30 příkladů spojek (if, when, before, until, as soon as) v podmínkových větách

Když vytváříme podmínkové věty, v každé z nich musíme použít takzvanou conditional conjunction, která je příčinou veškerého zmatku. Jedná se o slova jako if, when, before, until, as soon as, i když seznam slov „spojujících“ podmínkové je mnohem delší.


Než se dostaneme k příkladům spojení v podmínkových větách, odpovězme na otázku, která udržuje mnoho studentů, kteří bojují s anglickou gramatikou vzhůru:

Jak rozpoznat podmínkové věty?

Máme čtyři typy podmínkových vět (0, 1, 2, 3 + jejich směs, takzvané mixed conditionals). Říkáme jim podmínkové věty, protože v nich je podmínka (condition). A tuto podmínku zavádíme spojkou (conjunction).

Takže pokud je ve větě některé z následujících třiceti slov, je tu dobrá šance (ale ne jistota!), že věta je podmínková.

Ale v jakém kondicionálu?

Záleží na tom, zda v ní spekulujeme o zřejmých pravdách, o budoucnosti, přítomnosti nebo minulosti.

zero conditional 0 nulty kondicional anglicka gramatika
„Když tě nenajdou, nemůžou tě umýt“ Viz také:Zero conditional – nulový kondicionál.

Podmínkové věty v rychlém přehledu:

Pro věty o nadčasových pravdách používáme nultý kondicionál:

 • If the sun shines, people are happy.

(Svítí-li slunce, lidé jsou šťastní.)

První kondicionál užíváme ve větách, ve kterých spekulujeme o budoucnosti:

 • If it is sunny, we will go sunbathing.

(Pokud je slunečno, půjdeme se opalovat.)

Druhý kondicionál užijeme ve větách ve kterých spekulujeme o přítomnosti:

 • If it was sunny, we would go sunbathing….

(Kdyby bylo slunečno, šli bychom se opalovat…)

Třetí kondicionál užijeme ve větách, ve kterých mluvíme o minulosti:

 • If it had been sunny last summer, we would have gone sunbathing.

(Kdyby bylo loni v létě slunečno, byli bychom se šli opalovat.)

Smíšený kondicionál – a existuje jich mnoho, například:

 • If I had learned hard at school, I would speak fluent English now.

(Kdybych se ve škole více učil, mluvil bych teď plynule anglicky.)

anglické podmínkové věty conditionals
Viz také: Anglické kondicionály.

Příklady spojek v anglických podmínkových větách

Z YourDictionary a Cambridge Dictionary uvádím 30 příkladů nejoblíbenějších spojek (conditional conjunction), slov a konstrukcí zavádějících podmínky do vět s trestuhodným doslovným překladem:

 1. After – After he gets the promotion, he will get a new office. (Poté, co bude povýšen, dostane novou kancelář.)
 2. As long as – As long as I am capable, I will ride my bike to work. (Dokud to půjde, budu jezdit na kole do práce.)
 3. As soon as – The parade will start as soon as the mayor arrives. (Průvod začne, jakmile starosta dorazí.)
 4. Assuming – You can get a red dress, assuming one is on sale. (Můžeš si koupit červené šaty, pokud jsou v prodeji.)
 5. Because – Because it’s raining, we will take our umbrellas. (Protože prší, vezmeme si deštníky.)
 6. Before – She will finish the report before the meeting [takes place]. (Zprávu dokončí před schůzkou/před začátkem schůzky.)
 7. But for – We would have been lost, but for the map [we had had]. (Ztratili bychom se, kdybychom neměli mapu.)
 8. Either… or… – Either he comes tomorrow, or he comes today. (Buď přijde zítra, nebo přijde dnes.)
 9. Even if – Even if she loses her job, she will still have a job in education. (I když přijde o práci, bude mít stále práci ve vzdělávání.)
 10. If – If you brush your teeth every day, you probably won’t get cavities. (Pokud si každý den čistíte zuby, pravděpodobně nebudete mít kazy.)
 11. If only – If only I’d learned more, I would have passed the test. (Kdybych se jen naučil více, prošel bych touto zkouškou.)
 12. Imagine – Imagine he comes today, what will you tell him? (Představ si, že dnes přijde, co mu řekneš?)
 13. Once – Once the chores are done, we will go to the park. (Jakmile dokončíme domácí práce, půjdeme do parku.)
 14. Only if – We will perform a few songs, only if the profits go to charity. (Několik písní zahrajeme naživo pouze tehdy, půjde-li výtěžek na charitu.)
 15. On the condition that – You will get the job, on the condition that you will work every other Saturday. (Tuto práci získáš za podmínky, že budeš pracovat každou druhou sobotu.)
 16. Provided – I will go to the prom with you, provided you apologize. (Půjdu s tebou na studentský ples pod podmínkou, že se omluvíš.)
 17. Providing – We will give you the money, providing you can pay it back within six months. (Peníze vám dáme pod podmínkou, že je splatíte do šesti měsíců.)
 18. Should you + inverze – Should you wish to cancel your order, please contact our customer service department. (V případě, že byste chtěl zrušit objednávku, zkontaktujte se prosím se zákaznickým servisem.Viz také: Podmínkové věty s modálními slovesy.)
 19. Since – Since it is autumn, there are many leaves on the ground. (Od té doby, co je podzim, na zemi je mnoho listů. – jiné významy slova since se dozvíte tady: význam vět s since & for.)
 20. So long as – So long as a tiger stands still, it is invisible in the jungle. (Tak dlouho, dokud tygr stojí v klidu, je v džungli neviditelný.)
 21. Supposing – Supposing you win, what will you do with all the money? (Za předpokladu, že vyhraješ, co uděláš se všemi penězi?)
 22. Therefore – The mortgage wasn’t paid, therefore the bank foreclosed. (Hypotéka nebyla splacena, a proto banka nezaplacený majetek převzala.)
 23. Unless – Unless you’ve purchased tickets, you won’t be able to attend the show. (Pokud jste si nekoupili vstupenky, nebudete se moci zúčasnit představení.)
 24. Until – They don’t talk to me until I talk to them. (Nemluví se mnou, dokud s nimi nepromluvím.)
 25. Were to – Were the economy to slow down too quickly, there would be major problems. (Pokud by ekonomika příliš rychle zpomalila, byly by tu vážné problémy.)
 26. When – When I get hungry, I will go to a restaurant. ( budu mít hlad, půjdu do restaurace.)
 27. Whenever – Whenever I eat spicy food, I get hives. (Kdykoliv jím kořeněné jídlo, dostanu kopřivku / alergii.)
 28. Wherever – Wherever there are flowers, bees will come to pollinate. (Všude tam, kde jsou květiny, včely je přijdou opylovat.)
 29. Whether – He spent all his paycheck on clothes, whether that was smart or not. (Utratil celou výplatu za oblečení, ať už to bylo moudré nebo ne.)
 30. Yet – The picnic was interrupted by rain, yet we all had a fabulous time. (Piknik byl přerušen deštěm, ale navzdory tomu měl každý pohádkový čas. – Je to jiný význam yet než „zatím“ ve větách v čase present perfect)
první kondicionál (first conditional)
„Pokud se nenaučíte první kondicionál, neprojdete testem!“ Viz také: First conditional – plány, hrozby a sliby!

Podmínkové věty k procvičení

Nejdůležitější je však procvičovat podmínkové věty nejen s očima přilepenýma na kus papíru nebo na obrazovku, ale jednoduše je vyslovit nahlas!

Proč?

Protože v reálné komunikační situaci nebudeme mít čas hledat slova v našich hlavách nebo přemýšlet o pravidlech. Musíme mluvit automaticky!

Proto jsem do online kurzu angličtiny Speakingo zahrnul tolik příkladů podmínkových vět. To je důležité, protože v češtině vypadá gramatika jinak, takže dokud si dostatečně nezautomatizujeme anglickou strukturu, můžeme chybně do angličtiny kopírovat českou gramatiku.

Ale není to nic hrozného – online učení angličtiny na Speakingo je nejen efektivní, ale také velmi příjemné!

Nevěříte mi?

Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a podívejte se (na týden zdarma), jak kurz vypadá!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Pomohly vám výše uvedené příklady spojek v podmínkových větách? Je ještě něco, co není jasné? Pokud položíte otázku v komentáři, rád na ni odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
intensifiers, intensifying adverbs adjectives
Něco k posílení: Intensifiers

Pokud chceme přidat sílu do našeho prohlášení v angličtině, můžeme se pokusit použít jeden z takzvaných Intensifiers, slov jako quite, very really (intensifying adverbs) nebo big, deep, strong (intensifying adjectives).

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail