Suddenly, carefully a několik dalších základních příslovcí (a ne přídavných jmen!).

Suddenly, carefully a pár dalších základních příslovcí

V tomto příspěvku pro začínající studenty si stručně a jasně řekneme, co jsou anglická příslovce (adverbs) a jaké jsou jejich nejběžnější příklady.

Pletete si příslovce (adverbs) s přídavnými jmény (adjectives)?

Myslím, že se každému zpočátku pletly, přece se to stává i Angličanům.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Anglická příslovce (adverbs) a přídavná jména (adjectives).

Přídavné jméno (adjective) odpovídá na otázku jaké (jaký?, jaká?, jaké?) něco nebo někdo je. To znamená, že popisují osobu nebo objekt (přesněji podstatné jméno). Například náhlá bouře (sudden storm) nebo pečlivá analýza (careful analysis).

Příslovce (adverbs) naopak popisují, jak se něco stalo. Takže neujasňují věc, ale činnost (sloveso).

Například:

 • He suddenly opened the door. (Náhle otevřel dveře.)
 • She listened carefully to his words. (Pozorně naslouchala jeho slovům.)

V tomto případě nám suddenly a carefully popisují ne jaké jsou dveře (věc) nebo jak barvitá je jeho řeč (také podstatné jméno). Popisují nám, jak byla činnost prováděna – ať už se jedná o otevírání dveří nebo poslech (slovesa).

příslovce Náhle, opatrně a některé další základní příslovce.
„(A tady) najednou brambory.“

Příslovce jsou ta slova, která končí na -ly (suddenly, carefully)

Jak můžete vidět z výše uvedených příkladů,

Anglická příslovce jsou obvykle vytvořena přidáním koncovky -ly do přídavného jména.

To znamená, že pokud vezmeme přídavné jméno (adjective)

 • careful (jaký? opatrný)

po přidání -ly, jej změníme na příslovce (adverb)

 • carefully (jak? opatrně)

Stačí přilepit -ly na konec a to je vše!

U slov která přirozeně končí „l“, zdvojnásobíme písmeno „l“ – ale to nás vůbec neobtěžuje!

Samozřejmě, že to není konec příběhu. Ne všechny anglická příslovce musí skončit na -ly.

Více o tom píšu v textu pro středně pokročilé studenty níže:

příslovce anglické příslovce
„Takže nevíte, co je to příslovce? Pracujte s tím!“ Viz také: 5 typů anglických příslovcí.

Tvorba příslovcí z přídavných jmen

Podobně změníme přídavná jména na příslovce v případě takových populárních „příslovcovitých“ přídavných jmen jako:

 • quick (jaký? rychlý) – quickly (jak? rychle)
 • bad (jaký? špatný) – badly (jak? špatně)
 • slow (jaký? pomalý) – slowly (jak? pomalu)
 • perfect (jaká? dokonalá) – perfectly (jak? dokonale)
 • nervous (jaký? nervózní) – nervously (jak? nervózně)

Pokud přídavné jméno končí písmenem -y, nahradíme jej písmenem „i“:

 • heavy (jaký? těžký) – heavily(jak? těžko)
 • easy (jaké? snadné) – easily(jak? snadno)

Anglická příslovce ve větách

Nejlepší je naučit se anglicky ve větách!

Tímto způsobem nejlépe uvidíte, jakou příslovce mají gramatickou a sémantickou funkci, tj. jednoduše, jak je správně používat!

 • It’s raining heavily. (Prší „tvrdě“ / hodně.)
 • She slowly opened her eyes. (Pomalu otevřela oči.)
 • I understand you perfectly! (Dokonale vám rozumím!)
 • She was driving very carefully. (Řídila auto velmi opatrně.)
 • Suddenly, we saw a rock! (Najednou jsme viděli kámen!)

Adverbs and adjectives

Porovnejte tyto dvojice vět s přídavnými jmény (1) a příslovci (2):

 1. Tereza is very quiet. (Tereza je velmi tichá.)
 2. Tereza quietly left. (Tereza tiše odešla.)

nebo

 1. It was a bad song. (Byla to špatná písnička.)
 2. And the band played it badly. (A kapela ji hrála špatně.)

nebo

 1. Be careful! (Buďte opatrní!)
 2. Listen carefully! (Poslouchejte pozorně!)
příslovce frekvence, angličtina
„Provdáte dobrodružství často. Láska po celou dobu“ Viz také: Jak často používáte příslovce frekvence?

Populární a obtížné případy příslovcí

Jak jsem již zmínil, v tomto příspěvku se pouze seznamujeme s tématem anglických příslovcí.

Stojí však za to si předem říci o těchto dvou složitých případech, protože jsou prostě velmi populární.

1. Příslovce, které vypadají stejně jako přídavná jména

 • Teacher’s job is very hard. (Práce učitele je velmi – jaká? – obtížná. Zde je hard přídavné jméno.)
 • Your English teacher works very hard. (Váš učitel angličtiny pracuje hodně – jak? – tvrdě – zde je hard již příslovcem.)

Bude to stejné s fast (rychlý, rychle), late (opožděný, pozdě) a early (brzký, brzy).

 • The bus was late. (Autobus měl zpoždění.)
 • I went to bed late. (Šel jsem spát pozdě.)

Problém je na druhou stranu čistě teoretický. Koneckonců, nechceme vědět, jak správně pojmenovat části věty v popisné gramatice, ale správně je používat v praxi!

2. good & well

Na druhou stranu častou chybou s tvrdohlavostí nám vlastní je záměna good s well.

Good je přídavné jméno (jaký? dobrý – nebo podstatné jméno – co? dobro), zatímco příslovce (jak? dobře) je well.

 • Your English is very good. (Vaše angličtina je velmi dobrá.)
 • Learn more for your own good! (Naučte se více pro své vlastní dobro!)
 • You speak English very well. (Mluvíte velmi dobře anglicky.)

Nebojte se však – dokonce i Angličané se často mýlí!

Hlavní věc je mluvit, domluvit se a nebát se!

přídavné jméno, příslovce
„Takže, jsi udělal ‚dobro‘? Superman dělá ‚dobro. Vy jste si vedli ‚dobře‘. Viz také So that, so such? I don’t think so!

Chcete mluvit anglicky? Jak? Skvěle, hladce a správně!

Teorie je zajímavá a příjemná, ale v praxi se počítá pouze a výhradně… cvičení!

Proto je hezké si někdy číst něco o gramatice angličtiny, například na mém blogu 🙂 ale pokud se opravdu chcete naučit mluvit anglicky, musíte začít mluvit!

Samozřejmě, že je to spojené s rozpaky – protože není s kým, protože nejsou peníze na doučování, protože není čas dojíždět do jazykové školy, protože ve třídě je tolik studentů, protože se nemůžete nic naučit …

Proto jako hlavní metodu nebo doplněk k jiným způsobům učení angličtiny doporučuji online kurz angličtiny Speakingo!

Učení angličtiny je 100% praxe!

Mluvíte klidně s počítačem nebo telefonem, rozumí vám, chválí vás nebo vás opravuje. A mluvíte správnými větami obsahujícími pečlivě vybranou slovní zásobu a gramatické konstrukce!

Takové učení angličtiny je nejen efektivní, ale také jednoduché a příjemné!

Příliš dobré na to, aby to byla pravda?

Zkuste si to na týden zdarma, bez jakýchkoli závazků, pak uvidíte, zda se vám to líbí nebo ne!


Mluvte anglicky (jak?) plynule a bezchybně!

Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, jak používat suddenly, carefully a další anglická příslovce? Pokud je něco stále nejasné, zeptejte se odvážně v komentářích!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
past participle, co to je, anglictina, present, perfect
Co je to past participle?

Past participle je jedním z těch magických slov, která často padají na výuce angličtiny. Podívejte se, v jakých třech situacích jej použít a co to vůbec participle je?

Číst dále »
Have to & must
Have to & must. Musíš to vědět!

V angličtině máme dva základní způsoby, kterými můžeme vyjádřit, že musíme něco udělat: have to a must. Zajímavé je, have to (has to) je mnohem více jako naše „musí“ než samotné must. Jak a kdy je používáme a jaký je mezi nimi rozdíl?

Číst dále »
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.