Real and unreal conditionals – jak skutečné jsou anglické kondicionály?

Jedním ze způsobů, jak popsat anglické podmíněné způsoby, je rozdělit je na real and unreal contitionals tj. skutečné a neskutečné podmíněné způsoby. O čem je tento méně populární pododdíl?


[V tomto příspěvku předpokládám, že již trochu znáte podmíněné způsoby (conditionals) a nyní se chcete přiučit.

Pokud ne, doporučuji začít se učit jeden po druhém, jak to stručně popíšu níže s odkazy na samostatné texty.]

Jak obvykle překládáme kondicionály?

Obvykle vysvětluji, že používáme podmínkové věty, abychom spekulovali.

Chcete-li odhadnout budoucnost, použijte první kondicionál (first conditional):

 • If she comes, I will kiss her. (Jestli přijde, políbím ji.)

Chcete-li spekulovat o přítomnosti, používá se druhý kondicionál (second conditional):

 • If she came, I would kiss her. (Kdyby přišla, políbil bych ji.)

A abychom přemýšleli o minulosti, používáme třetí kondicionál (third conditional):

 • If she had come, I would have kissed her. (Kdyby tehdy přišla, políbil bych ji.)

K tomu také přidáváme nultý kondicionál (zero conditional), pomocí kterého popisujeme jevy, které se mají vždy odehrát.

 • If she comes, I kiss her. (Pokud přijde, políbím ji.)

Jak s tím souvisí naše téma reálných a nereálných kondicionálů (real and unreal conditionals)?

Podmínky podmíněných režimů angličtiny
Viz také: Anglické kondicionály.

Létání v oblacích s unreal conditionals („zdánlivá minulost“)

Vzhledem k tomu, že spekulujeme, není divu, že situace, kterou popisujeme, je čistě hypotetická, taková „zdánlivá minulost“. Kdyby přišla, políbil bych ji (2nd):

 • If she came, I would kiss her.

No, ale nepřišla. Stejně jako tomu nebylo včera (3rd):

 • If she had come, I would have kissed her.

Tak si pouze teskním v samotě. Ale je to všechno je to tak nereálné…

Ale počkejte, počkejte!

Nebo frázi „Jestli přijde, políbím ji.“

 • If she comes, I will kiss her.

Je to také nereálné? Tohle je velmi reálná situace!

Přesně.

Tato poslední věta již není v nereálném kondicionálu (unreal conditional), ale v nejreálnějším kondicionálu real conditional!

zero conditional 0 nulty kondicional anglicka gramatika
„Když tě nenajdou, nemůžou tě umýt“ Viz také: Nultý kondicionál – zero condtitional.

Skutečné hrozby s real condtionals

Podobně, nebo ještě více, to bude realita s větou v nultém kondiconálu:

 • When she comes, I kiss her. (Když přijde, políbím ji.)

To není spekulace. Nultého kondicionálu (zero conditonal) často používáme k popisu zákonů přírody, například:

 • If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. (Pokud zahřejete vodu na 100 stupňů Celsia, bude se vařit.)

Záležitost však není tak jednoduchá.

Ve skutečnosti je obvykle druhý a třetí kondicionál unreal conditionals, zatímco nultý a první jsou real conditionals.

Věc je však komplikována větami, které kombinují různé podmíněné způsoby v jedné větě – proto je nazýváme smíšenými kondionály (mixed conditionals).

značky diskurzu, značky diskurzu
„Posaďte se, řeknu vám pohádku. Za sedmero horami, sedmero lesy, jsem dnes ráno snědl vašeho křečka.“ Viz také:Víte, to jsou značky diskurzu (discourse makers).

Real and unreal conditionals

Ze strany English Hilfen 🙂 Představuji pěkně a jasně napsané příklady vět reálných a nereálných kondicionálů:

real conditionals

Podmíněné věty Typ
 • If I have money, I spend it.

(Když mám peníze, utrácím je.)

Present Real Conditional – 1st
 • If I had money, I spent it.

(Když jsem měl peníze, utratil jsem je.)

Past Real Conditional – 1st
 • If I have money, I will/am going to spend it.

(Pokud dostanu peníze, chystám se je utratit.)

Future Real Conditional – 1st

Zde stojí za zmínku, že s takovým rozdělením na real and unreal conditionals je zde definován první kondicionál jako typ vět, ve kterých je možná podmínka obsažená v části s if (nebo s nějakou jinou „podmiňující“ spojkou (conditional conjunction).

Proto se neomezujeme na spekulace o budoucnosti, jak se obvykle vysvětluje.

Podmíněné způsoby s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o kondicionálech s modálními slovesy (conditionals with modals), konečně se je naučíte!

unreal conditionals

Podmíněné věty Typ
 • If I had had money, I would have spent it.

(Kdybych tehdy měl peníze, utratil bych je.)

Past unreal Conditional – 3rd
 • If I had money, I would spend it.

(Kdybych dnes měl peníze, utratil bych je.)

Present unreal Conditional – 2nd
 • If I had money, I would spend it.

(Kdybych měl peníze příští týden, utratil bych je.)

Future unreal Conditional – 2nd

.

Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi těmito posledními dvěma větami (present unreal conditional & future unreal conditional) možná není zřejmý, porovnejme tyto dvě věty:

V následující větě spekulujeme o tom, co bychom dělali nyní:

 • If I had a day off from work, I would go to the beach. (Kdybych měl den volna z práce, šel bych na pláž.)

Ve druhém – i když gramatika je stejná (if + past simple, would + infinitive) pak mluvíme o budoucnosti:

 • If I had a day off from work next week, I would go to the beach. (Kdybych měl příští týden volno z práce, šel bych příští týden na pláž.)

V obou těchto případech budeme sedět v práci místo válení se na pláži. S tím rozdílem, že v první větě to uděláme tento týden (přítomnost – present) a ve druhé větě příští týden (budoucnost – future).

Superlativy, anglická přídavná jména nejvyššího stupně
„Miluji superlativy / přídavná jména v nejvyšším stupni. Jsou prostě nejlepší!“ Viz také:Superlativy: Anglická přídavná jména v nejvyšším stupni.

Jak se naučit real and unreal conditionals?

Samozřejmě je zábavné někdy číst o gramatice na blogu Speakingo.

Ale nedělejme si legraci – pokud se chcete naučit používat real and unreal conditionals a všechny ostatní gramatické a lexikální konstrukce – pak musíte začít … aplikovat je v praxi!

To je důvod, proč je učení angličtiny v online kurzu angličtiny Speakingo o praxi!

V průběhu učení se díváte na krásné fotografie a správně odpovídáte na otázky, které obsahují veškerou gramatiku, kterou potřebujete. Tímto způsobem si vybudujete zvyk správně mluvit a aplikovat veškerou gramatiku v praxi, a to nejen teoreticky, na papíře.

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat níže dvěma kliknutími, abyste viděli zdarma a bez jakýchkoli závazků, jak vypadá tak rychlé a příjemné, samostatné učení angličtiny!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Stalo se téma real and unreal conditionals trochu více… reálné a pochopitelné? Máte-li nějakou otázku, zeptejte se směle v komentářích, rád odpovím!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.