Jaký anglický výukový program si vybrat?

Mnozí z nás se rádi učí sami. Já osobně se učím už svůj čtvrtý jazyk. Aby se však nauka skutečně pohnula kupředu, potřebujeme dobré učební materiály. Jak by vypadal nejlepší anglický výukový program na světě?


Kurz jazykové školy nebo samostudium angličtiny?

Než se podíváme na charakteristiky, které by měl mít perfektní anglický výukový program, podívejme se na alternativy. Například učení angličtiny v kurzech v tradičních jazykových školách.

Výhody studia angličtiny v jazykové škole

V jazykové škole se můžete setkat se zajímavými lidmi ve skupině, učení má sociální prvek. Je však důležité komunikovat s ostatními studenty. Často se od nich můžete dozvědět více než od učitele!

Při učení s živou osobou je také důležité, že pokud se na něčem zasekneme, učitel nám ihned vyjasní v čem je problém. Také inspirativní učitel je neocenitelný, pokud jde o naši motivaci učit se. Doufejme, že takové lidi vždy najdeme!

Lekce angličtiny s rodilými mluvčími, výhody a nevýhody
Viz také: Výhody a nevýhody učení angličtiny s rodilým mluvčím

Nevýhody učení angličtiny v jazykové škole

Na druhou stranu však mají kurzy v jazykových školách své nevýhody. Jednou z nich je vysoká cena. I když je nižší než v případě individuálního doučování, je to stále spousta peněz.

Pro ty šťastné, kteří toto nemusí řešit, je pak bariérou nedostatek času. Nějak už to tak v životě je, že nám buď chybí čas nebo peníze – a možná někdy obojí – a příliš zřídka máme obojí zároveň!

Výuka v jazykových školách má dané vyučovací hodiny. Když nám do toho něco přijde, přijdeme o hodinu. Neexistuje žádná flexibilita.

Kromě toho musíme ztrácet čas dojížděním.

A co víc, ne každý se rád učí angličtinu ve skupině. Plaší lidé se často uzavírají v sobě a nevyužijí maximum ze svého vyučovacího času.

Anglický tarzan
Přečtěte si také: Stydíte se jako Tarzan, když potřebujete něco říct v angličtině?

Výuka angličtiny z kurzu

To je důvod, proč se mnozí z nás rozhodnou učit se samostudiem. To šetří čas i peníze. Samostudium nám umožňuje učit se, kdy a kde chceme. Pokud máme trochu sebekázně, takové učení může být velmi efektivní!

Čemu tedy věnovat pozornost při výběru kurzu anglického jazyka?

7 nápadů, jak se učit anglicky doma
Přečtěte si také: 7 nápadů na studium angličtiny doma

Na co dávat pozornost při výběru dobrého kurzu angličtiny pro samouky?

1. Spolehlivost a věcnost výukového programu

Za prvé, náš výukový program angličtiny nesmí obsahovat chyby. Není nic horšího, než se naučit něco špatně!

Je mnohem obtížnější odnaučit se špatnou formu, než se jednoduše naučit správnou. Proto stojí za to zkontrolovat, kdo je autorem metodiky dané publikace, zda je ověřena nebo akreditována nějakou institucí.

Bohužel na fórech učitelů angličtiny často najdete fotografie z různých učebnic a výukových programů, které se objevily na trhu, ale obsahují chyby. Někdy se jedná o překlepy, někdy vážnější nedostatky. Často se jedná také o nepřesné otázky, nejasná vysvětlení…

Problém je v tom, že protože jsme studenti, nejsme schopni ověřit si výhody daného kurzu anglického jazyka. Jediné, co nám zbývá, je požádat naše přátele – učitele angličtiny nebo konzultovat na různých internetových fórech, zkontrolovat názory na daný anglický výukový program na internetu.

Výuka angličtiny

2. Kolik je gramatiky v kurzu angličtiny pro samouky?

Ačkoli z pohledu studenta to tak vždy nevypadá, anglická gramatika je velmi jednoduchá. A je i velmi příjemné ji vysvětlit!

Můžete popsat určité gramatické struktury, zadat cvičení. Z pohledu autora je anglický výukový program hodně zábavný – nebo já se alespoň skvěle bavím psaním textů pro blog Speakingo!

Studenti navíc obvykle přirovnávají učení angličtiny k učení anglické gramatiky. Je tu poptávka, je tu nabídka, obchod se točí, všichni jsou šťastní.

Teprve pak se ukáže, že v reálných komunikačních situacích slova nechtějí projít ústy… Sice jsme se naučili všechna ta pravidla, ale k čemu nám jsou, když to, co jsme chtěli říct, nám přijde na mysl až dvě hodiny po rozhovoru.

proč nestojí za to učit se anglickou gramatiku
Viz také: Proč nestojí za to učit se anglickou gramatiku?

Proto, zejména při použití výukových programů k učení angličtiny, stojí za to věnovat pozornost tomu, zda také ukazují, jak se naučit mluvit anglicky.

Pokud chceme komunikovat, musíme se naučit ne tísíce pravidel, ale opakovaně opakovat celé věty (a ne holá slova!), dokud nevstoupí pod naši kůži, abychom neměli „jazykový blok“.

Nedostatek mluvení, ale příliš velký důraz na gramatiku je podle mého názoru hlavní nevýhodou učení pomocí výukových programů v anglickém jazyce.

S odpovědí na tento problém přichází online kurz angličtiny Speakingo, který se zakládá na mluvení. Zajímavé je, že vedete rozhovory s počítačem, který vám díky technologii rozpoznávání řeči rozumí, chválí vás a opravuje. Nauka proto není o nauce slovíček, u kterých později ani nevíme, jak je poskládat do vět nebo o řešení gramatických křížovek, ale o efektivním studiu celých frází a vět, abychom je uměli přirozeně používat. Je to kurz, kde se opravdu učíme mluvit a gramatiku se učíme podvědomě jako dítě, které se učí svůj rodný jazyk.

3. Papírový nebo multimediální anglický výukový program?

Miluji knihy. Koneckonců, napsal jsem doktorát z anglických literárních studií. Knihu lze zvednout, dá se v ní podtrhávat a jde si dělat poznámky. Kniha je něco, co máme fyzicky, víme, kolik stránek nám zbývá až do konce, dává příjemný pocit vlastnictví a kontroly.

Bohužel knihy v kontextu samostudia angličtiny mají své nevýhody. Především je to skutečnost, že jsou němé. Samozřejmě, mnoho učebnic je doplněno o CD s nahrávkami, ale to nám již všechno komplikuje. Kde najít CD přehrávač, musíte se přestat učit, jsme rozptýlení.

A co víc, knihy nejsou příliš interaktivní. Učení se z knihy je velmi pasivní.

Proto může být dobré mít nějaký multimediální anglický výukový program.

Výuka angličtiny
„Když se musíte naučit předmět sami, protože váš učitel je k ničemu“ ?

Multimediální kurz anglického jazyka je aplikace pro telefon, webová stránka nebo počítačový program pro výuku angličtiny. Multimediální anglické výukové programy již mají svůj boom. Vývojáři rychle uvedli na trh tuny anglických výukových programů, o kterých lze říci, že mají velmi „různou“ kvalitu. Pod název multimediální samostudium angličtiny se toho vejde hodně. Nemusí to však být nutně skutečný kurz angličtiny.

Proto bych doporučil znovu zkontrolovat, zda daný multimediální kurz vytvořil zkušený učitel angličtiny, nebo možná spíše programátor nebo specialista na tvorbu webových stránek. Vzhledem k tomu, že slovo „multimédia“ může dnes znamenat téměř cokoli, stojí za to se podívat, co náš multimediální kurz angličtiny skutečně nabízí.

Jsou tam pěkné grafiky, nahrávky, křížovky, nebo je tam něco, co bychom se z knihy nenaučili? Stojí za to zkontrolovat, zda to, co nám placená nabídka nabízí, není obecně k dispozici zdarma jinde.

A především: naučí mě tento multimediální progam mluvit, nebo skončím pouze s pasivní znalostí jazyka?

naučte se anglicky online
Viz také: Má smysl učit se anglicky online?

4. Anglická výuková estetika

Možná je to poněkud triviální aspekt, ale podle mého názoru je nesmírně důležitý.

Dnes žijeme v době, kdy je obal často důležitější než výrobek. Totéž platí pro učení angličtiny – mělo by nám to dát potěšení!

Proto by kniha měla být pěkně vypadat. Online kurz angličtiny by měl být jasný, mít pěkné obrázky. Nejen se učit, ale také se bavit! Anglický výukový program by měl být esteticky příjemný, aby nás nadchl pro další učení!

Každý je jiný, takže každý má právo na svůj vlastní vkus. Podle mého názoru je to nejdůležitější věc – měli bychom zvolit způsob učení angličtiny, který se nám líbí. Pak se objeví výsledky!

Výuka angličtiny
„Co tím myslíš (když říkáš), že nejsem dost soběstačný?“ „Ukaž mi, jak být soběstačný: „Nemohu být soběstačný bez tvé pomoci!“

5. Čtyři jazykové znalosti

Obecně se v metodice výuky cizích jazyků říká, že dobrá učebnice nebo kurz by měl rozvíjet čtyři jazykové dovednosti nebo kompetence: čtení, poslech, psaní a mluvení.

To je trochu problém se samoukou angličtiny.

Proč?

5.1 Nauka čtení v kurzu angličtiny

Se samostatným učením čtení v angličtině nejsou žádné velké problémy. Většina internetu je v angličtině. Mnoho jednoduchých textů najdete také v různých učebnicích. Osobně doporučuji jednoduché verze populárních knih. Najdete je v jazykových knihkupectvích. Tímto způsobem můžete nejen zlepšit svou angličtinu, ale také si osvěžit nebo si rozšířit své znalosti světové literatury. Obvykle tam můžete také najít glosář obtížných slov a někdy i několik otázek, které kontrolují porozumění textu (comprehension questions).

Je také skvělý nápad číst příspěvky v angličtině na Simple Wikipedia. To je verze populární encyklopedie napsané prostým jazykem. Používá se tam pouze 1 000 slov – je úžasné, kolik toho s nimi můžete říct. (Natož s 2000 slovy, na kterých je postavena didaktika Speakingo!)

jak se naučit anglicky zvolit

5.2 Samostatná nauka poslechu

V tomto tématu multimédia rozhodně vyhrávají. Samozřejmě, nahrávky z učebnice jsou skvělé, ale ne vždy udrží naši pozornost až do samého konce…

Internet je jiný!

Tam najdete stovky různých podcastů, nekonečný počet videí na Youtube, internetové rádio. Možnosti jsou prakticky neomezené! Je velmi důležité dobře naslouchat anglickému jazyku, „ponořit se do jazyka“, jak se říká v didaktice.

Na druhou stranu je také dobré naslouchat větám přizpůsobeným naší úrovni, abychom cítili uspokojení, že tématu rozumíme. Například v anglickém online kurzu Speakingo posloucháme věty mluvené hlasem učitele, které jsou přizpůsobeny naší úrovni. Tímto způsobem se učíme nové výrazy (ne holá slova!), fráze a gramatické konstrukce.

jak zjistit, jaký typ studenta jste
Viz také: Angličtina k poslechu.

5.3 Samostatná nauka psaní

Naučit se psát je pravděpodobně nejtěžší.

Pokud nás nikdo neopravuje, je těžké zachytit chyby. A co je horší, mohou být opraveny, když už si špatnou formu pamatujeme…

Velké množství kontaktu s jazykem zde jistě pomůže. Za prvé, hodně čtení, které se přenese na psaní.

Naštěstí máme takovou věc jako zrcadlové neurony – pozorováním toho, jak ostatní něco dělají, se to učíme sami. Například bylo řečeno, že ti, kdo sledují fotbalové zápasy v televizi, by měli hrát fotbal lépe než ti, které fotbal vůbec nesledují.

Pokud se tedy rozhodneme naučit se anglicky sami, velké množství přečteného textu je naším největším spojencem při učení se psát.

výukový program pro výuku angličtiny
Viz také: Online diktát z angličtiny.

5.4 Samostatná nauka mluvení anglicky

Zdaleka největší výzvou pro samostudium je naučit se mluvit.

Toto je téma, které často online kurzy pro výuku anglického jazyka obvykle zcela ignorují. Pokud se však nenaučíme mluvit, trochu klameme sami sebe. Máme dojem, že děláme pokroky poté, co jsme pochopili nějakou teorii, ale to nemá velký dopad na praxi.

Zdá se, že se můžeme naučit mluvit pouze s jinou osobou, na kurzu v jazykové škole nebo během doučování s učitelem. Ukazuje se však, že i tyto problémy mohou vyřešit moderní technologie!

V online kurzu angličtiny Speakingo je učení o mluvení s počítačem. Šílenství? Naopak!

Díky použití technologie rozpoznávání řeči v kombinaci s osvědčenou didaktikou přímé metody se v online kurzu angličtiny Speakingo můžeme opravdu naučit mluvit!

Dostáváme se do zvyku odpovídat a klást otázky celými, správnými větami. A co víc, počítač chápe a pamatuje si naše odpovědi tak, aby nám ušil opakování na míru!

Zdá se, že se jedná o jediný anglický výukový program, který není založen na gramatických cvičeních, ale klade plný důraz na naši schopnost komunikovat v angličtině. A za docela přijatelnou cenu!

Vyzkoušejte online kurz angličtiny Speakingo na 7 dní zdarma!

Jak tedy vypadá perfektní anglický výukový program?

Takže zpět k titulní otázce – Jak by vypadal perfektní anglický výukový program? – podle mého názoru by to měl být takový výukový program v anglickém jazyce, se kterým se rádi učíme.

Pokud máme rádi gramatiku, nechť je to učebnice – i když se nenaučíme příliš mluvit, vždy nám něco zůstane v hlavě.

Pokud rádi mluvíme, nechť je to anglický výukový program pracující s naší řečí.

Nic nestojí v cestě kombinování různých metod učení angličtiny!

Doplňte kurz v jazykové škole o kurz pro samouky nebo zkombinujte různé výukové programy. V tomto případě je nejlepší anglický výukový program Speakingo – specialista na mluvení – který také funguje skvěle jako hlavní a jediný způsob učení angličtiny.

A jaké jsou vaše zkušenosti s výukovými programy pro výuku angličtiny? Jak si udržujete pravidelnost a disciplínu? Podělte se o své zkušenosti v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail