Kdy do, does, did, done? Scooby Doo!

kdy užíváme do did doing done, scooby dooby do

Do, does, doing, did a done je jedno a totéž anglické slovo! Kdy použijeme daný tvar, v jakém čase a u jaké osoby? A co na to všechno říká Scooby Dooby Doo?! Uvidíte v překladu písně!


V tomto příspěvku se dozvíte vše o anglickém slovese ‚to do‘ v jeho tvarech do, does, doing, did & done. Používá se jako:

 • „obyčejné“ sloveso v různých časech
 • pomocné sloveso v otázkách a záporu
 • způsob, jak se ujistit, že to opravdu tak bylo

A nakonec se naučíte text a překlad známé písně v angličtině od skupiny Mystery Play Group: „Scooby Dooby Doo, where are you?“.

obsah:

 1. Co znamená slovo „do “ v angličtině?
 2. Kdy a jak používat do a kdy does?
 3. Kdy používáme did a kdy done?
 4. Do, does, did jako pomocná slovesa v otázkách a záporech.
 5. Scooby Dooby Doo vážně tvrdí, že do, does, did, doing, done (důrazy).
 6. Text a překlad písně Scooby Dooby Doo Where are you?
 7. Do you Scooby Doo v angličtině? (cvičení)
Do Do Do, Scooby Dooby Doo
Scooby-Doo se původně jmenoval „Hodně moc“ (ano, my víme), dokud manažer Fred Silverman, inspirován písní „Strangers by Night“, ve které Sinatra zpívá nesmyslnou frázi „scoobie-doobie-doo“, jednoduše nezměnil jméno kreslené postavičky na „Scooby Doo“. Děkujeme Franku Sinatrovi, že nás ušetřil vesmíru, ve kterém má Záhadná Posádka psa jménem „Hodně moc“.

1. Co v angličtině znamená „do „?

Anglické slovo to do znamená ‚dělat, něco vykonávat‘. Je to tedy sloveso, slovo popisující činnost. Jako v legendárním sloganu:

 • Just do it!

(Prostě to udělej!)

nebo

 • This is how we do it.

(Takto to děláme my.)

Ale to není všechno!

Kromě toho slouží ve větě jako pomocné sloveso, tj. má ve větě gramatickou funkci, ačkoli samo o sobě nic neznamená.

Jak se na anglické sloveso (a navíc nepravidelné!) sluší, budeme ho časovat podle různých gramatických časů a osob.

Proto bude mít i takové tvary (kromě to do v infinitivu) jako:

 • does
 • doing
 • did
 • done

O tom, kdy a jak používat jednotlivé tvary, se dočtete v následující části.

Anglická slovesa do does, Scooby Dooby Doo

2. Kdy použít do a kdy does?

Do & does se vyskytuje v přítomném čase.

Angličtina je obecně jednoduchá! V češtině bychom řekli: já dělám, ty děláš, ona dělá, my děláme, vy děláte, oni děla. U každé osoby jinak!

V angličtině to bude u všech osob stejně… až na jeden případ… vlastně tři…

 • I do it.

(Já to dělám.)

 • You do it.

(Ty to děláš.)

 • He does it.

(On to dělá.)

 • She does it.

(Ona to dělá.)

 • It does it.

(Ono to dělá.)

V množném čísle nic neměníme, do je všude stejné:

 • We do it.

(My to děláme.)

 • You do it.

(Vy to děláte.)

 • They do it.

(Oni to dělají.)

Jediné, co si musíme zapamatovat je to, že v přítomném čase present simple, pouze ve třetí osobě jednotného čísla (he, she, it), používáme „does“ místo„do„.

Časování vypadá stejně bez ohledu na to, zda sloveso do plní funkci „skutečného slovesa“ a znamená „dělat“, nebo zda se vyskytuje jako pomocné sloveso a má ve větě pouze gramatickou funkci.

Velmi podobná situace jako u otázky do nebo does je u dilematu have nebo has.

 

3. Kdy používáme did a kdy done?

A co s jinými gramatickými časy?

Stejně jako u mnoha dalších běžných anglických slov je i „to donepravidelné sloveso, to znamená, že jeho tvary v minulém čase vypadají tak jak chtějí! Nestačí (jako u pravidelných sloves) přidat koncovku -ed a to je vše. Nepravidelná slovesa někdy nemají ani jedno podobné písmeno po změně času – například go (chodit) se časuje na went (šel)!

V případě slovesa „to do “ je jeho minulý tvar naše did „.

V angličtině existuje také takzvaný „třetí tvar“ past participle, který používáme v časech typu perfect. Třetí tvar (past participle) od slovesa ‚do‘ je právě done‚.

Ale jedno po druhém.

Anglická nepravidelná slovesa
Představte si svět bez nepravidelných sloves! Viz také: Co mají Vikingové společného s anglickými nepravidelnými slovesy?

 

Jak se používá did v čase simple past ?

Nejběžnější a nejjednodušší anglický minulý čas je past simple. Časování slovesa to be v tomto čase je následující:

 • I did it.

(Udělal jsem to.)

 • You did it.

(Udělal/udělala jsi to.)

 • He did it.

(Udělal to.)

 • She did it.

(Udělala to.)

 • It did it.

(Udělalo to.)

Jak vidíte, v minulém čase simple past se nečasuje ani třetí osoba jednotného čísla (on, ona, ono)! Tím spíše v množném čísle také nic neměníme:

 • We did it.

(Udělali jsme to.)

 • You did it.

(Udělali jste to.)

 • They did it.

(Udělali to.)

Jednodušší už to být nemůže. Ale to není konec příběhu!

cas minuly simple past trpny rod anglictina
„Údajně dělá gramatickou chybu v memu. Ukázalo se, že to angličtina se mýlila.“ Viz také: Proč navigace GPS mluví s Chuckem Norrisem v čase past simple?

 

Jak se používá done v časech typu pefect?

Nejběžnějším anglickým časem je pravděpodobně čas present perfect. Tvoří se spojením slova „have“ se slovesem ve „třetím tvaru“ past participle. Tento třetí tvar slovesa může být také pravidelný nebo nepravidelný.

V případě pravidelných sloves je to jednoduché, protože „druhý“ tvar (čas minulý simple past) a „třetí“ tvar past participle jsou stejné (např. walk – walked – walked).

Pouze v případě nepravidelných sloves se musíte naučit tři různé tvary:

Tady to bude: do-did-done.

 • I have done it.

(Právě jsem to udělal)

 • You have done it.

(Právě jsi to udělal/udělala)

 • He has done it.

(Právě to udělal)

 • She has done it.

(Právě to udělala)

 • It has done it.

(Právě to udělalo)

Ve třetí osobě jednotného čísla (on, ona, ono) přítomného času present perfect časujeme pomocné sloveso have/has, zatímco naše done zůstává pro všechny osoby stejné.

V množném čísle nic neměníme:

 • We have done it.

(Právě jsme to udělali.)

 • You have done it.

(Právě jste to udělali.)

 • They have done it.

(Právě to udělali).

do did done present perfect does, scooby doo
Přečtěte si také: Jednoduchá dokonalost času present pefect.

A co budoucí čas?

Budoucí čas future simple tvoříme přidáním pomocného slovesa will k „vlastnímu“ slovesu – zde k našemu „to do„.

Stejně jako v čase present perfect bylo pomocným slovesem have/has, v čase budoucímm future simple to bude vždy will:

 • I will do it.

(Udělám to.)

 • You will do it.

(Uděláš to.)

 • He will do it.

(On to udělá.)

 • She will do it.

(Ona to udělá.)

 • It will do it.

(Ono to udělá.)

A v množném čísle:

 • We will do it.

(Uděláme to.)

 • You will do it.

(Uděláte to.)

 • They will do it.

(Udělají to.)

Opět si myslím, že to nemůže být jednodušší!

do done have times future

Jak používáme průběhový tvar „doing“ v continuousech?

Anglické průběhové časy (ty, které mají v názvu continuous nebo v americkém jazyce progressive) zdůrazňují spíše činnost, skutečnost, že se něco děje, než efekt této činnosti jako časy prosté (simple).

Pro gramatické vyjádření tohoto času přidáme ke slovesu koncovku –ing.

Zde to bude jednoduše: doing.

 • I am doing my homework now.

(Právě dělám domácí úkoly – čas present continuous)

 • She was doing her shopping.

(Nakupovala – čas past continuous)

 • They will be doing this together.

(Budou to dělat společně – čas future continuous)

Všimněte si, že pomocné sloveso ve výše uvedených větách není to do, ale to be (být). Naše doing znamená něco dělat, je to zde plnovýznamové sloveso.

Kdy tedy vstupuje do role pomocného gramatického slovesa… a proč?

do do done done scooby doo meme
„Dělat znamená být“ – Sartre, „Být znamená dělat“ – Sokrates, „Být či nebýt“ – Shakespeare, „Dubidubidu“ – Sinatra, „Scooby-Dooby-Doo“- Scoobert „Scooby“ Doo

 

4. Do, does, did jako pomocná slovesa v otázkách a záporech

Co když chceme položit otázku:

Dělají to? Udělala to? Co kdybych to udělal já?

Situace vypadá poněkud komicky, protože pak použijeme „do“ dvakrát! V jedné větě budeme mít dvě „do“, která jsou stejná, ale ne zcela stejná.

První „do“ bude takzvané „pomocné sloveso“, které má pouze gramatickou funkci a samo o sobě nic neznamená.

Pouze druhé „do“ je ono vlastní sloveso „dělat“:

Například:

 • Do they do it every day?

(Dělají to každý den? – čas present simple)

 • Did she do it yesterday?

(Udělala to včera? – čas simple past)

Totéž platí pro zápor:

 • I don’t do it every day.

(Nedělám to každý den.)

 • He didn’t do it.

(Neudělal to.)

Všimněte si, že pokud jsme převedli první do do minulého tvaru, druhé do se už nemění. První did už splnilo všechny gramatické potřeby věty.

 • He didn’t did it.

Ačkoli to tedy v čase přítomném present simple a čase minulém simple past může vypadat trochu směšně, řídíme se zde pouze obecnými pravidly pro tvoření vět v jednotlivých gramatických časech.

do does did done, scooby
„Scooby Dooby Doo KDE jsi? „Scooby Dooby Doo PROČ jsi?“

Tato situace se nevyskytuje v perfektu a budoucích časech:

V perfektu a budoucím čase má sloveso do volnou ruku – to znamená, že nemusí fungovat jako pomocné sloveso, protože o to se postarali jeho kolegové have/has & will .

Například:

 • Has he just done it?

(Udělal to právě teď?)

Jak vidíte, v čase present perfect je pomocným slovesem ‚have/has‚, nikoli ‚do‚.

A v budoucnosti:

 • Will I do it?

(Udělám to?)

Podobně je zde pomocným slovesem ‚will‚.

do does, did done, scooby dooby doo, use
Se Scoobym se memy jen tak nedělají. Ale já jsem je udělal… právě jsem je udělal!

5. Scooby Dooby Doo vážně ujišťuje, že do / does / did (důrazy)

V kladných větách můžeme pomocné ‚do‘ vynechat a obvykle to také děláme.

Například ve větě:

 • I love you

(Miluji tě).

Pokud však naše drahá polovička pojme podezření, můžeme kromě květin zdůraznit svou náklonnost i nějakým tím „do“ navíc:

 • I do love you!

(Opravdu tě miluji!)

nebo

 • You don’t like me?

(Nemáš mě rád?)

 • I do like you, but…

(Mám tě opravdu rád, ale…).

Vynášíme skryté do na světlo dne, aby podtrhlo (emfáze), že to tak skutečně je!

do does doing did done, scooby dooby

Stejný důraz lze použít i v čase minulém simple past

 • I did brush my teeth mum!

(Opravdu jsem si vyčistila zuby, mami!)

Jak již bylo zmíněno výše, v čase simple past je důležité si uvědomit, že vzhledem k tomu, že se „did“ vyskytuje již v minulém tvaru, vlastní sloveso (ve výše uvedených příkladech brush a eat) se již nevyskytuje v minulém tvaru, ale v základním tvaru (neříkáme did brushed pouze did brush atd.).

 • But the dog really did eat my homework!

(Ale ten pes mi skutečně sežral domácí úkol! Ne: Dog did ate my homework.)

V angličtině samozřejmě existují i jiné způsoby zdůrazňování a utvrzení (emphasis).

důraz, emphase, angličtina, nauka
Viz také: Co je důraz (emfáze) v angličtině?

6. Text a překlad písně Scooby Dooby Doo Where are you

Než si řekneme, jak nejlépe procvičit naše do, did, doing krátký bonus, a to slíbený text a překlad písničky z legendárního animáku.

 • Scooby Dooby Doo, where are you?

(Scooby Dooby Doo, kde jsi?)

 • We got some work to do now

(Teď nás čeká nějaká práce)

 • Scooby Dooby Doo, where are you?

(Scooby Dooby Doo, kde jsi?)

 • We need some help from you now

(Potřebujeme od tebe pomoc)

question tags
Viz také: Question tags – anglické otázky na konci věty, no ne?
 • Come on Scooby Doo, I see you

(No tak, Scooby Doo, vidím tě)

 • Pretending you got a sliver

(Předstíráš, že máš třísku [v tlapce] – typicky americké slovo, my bychom obvykle řekli splinter)

 • You’re not fooling me, ‚cuz I can see

(Mě neoklameš, protože to vidím)

 • The way you shake and shiver

(Jak se třeseš a chvěješ [ze strachu])

do do do did done, scooby dooby doo, vlk
Lidé u táboráku… Je zima a já mám hlad, možná je požádám o nějaké zbytky. Co nejhoršího se může stát? O 10 000 let později… Viz také: Idiomy se psy.
 • You know we got a mystery to solve so Scooby Doo be ready for your act

(Víš, že musíme vyřešit záhadu, takže Scooby Doo je připraven na svou roli).

 • Don’t hold back

(Nedrž se zpátky)

 • And Scooby Doo if you come through you’re gonna yourself have a Scooby snack

(A Scooby Doo, pokud se přes to „přeneseš“, dostaneš Scooby-tastickou pochoutku)

 • Scooby Dooby Doo, here are you

(Scooby Dooby Doo, tady jsi!)

 • You’re ready and you’re willing

(Jsi připraven a ochodný)

 • We can count on you, Scooby Doo

(Můžeme se na tebe spolehnout, Scooby Doo)

 • I know we’ll catch that villain

(Vím, že toho darebáka chytíme)

Takže vás nyní zvu, abyste si zazpívali se Scooby Doo!

7. Umíte Scooby Doo v angličtině? No? Nic není ztraceno!

Ačkoli je zábavné si mezi sebou povídat o anglické gramatice, efektivita takového učení je sporná. Ještě nikdo se nenaučil jezdit na kole z učebnice aerodynamiky! To samé platí – pokud chcete umět anglicky… musíte začít mluvit anglicky!

A co když není s kým? Stydíte se? Nemáte čas? Jsou lekce drahé?

Dokonalou odpovědí na tyto otázky je online kurz angličtiny Speakingo. Zajímavé je, že na něm mluvíte se svým telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. A nikdy neztrácí trpělivost! A za cenu jednoho doučování získáte měsíc učení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kdy a kde chcete, žádné dojíždění, žádné schůzky!

Navíc je tato metoda velmi rychlá, protože se učíte celé věty, což je nejefektivnější způsob učení!

Každopádně nejlepší je se zaregistrovat a vyzkoušet si ji první týden zcela zdarma a nezávazně!

A jaké jsou vaše zkušenosti s does a do, did a done? Sledovali jste vůbec Scooby Doobie Doo? Nezapomeňte napsat do komentářů!


Prostě to udělejte!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail