Angličtina pro firmy se slevou až -50%!

englisch fuer unternehmen

Online kurz angličtiny společnosti Speakingo má speciální nabídku plnou slev a bonusů pro firmy a podnikatele. Podívejte se, proč byste se měli pro Speakingo rozhodnout a jak to vlastně vypadá v praxi!


Tento příspěvek vám řekne:

 1. Proč je angličtina pro podnikání skvělý nápad, ale především nápad, který na sebe vydělá?
 2. Jak vypadá angličtina na dálku pro firmy v online kurzu Speakingo?

1. Angličtina pro firmy

O významu výuky angličtiny ve firmách není třeba nikoho přesvědčovat. Angličtina je mezinárodní jazyk komunikace. Je však potřebná nejen při jednání se zahraničními dodavateli, ale je také potřebná pro řádný rozvoj společnosti na domácím trhu. Většina zpráv, inovací a informací lze nalézt na internetu v angličtině a kdo se nevyvíjí, ten ustupuje.

Angličtina pro podnikání také přináší mnoho méně zřejmých výhod. Forbes například zmiňuje:

 • Rozšíření sítě přátel a obchodních partnerů společnosti. Mluvíme-li společným jazykem, už si nejsme tak cizí (čtěte: nedůvěryhodní). Kromě toho se učením cizích jazyků dozvídáme také o kulturních rozdílech, které mohou vést k promeškání mnoha lukrativních příležitostí a vést ke zbytečným nedorozuměním.
 • Bylo prokázáno, že mnohojazyčné osoby mohou učinit přesnější a racionálnější rozhodnutí než lidé, kteří neznají žádný cizí jazyk.
 • Znalost angličtiny rozšiřuje nejen obzory, ale i vnímavé schopnosti mozku. Díky tomu jsme schopni efektivněji odfiltrovat důležité informace od těch nedůležitých, zachytit nepravdivé informace, což je obzvláště důležité například při obchodních jednáních.
 • Učení cizích jazyků pozitivně ovlivňuje paměť a s věkem chrání před demencí a Alzheimerovou chorobou. Díky tomu si snadněji pamatujeme jména lidí, ceny zboží.
 • Rozvíjíme schopnost zvládnout několik akcí najednou (multitasking).

Angličtina pro podnikání je způsob, jak obohatit své zaměstnance o všechny tyto pozitivní vlastnosti, které časem zefektivní jejich práci a tím se navýší firemní zisky.

Výhod výuky angličtiny je tolik, že můžete spíše přemýšlet o tom, jak se odradit! 🙂

Jak se efektivně odradit od výuky angličtiny? Xd
Viz také: 10 způsobů, jak se účinně odradit od učení angličtiny? xD

Vydávat firemní peníze na výuku angličtiny? Vyplatí se taková investice?

Vyplatí se výuka angličtiny firmě?

To je otázka tzv. vzdělávací ROI (Return On Investment), neboli návrat investic.

Ačkoli výše návratnosti investic za výuku angličtiny pro společnosti není snadná vypočítat, existují způsoby, jak takové posouzení provést. Angličané například spočítali, že jejich ekonomika ztrácí 3,5% HDP ročně, protože Britové nemluví cizími jazyky. Bez pochybností neznalost angličtiny – která je světovým jazykem – stojí mnohem víc!

Analytici z Watson Towers naopak spočítali, že společnosti, které dobře komunikují v angličtině, si vedly až o 47% lépe než společnosti, kde byla komunikace slabá. Není pochyb o tom, že čím vyšší úroveň angličtiny, tím lepší je finanční výkonnost jednotlivců, společností a ekonomik celých zemí.

Nemzdové zaměstnanecké výhody jsou také chytrým způsobem, k získání a udržení si nejlepších zaměstnanců ve vaší firmě. Například podle výzkumu náborové agentury Grafton by až 22 % zaměstnanců souhlasilo s nižší výplatou výměnou za zajímavější nemzdové ocenění. Pro 86,6 % z nich je při výběru společnosti nejdůležitější možnost rozvoje (například prestiž společnosti je klíčová pouze pro 22,9 % dotázaných).

Angličtina pro podnikání se zde jeví jako nejlepší řešení: až 92 % zaměstnanců se domnívá, že výuka angličtiny je důležitá pro jejich profesní rozvoj. Kromě toho pouze 7 % z nich se domnívá, že jejich úroveň znalostí angličtiny je uspokojivá1.

Zejména ve společnostech pracujících v mezinárodních týmech náklady na čas ztracený nedorozuměními a nepřesným pokyny daleko přesahují náklady na školení anglického jazyka.

Zaměstnanci jedné ze společností, kde byl kurz angličtiny organizován spočítali, že každý účastník začal šetřit až 25 minut denně na úpravách a psaní v anglických e-mailech, dopisech a dokumentech.

Online angličtina pro firmy

Otázkou zůstává: jaký kurz angličtiny si pro firmu vybrat?

Obecně lze kurzy angličtiny rozdělit do dvou hlavních kategorií: s živým učitelem a na online vzdělávací platformě.

Angličtina pro firmy s učitelem

Angličtina pro společnosti s živým učitelem bude vždy dražší volbou. Za předpokladu, že najdeme dobrého učitele, tyto lekce mohou dobře motivovat k učení. Pokud je práce v malých skupinách (do 6 osob), existuje také šance, že takový učitel donutí zaměstnance mluvit anglicky. Kromě toho lekce s native speakerem mohou pomoci při výuce mezinárodního týmu (i když učení s rodilými mluvčími má také své nevýhody).

Lekce s učitelem musí probíhat v určitých časech – což může být výhodou i nevýhodou

Online školení zaměstnanců pro anglické společnosti
Viz také: Online školení zaměstnanců pro anglické společnosti.

Angličtina pro společnosti na elearningových platformách

Existuje také mnoho elearningových platforem, kde se můžete naučit téměř cokoli, zejména angličtinu.

Velkým plusem takového řešení je jeho relativně malá cena, zejména pro velké společnosti, které chtějí naučit angličtinu mnoho zaměstnanců.

Drtivou výhodou výuky angličtiny na online platformách je úplná flexibilita – můžete se učit kdykoli ve dne v noci, není problém s propadlými, zrušenými lekcemi.

Nevýhodou výuky angličtiny na online platformách na druhé straně je to, že obvykle vedou pouze k pasivní znalosti angličtiny. Teoreticky jsme se naučili nová slova nebo gramatické struktury, ale když prakticky potřebujete něco říct, slova nechtějí přijít na jazyk

Slavnou výjimkou je online výuková platforma angličtiny Speakingo, která učí prostřednictvím konverzace!

Anglický web
Viz také: Může se učit anglicky online?

2. Proč online kurz angličtiny pro společnosti Speakingo?

Problémem většiny Čechů, kteří se učí anglicky, není gramatika nebo znalost slovíček, ale odpor, dokonce i strach z mluvení. To je obzvláště obtížné v sektoru služeb, kde by zaměstnanci měli být schopní vést svobodnou konverzaci se zahraničním zákazníkem – spíše než projít teoretickým lingvistickým testem!

To však neznamená, že musíte předem vyškrtnout všechny online platformy!

V online kurzu angličtiny Speakingo, díky použití moderní technologie rozpoznávání řeči, program rozumí studentovi, chválí ho nebo opravuje.

Didaktika na druhé straně nebyla uspořádána informatiky, ale doktorem anglické filologie – je založena na Přímé Metodě (jejíž známým zástupcem je například Callanská metoda) a obsahuje veškerou gramatiku a 2000 nejoblíbenějších anglických slov, jejichž znalost umožňuje pochopit 90% konverzace.

Kurz je k dispozici na všech úrovních pokročilosti – od nuly po hrdinu!

Jaké to je učit se anglicky na e-platformě Speakingo?

Učení se na platformě pro elearning Speakingo je jednoduché a zábavné – jako dítě mluvíme s počítačem nebo telefonem, který nás chválí nebo v případě potřeby opravuje a do paměti přicházejí všechny potřebné struktury a slovní zásoba „samy od sebe“!

A co je nejdůležitější – od samého počátku máme ve zvyku svobodně myslet a mluvit anglicky!

Kurz pokrývá úrovně od začátečníků A1 až po pokročilou úroveň C2. Každá úroveň odpovídá roku studia na jazykové škole a je rozdělena do deseti lekcí.

Lekce angličtiny na Speakingo se skládá ze čtyř částí

1. Představení nového materiálu.

V první části lekce student poslouchá pouze hlas Angličana, který představuje nový materiál, tedy asi 40 otázek a odpovědí. Zároveň sleduje anglický text v titulcích, aby si zvykl na pravopis a naučil se překlad.

2. Ve druhé části lekce musí student po vyslechnutí otázky odpovědět nahlas

Počítač hlasem native speakera klade studentovi otázky z předchozích lekcí. Pokud odpoví správně, uslyší chválu. Pokud ne tak docela, native speaker za něj poskytne správnou odpověď.

3. Učím se klást otázky.

Ve třetí části se učíme klást otázky, na které počítač odpoví (pokud je student správně přečte).

Ve druhé a třetí části lekce chytrý modul vyvolává pouze ty otázky, které student stále potřebuje procvičovat. Pokud vysloví větu správně třikrát, zmizí z opakování lekce.

4. Přehrání čerstvě představeného materiálu

Ve čtvrté části opakujeme věty, které byly poprvé představeny na začátku této lekce. V podstatě to vypadá stejně jako opakování ve druhé části lekce. Protože se však jedná o nový materiál, tentokrát má student stále titulky, které pomáhají, namísto odpovídání z paměti.

Učení angličtiny pomocí Speakingo je efektivní, protože:

 • Učíme se mluvit ústy, lámeme barieru v mluvení a ne pouze pasivně koukáme na obrazovku!
 • Učíme se celé fráze, což je mnohem efektivnější než seznamy slov a mučení se gramatikou, kterou nelze aplikovat v praxi!
 • Inteligentní modul si pamatuje, na které otázky student odpověděl třikrát správně, takže nadále neunavuje materiálem, který již zvládl.
 • Otázky v replay částech nejsou vybrány náhodně, ale přesně podle správnosti slyšených odpovědí.
 • Program zahrnuje veškerou gramatiku na pomaturitní úrovni.
 • Využívá také 2 000 nejoblíbenějších anglických slov, jejichž znalost umožní pochopit 90% konverzací.
 • Pravopis je možné cvičit během diktátů.
 • Student může zkontrolovat svůj pokrok v testech.
 • Pomocí Přímé Metody didaktika Speakingo šetří drahocenný čas a zároveň příjemným způsobem rozšiřuje znalosti!

Více informací o samotné metodě naleznete zde:

HR panel pro firmy školící zaměstnance na platformě Speakingo

Výuková platforma Speakingo je zábavná nejen pro studenty, ale i pro firmy a HR, které chtějí sledovat pokrok svých zaměstnanců.

Personální zaměstnanci nebo vedení společnosti mohou sledovat pokrok svých zaměstnanců prostřednictvím specializovaného HR panelu.

Jak to vypadá v praxi?

Logování do Panelu HR

Zaměstnanec odpovědný za školení obdrží od společnosti Speakingo zvláštní oprávnění, díky kterému se může přihlásit do portálu.

Vypadá to takhle:

Panel Angličtina pro firmy

Po kliknutí na natlačítko“ View“ zaměstnanec personálního oddělení přistupuje k individuálním statistikám každého zaměstnance, stejně jako k výsledkům celé skupiny.

Zde naleznete informace, jako jsou:

 • Počet naučených vět (znásobený třikrát)
 • Počet vět, které je třeba dobrousit
 • Počet všech správných odpovědí

A výsledky diktátu:

 • Počet vět zapsaných (3x) v diktátech
 • Počet vět, ve kterých došlo k pravopisným chybám
 • Všechny správně napsané věty v diktátech

V individuálních statistikách každého studenta můžete také vidět:

To dává vedoucím pracovníků plnou kontrolu nad pokrokem jejich zaměstnanců v kurzu anglického jazyka Speakingo!

Registrace zaměstnanců prostřednictvím specializovaných webových stránek

Personální zaměstnanec najde v HR panelu individuální firemní odkaz, pomocí kterého by se zaměstnanci měli do Speakinga zaregistrovat. Odkaz je přesměruje na vyhrazený web pro firemní zákazníky.

Vypadá to podobně jako domovská stránka www.speakingo.com, liší se pouze fotografií. Kromě toho všechno ostatní, stejně jako veškerá výuka, vypadá stejně jako pro jednotlivé zákazníky.

Speakingo také umožňuje zahraničním pracovníkům (např. z Ukrajiny, Španělska atd.) učit se anglicky ve svém rodném jazyce (výběr vlajky na obrázku níže).

Registrace v angličtině pro firmy

Po registraci se zaměstnanci mohou přihlásit kdekoli do portálu Speakingo, a to i prostřednictvím telefonní aplikace.

Zaměstnanci mají také přehled o všech svých (ale pouze svých) statistikách při přihlášení na web ve studentském panelu (stránka s dívkami u moře s anglickou vlajkou).

Všichni účastníci kurzu také obdrží v průměru 3x týdně speakingo newsletter se zprávami z blogu, což pomáhá udržovat kontinuitu učení!

Ukázková cenová nabídka výuky angličtiny pro firmy na elearningové platformě Speakingo

Pro každou společnost připravujeme individuální nabídku v závislosti na počtu zaměstnanců, délce zakoupené výuky a tak dále.

Indikativně se však můžeme podívat na následující výpočet pro 60-ti osobovou společnost, která chce rok školit své zaměstnance v angličtině:

Pokud firma pro výuku zvolí živé učitele, náklady společnosti jsou následující:

 • 1000Kč za výukovou hodinu * 8 výukových hodin měsíčně * 12 měsíců * 10 skupin = 960 000Kč ročně

Online kurz angličtiny Speakingo nabízený jednotlivým studentům stojí 245 Kč / měsíc v předplatném (495Kč s jednorázovou platbou za měsíc studia).

V případě B2B smlouvy s velkou objednávkou může společnost počítat s 50% slevou (tj. 123 Kč).

Výpočet nákladů na školení angličtiny online na platformě Speakingo

To znamená, že pro stejnou společnost by to bylo:

 • 123Kč za měsíc * 60 zaměstnanců * 12 měsíců = 88 560 Kč ročně

To je desetkrát levnější!

Rodinná nabídka a měsíc zdarma!

 • Pro větší nebo delší objednávky nabízíme rodinný balíček pro zaměstnance – další volný přístup na platformu pro manželku, manžela nebo partnera.
 • Také pro objednávky na rok nabízím měsíc zdarma!
 • Neváhejte mě kontaktovat i když jste jednoosobová firma, můžu vám nabídnout slevy od 20%.

Rychlý a specifický kontakt se zákaznickým servisem

Pokud se chcete dozvědět více, napište svůj dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře a obvykle ve stejný den obdržíte laskavou a konkrétní odpověď!

Pokud si na druhou stranu chcete vyzkoušet „z první ruky“ jak výuka vypadá, stačí se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a vyzkoušet si tento způsob výuky angličtiny online zdarma a bez závazků.

Takové testování můžete také nabídnout svým zaměstnancům a představenstvu společnosti!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začít mluvit jako oni?


Odpověděl jsem na všechny možné otázky o tom, jak vypadá nabídka pro společnosti na kurzu online Speakingo? Zvu vás do komentářů!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail