Víš, tohle jsou diskurzivní markery

Englische Diskursmarker (discourse markers)

V angličtině máme mnoho slov a výrazů, díky nimž jsou naše prohlášení plynulejší. Říkáme jim diskurzivní markery (discourse markers). Pokud chcete znít jako native spaker, naučte se používat in. well (no což), I mean (to znamená), czy you know (no víš).

Once upon a time je populární diskurzivní marker v pohádkách.

Co jsou to diskurzivní markery (discoursive markers)?

Diskurzivní markery jsou slova nebo celé fráze, které umožňují naším větám lépe plynout. To znamená, že spojují to, co právě říkáme, s celým naším projevem, také pomáhají lépe organizovat náš text nebo prohlášení (diskurz). Díky nim jsme lépe nasloucháni, zníme přirozeněji.

V řeči používáme diskurzivní markery, například:

 • anyway (každopádně)
 • great! (skvělé!)
 • oh! (och!)

stejně jako písemně:

 • firstly (za prvé)
 • on the other hand (na druhé straně)
 • in conclusion (na závěr)
Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Podle Cambridge English Grammar Today lze diskurzivní markery (discourse markters) rozdělit takto:

[V textu budou diskurzivní markery tučně::

1. Diskurzivní markery, které nějakým způsobem zorganizují naše prohlášení (organisational discourse markers)

Diskurzivní markery (discourse marker), které nám umožňují zahájit konverzaci:

 • Right, let’s get started. (Dobře, začněme.)
 • Now, we have a very interesting guest with us today in the studio. (A teď máme ve studiu velmi zajímavého hosta.)

Nebo ji dokončit:

 • So, see you on Monday! (Uvidíme se tam v pondělí!)
 • Okay, see you! (Okej, na viděnou!)

Diskurzivní markery (discourse markers) nám umožňují plynule měnit předmět:

 • In any case, that is what we are going to do. (Každopádně, to je to, co uděláme.)
 • So anyway, coming back to our topic…(Každopádně zpět k našemu tématu)
Na newyorské ulici můžete slyšet místo anyway, více přátelsky a neformálně znějící anyways.
Písemně, i když je anyway přijatelné, jeho synonyma budou znít lépe: nenethless nebo regardless.

Diskurzivní markery (discoursive markers) jsou také velmi užitečné při udržování chronologie příběhu:

 • First we met, and had a chat for a start. (Nejprve jsme se setkali a na začátek jsem se pobavili.)
 • Next we went for a dinner, and then for a walk.(Pak jsme šli na večeři, a pak na procházku.)
 • In the end we got married, and on top of that bought a house together. (Nakonec jsme se vzali a koupili si spolu dům.)
 • What’s more, she is pregnant.(A co víc, je těhotná.)
 • To sum up, you never know what the future brings! (Celkově vzato nikdy nevíte, co přinese budoucnost!)

2. „Auto-korekční“ diskurzivní markery (monitoring discourse markers)

Když spolu mluvíme, pozorujeme našeho partnera a vidíme, jestli s námi dokáže držet krok. V závislosti na jeho reakci

můžeme říci něco jiného:

 • I just had to leave early. What I mean is, I hated the party. It wasn’t fun at all. (Jen jsem musel odejít brzy. Chci říct, nelíbila se mi ta párty. Vůbec to nebyla zábava.)
 • I spent some money yesterday. Actually, I spent all my savings. (Včera jsem utratil nějaké peníze. Ve skutečnosti jsem utratil všechny své úspory. – Nezapomeňte, že actually není „aktuálně“, ale „ve skutečnosti“!)
 • They were having a frank and open conversation. In other words, they were arguing. (Měli upřímný a otevřený rozhovor. Jinými slovy, hádali se.)
 • Look, let’s do it like that. (Podívejte, udělejme to takhle.)
 • Believe me, you won’t regret it! (Věřte mi, nebudete litovat!)

Nebo poukažte na to, že náš partner už něco ví:

 • You know, it’s one of those things… (Víte, je to jedna z těch věcí / záležitostí…)
 • You see, I can’t do it now because I’m on holidays. (Vidíš, teď to nemůžu udělat, protože jsem na dovolené.)

3. Diskurzivní markery pro lepší kontakt s rozmlouvajícím (discourse markers as responses)

To je velmi zajímavé kulturní téma. Pokud jste na obchodní schůzce s Američany nebo Angličany, je nesmírně důležité kývat, komentovat, neustále zasahovat.

Jinak, podle jejich kulturních standardů laskavosti, bude naše nedostatečná reakce vnímána jako naslouchání jejich prohlášením s úctou, ale jako pasivní nepřátelství. V jejich světě, s naším mlčením signalizujeme řečníkovi, že s nimi nesouhlasíme…

Zájem můžeme projevit například přikývnutím:

 • yeah (ano)
 • right (pravda)
 • okay (okej)
 • good (dobře)
 • absolutely (absolutně)
 • definitely (rozhodně)
 • exactly (přesně)

Ukažte překvapení:

 • Oh really! (Opravdu?)
 • wow! (wau!)

Nebo komentujte:

 • That’s terrible! (Je to hrozné!)
 • That’s amazing! (To je skvělé!)
 • Fantastic! (Fantastické!)
 • Great! (Super!)
 • Awesome! (Vynikající!)
Anglické online konverzace
Viz také: Anglické online konverzace – protože se nikdo nenaučil jezdit na kole z knihy!

4. Diskurzivní markery ukazující náš postoj (discourse markers showing attitude)

 • If you ask me, speaking is more important than grammar. („Pokud jde o mě,“ mluvení je důležitější než gramatika.)
 • But obviously you will still need to learn. (Ale samozřejmě se budete muset ještě učit.)
 • Sadly, there is no way around it. (Bohužel není žádná cesta kolem / není možné se vyhnout.)

Podobným způsobem můžete použít diskurzivní markery, jako jsou:

 • basically, (v podstatě)
 • certainly, (jistě)
 • clearly, (jasně)
 • essentially (v podstatě)
 • fortunately, (na štěstí)
 • frankly speaking (upřímně řečeno)
 • hopefully, (mějme naději)
 • honestly, (upřímně)
 • ideally, (ideálně)
 • I’m afraid, (obávám se, že)
 • I must admit that, (musím přiznat, že)
 • I must say (musím říci)
 • in fact, (ve skutečnosti)
 • indeed (vskutku)
 • I think (myslím)
 • literally (doslova)
 • naturally (přirozeně)
 • no doubt / undoubtedly (bez pochyby)
 • of course (samozřejmě)
 • really (opravdu)
 • seriously (vážně)
 • surprisingly (překvapivě)
 • to tell you the truth, (abych řekl pravdu)
 • understandably (pochopitelně)
 • unfortunately (bohužel)
„Nemohu to potvrdit ani vyvrátit.“ Viz také:„Neither nor“ – „either or“ – nebo možná „both and“?!

4. Diskurzivní markery, které znějí méně přímo (discourse markers to sound less direct)

Pokud je téma citlivé, můžeme naše prohlášení „změkčit“ takovými slovy a frázemi, jako jsou:

 • apparently (zřejmě)
 • I think (myslím si)
 • just (jen, prostě)
 • kind of / sort of (něco ve smyslu)
 • like (jako)
 • maybe (možná)
 • perhaps (možná)
 • probably (pravděpodobně)
 • roughly (zhruba)

Například:

 • Is this perhaps one of your first times driving a car? (Je to snad poprvé, kdy řídíte auto?)

To je opět obzvláště důležité v kultuře anglických džentlmenů, ve které je nemyslitelné někomu něco vnucovat – například červené světlo pro chodce je přátelský tip, ne totalitní pravidlo!

Proto místo despotického rčení:

 • We should go to that new pub tomorrow. (Zítra bychom měli jít do této nové hospody.)

Nanejvýš můžeme jemněji navrhnout:

 • We should probably go to that new pub tomorrow. (Pravděpodobně bychom měli jít zítra do této nové hospody.)

Význam je stejný, jen v jejich očích nevypadáme jak neandrtálec.

Anglická diplomacie v podnikání
Viz také: Anglická diplomacie aneb 6 způsobů balení do bavlny.

5. Výkřiky a citoslovce (interjections)

Diskurzivní markery (discourse markers) také zahrnují výkřiky a citoslovce, které podporují konverzaci a komunikaci, například:

 • Yippee! (Hurá!)
 • Oh no! (Ach ne!)
 • Yuck! (Fuj!)

6. Um, erm? (hmm, ehm)

Nakonec řekněme, že naše „ehm“ (v angličtině „um“ nebo„erm“) také v angličtině získalo hrdý název diskurzivního markeru. Můžeme tedy pečlivě představit citlivé téma:

 • Um, could I ask you a personal question? (Yhm, mohl bych se tě zeptat na osobní otázku?)

Nebo:

 • He’s… erm, he’s not entirely pleased with your work, I’m afraid. (Obávám se, že… hm, není úplně spokojen s vaší prací.)

Once upon a time, there was a good English course to practice your Speakingo online!

To není pohádka!

Ne za sedmero horami a sedmero lesy, ale tady a teď se můžete naučit anglicky!

A co víc, nejen gramatiku a slovní zásobu, ale jak je prakticky používat v řeči!

To je možné s online kurzem angličtiny Speakingo, kde je učení nejen efektivní, ale také velmi příjemné!

Superlativy, anglická přídavná jména nejvyššího stupně
„Miluji superlativy / přídavná jména v nejvyšším stupni. Jsou prostě nejlepší!“ Viz takéSuperlativy: Anglická přídavná jména v nejvyšším stupni.

Jako dítě mluvíte s počítačem nebo telefonem, bez stresu nebo dojíždění. A věty, které se naučíte, obsahují veškerou gramatiku, kterou potřebujete, a 2000 nejoblíbenějších anglická slov, jejichž znalost vám umožní pochopit 90% všech konverzací v angličtině.

A všechno je na dosah… myši.

Stačí se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a vyzkoušet si tento fenomenální online kurz angličtiny zdarma a bez jakýchkoli závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, jak a kdy používat diskurzivní markery? Pokud jich znáte ještě více (a je jich mnohem více), můžete se pochlubit v komentářích!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Anglické idiomy se psy

Anglické idiomy jsou takové zákeřné výrazy, které jsou velmi obtížně pochopitelné, protože znamenají něco úplně jiného, než slova, která jsou vyslovena. Proto je učení anglických idiomů tak důležité. Dnes se dozvíme o anglických idiomech se psy.

Číst dále »
6 nejčastějších chyb při učení angličtiny
5 nejčastějších chyb při učení angličtiny

Studujete tolik let a pořád nemáte pocit, že umíte anglicky? Nebo se teprve začínáte učit? Učení vždy vyžaduje čas a práci, ale zkontrolujte si, zda neděláte některou z těchto 5 nejpopulárnějších chyb při učení angličtiny – které bohužel mohou zničit vaše nadšení pro učení angličtiny.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.