Anglické podmiňovací způsoby neboli slavné conditionals

anglicke podminkove vety conditionals

Jedním z témat v angličtině, které Češi (a nejen oni) považují za nejproblematičtější, jsou tzv. conditionals neboli anglické podmínkové způsoby (kondicionály).


Co jsou anglické podmiňovací způsoby (conditionals)?

Ve skutečnosti není teorie nijak zvlášť složitá. Problém je hlavně v tom, že se mluví jinak než v češtině, takže se snadno dopouštíme jazykových kalků….. i když teoreticky můžeme i vědět, jak by se to mělo říkat.

Proto vás předem upozorňuji, že nejlepším způsobem, jak se tyto konstrukce naučit, je jednoduše opakovat, opakovat a opakovat správné konstrukce v online kurzu angličtiny Speakingo, kde je v programu lekcí spousta typických užití, ve kterých máme tendenci dělat chyby.

Na druhou stranu, trocha gramatické teorie by jistě také neuškodila!

O co tedy jde?


Conditionals, kondicionály neboli anglické podmínkové způsoby jsou věty, v nichž se surprise, surprise (překvapivě!) vyskytuje podmínka (např. „pokud“, „za předpokladu“, „do“ atd.).

Obecně platí, že věty, v nichž používáme podmiňovací způsoby nebo podmínkové doby (kondicionály – conditionals), vyjadřují naše domněnky, spekulace.


Podmínkové způsoby (conditionals) nám představují taková slova (výše zmíněný ‚kondicionál‘) jako:

 • If (li, jestli)
 • when (kdy)
 • as soon as, as late as (jakmile, tak pozdě jako)
 • before, after (před, po)
 • until, till (dokud )

Kdykoli tedy uslyšíme některé z těchto slov (je jich samozřejmě více, ale o tom až v samostatném příspěvku), mělo by se nám rozsvítit červené světlo: Ano! Bude conditional!

Jedinou otázkou nyní je: který ze tří, vlastně čtyř podmíněných režimů?

V zásadě existují tři anglické podmiňovací způsoby (první podmiňovací způsob, druhý podmiňovací způsob a třetí podmiňovací způsob), plus nulový podmiňovací způsob a….. jejich směsi.

Kolik je v angličtině podmiňovacích způsobů (conditionals)?


Stručně řečeno:

 • Nulový podmiňovací způsob vyjadřuje nadčasové pravdy,
 • V první části spekulujeme o budoucnosti,
 • ve druhém spekulujeme o současnosti,
 • a ve třetím spekulujeme o minulosti.

Jediným problémem je, že používáme gramatické konstrukce, které jsou pro Slovany neintuitivní.


Probereme je tedy jednu po druhé:

30 příkladů spojek (if, when, before, until, as soon as) v podmínkových větách
„Není konec, dokud neřeknu, že je konec“ Viz také: 30 příkladů spojek (if, when, before, until, as soon as) ve větách v podmiňovacím způsobu.

Nulový podmíněný režim (zero conditional)

Dalo by se říci, že nulový podmíněný režim celkem není conditional, proto tak nízké hodnocení (zero). Na druhou stranu je kvalifikovaný, protože se jedná o věty se slovy jako if, when, until etc.

V nulovém podmiňovacím způsobu (zero conditional) říkáme v přítomném čase všechny ty věty, které popisují nadčasové přírodní zákony, samozřejmé pravdy, neměnná moudra. Například:

 • If people are happy themselves, they are nice to other people.

(Pokud jsou lidé sami šťastní, jsou milí i k ostatním lidem.)

nebo

 • When the sun rises, the world becomes brighter.

(Když vyjde slunce, svět se rozzáří).

Máme zde tedy podmínku, ale obě části věty jsou v přítomném čase prostém present simple, který nám právě popisuje situace, které se dějí pravidelně, nebo zde vždy. V češtině řekneme totéž, takže nám tento typ nečiní žádné problémy.

Zábava začíná v následujících podmíněných režimech (conditionals).

zero conditional 0 nulty kondicional anglicka gramatika
„Když tě nenajdou, nemůžou tě umýt“ Viz také: Zero conditional – nulový kondicionál.

První podmíněný režim (first conditional, if-clause type 1)

V prvním podmíněném režimu spekulujeme o budoucnosti. Pokud se něco stane (nebo nestane), něco udělám (nebo neudělám), například:

 • When I see her, I will kiss her.

(Až ji uvidím, políbím ji.)

nebo

 • If I don’t get the money, I will sue you!

(Pokud nedostanu peníze, zažaluji vás.)

nebo

 • Until he apologizes, she won’t speak to him.

(Dokud se neomluví, nebude s ním mluvit.)

Důležitá poznámka: V češtině tvoříme obě části věty v budoucím čase – v angličtině pouze jednu! Můžeme říci, že podmínka, např. slovo if vypouští slovo will (neříkáme If I will not get the money, ale If I don’t get the money).

Slované jsou zavrženíhodné will přidat, a nestojí za to. V části věty, kde je podmínka, používáme přítomný čas prostý present simple a v druhé části věty normálně, v budoucnosti – protože se přece dohadujeme o budoucnosti.

Části věty lze zaměňovat v pořadí, např.

 • I will kiss her if I see her.

Pak ani nemusíme dávat čárku (jak málokdo ví). Anglická interpunkce je ale úplně jiné téma.

první kondicionál (first conditional)
„Pokud se nenaučíte první kondicionul, neprojdete testem!“ Viz také: First conditional – plány, hrozby a sliby!

Druhá podmínková věta (second conditional, if-clause type 2)

Je to zdaleka nejoblíbenější z podmíněných režimů a troufám si tvrdit, že právě zde děláme nejčastěji chyby.

Stejně jako u prvního podmiňovacího způsobu je problém v tom, že v češtině se stejné věci vyjadřují různými gramatickými konstrukcemi.

Proto je dobré si uvědomit, že při spekulaci o přítomnosti používáme pouze jednou would a v druhé části věty používáme minulý čas. Například:

 • If he was rich, he would buy a helicopter.

(Kdyby byl bohatý, koupil by si letadlo.)

V češtině je přísudkové –by v obou částech věty, v angličtině would pouze jednou.

Stejné to bude, pokud větu mezi stránkami prohodíme:

 • I would buy a helicopter if I was rich.

(Čárka tedy opět není potřeba).

anglicke podminkove vety conditionals
Mem ve druhém podmíněném režimu: Kdyby dikobrazi nosili kraťasy, nosili by je tak a tak nebo tak a tak 😉

Můžeme také “ negativně spekulovat“:

 • I wouldn’t be here if I didn’t need the money.

(Nebyl bych tu, kdybych ty peníze nepotřeboval).

Z komentářů je místo was hezčí použít were:

 • If I were you, I wouldn’t do it.

(Kdybych byl tebou, nedělal bych to – Místo toho: If I was you…).

 • Unless she were abroad, she would never talk English.

(Nikdy nemluvila anglicky, tedy pokud nebyla v zahraničí. – Namísto Unless she was abroad…)

Viz také: Second Conditional: Zasněný 2. kondicionál.

Třetí kondicionál (third conditional, if-clause type 3)

Třetím podmiňovacím způsobem je naopak spekulování o minulosti. Vyčítáme si své chyby nebo v hodinách dějepisu spekulujeme o tom, co by se stalo, kdyby…

 • If I had learned more, I would have passed my matura exam.

(Kdybych se více učil, udělal bych si maturitu.)

Obě tyto události jsou již minulostí. Zde používáme If+past perfect (had+3 tvar slovesa) a would have+3 tvar slovesa v druhé části.

Samozřejmě i zde lze části prohodit, čímž se obejdeme bez čárky:

 • I would have passed my driving licence test if I hadn’t come drunk.

(Udělal bych řidičské zkoušky, kdybych k nim nepřišel opilý).

 • If he had had the money, he wouldn’t have taken this bloody bank loan.

(Kdyby měl peníze, nevzal by si tu nešťastnou doslova krvavou půjčku).

Anglické modální sloveso nemůže
Kdyby kočky mohly/uměly mluvit…. nemluvily by. Který režim je podmíněný? Viz také: Citáty o kočkách pro výuku angličtiny.

Smíšené podmiňovací způsoby v angličtině (mixed conditionals)

Pokročilejší studenti si jistě všimnou, že výše uvedená jednoduchá pravidla popisující anglické podmiňovací způsoby nabývají v praxi nejrůznějších podob v závislosti na kontextu. Abychom lépe vyjádřili to, co máme na mysli, můžeme také použít poměrně velké množství směsí jednotlivých podmiňovacích způsobů a konstrukcí, např:

Obvyklý první podmíněný režim:

 • If the girl knows English, I will marry her.

(Pokud tato dívka bude umět anglicky, vezmu si ji.)

– může mít formu příkazu:

 • If the girl knows English, marry her!

(Pokud ta dívka bude umět anglicky, vezměte si ji!)

– nebo zde může naskočit modální sloveso (can, could, may atd.)

 • If the girl knows English, you can marry her.

(Pokud tato dívka bude umět anglicky, můžete si ji vzít).

Kondicionály s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o kondicionálech s modálními slovesy (conditionals with modals), konečně se je naučítei!

Jak míchat anglické podmiňovací způsoby, je zřejmé z následující tabulky:

První podmíněný režim (first conditional)

Podmínka se týká spekulací o:Část s podmínkou (if/unless/when etc.)Druhá (hlavní) strana věty
budoucíakce

(účinek)

Přítomný čas prostý (simple present)If she offers you the job, …Jednoduchý budoucí čas…I will take it.
Příkaz…take it!
Modální sloveso…you can take it.
činnostiv těsné blízkosti

budoucnost

(dění)

přítomný čas průběhový (present continuous)If she is complaining, …Jednoduchý budoucí čas…I will run away.
Příkaz…run away!
Modální sloveso…you can always run away.
akce již byla dokončenaPresent PerfectIf he has brought

you the flowers, …

Jednoduchý budoucí čas…she will kiss him.
Příkaz…kiss him!
Modální slovesoyou can kiss him.
nepravděpodobná akceshould + infinitivIf she should fail the exam, …Jednoduchý budoucí časshe will simply take it again..
Příkazgo for a beer with her!
modální slovesowe can cheer her up.
stavy skutečnosti/nulový

podmíněný režim

Přítomný čas prostý (simple present)If people are happy, …Přítomný časthey are naturally friendly.

Druhá podmínka (second conditional)

Podmínka se týká:Stránka s podmínkouDruhá (hlavní) strana věty
spekulace o současnosti

(případně s výhledem dopředu)

Simple PastIf Iwas rich,Druhý podmíněný režim

(second conditional)

I would travel to Bhutan.
spekulace o vlivu v minulosti

– ačkoli zde by bylo obvykle správnější použít

třetí podmíněný způsob, jehož myšlenkou je, že znalost

(know her)

je něco, co je trvalé a neskončilo v minulosti.

– Pravděpodobně ji stále neznám

Simple PastIf I knew her,Třetí podmíněný režim

(third conditional)

I would have said „hi“.
podmíněné režimy
Podmíněné režimy jsou užitečné při vydírání: „Pěkná bunda“ „Děkuji“. „Byla by škoda, kdyby se jí něco stalo“. (druhé podmíněné období) „Nechte hranolky“ (chips je britský výraz pro hranolky, americký pro chipsy).

Třetí podmíněný režim (third conditional)

Podmínka se týká:Stránka s podmínkouDruhá (hlavní) strana věty
od dávných dob až po současnostPast PerfectIf I had known it,První podmíněný režim (first conditional)I wouldn’t be here now.
starověké dějinyPast PerfectIf he hadn’t learned English,Druhá podmínka (second conditional)he would not have become an English teacher.

Real and unreal conditionals

Nakonec je třeba zmínit, že existuje ještě jeden způsob popisu podmíněných režimů (conditionals).

Některé věty s if, when apod. popisují něco neskutečného, nikoli reálného.

Například:

 • If I knew English better, I would get a better job. (unreal conditional)

To znamená, že spekulujeme, že kdybych uměl lépe anglicky, získal bych lepší práci. Ale já nevím, trpí a mračí se. O tom si můžeme nechat jen zdát.

V následující větě je však situace jiná:

 • If I start learning English, I will get a better job! (real conditional)

Není to jen dodatečná myšlenka. Pokud se přihlásím na kurz angličtiny, je získání lepší práce velmi reálnou možností! To je reálná možnost!

O real and unreal conditionals však píši více v samostatném textu:

Real and unreal conditionals, angličtina, podmíněné způsoby
Viz také: Real and unreal conditionals – jak reálné jsou anglické podmíněné režimy?

Cvičení na anglické kondicionály (conditionals)

Jak vidíte, anglické podmiňovací způsoby není tak těžké intelektuálně pochopit. Gramatika není složitá. Nejtěžší je jen získat návyk na správné používání!

Proto vás zvu k účasti na lekcích online kurzu angličtiny Speakingo, kde si můžete všechny tyto podmiňovací způsoby příjemně procvičovat mluvením na počítači, kdykoli a kdekoli, až vám přejdou do krve!

Zaregistrujte se a vyzkoušejte si zdarma, zda vám tato metoda výuky angličtiny vyhovuje!

Tabulka smíšených podmiňovacích způsobů inspirovaná stránkami English Grammar Online

Pomohl vám text porozumět anglickým podmínkovým způsobům? Pokud máte nějaké dotazy, položte je v komentářích!


Angličtina se sama nenaučí!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail