

To znamená, že člen určitý the nám ukazuje, že nefilozofujeme obecně, jak je uvedeno výše, ale máme na mysli nějaké konkrétní psy.

Anglické idiomy se psy
„Co můžu říct, je to psy jedící svět (hot-dog)“. Viz také: Anglické idiomy s psy.

Kdy napíšeme any?

Tak proč vůbec potřebujeme nějaké any?

No, pokud se podíváte pozorně, většina (ale ne všechny) z výše uvedených vět se some jsou oznámení. A toto je obecné pravidlo:

Some používáme v oznámeních a any v záporu.

Například:

 • There isn’t any tea left.

(Žádný čaj už nezbyl.)

 • We didn’t do any sports.

(Nedělali jsme žádné sporty.)

 • They haven’t got any children.

(Nemají žádné děti.)

 • Don’t get into any kind of trouble!

(Nedostaň se do žádných problémů!)

Jak můžete vidět z výše uvedených příkladů, any užijeme při záporu bez ohledu na to, zda je to podstatné jméno počitatelné (sport) nebo nepočitatelné (tea).

any & no

Místo any bychom mohli použít no – musíme ale trochu změnit konstrukci věty.

Pokud například nemáme kávu, řekneme:

 • We haven’t got any coffee.

[nebo]

 • We have no coffee.

Stejně:

 • There isn’t any sugar in your juice. = There’s no sugar in your juice.

(Ve vaší šťávě není žádný cukr.)

 • There aren’t any cars in the car park. = There are no cars in the car park.

(Na parkovišti nejsou žádná auta.)

 • He hasn’t got any money. = He has no money.

(Nemá žádné peníze.)

Kdy píšeme some a kdy any?

Takže, jak již víme, obecně používáme some v oznámeních a any v záporu. Jako vždy však existuje nějaké „ale“…

Some i any v otázkách

Obecně platí, že v otázkách budeme spíše používat any:

 • Has she got any friends?

(Má nějaké přátele?)

 • Why didn’t you buy any beer?

(Proč jste si nekoupili žádné pivo?)

 • Is there any water left?

(Zbývá ještě nějaká voda?)

Pokud je to na druhou stranu zdvořilý návrh, i v otázce použijeme some:

 • Would you like some pizza?

(Chceš trochu pizzy?)

Podobně, pokud požádáme o něco konkrétního:

 • Can I have some soup, please?

(Mohu požádat o trochu polévky?)

věty v infinitivu, infinitive of purpose, to
Viz také: Jednoduché věty s infinitivem (infinitive of purpose)

some & any bez podstatného jména

Na konci věty můžeme často vynechat podstatné jméno, na které naše some & any odkazují:

 • I didn’t take any photos, but my girlfriend took some.

(Nefotil jsem žádné fotografie, ale moje přítelkyně jich pár udělala.)

 • You can have some wine, but I don’t want any.

(Můžeš se napít trochu vína, ale já nechci.)

 • Give me your money! I haven’t got any!

(Dej mi peníze! Žádné nemám!)

something, someone, somebody & anything, anybody, anyone

Some & any se mohou pojit s takovými slovy jako thing (věc), one (někdo), body (tělo, také někdo).

Slova vzniklá tímto způsobem something (něco), someone (někdo), somebody (někdo) & anything (cokoliv), anybody (kdokoliv), anyone (kdokoliv) se musí nadál podřizovat výše uvedeným zásadám some & any.

 • She said something. He didn’t say anything.

(Něco řekla. On nic neřekl.)

 • I saw somebody. They didn’t see anybody.

(Někoho jsem viděl. Oni nikoho neviděli.)

 • Would you like something to eat?

(Chcete něco k jídlu?)

Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

some of & any of

Podívejme se nejprve na tyto věty se some a some of:

 • Some books are better than the others.

(Některé knihy jsou lepší než jiné.)

 • Some of these books are very interesting.

(Některé z těchto knih jsou velmi zajímavé.)

Takže some jsou prostě „některé z celku“, zatímco some of jsou „některé z konkrétní skupiny objektů“.

Bude to stejné s any a any of (používaných jako vždy podle pravidel hry):

 • He hasn’t seen any girls in his life.

(V životě neviděl žádné dívky.)

 • I haven’t seen any of these girls before.

(Nikdy předtím jsem žádnou z těchto dívek neviděl.)

naučte se anglicky
Viz také: Naučte se anglicky!

Cvičení na some & any

Nejdůležitější však je naučit se správně používat tyto konstrukce „jako automat“!

Ve skutečné konverzaci se nebudete moci zamýšlet: „Je to zápor nebo oznámení, je to počitatelné nebo nepočitatelné podstatné jméno?“

Musíte ve své mysli vybudovat zvyk, který můžete rozvinout pouze opakovaným opakováním správných konstrukcí!

To je důvod, proč učení na online kurzu angličtiny Speakingo je 100% o mluvení v plném, správném jazyce! Procvičujete použití ve správném kontextu nejen se some & any, ale i všechny ostatní gramatické konstrukce a slova, které budete potřebovat!

A co je zajímavé na Speakingo mluvíte anglicky s telefonem nebo počítačem, který vám ukazuje krásné obrázky, mluví hlasem rodilého mluvčího, chápe, co mu říkáte, chválí vás a v případě potřeby opravuje. Takové učení je nejen extrémně účinné, ale také zcela bez stresu a dokonce i příjemné a relaxační!

Zaregistrujte se na týden a vyzkoušejte si tento účinný a příjemný způsob učení angličtiny zdarma a bez jakýchkoli závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, kdy některé použít some & any? Pokud ještě něco není jasné, zeptejte se směle v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
obchodní idiomy anglický monkey business
Obchodní anglické idiomy v memech

Rozumíte slovům, ale nerozumíte významu prohlášení? Obchodní anglické idiomy nejsou snadným oříškem k rozlousknutí. A chcete se vyhnout nedorozuměním zejména během obchodní schůzky nebo pracovního pohovoru? Vtipné memy vám pomohou zapamatovat si jejich význam!

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail