Would rather a would prefer v písni „Rather Be“ od Clean Bandits

would rather be, would prefer, clean bandits, text pisne v cestine, anglictine

Oblíbené konstrukce, které nám umožňují vyjádřit naši vůli, jsou would rather a would prefer. A co by si muzikanti z Clean Bandits přáli v písni „Rather Be“?


Co to je konstrukce „would rather„?

Konstrukce „ would rather“ nám umožňuje zdvořile říci nebo se zeptat, co bychom si přáli.

Lze říci, že samotné modální sloveso would zde odpovídá české koncovce -bych, zatímco rather znamená ‚spíše‘.

Proto řekneme:

 • I would rather die than go there again!

Raději bych zemřel, než abych tam jel znovu!

 • Would you rather be rich or happy?

Chtěl bys být radši bohatý, nebo šťastný?

"I would like to" neboli dialog v restauraci v angličtině
Viz také: „I would like to“ neboli dialog v restauraci v angličtině.

Krácení would rather

Samotné slovo would se v hovorové řeči často zkracuje na písmeno „d„.
Proto bychom mohli říci:

 • I‚d rather die than go there again!

Raději bych zemřel, než abych tam jel znovu!

Obě věty znamenají totéž. Jde jen o to, že v písemném projevu obvykle používáme plné tvary, zatímco v hovorové řeči se používají tzv. stažené tvary.

Podle obecných pravidel zkracování v angličtině však není možné „stahovat“ na “ d “ v otázkách a záporu. Řekneme tedy v plné podobě:

 • Would you rather be healthy or beautiful?

Chtěl bys být raději zdravý nebo krásný?

kraceni v anglictine, tvary stazene
Přečtěte si také: Krácení v angličtině neboli tvary stažené.

Would rather v záporu

 • I wouldn’t rather be in any other place than this.

Nechtěl bych být na jiném místě než tady.

Plná, formální verze záporu s would rather je would rather not:

 • I would rather not to see him again.

Raději bych ho už neviděl.

Would rather ve druhém kondicionálu

Pokud bychom chtěli, aby něco bylo jinak, než je, řekneme:

 • I’d rather you didn’t go there.

Byl bych raději, kdybys tam nechodil.

 • I would rather you took a taxi instead of walking at night.

Volil bych, že by sis vzala taxi než abych chodila sama po noci.

Poznámka: jelikož se jedná o druhý kondicionál, máme na jedné straně čas minulý simple past (didn’t, took) a na druhé straně would.

gwen stefani, rich girl, sumar na strese, fiddler on the roof, kdybych byl bohaty, if i were a rich man, druhy kondicional
Viz také: Gwen Stefani na střeše neboli druhý kondicionál a houslista.

Alternativy k would rather: would prefer

Angličtina je samozřejmě velmi bohatá, takže pokud nechceme použít konstrukci would rather, můžeme vždy použít would prefer, had better, would like to….. a milion dalších konstrukcí!

Například:

 • I prefer apples to oranges.

Dávám přednost jablkům než pomerančům.

Znamená to totéž co

 • I’d rather have apples than oranges.

Raději jím jablka než pomeranče.

Rozdíl ve významu je prakticky nepostřehnutelný. Stojí jen za to připomenout, že:

would rather něco than něco
would prefer něco to něco

V češtině bychom v obou případech použili stejné slovo (než), takže v češtině by se nám to mohlo plést.

A právě proto se slova would rather a would prefer tak často objevují na všech druzích anglických zkoušek…

ústní maturita v angličtině
Přečtěte si také: Ústní maturita z angličtiny – jak jsem složila maturitní zkoušku?

Would prefer s průběhovou formou slovesa (-ing)

Kromě toho lze sloveso would prefer použít i s průběhovým tvarem slovesa (s koncovkou -ing):

 • I prefer cycling to driving,

Dávám přednost jízdě na kole před jízdou autem.

Ale

 • I’d rather cycle than drive.

Raději pojedu na kole než autem

Would prefer a rather je možné užít v jedné větě!

Pokud chcete udělat dojem na svého učitele angličtiny, můžete dokonce v jedné větě použít jak would prefer, tak rather!

Například:

 • I would prefer to go for a walk rather than watch TV.

Raději se projdu, než abych se díval na televizi,

Tato věta znamená totéž jako:

 • I would prefer to go for a walk instead of watching TV.

Místo sledování televize se raději projdu.

Pokud si stále nevíte rady s gramatikou, v následujícím textu najdete několik dalších příkladů použití would rather a would prefer.
Mezitím se přesuňme k procvičování této konstrukce ve slíbené písni v angličtině ‚Rather Be‘ od Clean Bandits.

prefer, rather than, ing, to, nebo, or
Viz také: Preferuješ prefer s -ing, to, would nebo spíše rather than?

Text a překlad písně Clean Bandits „Rather be

Rytmickou písničkou „Rather be“ od Clean Bandits se můžeme trochu procvičit v konstrukci would rather.

Níže najdete text a překlad písně o lásce a hledání smyslu v zenové jednoduchosti, která rozhodně není hloupá.

Text první sloky písně „Rather Be“ od Clean Bandits

 • We’re a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea

Jsme tisíce mil od pohodlí, překonali jsme pevninu i moře.

 • But as long as you are with me, there’s no place I’d rather be

Ale dokud jsi se mnou, není (jiné) místo, kde bych byla raději

 • I would wait forever, exulted in the scene

Čekala bych celou věčnost, jásající na scéně

(je to poezie, těžko říct, co tím autor myslel, stejně jako níže v řádku s Kjótem a bateriemi 🙂 Mimochodem: exulted znamená radostný, jásavý zatímco exalted znamená vyvýšený v kontextu moci – každý text této písně na internetu má jinou verzi).

 • As long as I am with you, my heart continues to beat

Dokud jsem s tebou, mé srdce bije dál

Angličtina online

Refrén písně „Rather Be“ od Clean Bandits

 • With every step we take, Kyoto to The Bay

S každým krokem, který udělám, z Kjóta do Zálivu (píseň se odehrává v Japonsku)

 • Strolling so casually

Chodím tak nenuceně

 • We’re different and the same, gave you another name

Jsme různí a stejní, dala jsem ti jiné jméno

 • Switch up the batteries

Vyměň/vyměňuji baterie

(nabití – ten klid, kdy se přestaneme honit za kariérou a penězi a jen se uvolníme do lásky, je jako dobíjení baterií v člověku)

 • If you gave me a chance I would take it

Kdybys mi dal šanci, využila bych ji.

(všimněte si druhého kondicionálu)

 • It’s a shot in the dark but I’ll make it

Je to výstřel do tmy, ale dám to/udělám to/vím si rady

 • Know with all of your heart, you can’t shame me

Z celého srdce věz, že mě neuvedeš do rozpaků

 • When I am with you, there’s no place I’d rather be

Když jsem s tebou, není místo, kde bych byla raději

 • N-n-n-no, no, no, no place I’d rather be

N-n-n-ne, ne, ne, není místo, kde bych byla raději x3

 • Ooh ooh
would, would rather, would like to, would you mind, anglictina, gramatika
Viz také: Vše o WOULD!

Druhá sloka písně „Rather Be“ od Clean Bandits

 • We staked out on a mission to find our inner peace

Sledovali jsme misi při hledání vnitřního klidu

(Výraz „a stake out“ bychom použili v kontextu policistů, kteří nepřetržitě hlídají dům padouchů.)

 • Make it everlasting so nothing’s incomplete

Udělej to, aby to bylo věčné, aby nic nebylo nekompletní

 • It’s easy being with you, sacred simplicity

Je jednoduché být s tebou, svatá prostota

(Řekl bych, že toto je klíčová věta. Japonský zen je proslulý svou jednoduchostí, která dává hluboké naplnění, smysl a klid mysli – a nejlépe, když jsme navíc ještě naplněni láskou.)

 • As long as we’re together, there’s no place I’d rather be

Dokud jsme spolu, není jiné místo, kde bych byla raději

Used to, would nebo past simple návycích z minulosti? rozdíl cvičení
Viz také: Used to, would nebo past simple o návycích z minulosti?

Druhý refrén písně „Rather Be“ od Clean Bandits

 • With every step we take, Kyoto to The Bay

S každým krokem, který udělám, od Kjóta až po Záliv

 • Strolling so casually

Chodím tak nenuceně

 • We’re different and the same, gave you another name

Jsme různí a stejní, dala jsem ti jiné jméno

 • Switch up the batteries

Vyměň/vyměňuji baterie

 • If you gave me a chance I would take it

Kdybys mi dal šanci, využila bych ji

 • It’s a shot in the dark but I’ll make it

Je to výstřel do tmy, ale dám to/udělám to/vím si rady

 • Know with all of your heart, you can’t shame me

Z celého srdce věz, že mě neuvedeš do rozpaků

 • When I am with you, there’s no place I’d rather be

Když jsem s tebou, není místo, kde bych byla raději

 • N-n-n-no, no, no, no place I’d rather be

N-n-n-ne, ne, ne, není místo, kde bych byla raději x3

 • yeah
 • Hoo
 • (Be ) – být
 • Yeah-e-yeah-e-yeah-e-yeah-e-yeah, yeah, yeah
 • If you gave me a chance I would take it

Kdybys mi dal šanci, využila bych ji

 • It’s a shot in the dark but I’ll make it

Je to výstřel do tmy, ale zkusím to

 • Know with all of your heart, you can’t shame me

Z celého srdce věz, že mě neuvedeš do rozpaků

 • When I am with you, there’s no place I’d rather be

Když jsem s tebou, není místo, kde bych byla raději

 • N-n-n-no, no, no, no place I’d rather be

N-n-n-ne, ne, ne, není místo, kde bych byla raději x3

Autoři díla: Nicole Marshall / Jack Patterson / Grace Chatto / Jimmy Napes
Text písně Rather Be © Sony/ATV Music Publishing LLC, Universal Music Publishing Group, Downtown Music Publishing

Videoklip Clean Bandits „Rather be“

Nejprve verze písně „Rather Be“ s textem:

A nyní oficiální videoklip Clean Bandits již bez textu, ale s krásnými záběry z Japonska:

Cvičení na would rather a would prefer

Jak jsem již zmínil, konstrukce would rather a would prefer jsou častými návštěvníky zkoušek z angličtiny, a proto mnoho vět v online kurzu angličtiny Speakingo obsahuje konstrukce would rather nebo would prefer.

Můžete cvičit podle libosti!

Zajímavé na kurzu Speakingo je, že si procvičujete angličtinu bez stínu stresu nebo rozpaků, protože mluvíte ke svému počítači nebo telefonu, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby trpělivě opravuje. A vy se díváte na pěkné obrázky, posloucháte sametový hlas rodilého mluvčího a „jen“ mu odpovídáte – a veškerá gramatika a nejdůležitější slovíčka se vám dostanou do hlavy samy!

Každopádně nejlepší způsob, je se o tom přesvědčit, je vyzkoušet si ho sami na vlastní pěst. První týden je bezplatný a můžete si tak kurz vyzkoušet bez jakýchkoli závazků nebo smluv. Prostě klikněte na tlačítko „Začít se učit“ níže!

A jaké jsou vaše zkušenosti s touto konstrukcí? Chcete něco dodat? Napište do komentářů!


Would you rather speak good than bad English?
Or would you prefer to speak fluent English?

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Jak si stěžovat v angličtině?
Jak si stěžovat v angličtině?

Myslíte si, že Češi si neustále stěžují, zatímco lidé z jiných zemí oceňují všechny zázraky života? Ale to je omyl! Angličané si také stěžují, až na to, že to dělají trochu jinak než my. Jak si stěžovat v angličtině?

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail