Co je to past participle?

past participle, co to je, anglictina, present, perfect

Past participle je jedním z těch magických slov, která často padají na výuce angličtiny. Podívejte se, v jakých třech situacích jej použít a co to vůbec participle je?


Tento příspěvek vám řekne:

 1. Co je to past participle?
 2. Jaké jsou tři použití této třetí formy anglických sloves?
 3. Co jsou (active & passive) present participle & perfect participle?

1. Co je past participle v angličtině?

Pokud chceme do češtiny přeložit, co to znamená past participle, ukáže se, že samotný překlad nám příliš nepomůže. Jedná se o „příčestí minulé“, také často označované jako „trpné přídavné jméno“. Všechno už je jasné, ne?

Proto obvykle, když mluvím o past participle, jednoduše říkám „třetí forma anglického slovesa“ nebo dokonce … „třetí sloupec“.

Pak se světlo v tunelu obvykle rozsvítí!

Víme, že v angličtině existuje něco takového jako nepravidelná slovesa. Všechny ty formy, které je tak těžké si zapamatovat.

Není v nich žádná logika.

Například:

 1. to go = jít (v přítomném čase / infinitivu)
 2. went = šel jsem (čas minulý past simple)
 3. (have) gone = odešlý – A TO JE PRÁVĚ NÁŠ PAST PARTICIPLE!

Dalším příkladem může být:

 • grow (růst) > grew > grown
 • fly (létat) > flew > flown

Tuto třetí formu nejde dobře přeložit do češtiny – a pokud si text přečtete dále, pochopíte proč!

Pravidelná a nepravidelná past participle?

Znamená to, že běžná anglická slovesa nemají formu past participle?

Ale mají!

Jen pro ně vypadá druhá a třetí forma stejně, takže se z toho žádná aféra nedělá.

Například:

 1. to kiss – líbat
 2. kissed – políbila (v čase minulém)
 3. (has) kissed – právě polibila (past participle)

věty v infinitivu, infinitive of purpose, to
Viz také: Na co je komu infinitiv (infinitive of purpose)?

2. Tři použití třetí formy slovesa (past participle)

Níže budete opakovat některé anglické časy!

2.1. Past participle v časech typu perfect

Past participle v čase present perfect

Nejčastěji past participle potkáme v časech typu perfect, například v čase present perfect. Tento čas vytváříme právě kombinací pomocného slovesa have / has + slovesa ve formě příčestí minulého.

Například:

 • I have seen you at the demonstration. (Viděl jsem vás na demostraci.)

Právě tato zajímavá kombinace dvou sloves (have + seen), pomocného slovesa a past participle vytváří velmi zajímavý čas present perfect, který kombinuje minulost se současností.

Kdy použít yet, already, just & still v čase present perfect?
„Den 47: Stále si mě nevšimli.“ Viz také: Kdy používat yet, already, just and still v čase present perfect?

Past participle v čase past perfect

Ale náš past participle vystoupí také v „předminulém“ čase past perfect, který hovoří o dřívějších událostech než o těch „prostě minulých“ v past simple.

Například:

 • I had seen him at the crime scene, and that is why I reported him to the police. (Viděl jsem ho na místě činu, proto jsem ho později nahlásil na policii.)

Past participle v čase future perfect

Aby toho nebylo dost, past participle se také vyskytuje v čase budoucím future perfect.

 • By the end of this trip, you will have seen many giraffes. (Na konci tohoto výletu uvidíte mnoho žiraf.)

2.2. Past participle v trpném rodě (passive participle)

Past participle je také element, ze kterého se skládají věty v trpném rodě (passive voice). V trpném rodě, v závislosti na čase, se mění pouze pomocné sloveso (is done, was done, will have been done atd.). Vůbec bychom měli vlastně mluvit o passive participle, ne o past participle.

Past participle v trpném rodě simple past

 • He was seen at the crime scene. (Byl viděn na místě činu.)

Past participle v trpném rodě času přítomného present simple

 • He is not often seen around here. (Není tu velmi často viděn.)

Past participle v trpném rodě v času present perfect

 • He has been seen with the daughter of Mr Tomlinson, Angie. (Byl viděn s Angie, dcerou pana Tomlinsona.)

Past participle v trpném rodě času budoucího future simple

 • In a while a comet will be seen from here. (Za chvíli bude kometa vidět / viditelná odtud.)
passive voice trpný rod postatné jméno
Viz také: Trpný rod čili případ anglického diplomata.

2.3. Past participle jako přídavné jméno

Zlomená ruka, ztracená kočka?

Toto jsou přídavná jména, která také nazýváme past participle.

Past participle užíváme jednoduše v roli přídavných jmen:

 • How’s your broken arm? (Jak je na tom vaše zlomená ruka / paže?)

Někdy dokonce vytvářejí celé fráze:

 • Most of the products made in this factory are exported. (Většina výrobků vyrobených v této továrně je vyvážená.)

Můžeme dokonce vytvářet věty s past participle. Jsou dost formální, ale elegantní.

 • Dressed in red, the girl caught everybody’s attention. (Oblečená v červených šatch, dívka upoutala pozornost všech.)
Anglická přídavná jména
Možná také: Anglická přídavná jména – jsi nudný nebo znuděný?

Past participle v konstrukci have something done

Pokud chceme někoho využít, nebo jen najmout někoho, kdo pracuje za peníze, použijeme past participle.

Například:

 • I have my hair cut every month. (Každý měsíc chodím ke kadeřnici.)

Pokud jsme řekli (tedy bez past participle):

 • I cut my hair every month.

To by znamenalo, že jednou za měsíc si vezmu nůžky do ruky a vypořádám se s vlasy sám.

Konstrukce to have something + past participle může vystupovat v různých časech:

 • I had my car fixed yesterday. (Včera mi bylo opraveno auto.)
 • I’m having my house refurbished at the moment. (Právě je můj dům remontován.)
 • I’ve just had my temperature checked. (Právě mi byla změřena teplota.)
have something done, get, having, had, cvičení, konstrukce, práce
„Je lepší mít bílý pásek v něčem jiném, než mít černý pásek ve stěžování. Udělej to tak, aby to fungovalo!“ Viz také: Mít něco hotovo: Černý pás při využívání ostatních.

A nyní něco pro pokročilejší, aby se vám všechny ty znalosti pěkně pomíchaly. 🙂

3. Co vlastně znamená participle?

I když obvykle mluvíme o past participle, slovo participle samo o sobě znamená „příčestí“ a nemusí to být jen od času minulého (past) ani od trpného rodu!

Active and passive participles

Dobře, měli jsme zlomenou ruku, a co ta ztracená kočka?

Koneckonců, řekneme:

 • Have you found the missing cat? (Našli jste pohřešovanou kočku?)

Proč píšeme missing a ne missed?

Ano, už to neskrývejme, příčestí mohou být trpná nebo činná.

Trpná jsou všichna ta, o kterých jsme doposud mluvili. Aktivní jsou ty v průběhové formě s koncovnkou –ing, stejně jako naše zaběhnutá kočka.

[Missed cat neboli raději kocour, který nám chyběl.]

Je to kocour, který aktivně pronásleduje kočky a vykonává činnost „zabíhání“.

Kromě toho je missing cat spíše příčestím přítomným (present participle) než minulým (past participle).

Third conditional, 3. podmineny zpusob, anglicky, gramatika, III, kocka, past participle
„Kdybys mi koupil tenhle pamlsek, nenačůral bych ti do bot“ Viz také: Third conditional: 3. kondicionál.

Co to je present participle?

Present participle tvoříme dodáním koncovky -ing do slovesa. Není to nic víc než průběhová forma slovesa, kterou známe z časů typu continuous.

Například:

Jak jsme právě viděli, present participle může také fungovat jako přídavné jméno:

 • She is such a lovely, smiling girl. (Je to taková roztomilá, usměvavá – usmívající se – dívka.)

Present participle nemusí vystupovat před podstatným jménem:

 • I find her very interesting. (Považuju ji za velmi zajímavou.)
Superlativy, anglická přídavná jména nejvyššího stupně
„Miluji superlativy / přídavná jména v nejvyšším stupni. Jsou prostě nejlepší!“ Viz také: Superlativy: Anglická přídavná jména v nejvyšším stupni.

Present & past participles jako ekvivalenty vět

Present participle a past participle mohou působit nejen jako přídavná jména, ale obě mohou také přistát (obvykle na začátku věty) jako takzvaný ekvivalent věty, to znamená taková věta bez vykonavatele (podmětu).

Například²:

 • Waiting for the train, he realized that he had lost his ticket. (Čekajíc na vlak si uvědomil, že ztratil jízdenku.)
 • Questioned, he refused to answer. (Dotazován, odmítl odpovědět.)

Všimněte si, že v obou částech tohoto typu vět musí být vykonavatelem stejná osoba, jinak naše prohlášení nedává smysl:

 • Walking in the park, my hat blew off. (Když jsem šel v parku, klobouk mi uletěl z hlavy.)

Připomínám vám, že klobouky nechodí. 🙂

Present and past participles mohou být také součástí složeného doplňku

Například:

 • I saw her dancing. (Viděl jsem ji tančit / jak tančila.)
 • I want this email sent today! (Chci, aby byl tento e-mail odeslán ještě dnes!)
 • A boy found his homework eaten by his dog. (Chlapec našel domácí úkol, který snědl jeho pes.)
Anglická prezentace, otázky a odpovědi v angličtině, obchod, vystavení, q&A
„Když dokončíte prezentaci a lidé se vás opravdu chtějí zeptat“ Viz také: Q&A po prezentaci v angličtině.

Co je perfect participle?

Stále ještě existuje něco jako perfect participle!

Perfect participle se může objevit v činném rodě:

 • Having eaten everything from his plate, John dived into the fridge. (Když John snědl všechno ze svého talíře, ponořil se do lednice.)
 • Having finished her work, Jane went home. (Poté, co dokončila svou práci, Jane odešla domů.)
 • Without even having closed the door, he run away. (Aniž by zavřel dveře, utekl.)

Perfect participle se také objevuje v trpném rodě:

 • Having been accused of robbery, he decided to leave the country. (Obviněn z loupeže, rozhodl se opustit zemi.)
 • Having been washed, the dog smelled much nicer. (Vykoupán, pes voněl mnohem lépe.)
Jak se naučit mluvit anglicky sami doma? past participle
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Ale jak se to teď všechno naučíš?

Angličtina se nejlépe učí praxí!

Gramatickou terminologií se není potřeba příliš zaobírat. Jen málo lidí ví, co je to vlastně v češtině „částice“ a i tak si dobře poradíme s komunikací.

S angličtinou je to stejné!

Hlavní věcí je nebát se mluvit!

Proto osobně doporučuji učit se anglicky v online kurzu Speakingo.

Učení zde spočívá v příjemné konverzaci s … naším počítačem nebo telefonem, který nám rozumí, chválí nás a v případě potřeby nás opravuje!

Takové učení je nejen efektivní, ale relaxační i po těžkém dni v práci nebo ve škole!

Koukáte na krásné obrázky, odpovídáte větami ve správném gramatickém znění a potřebná gramatika a 2000 nejoblíbenějších anglických slov vám přijdou samy do paměti!

Každopádně, zkuste si to nejlépe sami!

Dvěma kliknutími níže se zaregistrujte do online kurzu angličtiny Speakingo a zjistěte – zdarma a bez závazků – zda vám takovýhle způsob výuky vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Trochu se vám po tomhle příspěvku zatočila hlava? Ještě vás to více pomotalo? Máte-li jakékoli dotazy, položte je směle v komentářích – rád vám odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
jak být dobrý v angličtině
Jak být dobrý v angličtině?

Jak být dobrý v angličtině? No, odpověď na jedné straně je jednoduchá – musíme studovat… Můžeme si však položit další otázky: co pro nás znamená být dobrý v angličtině – máme na mysli čtení, psaní, porozmění nebo mluvení? A: jak dosáhnout našeho cíle!?

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail