First conditional: plány, sliby a hrozby!

First conditional je typ anglických podmínkových vět. Používáme ho ke spekulaci o budoucnosti – například při plánování, slibování nebo… hrozbách. Jak? To je to, co se dozvíte z tohoto příspěvku o prvním kondicionálu!

Conditionals (anglické podmínkové věty)

Podmínkové věty (conditional sentenses) jsou důležitou oblastí anglické gramatiky.

Jedná se o věty, ve kterých existuje „podmínka“ – tj. slova, jako if (pokud), when (kdy), before (dříve) atd.

Nejedná se o zvlášť složité téma. Jeho obtížnost vyplývá pouze ze skutečnosti, že budeme chtít tvrdohlavě doslova přeložit české větné konstrukce do angličtiny, ale anglická gramatika je v případě conditionals velmi odlišná.

Proto je tak důležité mluvit celými větami a přemýšlet anglicky, a ne jen spojovat slovíčka v naší paměti.

Kolik existuje podmínkových vět (conditionals)?

Máme čtyři kondicionály:

Jak můžete vidět v tomto případě 0+3 = 4 🙂

V tomto příspěvku se zaměříme pouze na první kondicionál (first conditional) a zbytku věnuji samostatné příspěvky, stejně jako jeden přehledný příspěvek o všech z nich.

zero conditional 0 nulty kondicional anglicka gramatika
„Když tě nenajdou, nemůžou tě umýt“ Viz také:Zero conditional – nultý kondicionál.

First conditional (první kondicionál)

První kondicionál (first conditional) používáme ke spekulaci o budoucnosti.

Jestli se něco stane, tak něco udělám. Až se něco řekne, něco ucítím. A tak dále.

Pokud se pečlivě podíváte na výše uvedené věty v češtině, jsou v čase budoucím: něco se stane, něco řekne, něco pocítím.

Nyní se podívejme, jak budou takové věty v prvním kondicionálu (first conditional) vypadat v angličtině:

 • If she comes, I will kiss her. (Jestli přijde, políbím ji.)

Ze záznamu o čase vhodném pro věštění future simple si pamatujeme, že v angličtině vytváříme budoucnost jednoduše přidáním pomocného slovesa will k obyčejnému slovesu.

[I kiss her every day. (čas přítomný present simple)-> I will kiss her tomorrow. (čas budoucí future simple)].

Pokud se nyní podíváme na větu výše,

v části věty s if není will. A v tom je celá obtížnost prvního kondicionálu (first conditional)!

Jinými slovy: po if (nebo jiné spojce, která zavádí podmínku – např. when, before, after, until) používáme čas present simple a ne čas budoucí future simple.

předmětové a podmětové otázky, otázky týkající se podmětu a předmětu
Viz také: Co nám Romeo a Julie řeknou o anglických podmětových a předmětových otázkách (subject and object questions)?

Problém s prvním kondicionálem (1st conditional)

Zní to zatím jednoduše?

Nyní se pokuste anglicky říci ve své hlavě: Až zítra přijde, půjdeme do kina.

[dramatická pauza]

Jak to šlo?

Pokud se ukázalo, že jste si mysleli nebo řekli will dvakrát, není divu!

 • When he will come comes tomorrow, we will go to a cinema.

To jen podvědomě kopírujeme české gramatické struktury do angličtiny. A neexistuje žádná jiná rada, než opakovat tuto novou anglickou konstrukci v angličtině tolikrát, aby si náš mozek zvykl na anglickou formulaci vět!

Anglické online konverzace
Viz také: Anglické online konverzace – protože se nikdo nenaučil jezdit na kole z knihy!

First conditional úplně bez will

Jako by to nestačilo, můžete se také setkat s větami, které jsou v prvním kondicionálu (tj. jako by nešlo o budoucnost), ale není v nich žádné will!

Například ve slavné větě připisované Einsteinovi:

 • If you want to make God laugh, tell him about your plans. (Pokud chcete rozesmát Boha, řekněte mu o svých plánech.)

Proč tu není jediné will?

V první části věty bylo will vymazáno přes if (jak bylo uvedeno výše).

Ve druhé části věty však máme příkaz. A v rozkazovacím způsobu – i když říkáme, co musí někdo udělat v budoucnu – se will také nevyskytuje.

Celá záhada je vyřešena!

Čárka v podmínkových větách

V prvním – stejně jako ve všech ostatních – kondicionálech si můžou věty vyměnit strany.

To znamená, že bychom mohli také říci:

 • If I don’t see you tomorrow, I will call you. (Pokud se zítra neuvidíme, tak ti zavolám.)

a:

 • I will call you if I don’t see you tomorrow. (Zavolám ti, pokud tě zítra neuvidím.)

Tyto věty znamenají přesně totéž a jsou stejně správné.

Jediný rozdíl je v tom, že v první větě je čárka a ve druhé není.

Pokud je věta s if první, dáváme čárku, a pokud ne, pak ne.

if, when & společnost

Seznam spojek udávajících podmínku (conditional conjunctions) je dlouhý (before, after, as soon as, until etc.), takže se zde podívejme na dvě nejoblíbenější: if (jestli) a when (kdy).

If v podstatě použijeme, pokud je něco možné, ale nejsme si jisti, zda se to stane:

 • If I go out, I’ll visit you. (Když půjdu ven, navštívím vás.)

Když však použijeme when, je situace jistá:

 • When I go out, I’ll visit you. (Až půjdu ven, navštívím vás.)

Proto v některých případech není vhodné používat je zaměnitelně. Například:

 • If I’m late this evening, don’t wait for me. (Pokud se dnes večer zpozdím, nečekejte na mě. – when by bylo velmi hrubým vyjádřením neúcty k těm, kteří čekají)

nebo

 • We’re going to play football if it doesn’t rain. (Budeme hrát fotbal, když nebude pršet. – Nikdy nevíte, jestli bude pršet nebo ne, takže when v této větě prostě nesedí.)

Plány, sliby, hrozby a 1. kondicionál

V praxi použijeme 1. kondicionál k plánování do budoucna.

Například:

 • I will buy a car if I save some money.

(Koupím si auto, pokud ušetřím nějaké peníze.)

 • When he comes, I’ll kick his behind!

(Až přijde, nakopnu ho do zadku!)

 • What shall we do if it rains tomorrow?

(Co budeme dělat, když zítra bude pršet? – shall to je taková staromódní forma will)

První kondicionál (first conditional) také používáme k tomu, abychom něco slíbili:

 • If you are here early, I’ll get you a good seat.

(Pokud tu budeš brzy, sežnu ti dobré místo.)

 • I’ll be there for you if you need me.

(Budu tvou podporou, pokud mě budeš potřebovat.)

 • When I come back, we’ll have dinner together, okay?

(Až se vrátím, povečeříme spolu, ok?)

První kondicionál používáme také k hrozbám:

 • If you are naughty, you will be punished.

(Pokud budete zlobiví, budete potrestáni.)

 • If you smoke here, the fire alarm will ring.

(Pokud zde kouříte, rozezní se požární poplach.)

 • If you do this again, I’ll kill you!

(Pokud to uděláš znovu, zabiju tě!)

A pak známá hrozba z populárního memu s Gandalfem:

Anglická modální slovesa

Cvičení na první kondicionál

 • Pokud chcete složit zkoušku;
 • pokud se chcete naučit správnou angličtinu;
 • pokud chcete prolomit jazykovou bariéru,

doporučuji online kurz angličtiny Speakingo!

Do vět, které musí student nahlas říci počítači, jsem zahrnul mnoho příkladů s prvním kondicionálem (first conditional), protože ze zkušeností učitele vím, že se jedná o oblast anglické gramatiky, ve které často děláme chybu.

Pokud tyto věty zopakujete několikrát správně, anglická gramatická konstrukce se pro vás stane stejně přirozenou jako česká – a brzy budete mluvit jako Angličan!

Zaregistrujte se na týden a vyzkoušejte si tento efektivní a zábavný způsob, jak se naučit anglicky online zdarma a bez závazků.


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je vám první kondicionál již nad slunce jasnější? Pokud máte stále nějaké otázky týkající se 1. kondicionálu, položte je odvážně v komentářích – rád odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
darmowy certyfikat z języka angielskiego online kurs
Online kurz angličtiny s certifikátem zdarma

Hledáte kurz s bezplatným certifikátem z anglického jazyka? Podívejte se, co nabízí výuka angličtiny na kurzie Speakingo online! ONLINE KURZY ANGLIČTINY S CERTIFIKÁTEM? Dlouho jsem se vyhýbal představení certifikátů ke kurzu Speakingo English. Není asi žádným tajemstvím, že při online zkouškách občas dochází k různým „nesrovnalostem“. Často se ani neví,

Číst dále »
to be going to, gonna, konstrukce, kdy uzivat
Anglické „TO BE GOING TO“ & „GONNA“

Konstrukce to be going to je docela zajímavá, protože má jen málo společného s „going“ (jít), což je obzvlášť vtipné, pokud se někam chystáte… jít. Existuje také několik oblíbených frází, ve kterých se vyskytuje pouze ‚going‚. A kdy místo toho použijeme will?

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail