Past simple: proč GPS mluví s Chuckem Norrisem v minulém čase?

cas minuly simple past trpny rod anglictina

Anglický minulý čas past simple je jednoduchá konstrukce, kterou používáme k vyjádření věcí, které se staly v minulosti. Je to velmi oblíbený a nenáročný čas. To však neznamená, že někdy nezpůsobuje problémy. Zvláště pokud mluvíme s Chuckem Norrisem…


/ Na obrázku: Vypadá to, že udělal gramatickou chybu v memu… Ukázalo se, že to byla angličtina, co se mýlila./

Jaký je anglický čas past simple?

Čas past simple (někdy také nazývaný plným tvarem past simple tense) je anglický minulý čas prostý. Popisuje situace, které se staly v minulosti, a které tam zůstaly. Proto mu také někdy říkáme čas „dokonavý“ – ne „dělal“ jsem to, ale já jsem to „udělal“. Akce je nyní ukončena, prach se usadil.

A z tohoto příspěvku se dozvíte:

 1. Jaké je přesnější použití času past simple?
 2. Jak se tvoří věty v čase past simple?
 3. Jak je to s pravidelnými a nepravidelnými slovesy v čase past simple?
 4. Jaká slovíčka mají ráda čas past simple?
 5. Cvičení v čase past simple, která vám pomohou mluvit anglicky jako Chuck Norris!
cas minuly past simple
Jsem prostý člověk. Potřebuji minulý čas (tak) ho použiji.

1. Použití času past simple

Anglický čas past simple budeme používat hlavně tehdy, když budeme referovat o minulých událostech.

Například:

 1. Chuck Norris arrived in the town.

(Do města přijel Chuck Norris.)

 1. He taught some boy scouts how to tie a knot.

(Naučil některé skauty vázat uzel.)

 1. He smiled and left.

(Usmál se a odešel.)

Každá z těchto událostí se odehrála v chronologickém pořadí. Proto se celý příběh Chucka Norrise odehrál v čase past simple.

cas minuly past simple

Anglický čas past simple v chronologickém popisu událostí

Je také možné vyprávět události, které se staly ve stejnou dobu v minulosti:

 • I bought a car. She bought a car at exactly the same time.

(Já jsem si koupil auto. Ona si koupila auto ve stejnou dobu.)

Hlavní použití času past simple

Hlavní způsoby použití času past simple jsou např.:

Věci, které se staly kdysi v minulosti:

 • I met her in 1998 in Italy.

(Seznámil jsem se s ní v roce 1998 v Itálii – tip dne: pokud vidíte datum, budete s největší pravděpodobností muset použít čas past simple).

 • They got back home late last Friday.

(Minulý pátek se vrátili domů pozdě.)

cas minuly simple past nauka skola chuck norris anglicky
Lekce angličtiny s Chuckem Norrisem

Věci, které se v minulosti staly mnohokrát

 • I fought other boys when I was a child.

(Jako dítě jsem se pral s ostatními kluky.)

 • I swam a lot on holidays.

(Na dovolené jsem hodně plaval.)

Věci, které byly nějakou dobu pravdivé:

 • They loved to dance.

(Milovali tanec.)

 • He was a good boy.

(Byl to hodný chlapec.)

anglický čas minulý past simple
Ano, byl jsem zlý. Minulý čas, pokračuj vpřed, přenes se přes to. Viz také: Past simple, used to & would o minulých zvycích.

2. Stavba anglického minulého času past simple

Stavba času past simple je prakticky stejná jako stavba přítomného času present simple. Stačí nahradit sloveso v přítomném čase slovesem v čase minulém.

Oznamovací věty v minulém čase past simple

Například takováto kladná věta v přítomném čase present simple:

 • I like penguins.

(Mám rád tučňáky – přítomný čas present simple),

pokud jsem si to rozmyslel a „už je nemám rád“, mohu větu snadno změnit na past simple:

 • I liked penguins.

(Dříve jsem měl rád tučňáky – dnes je spíše nemám rád – čas minulý past simple)

Jednoduše přidáme koncovku -ed a je hotovo!

No – potíže budou s nepravidelnými slovesy, ale o tom až ve třetím bodě!

Otázky v minulém čase simple past

Stejně tak tomu bude u otázek v přítomném čase present simple:

 • Do you love her?

(Miluješ ji?)

v čase minulém past simple měníme na:

 • Did you love her?

Did není nic jiného než do (dělat) v minulém čase (nepravidelné sloveso: do → did → done).

Všimněte si však, že v této větě se do a did vyskytuje jako další, pouze gramaticky užitečná funkce ve větě, tzv. pomocné sloveso. Pomocné sloveso samo o sobě v překladu nic neznamená.

„Vlastním slovesem“ je zde sloveso love (milovat), ale my ho neměníme (nepřidáváme koncovku -ed.) – protože gramatickou práci za nás již vykonalo pomocné sloveso „do.

anglický čas minulý past simple
Proč nechápou gramatiku minulého času prostého past simple?!

Zápory v minulém čase past simple

Také zápor v minulém čase past simple se podobá konstrukci záporu v přítomném čase present simple:

 • I don’t like her.

(Nemám ji ráda – v přítomném čase present simple.),

přecházíme tak k optimističtější větě v minulém čase past simple:

 • I didn’t like her.

(Neměla jsem ji ráda – už je to minulost, možná ji teď mám ráda).

Opravdu jednoduchý čas

Ve skutečnosti je to s minulým časem past simple ještě jednodušší než s ne tak prostým přítomným časem prostým present simple. V present simple si musíme dávat pozor na třetí osobu jednotného čísla (on-ona-ono → he-she-it) a dodávat koncovku -s (I like – she likes, you swim – he swims atd.).

Naproti tomu v čase past simple to bude pokaždé stejně:

 • I touched her. She touched me.

(Dotkl jsem se jí. Ona se dotkla mě).

Vidíte? Stejné touched pro všechny!

 • Did she love me? Did I love her?

(Milovala mě? Miloval jsem ji?)

 • We didn’t say anything.

(Nic jsme neřekli.)

Klíčovou otázkou je zde tedy pouze změna slovesa z přítomného do minulého tvaru. A tady začínají menší rozpaky, protože anglická slovesa se dělí na pravidelná a nepravidelná.

past and present tenses cas minuly pritomny anglictina
Viz také: Časy present & past simple – a čas letí…

3. Pravidelná a nepravidelná slovesa v anglickém čase past simple

V případě pravidelných sloves je vše triviální – jednoduše k nim přidáme koncovku –ed. Například:

 • walk-walked (chodit-chodil),
 • kick-kicked (kopat-kopal),
 • shout-shouted (křičet-křičel).

Jednotlivé osoby vůbec nečasujeme: například learned je učil, učila, učilo, učili!

Angličtina by však nebyla angličtinou, kdyby se zastavila na tomto místě!

anglický čas minulý past simple
Věděli jste? Protože sat (seděl) je minulý tvar od sit (sedět), fat (tlustý) je minulý tvar od fit (fit, atletický).

Pravopis minulého tvaru pravidelných sloves

V případě pravidelných sloves nám může způsobit problémy pravopis různých slov. Při verbální komunikaci není rozdíl slyšet, ale podle toho, na které písmeno slovo končí, ho budeme psát jinak.

Například:

 • ke slovům končícím na -e přidáme samotné -d (nezdvojujme e, do -eed), například: love-loved (milovat-miloval), congratulate-congratulated (gratulovat-gratulovala)
 • pokud slovo končí na -y po samohlásce, nahrazujeme -y na -ied. Například: try-tried (zkusit-zkoušel), cry-cried (platkat-plakalo)
 • pokud slovo končí samohláskou a souhláskou, zdvojíme poslední samohlásku. Například tap-tapped (klepat-klepal), commit-committed, (provést něco-provedl), stop-stopped (zastavit-zastavil). Pro zjednodušení to neplatí pro slova končící na souhlásky w a y, například show-showed (ukázat-ukázal). Zajímavé je, že v angličtině se y vyslovuje jako české /j/, takže pro ně je to souhláska! V každém případě pak použijeme zásadu z předchozího bodu: study – studied (studovat-studoval).

Nepravidelná slovesa v anglickém čase past simple

Nepravidelná slovesa, jak už název napovídá, se řídí vlastními pravidly – nebo se jimi neřídí! V každém případě zde není o čem přemýšlet, je třeba se je prostě naučit nazpaměť.

Vyplatí se naučit se hned tři tvary – ten třetí se vám bude brzy hodit při tvoření vět v nejběžnějším anglickém čase present perfect a dalších perfektech.

Nepravidelná slovesa patří k nejoblíbenějším slovům. Zde lze uvést několik příkladů:

 • (jít) go – went

I went to the cinema.

(Šel jsem do kina.)

 • (plavat) swim – swam

She swam in the ocean.

(Plavala v oceánu.)

anglický čas minulý past simple
Minulý čas od Williama Shakespeara je Wouldiwas Shookspeared (will-> would, I am ->I was, Shake->shook, speare-speared).Viz také: Varianta „to be“ v minulém čase (was nebo were?)
 • (brát) take – took

She took my glasses.

(Vzala mi brýle.)

 • (pít) drink – drank

He drank too many beers.

(Vypil příliš mnoho piv.)

 • (odcházet) leave -left

She left in the morning.

(Ráno odešla.)

 • (přijít) come-came

She came to me herself.

(Přišla za mnou sama.)

 • (dát) give-gave

I gave her a golden ring.

(Dal jsem jí zlatý prsten.)

Protože je toto téma příliš široké, doporučuji přečíst si samostatný příspěvek věnovaný výhradně nepravidelným slovesům.

co jsou anglická nepravidelná slovesa
Přečtěte si také: Co mají Vikingové společného s anglickými nepravidelnými slovesy?

Dvojí život slovesa do

Do je neobvyklé sloveso. Stejně jako doktor Jeckyl a pan Hyde vede dvojí život. Na jednu stranu je to zdánlivě pravidelné sloveso (ale je nepravidelné): do znamená dělat.

Na druhou stranu však, jak jsme již věděli, má také funkci pomocného slovesa (auxiliary verb) – samo o sobě ve větě pak nic neznamená, má pouze funkci gramatickou, tj. ukazuje, v jakém čase je věta, pomáhá tvořit otázky apod.

V obou případech se však jedná o stejné, nepravidelně časované slovo: do-did-done. Vypadá to legračně, když se obě užití setkají v jedné větě!

 • What did you do at the weekend?

(Co jste dělali o víkendu?)

 • I didn’t do what you asked me to do.

(Neudělal jsem to, o co jsi mě požádal.)

Anglické minulé časy past simple continuous
Přečtěte si také: Srovnání anglických minulých časů past simple a past continuous

4. Slova, která se ráda pojí s minulým časem simple

Ačkoli zde nemusí platit pevná pravidla, některá slova nazýváme „časové determinátory“, protože se ve většině případů vyskytují v určitém gramatickém čase.

Jedním z klasických případů je například situace ago.

Minulý čas past simple a slovo ago

Anglický čas past simple má velmi rád slovo ago („před“).

Proto často vystupují společně:

 • I moved in here 10 years ago.

(Nastěhoval jsem se sem před 10 lety.)

 • I met my wife a long time ago.

(Svou ženu jsem poznal už dávno.)

ago, anglicky, jaky cas, past simple
Viz také: A long time ago – Kdysi dávno, v jedné předaleké galaxii jsem si vzpomněl, co ago znamená

Další slovní zásoba přátelská k anglickému minulému času past simple

Přátelská slovní zásoba související s frekvencí:

 • often (často),
 • sometimes (někdy),
 • always (vždy).

Například:

 • I sometimes drove 100 miles just to see her.

(Někdy jsem jel 100 mil, jen abych ji viděl)

 • I often told her how beautiful she was.

(Často jsem jí říkal, jak je krásná.)

prislovce frekvence, adverbs of frequency, anglictina
„Často zažívejte dobrodružství. Milujte bez přerušení“ Viz také: Jak často používáte příslovce frekvence (adverbs of frequency)?

Přátelský slovník vztahující se k časovému určení:

 • last week (minulý týden),
 • when I was a child (když jsem byl dítě),
 • yesterday (včera),
 • two weeks ago (před dvěma týdny).

Nemusí se dokonce nutně jednat o konkrétní bod v minulosti:

 • the other day (nějaký jiný den),
 • ages ago (před lety),
 • a long time ago (dávno).
cas minuly past simple
Používání minulého času past simple jako zkušený šéf!

Například:

 • We saw a good movie last week.

(Minulý týden jsme viděli dobrý film.)

 • Yesterday night, I arrived in England.

(Včera večer jsem přijel do Anglie – nezapomeňte, že říkáme arrive in).

 • She finished her work at eight o’clock.

(V práci skončila v osm hodin.)

 • People left caves a long time ago.

(Lidé vyšli z jeskyní už dávno.)

 • She played the guitar when she was a child.

(V dětství hrála na kytaru.)

5. Cvičení v past simple, díky kterým budete mluvit anglicky jako Chuck Norris!

No dobře. A co Chuck Norris?

Proč GPS mluví s Chuckem Norrisem v minulém čase?

anglický čas minulý past simple

Protože Chuck Norris jezdí tak rychle!

Pokud si chcete procvičit anglickou gramatiku s Chuckem Norrisem, zde je několik cvičení. Samozřejmě, pokud – pochopitelně! – dáváte přednost tréninku se Speakingo, vítejte v mém online kurzu angličtiny! 😉

V kurzu Speakingo najdete spoustu vtipných, chytrých a zajímavých vět, doplněných krásnými obrázky s nahrávkami rodilých mluvčích.

A samotné učení není o drcení se gramatiky nebo seznamů slovíček, ale o mluvení. Stejně jako dítě nepřemýšlí o pravidlech, jen poslouchá a mluví, na kurzu Speakingo mluvíte v plných větách na své úrovni s telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje.

anglicky cas minuly simple past chuck norris

Takové učení je nejen efektivní, ale také zábavné!

Takto se prý naučil anglicky i sám Chuck Norris – samozřejmě ještě předtím, než byla angličtina vynalezena!

Doufám, že anglický minulý čas past simple se pro vás stal… prostým.

Pokud máte ještě nějaké otázky, ptejte se v komentářích a já vám rád odpovím!


Začni se svým počítačem mluvit jako s učitelem, Chuckem Norrisem!

Vyzkoušejte si ho nezávazně na jeden týden!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Co je to Callanova metoda a „Callan Online“?

Callanova metoda je v Čechách velmi populární. Studuje ji více než milion lidí ve 35 zemích. K dispozici jsou také kurzy „Callan online“. Jaké jsou výhody a nevýhody Callanovy metody? Níže jsou myšlenky bývalého učitele používajícího Callanovu metodu.

Číst dále »
obchodní idiomy anglický monkey business
Obchodní anglické idiomy v memech

Rozumíte slovům, ale nerozumíte významu prohlášení? Obchodní anglické idiomy nejsou snadným oříškem k rozlousknutí. A chcete se vyhnout nedorozuměním zejména během obchodní schůzky nebo pracovního pohovoru? Vtipné memy vám pomohou zapamatovat si jejich význam!

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail