12 vtipů v angličtině

vtipne vtipy v anglictine

Učení angličtiny nemusí být nudné! Naučte se slova ze zábavných vtipů v angličtině s českým překladem a gramatickým komentářem!


Zábavné vtipy v angličtině nejsou vtip!

Vždy je nejtěžší pochopit vtipy v cizím jazyce. Tak to je.

Proto níže cituji další část „sucharů“ (dad’s jokes), které by měly být srozumitelné všem a které můžete bezpečně říct ve většině situací.

Zábavné vtipy v angličtině: Zoo

 • „Excuse me. Do you know the way to the zoo?“

(Promiňte, znáte cestu do zoo?)

 • „No, I’m sorry I don’t.“

(Je mi líto, ale neznám.)

 • „Well, it’s two blocks this way, then one block to the left.“

(No, jsou to dva bloky tudy, a za dalším blokem vlevo.)

Anglický tarzan
Přečtěte si také: Stydíte se jako Tarzan, když potřebujete něco říct v angličtině?

 

Zábavné vtipy v angličtině: časování sloves

 • The teacher to a student: Conjugate the verb „to walk“ in simple present.

(Učitel ke studentovi: Vyčasuj sloveso „chodit“ v přítomném čase simple present.)

 • The student: I walk. You walk ….

(Student: Chodím. Chodíš…)

 • The teacher interrupts him: Quicker please.

(Učitel ho přeruší: Rychleji, prosím.)

 • The student: I run. You run …

(Student: Běžím. Běžíš…)

present simple present continuous angielski czas terazniejszy
Čtěte také: Anglické časy přítomné present simple, present continuous a jejich srovnání

 

Zábavné vtipy v angličtině: Mohu?

 • Little Johnny: Teacher, can I go to the bathroom?

(Johnny: Pane učiteli, umím / můžu jít na záchod?)

 • Teacher: Little Johnny, MAY I go to the bathroom?

(Učitel: Johnny, MOHL BYCH jít na záchod?)

 • Little Johnny: But I asked first!

(Johnny: Ale já se zeptal první!)

Existuje nepatrný rozdíl mezi „can“ a „may„. „Can“ je spíše umím / jsem schopný. Také znamená mohu, ale je hezčí používat slovo „may„.

 

Zábavné vtipy v angličtině: Idiot

 • Son: Dad, who’s an idiot?

(Syn: Tati, kdo je idiot?)

 • Dad: An idiot is a person who tries to explain his ideas in such a strange and long way that another person who is listening to him can’t understand him. Do you understand me?

(Táta: Idiot je člověk, který se snaží vysvětlit pojmy tak podivným a dlouhým způsobem, že druhý člověk, který ho poslouchá, mu není schopen porozumět. Rozumíš?)

 • Son: No.

(Syn: Ne.)

proč je učení angličtiny tak obtížné
Čtěte také: Proč je učení angličtiny tak obtížné?

Zábavné vtipy v angličtině: $$ Sto dolarů $$

 • Teacher: Why are you late?

(Učitel: Proč jsi přišel pozdě?)

 • Johnny: There was a man who lost a hundred dollar bill.

(Johnny: Nějaký muž ztratil stodolarovou bankovku.)

 • Teacher: That’s nice. Were you helping him look for it?

(Učitel: To je hezké. Pomohl jsi mu ji najít?)

 • Johnny: No. I was standing on it.

(Johnny: Ne. Stál jsem na ní.)

S angličtinou vyděláte až o 50 000 Kč více za měsíc!, výdělky, práce
Viz také: S angličtinou vyděláte až o 50 000 Kč měsíčně více!

Zábavné vtipy v angličtině: Nemovitosti

 • The real estate agent says, „I have a good, cheap apartment for you.“

(Prodejce nemovitostí říká: Mám pro vás dobrý, levný byt.)

 • The man replies, „By the week or by the month?“

(Muž odpovídá: (Placený) týdně nebo měsíčně?)

 • The agent answers, „By the garbage dump.“

(Prodejce nemovitostí odpovídá: U skládky.)

Anglická předložkaby“ má mnoho významů – a stojí za to si připomenout, že nejsou vždy stejné jako v češtině.

Platit měsíčně je pay by the month, týdně pay by the week. V tom vtipu jde o to, že „u skládky“ je by the garbage dump.

frejzale angličtina
Čtěte také: 9 obscénních frázových sloves v angličtině.

Zábavné vtipy v angličtině: Koupele

 • „Why do you take baths in milk?“

(Proč se koupeš v mléce?)

 • „I can’t find a cow tall enough for a shower.“

(Nemohu najít dostatečně vysokou krávu na sprchu.)

Zábavné vtipy v angličtině
Přečtěte si také: 10 vtipů v angličtině

Zábavné vtipy v angličtině: Pásek

 • „You look very funny wearing that belt.“

(S tímhle páskem vypadáš směšně.)

 • „I would look even funnier if I didn’t wear it.“

(Bez něj bych vypadal ještě směšněji.)

Všimněte si pěkného použití druhého kondicionálu v odpovědi.

angielskie tryby warunkowe conditionals
Přečtěte si také: Anglické kondicionály, conditionals

Zábavné vtipy v angličtině: Narodil se v USA

 • „I was born in California.“

(Narodil jsem se v Kalifornii.)

 • „Which part?“

(Která část?)

 • „All of me.“

(Celé já.)

 

Zábavné vtipy v angličtině: Pomocná ruka

 • Father: What did you do today to help your mother?

(Otec: Co jsi dnes udělal, abys pomohl své matce?)

 • Son: I dried the dishes.

(Syn: Utřel jsem nádobí.)

 • Daughter: And I helped pick up the pieces.

(Dcera: A já jsem pomohla posbírat jejich střepy.)

nejčastější chyby při učení angličtiny
Čtěte také: 5 nejoblíbenějších chyb při učení angličtiny

Zábavné vtipy v angličtině: Běžci

 • A: Why are all those people running?

(Proč všichni tito lidé utíkají?)

 • B: They are running a race to get a cup.

(Běží v závodě o pohár.)

 • A: Who will get the cup?

(Kdo vyhraje pohár?)

 • B: The person who wins.

(Osoba, která vyhraje.)

 • A: Then why are all the others running?

(Tak proč všichni ostatní utíkají?)

16 anti-vtipů anglického anti-humoru.
„Proč to kuře šlo přes ulici? Protože se chtěl dostat na druhou stranu!“ Viz také: 16 anti-vtipů anglického anti-humoru.

Zábavné vtipy v angličtině: Upír

 • Patient: Doctor, I think that I’ve been bitten by a vampire.

(Pacient: Doktore, myslím, že jsem byl pokousán upírem.)

 • Doctor: Drink this glass of water.

(Doktor: Vypijte tuto sklenici vody.)

 • Patient: Will it make me better?

(Pacient: Pomůže mi to?)

 • Doctor: No, I but I’ll be able to see if your neck leaks.

(Doktor: Ne, ale uvidím, jestli vám teče z krku.)

trpný rod
Čtěte také: Jak vám zombie mohou pomoci naučit se anglickoý trpný rod?

 

Zábavné vtipy v angličtině: Zpožděný vlak

 • Said to a railroad engineer:

(Řekl železničnímu inženýrovi:)

 • What’s the use of having a train schedule if the trains are always late.

(K čemu je jízdní řád vlaku, pokud jsou vlaky vždy zpožděny.)

 • The reply from the railroad engineer:

(Odpověď železničáře:)

 • How would we know they were late, if we didn’t have a schedule?

(A jak jinak bychom věděli, že se zpozdí, kdybychom neměli jízdní řád?)

vlak, kwawły, vtipy, vtipy, v angličtině
Přečtěte si také: Anglický vlak – slova a turistické tipy

Rozumíte těmto vtipům v angličtině?

Podařilo se vám pochopit všechny tyto vtipy v angličtině, aniž byste je překládali do češtiny? Máte sebedůvěru v mluvení anglicky?

Pokud chcete zlepšit svou angličtinu, zejména své řečnické dovednosti, zvu vás na online kurz angličtiny Speakingo!

Učení zde není o nudných seznamech slovní zásoby nebo nepochopitelné gramatice, ale o mluvení plnými, správnými větami v angličtině. Zajímavé je, že mluvíte s telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje.

A v každé lekci kurzu je také vtip v angličtině!

Díky učení angličtiny mluvením budete brzy házet vtipy v angličtině jako profesionální komik!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Vyzkoušejte si Speakingo na týden zdarma a bez závazků!


Vtipy v angličtině, jsem si půjčil ze vzdělávací strany

Jokes in English for the ESL/EFL Classroom

A jaké jsou vaše oblíbené vtipy v angličtině?

Podělte se o ně v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail