Všechno o WOULD!

would, would rather, would like to, would you mind, anglictina, gramatika

Would je jedno z nejpopulárnějších modálních sloves. Používáme jej v trpném rodě, nepřímé řeči nebo v takových frázích, jako jsou: would you mind, would you rather & would you like to a mnoho dalších, o kterých budeme v tomto textu diskutovat.


Co znamená would?

Ha! Neexistuje jednoduchá odpověď na tuto jednoduchou otázku!

Jsme zvyklí učit se slovní zásobu, často na testech musíme poskytnout překlad sloves do češtiny. V případě mnoha z nich však tato záležitost není tak jednoduchá – buď nemají přesný ekvivalent v češtině, nebo mají mnoho významů, zejména pokud se objevují v celých frázích.

Přesně takové je modální sloveso would.

Pokud otevřete jakýkoli anglický slovník¹,²,³, zobrazí se dlouhý seznam významů tohoto slova. V tomto textu budeme podrobně diskutovat o jejich 9 kategoriích, od nejjednodušších a nejoblíbenějších až po pokročilejší, abyste přesně věděli, co slovo would znamená ve větách, které slyšíte a doufejme, které bez jakéhokoli jazykového bloku také říkáte!

1.Would you like to…?

Jednou z nejzákladnějších anglických frází je zdvořilý dotaz would you like to po kterém přichází infinitiv:

 • Would you like to dance with me? (Chtěla byste si se mnou zatancovat?)

Můžeme na to odpovědět celou větou:

 • Yes, I would like to dance with you. (Ano, ráda bych si s vámi zatančila.)

Ačkoli velmi často, zejména v řeči, would bude zkráceno na písmeno d s apostrofem:

 • Yes, I’d love to dance with you! (Ano, ráda si s vámi zatančím!)

Tímto způsobem si můžeme také něco objednat, například v restauraci:

 • I’d like fish and chips, please. (Chtěla bych smaženou rybu a hranolky, prosím.)
should, kdy uzivat, subjunctive
Viz také: Měli byste se nyní naučit… o modálním slovese SHOULD!

Láska a nenávist

Jak jste zaznamenali možná v jednom z předchozích příkladů, would se nemusí vždy vázat s like, může to být také love (rád) nebo hate (nerad):

Například:

 • I’d love to visit Japan one day. (Jednou bych rád jel do Japonska.)
 • I’d hate to see your money put into something which is not going anywhere. (Nerad bych, aby vaše peníze šly na něco, co nemá žádný smysl.)

Nebo požádejte o něco zdvořile:

 • I’d like to try on this hoodie. (Rád bych si vyzkoušel tuto mikinu s kapucí.)

Would you…?

Můžeme také někoho pěkně o něco požádat za užití toho samého would you, což je něco jako „udělali byste to“.

 • Would you be so kind to open door for me, plese? (Byl byste tak laskav a otevřel pro mě, prosím, dveře?)

Nebo s mírnou dávkou nervozity:

 • Would you please be quiet? (Mohl byste být, prosím, zticha?)

Mimochodem, v tomto smyslu můžete použít will you nebo could you.

2. Would you rather…?

Would you rather znamená „raději bych chtěl“:

Pokud však dáváme něčemu přednost, použijeme navíc than (než):

 • I’d rather have tea than coffee. (Raději bych si chtěl dát čaj než kávu.)

V otázkách však místo than užijeme or (nebo):

 • Would you like tea or coffee? (Dáváte přednost čaji nebo kávě?)
nejoblíbenější chyby při učení angličtiny, kávy nebo čaje
„Kávu nebo čaj?“ „Kávu.“ „Špatně, tohle je čaj.“ Viz také:Nejčastější chyby při učení angličtiny.

Would you prefer TO….?

V zásadě would prefer znamená to samé jako would rather.

Existuje však nuance.

Po prefer dáváme předložku to, po které následuje sloveso v infinitivu (v základní formě).

 • Would you prefer to have tea or coffee?

I když v hovorové angličtině sloveso lze vynechat:

 • Would you prefer tea or coffee?

Všimněte si, jak to vypadá v záporu:

 • I’d rather not go out tonight. (Raději bych dnes večer nikam nešel.)

Porovnejte:

 • I’d prefer to go by train. (Raději bych jel vlakem.)
 • I’d rather go by train.(Raději bych jel vlakem.)

3. Would you mind…?

Would you mind jednoduše znamená „vadilo by vám“?

S would you mind je to však zábavné, protože v češtině se obvykle ptáme „Mohu / mohl bych“ a nepoužíváme dlouhou frázi „Máte něco proti tomu…“

Co je na tom zábavného?

Řekněme, že sedíme s přítelem a chceme si do plic pustit dehet a nikotin. V češtině se zeptáme: „Můžu si zakouřit?“

A pokud náš kolega také kuřák souhlasí, řekne „Ano“.

Ale jak to bude vypadat v angličtině?

Zeptáme se:

 • Would you mind if I smoke?

Pokud v reakci uslyšíme „Yes„, znamená to, že nechce, abychom kouřili vedle něj – možná právě vykonal nadlidské úsilí, aby tuto smrtelnou závislost ukončil!

Abychom souhlasili, musíme říct „No“!

Do you mind…?

Would you mind je ještě více uctivější forma Do you mind:

 • Do you mind if I open the window?
 • No, not at all.

A co – náš partner souhlasil, nebo nesouhlasil s návrhem průvanu?

Souhlasil, protože mu nevadilo otevřít okno.

4. Would v podmínkových větách

Velmi často se s would setkáváme v různých typech spekulací, tj. v takzvaných podmínkových větách (conditionals).

Would ve druhém kondicionálu

Pokud budeme spekulovat o přítomnosti, obvykle použijeme druhý kondicionál. Zde je třeba mít na paměti, že stejně jako v češtině se konec -bych vyskytuje v obou polovinách věty, v angličtině se would objevuje jenom jednou.

Například: „Kdybych byl bohatý, koupil bych všechno“ v angličtině řekneme:

 • If I was rich, I would buy everything.
Gwen Stefani, bohatá dívka, houslistka na střeše, houslista na střeše, kdybych byl bohatý muž, druhé podmíněné období
Viz také: Gwen Stefani na střeše neboli druhý kondicionál a šumař.

Would ve třetím kondicionálu

Pokud na druhou stranu spekulujeme o minulosti, použijeme třetí kondicionál, který vypadá například takhle:

 • If I had learnt more, I would have passed my matura exam. (Kdybych studoval více, složil bych maturitní zkoušku.)

Would by v různých spekulacích

Mnoho našich spekulací nezapadá do učebnicového rozdělení – do 3. nebo 4. kondicionálu a mísí je dohromady, zejména pokud do hry přijdou jiná modální slovesa:

 • It would be nice to be rich, but I’m not. (Bylo by hezké být bohatý, ale nejsem.)
 • I slept a lot this morning so I’m not going to bed, because I wouldn’t sleep. (Dnes ráno jsem dlouho spal, takže nejdu do postele, protože bych stejně neusnul.)
 • I would do it, but I can’t. (Udělal bych to, ale nemůžu.)
Podmíněné způsoby s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o kondicionálech s modálními slovesy (conditionals with modals), možná se je konečně naučíte!

5. Would v nepřímé řeči

Druhým „strukturálním“ a velmi populárním použitím would v gramatice angličtiny je použít jej v nepřímé řeči (reported speech), tj. ve větách, kde říkáme „že někdo něco řekl“.

Pak obvykle aplikujeme princip „jeden čas zpět“. V tomto případě můžeme říci, že would je čas minulý od will.

Například:

 • I will kiss her. (Políbím ji. – Původní věta.)
 • He said he would kiss her. (Řekl, že ji políbí. – Věta v nepřímé řeči.)

Nebo

 • I won’t be late. (Nezpozdím se.)
 • She promised she wouldn’t be late. (Slíbila, že se nezpozdí.)
reported speech question otázky v nepřímé řeči
Viz také: Ptala se, jak klást otázky v nepřímé řeči?

6. wish & would

Would také rádo vystupuje ve spojení se slovem wish (přát si, chtít). To nám umožňuje vyjádřit naši nespokojenost se situací trochu pasivně-agresivně.

Například:

 • I wish my neighbours stopped making so much noise! (Přál bych si, aby moji sousedé přestali dělat tolik hluku!)
 • I wish he wouldn’t keep interrupting me. (Bylo by hezké, kdyby mě přestal přerušovat.)

Všimněte si, že používáme I wish + would pro akce a situace, které lze změnit, a ne pro „zmrazené“ situace.

Například:

 • I wish it would stop raining. (Chtěl bych, aby přestalo pršet.)

A pokud budeme mluvit o situaci, ktorou bysme si přáli, aby byla jiná, řekneme:

 • I wish it wasn’t raining. (Bylo by hezké, kdyby nepršelo. – Přál bych si, aby tato situace byla jiná, než je.)

Porovnejte také:

 • I wish you were here. („Chybíš mi a přál bych si, abys tu byl.“)
 • I wish you would come here. („No, možná by ses konečně obtěžoval a přišel jsi.“)

7. would vs. used to

Would bychom také mohli použít v našich sentimentálních příbězích „o tom, jak věci bývaly dříve“, to znamená to, co se pravidelně dělo v minulosti.

Například:

 • We would play outside all day, not just play computer games. (Celý den jsme si hrávali venku, nehráli jsme jen počítačové hry.)
 • Whenever they discussed politics, she would get aggressive. (Jakmile mluvili o politice, stala se agresivní.)

Proto lze říct, že would v tomto případě by to znamenalo totéž, co used to:

 • We used to play outside, and she used to get angry. (Hrávali jsme si venku a ona se rozčilovala.)

8. would have

Would je minulá forma od will, takže jak můžeme říci, že jsme něco „udělali“ v minulosti? V tom případě přidáme pomocné sloveso have.

Porovnejte:

 1. It would be nice.
 2. It would have been nice.

Obě tyto věty bychom přeložili jako „Bylo by to hezké.“

První však hovoří o přítomnosti, zatímco druhá hovoří o minulosti:

 • It would be nice if he didn’t behave like an idiot. (Bylo by hezké, kdyby se nechoval jako idiot.)
 • It would have been nice if he hadn’t smashed my car. (Bylo by hezké, kdyby nenaboural moje auto.)

Nebo

 • I would do it, if knew you wanted me to. (Udělal bych to – teď, nebo nějak nedávno – kdybych věděl, že to chceš.)
 • I would have done it, if I’d known you wanted me to. (Udělal bych to – v dávné minulosti – kdybych věděl, že to chceš.)

Více o tom v textu o modálních slovesech v minulosti:

could have, should have, would have, modals in the past, modalni slovesa v case minulem
„Já sedíc na schůzce, která měla být e-mailem“ Viz také:Modals v minulosti: Could / Should / Would have done it!

9. Další užití would

Kromě toho stojí za zmínku několik dalších situací:

will vs. would

Porovnejte tyto věty:

 • I’ll write a bit more about „will“. (Napíšu něco víc o „will„. – To je můj plán a já ho realizuji!)
 • I’d write a bit more about „would“. (Napsal bych více o „would“ – Ale z objektivních důvodů to není možné.)

Extrémní zdvořilost

Pokud chceme znít velmi zdvořile, můžeme říci něco jako:

 • I would think we need to speak to the manager. (Myslím, že bychom si měli promluvit s manažerem.)
Anglická diplomacie v podnikání
Viz také: Anglická diplomacie aneb 6 způsobů balení do bavlny.

Dobrá rada od Wouldka

Velmi často budeme dávat naše zlaté rady tímto způsobem:

 • I wouldn’t do it, if I were you. (Být tebou, tak bych to nedělal.)
 • Which car would you buy? (Které auto by sis koupili?)

Wouldek zvídavý.

Můžeme také trochu teatrálně přemýšlet o příčině určitých akcí nebo chování:

 • Why would anyone want to eat something so horrible? (Proč by někdo chtěl jíst něco tak strašného?)

Prorok Wouldek

Můžeme také předpovídat tímto způsobem. Když například někdo zaklepe na dveře, řekneme:

 • That would be Ola. (To je určitě Ola.)

Praktická cvičení s would

Jak vidíte, teorie nevypadá příliš složitě. Problémem není pamatovat si tato pravidla, ale naučit se automaticky – a správně – užívat tyto struktury v zápalu konverzace.

Proto je tak důležité nejen číst o gramatice anglického jazyka, ale také ji užívat v praxi!

Nicméně, pokud budeme užívat angličtinu pouze na papíře, ukáže se, že budeme moci napsat skvělý e-mail, ale v živé konverzaci slova nebudou přicházet na jazyk nebo přinejlepším uděláme spoustu chyb.

Pokud chceme mluvit plynně anglicky, musíme začít mluvit anglicky!

To je důvod, proč je online kurz angličtiny Speakingo 100% o konverzaci! Teorii si můžete vždy přečíst zde na blogu nebo kdekoli jinde. Nejdůležitější však je začít používat všechny tyto znalosti ústy v praxi!

A věty, které pronášíte ke svému počítači na kurzu Speakingo, jako byste mluvili s učitelem, jsou tak chytře koncipovány, že obsahují veškerou gramatiku, kterou potřebujete. Jako dítě se učíte prostřednictvím konverzace a po chvíli prostě přirozeně cítíte, že takhle „se to řekne“ a je to. A co víc, věty obsahují 2000 nejpopulárnějších anglických slov, jejichž znalost vám umožní pochopit 90% konverzací v angličtině!

A navíc učení na Speakingo je příjemné – díváte se na krásné fotografie, posloucháte a reagujete, a i když jste unavení po práci, zbytečně nemyslíte na gramatiku, jen relaxujete s příjemnou konverzací! A samotné znalosti vstupují do vaší hlavy!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a zjistit, zda vám tento způsob výuky angličtiny vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už je všechno jasné? Pokud ne, zeptejte se v komentáři – rád odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Anglická konstrukce (not) as… as

Pokud chceme něco porovnat mezi sebou, bude nám užitečné znát anglickou konstrukci (not) as… as. V tomto příspěvku se kromě toho také naučíte používat základní fráze s not as much/many as, as me/him/her a nebo the same as.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail