Second Conditional: Zasněný 2. kondicionál

Rádi sníte? Pokud ano, musíte se seznámit s Second Conditional – zasněným 2. kondicionálem v angličtině, díky kterému se budete moci létat v oblacích podle vůle!


Zasněný 2. kondicionál (second contitional)

Pokud chcete přemýšlet tímto způsobem – a my všichni to čas od času děláme – v angličtině musíme použít konstrukci zvanou druhý kondicionál (second conditional).

Problém spočívá v tom, že „kdybychbyl“ v češtině vypadá trochu jinak než v angličtině, takže často děláme zbytečné chyby.

Viz také: Second conditional - 2 podmíněný způsob v angličtině
„Kdybys byl můj manžel, otrávila bych ti kávu.“ | Kdybys byla moje žena, vypil bych ji!“ – Obě tyto věty jsou v druhém kondicionálu!

Když minulost není minulostí

Tak pojďme na věc!

Například v češtině bychom řekli (a Michael Jackson to opravdu udělal):

 • Kdybych měl hodně peněz, koupil bych zlaté hodinky pro svého šimpanze.

Všimněte si, že v češtině slovo „měl“ je v minulém čase (od „mít“). Jak uvidíte za chvíli, bude to stejné v angličtině.

Ale mluvíme o minulosti, ztracených pokladech a bohatství?

Ne!

Také neříkám, že jednoho dne budu mít peníze a domestifikovaného šimpanze se zlatými Rolexkami! Jen sním o tom, jak skvělé by bylo mít peníze tady a teď!

Proto lze říci, že používáme druhý kondicionál ke spekulaci o přítomnosti – snu – i když překvapivě používáme minulý čas!

[Pro připomenutí – do spekulování o nereálných situacích v minulosti používáme třetí kondicionál, první kondicionál se používá k vykreslení plánů do budoucna, zatímco do mluvení o „nadčasových zřejmých situacích“ používáme nultý kondicionál.]

první podmíněný způsob (first conditional)
„Pokud se nenaučíte první kondicionál, neprojdete testem!“ Viz také: First conditional – plány, hrozby a sliby do budoucna!

Pouze jedno would ve 2. kondicionálu (second conditional)

Ještě důležitější však je, že v češtině se koncovka -bych objevuje v obou částech věty.

V anglickém second conditional bude pouze jedno would:

 • If I had a lot of money, I would buy a golden watch for my chimpanzee.

Všimněte si, že v části s „if“ – to znamená, v té polovině věty, která nás seznamuje s podmínkou (pokud, za předpokladu, kolik, až atd.) je jen minulý čas past simple. Neexistuje žádné would.

Would se používá pouze ve druhé části věty.

Nicméně po would – stejně jako po každém modálním slovesu – musíme dát sloveso v infinitivu, to znamená v jeho základní, slovníkové formě (would buy, would go, would see etc).

Čárka ve 2. kondicionálu (second conditional)

To znamená, že would se vyskytne pouze ve druhé nebo pouze v první části věty – protože je můžeme snadno zaměnit:

 • I would buy a golden watch for my chimpanzee if I had a lot of money.

Jediná věc, která se pak změní, je, že čárka oddělující tyto dvě části věty zmizí.

To je případ všech kondicionálů – dáváme čárku pouze v případě, že věta začíná částí s if – a pokud ne, pak ne!

30 příkladů spojek (pokud, kdy, dříve, až, co nejdříve) ve větách v podmíněných režimech
„Není konec, dokud neřeknu, že je konec“ Viz také 30 příkladů spojek (if, when, before, until, as soon as v podmínkových větách.

Příklady zasněných vět ve 2. kondicionálu (second condtitional)

 • I would learn English more if I had more time. (Naučil bych se více angličtiny, kdybych měl více času. – oznámení)
 • If you found a perfect girlfriend, would you marry her? (Když bys našel dokonalou dívku, vzal by sis ji? – otázka)
 • If I won the lottery, I wouldn’t stop working. (Kdybych vyhrál v loterii, nepřestal bych pracovat. – zápor)

Co kdyby Chuck Norris…

Samozřejmě používáme druhý kondicionál nejen pro snění, ale také pro široce pojaté spekulace, popisující neskutečné situace, které se v naší realitě nedějí.

Například ta s Chuckem Norrisem:

 • If Chuck Norris lit a cigarette, it would die of cancer. (Kdyby si Chuck Norris zapálil cigaretu, cigareta by zemřela na rakovinu.)
 • If Chuck Norris was a Spartan in the movie 300, the movie would be called 1. (Kdyby byl Chuck Norris sparťanem ve filmu 300, film by se jmenoval 1.)
 • If Chuck wanted to rob a bank, he could do it. By phone! (Kdyby chtěl Chuck Norris vyloupit banku, mohl by. (A to) po telefonu!)
cas minuly simple past trpny rod anglictina
„V memech údajně dělá gramatickou chybu. Ukázalo se, že to byla angličtina, kdo se mýlil.“ Viz také: Proč GPS navigace mluví s Chuckem Norrisem v čase past simple?

Druhý kondicionál (2nd condtional) s modálními slovesy

Možná jste si všimli, že v této poslední větě s Chuckem Norrisem bylo modální sloveso could.

Obecně platí, že neexistuje žádný problém nahradit would na could.

Stejně jako v naší první větě:

 • If I had a lot of money, I could buy a golden watch for my chimpanzee. (Kdybych měl hodně peněz, mohl bych koupit zlaté hodinky pro svého šimpanze.)

Můžeme také dát could do této části věty bez would – pak budeme mít obě jak could tak i would:

 • If I could travel back in time, I would go to see a dinosaur. (Kdybych mohla cestovat v čase, šla bych se podívat na dinosaura.)

Někdy můžeme použít i dvě could v jedné větě. Buďte opatrní, protože stejné slovo může znamenat dvě různé věci!

Například:

 • You could get a better job if you could speak English.

(Pokud bys uměl mluvit anglicky, mohl bys získat lepší práci.)

Píšu více o vztahu modálních sloves s kondicionály v samostatném textu:

Podmíněné způsoby s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o kondicionálech s modálními slovesy (conditionals with modals), možná se je konečně naučíte!

If I were you… tj. rady ve druhém kondicionálu (2nd conditonal)

Velmi často ve druhém kondicionál (second conditional) dáme naši brilantní radu ve stylu „Kdybych byl na tvém místě“.

Použijeme frázi If I were you.

Někdy použijeme idiomatický výraz if I were in your shoes (Kdybych byl v tvých botách.)

Všimněte si, že bychom normálně užili was (I was hungry., Měl jsem hlad.). V podmínkových větách je hezčí říci were (což neznamená, že was nikdy neuslyšíme na ulici):

 • If I were you, I wouldn’t go there. (Kdybych byl tebou, nešel bych tam.)
 • If I were in your shoes, I’d find another boyfriend. (Kdybych byla na tvém místě, našla bych si jiného přítele.)
 • It would be nice if the weather was better… (Bylo by hezké, kdyby bylo lepší počasí… nebo were better)
 • If I were you, I’d rather be me! (Kdybych byl tebou, raději bych byl mnou!)
gwen stefani, bohatá dívka, houslistka na střeše, houslistka na střeše, kdybych byl bohatý muž, druhé podmíněné období
Viz také: Gwen Stefani na střeše neboli druhý kondicionál a Šumař.

Would zkracujeme do ‚d

Jak jste si možná všimli, slovo would – zejména v řeči – zkracujeme na písmeno d po apostrofu.

 • I‚d help you if I could. = I would help you if I could. (Pomohl bych vám, kdybych mohl.)
 • If I knew the answer, I‚d tell you. = If I knew the answer, I would tell you. (Kdybych znal odpověď, řekl bych vám ji.)

I wish I knew the second conditional…

Stojí za to dodat, že věty s přáními (wish) vypadají velmi podobně.

Pokud vyjádříme nerealistická, sentimentální přání, po wish dáme minulý čas past simple.

 • I wish I knew her phone number. (Bylo by hezké znát její telefonní číslo.)
 • Do you ever wish you were taller? (Sníš někdy o tom, že budeš vyšší?)
 • I wish you were here… (Přál bych si, abys tu teď byla…. – a nejsi tady.)

Totéž bude s if only

 • If only I could turn back time… (Kéž bych mohl vrátit čas…)

Kdybych znal druhý kondicionál… tj. cvičení pro 2nd condtional

Jak vidíte, teorie není tak děsivá.

Za prvé, musíte si uvědomit, že můžeme dát jen jedno would.

Uvidíte jak se vám druhé would bude drát na rty, dokud si konstrukci pouze s jedním would neprocvičíte v celých správných větách!

To je důvod, proč praxe dělá mistra!

Ze zkušeností s výukou vím, že tato větná konstrukce nám způsobuje velké potíže. Ne, že bychom se nedomluvili, ale proč mluvit s chybami!

To je důvod, proč jsem do didaktiky online kurzu angličtiny Speakingo zahrnul spoustu vět s různými kondicionály (conditionals).

Pouze jejich opakováním se dostanete do zvyku mluvit správně – protože co když víte „jak by to mělo být“, pokud v praxi použijete v angličtině gramatiku ze svého rodného jazyka… nebo se bojíte mluvit!

Anglický tarzan
Přečtěte si také: Stydíte se jako Tarzan, když potřebujete něco říct v angličtině?

Studium angličtiny na Speakingo je nejen efektivní, ale také příjemné!

Díváte se na krásné fotografie ve vysokém rozlišení a mluvíte s počítačem nebo telefonem podle didaktického programu, který jsem vyvinul (obsahuje 2000 nejoblíbenějších slov a veškerou gramatiku). Zajímavé je, že vám rozumí, chválí vás nebo vás opravuje!

Každopádně, zkuste si to nejlépe sami!

Po registraci dvěma kliknutími níže, bez smluv nebo závazků, máte týden na to, abyste si ho vyzkoušeli zdarma!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Angličtina se sama nenaučí!


Je vše již jasné s naším druhým kondicionálem? Pokud ne, zeptejte se v komentáři, rád odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail