Fronted Adverbials. Jak hezky začít větu v angličtině?

Fronted Adverbials. Jak ładnie zacząć zdanie po angielsku?

Zajímá vás, jak hezky začít větu v angličtině, zejména při psaní? S neocenitelnou pomocí zde přicházejí takzvaná fronted adverbials („předsunutá příslovce“), díky nimž budete znít jako vzdělaný Angličan!


Meme: Já píšu esej. Učitelka je připravena hodnotit je jako obvykle známkou F (tj. fail – neprospěl, propadl – nejhorší možná známka). [Používám fronted adverbial] furthermore [více o něm níže].

Co to jsou fronted adverbials (předsunutá příslovce)?

Když jsem učil na základní škole, byla tam fronted adverbials (příslovce s předponou) na denním pořádku. Každé anglické dítě je musí umět používat. A je zajímavé, že si nepamatuji, že bych se s tématem fronted adverbials (předsunutých příslovcí) někdy setkal, když jsem se sám učil angličtinu, nebo dokonce když jsem učil angličtinu z různých učebnic. A to je skvělá věc!

Předsunutá příslovce – fronted adverbials – jsou slova nebo slovní spojení na začátku věty, která popisují následující děj.

Jinými slovy – nevíte, jak hezky začít větu v angličtině? Začněte s některým z fronted adverbials!

Zajímavé je, že samotný pojem fronted adverbials se zatím nedočkal kvalitního překladu do češtiny. Bylo by to něco jako „Příslovečné určení umístěný na začátku věty“. Co by to však znamenalo z lidského hlediska?

Jak začít větu v angličtině? Kterýkoli z 5 typů fronted adverbials (předsunutých příslovcí)!

Adverbials po česky je ‚Příslovečné určení‘, i když bych dal přednost názvu ‚Příslovečnéki‘. Jedná se o fráze složené z adverbs – příslovcí. Jak si pamatujeme z hesla o anglických příslovcích, existuje jich (řekněme) 5 typů. A každý z nich může být umístěn na začátek věty, aby zněl nadmíru elegantně!

Všimněte si, že za příslovcem fronted adverbial vždy píšeme čárku!

Jak tedy v angličtině začít větu s jakýmkoli příslovečným určením fronted adverbial?

1. Fronted adverbials of time

Podívejme se nejprve, jak vypadají příklady fronted adverbials of time, tj. anglických příslovcí času, která lze umístit na začátek věty:

 • Afterwards,
  (Pak)
 • Already,
  (Již)
 • Always,
  (Vždy)
 • Immediately,
  (Okamžitě, bez prodlení)
 • Last month,
  (Za poslední měsíc)
 • Now,
  (Nyní)
 • Soon,
  (Již brzy)
 • Yesterday,
  (Včera)
 • Today,
  (Dnes)
 • Tomorrow,
  (Zítra)
 • Next year,
  (Příští rok)
 • In March,
  (V březnu)
 • On Friday,
  (Na pátek)
 • In the morning,
  (Nad ránem)
 • After a while,
  (Po nějaké době)
 • As soon as she could,
  (Když mohla)
 • Before long,
  („před dlouhou dobou“ znamená „brzy poté“)
 • All of a sudden,
  (Najednou,)
 • In the blink of an eye,
  (V mžiku oka)
 • Just then,
  (A právě tehdy)
 • Eventually,
  (Nakonec,)
 • Later,
  (Později)

Jak v angličtině začít větu s předsunutými příslovci času fronted adverbials of time?

Níže uvádíme několik příkladů frází:

 • Afterwards, they went for a walk.

(Poté se šli projít.)

 • As soon as he could, he returned home.

(Jakmile mohl, vrátil se domů.)

 • Eventually, it all ends well.

(Nakonec vše dobře dopadne.)

denní doba v anglictine, times of the day
Viz také: Dobrý denní čas, abyste se naučili times of the day!

2. Fronted adverbials of frequency

Fronted adverbials of frequency jsou anglická příslovečná určení frekvence, kterými můžete i v angličtině co nejhezčeji začít větu:

 • Often,
  (Často)
 • Again,
  (Znovu)
 • Daily,
  (Denně)
 • Weekly,
  (Týdeník)
 • Fortnightly,
  (Čtrnáctidenně)
 • Yearly,
  (Každý rok)
 • Sometimes,
  (Někdy)
 • Rarely,
  (Vzácné)
 • Every second,
  (Každou sekundu)
 • Twice a year,
  (Dvakrát ročně)
 • Once a minute,
  (Jednou za minutu)
 • Once,
  (Jednou)
 • Once or twice,
  (Jednou nebo dvakrát)
 • Three times,
  (Třikrát)
 • Constantly,
  (Pokračování)
 • Regularly,
  (Pravidelně)
 • Frequently,
  (Často)
 • Infrequently,
  (Zřídka)
 • Occasionally,
  (Čas od času)
 • Never in my life,
  (Nikdy v životě)
 • Never before,
  (Nikdy předtím)

Jak začít větu v angličtině s předsunutými příslovci frekvence fronted adverbials of frequency?

Zde je několik příkladů:

 • Daily, she would visit him at the hospital.

(Navštěvovala ho v nemocnici každý den.)

 • Once or twice, he looked at the book, but he never opened it.

(Jednou nebo dvakrát se do knihy podíval, ale nikdy ji neotevřel.)

 • Never in my life, have I seen such a mess!

(Takový nepořádek jsem v životě neviděl!)

Zde upozornění: po záporných (např. never) nebo omezujících (např. only) fronted adverbials musíme použít inverzi!

(Proto máme „have I seen“ místo „I have seen“.)

prislovce cetnosti, adverbs of frequency, anglicky
„Často zažívej dobrodružství. Miluj bez přerušení“ Viz také: Jak často používáte příslovce frekvence (adverbs of frequency)?

3. Fronted adverbials of place

Fronted adverbials of place neboli anglická příslovečná určení místa, kterými můžete v angličtině hezky začít větu, vypadají takto:

 • Above the clouds,
  (Nad mraky)
 • Here,
  (Zde)
 • Outside,
  (Venku, tj. venku / v terénu)
 • There,
  (Tam)
 • Under the ground,
  (Pod zemí,)
 • Upstairs,
  („Z vrcholu schodiště“, tj. obvykle v prvním patře bungalovu)
 • In the distance,
  (V dálce)
 • Everywhere he looked,
  (Kdekoli se „ne“ podíval)
 • Around the tree,
  (Kolem stromu)
 • Nearby,
  (V blízkosti)
 • Behind the house,
  (Za domem)
 • In the wooden box,
  (V dřevěné krabičce)
 • Over her bed,
  (Nad její postelí)
 • Far away,
  (Daleko)
 • Wherever they went,
  (Ať už šli kamkoli)
 • North of here,
  (Severně odtud)

Jak v angličtině začít větu s předsunutými příslovci místa fronted adverbials of place?

Příklady:

 • Under the ground, it was silent.

(V podzemí bylo ticho.)

 • Nearby, a lion was enjoying a late summer evening.

(Nedaleko si lev užíval pozdně letní večer).

 • Wherever they traveled, they were always robbed.

(Kamkoli (ne) šli, vždy je někdo okradl.)

Všimněte si, že v anglických větách se dvojí negaci vyhýbáme!

Suddenly, carefully a pár dalších základních příslovcí
„Náhle, trouba“ Viz také: Suddenly, carefully a některá další základní příslovce.

4. Fronted adverbials of manner

Fronted adverbials of manner jsou anglická příslovce způsobu, která ukazují, jak bylo něco (co se stane později ve větě) uděláno, řečeno atd:

 • Sadly,
  (Se smutkem)
 • Slowly,
  (Pomalu)
 • Happily,
  (Radostně)
 • Awkwardly,
  (Bizarně, rozpačitě)
 • Bravely,
  (Statečně, odvážně)
 • As quick as a flash,
  (Rychle jako blesk)
 • Like a…,
  (Jako …)
 • As fast as he could,
  (Jak nejrychleji mohl…)
 • Without a sound,
  (Bez zvuku, „bezhlučný“)
 • Without warning,
  (Bez varování)
 • Unexpectedly,
  (Neočekávané)
 • Suddenly,
  (Najednou,)
 • Mysteriously,
  (Záhadným způsobem)
 • Anxiously,
  (Se strachem a obavami)
 • Courageously,
  (Odvážně)
 • Silently,
  (Tiše)
 • Nervously,
  (Nervózně)
 • Rapidly,
  (Rychle, náhle, prudce)
 • Carefully,
  (Upozornění)

Jak v angličtině začít větu s předsunutými příslovci způsobu fronted adverbials of manner??

Několik příkladů:

 • Sadly, Mr Bond will not be joining us at the meeting.

(Pan Bond se k nám bohužel na setkání nepřipojí).

 • Mysteriously, all the evidence disappeared.

(Všechny důkazy záhadně zmizely).

 • Carefully, she opened the letter.

(Opatrně dopis otevřela.)

Anglický gentleman zdvořilost sir

5. Fronted adverbials of degree

Fronted adverbials of degree jsou anglická příslovce stupně. Například:

 • Almost unbelievably,
  (Téměř neuvěřitelně)
 • Much admired,
  (Velmi obdivovaný)
 • Nearly asleep,
  (Už skoro spí)
 • Quite understandably,
  (Zcela pochopitelně)
 • Really happily,
  (Opravdu šťastně)
 • Perhaps,
  (Možná)
 • Maybe,
  (Možná)
 • Certainly amused,
  (Určitě pobaveně)
 • Obviously angry,
  (Zjevně viditelně rozčileně).
 • Definitely confused,
  (Rozhodně zmatený)
 • Completely exhausted,
  (Zcela vyčerpán)
 • Barely alive,
  (Sotva naživu)
 • Decidedly unimpressed,
  (Rozhodně na něj neudělal dojem).
 • Perfectly confident,
  (Naprosto sebevědomě)
 • Positively trembling with excitement,
  (Pozitivně se třese vzrušením)
 • Utterly joyous,
  (Hluboce radostný)
 • Totally overwhelmed,
  (Zcela přetížený,)

Jak v angličtině začít větu s předsunutými příslovci stupně fronted adverbials of degree?

Příklady vět:

 • Nearly asleep, she kissed him on the cheek.

(Už skoro spí, políbila ho na tvář.)

 • Much admired, Lord Nelson was one of the most popular British admirals.

(Velmi uznávaný lord Nelson byl jedním z nejoblíbenějších britských admirálů).

 • Utterly joyous, Rose watched her child making first steps.

(Rose s hlubokou radostí sledovala, jak její dítě dělá první krůčky.)

příslovce anglické příslovce
„Takže nevíš, co je to příslovce? Pracuj s ním!“ Viz také: 5 typů anglických příslovcí.

Co znamená furthermore?

Ne všechna adverbials (příslovečná) mohou být klasifikována do těchto pěti konvenčních kategorií. Jedním z nich je známý a – pravděpodobně až příliš dobře! – – furthermore, což je formální slovo znamenající „více než to“.

A kdybych měl hádat, furthermore by bylo nejoblíbenějším předsunutým příslovcem fronted adverbial, které angličtina a všichni ostatní „spisovatelé“ zneužívají.

Zajímavé je, že slovo furthermore nemusí vyskytovat na začátku věty. Pokud chceme tvrdit, že jízda na kole do práce je rychlejší než jízda autem, a navíc je mnohem levnější a zdravější, můžeme svůj oprávněný názor vyjádřit následujícími třemi způsoby1:

 1. Cycling to work is quicker than driving. Furthermore, it’s a lot cheaper and healthier.
 2. Cycling to work is quicker than driving, and furthermore, it’s a lot cheaper and healthier.
 3. Cycling to work is quicker than driving; furthermore, it’s a lot cheaper and healthier.

Jeho synonyma: moreover (navíc) & additionally (dodatečně) budou fungovat stejně.

anglické věty, učení se psát, práce, sopka, kočka
Viz také: Jak pěkně tvořit věty a psát eseje ve 4 krocích.

Adverbials (Příslovce) nemusí být na začátku věty.

Nebudeme to dále skrývat, fronted adverbials (předsunutá příslovce) jsou jen zvláštním „typem“ adverbials (anglických příslovcí), která se nemusí – a obvykle ani nevyskytují – na začátku věty:

Například v takové příslovečné (adverbial) větě na konci:

 • John answered immediately.

[Všimněte si, že tentokrát nedáváme čárku!]

Jednoduše řečeno, pokud chcete v angličtině začít větu hezky a získat lepší známku za esej, můžete ji přesunout na začátek věty (nezapomeňte na čárku „za“!):

 • Immediately, John answered.

Význam je stejný: Honza okamžitě zareagoval.

A ještě jedna poznámka na závěr:

Větu nezačínáme slovy So,….. (Takže ne tento…)!

Vyhraďte si So pro lepší použití ve větě, o které píšu více v textu níže (odkaz pod obrázkem):

so that, so as to, so & such, so am I, so do I, neither do I, I think so, I guess so, I expect so, I hope so, I suppose so czy I don't think so
Viz také: So that, so such a vše o „so“!

Už víte, jak začít větu v angličtině? Jsou předsunutá příslovce – fronted adverbials – jasná jako facka? Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích!

Učit se angličtinu v kurzech Speakingo se bezpochyby vyplatí!

Teorie je zajímavá, ale nejdůležitější je praxe!

Pokud se chcete naučit plynule mluvit anglicky, musíte si pročistit hrdlo! Angličtinu se nenaučíte tím, že budete sledovat písmena na obrazovce očima nebo je mačkat na klávesnici!

Naštěstí si můžete procvičovat angličtinu pomocí telefonu nebo počítače ještě dnes! Díky technologii rozpoznávání řeči vám Speakingo rozumí, chválí vás a někdy i opravuje! A veškerá potřebná gramatika obsažená v lekcích kurzu, stejně jako 2000 nejdůležitějších anglických slovíček, se vám do hlavy dostanou samy!

Je to nejen mimořádně efektivní, ale také příjemná metoda výuky angličtiny!

Každopádně nejlepší je stáhnout si aplikaci Speakingo do telefonu nebo se zaregistrovat na webu níže a nezávazně si ji na týden vyzkoušet!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail