Víš, tohle jsou diskurzivní markery

Englische Diskursmarker (discourse markers)

V angličtině máme mnoho slov a výrazů, díky nimž jsou naše prohlášení plynulejší. Říkáme jim diskurzivní markery (discourse markers). Pokud chcete znít jako native speaker, naučte se používat well (no což), I mean (to znamená), nebo you know (no víš).

Once upon a time je populární diskurzivní marker v pohádkách.

Co jsou to diskurzivní markery (discoursive markers)?

Diskurzivní markery jsou slova nebo celé fráze, které umožňují naším větám lépe plynout. To znamená, že spojují to, co právě říkáme, s celým naším projevem, také pomáhají lépe organizovat náš text nebo prohlášení (diskurz). Díky nim jsme lépe nasloucháni, zníme přirozeněji.

V řeči používáme diskurzivní markery, například:

 • anyway (každopádně)
 • great! (skvělé!)
 • oh! (och!)

stejně jako písemně:

 • firstly (za prvé)
 • on the other hand (na druhou stranu)
 • in conclusion (na závěr)
Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Podle Cambridge English Grammar Today lze diskurzivní markery (discourse markters) rozdělit takto:

[V textu budou diskurzivní markery tučně::

1. Diskurzivní markery, které nějakým způsobem organizují naše prohlášení (organisational discourse markers)

Diskurzivní markery (discourse marker), které nám umožňují zahájit konverzaci:

 • Right, let’s get started. (Dobře, začněme.)
 • Now, we have a very interesting guest with us today in the studio. (A teď máme ve studiu velmi zajímavého hosta.)

Nebo ji dokončit:

 • So, see you on Monday! (Uvidíme se tam v pondělí!)
 • Okay, see you! (Okej, na viděnou!)

Diskurzivní markery (discourse markers) nám umožňují plynule měnit předmět:

 • In any case, that is what we are going to do. (Každopádně, to je to, co uděláme.)
 • So anyway, coming back to our topic…(Každopádně zpět k našemu tématu.)
Na newyorské ulici můžete slyšet místo anyway, více přátelsky a neformálně znějící anyways.
Písemně, i když je anyway přijatelné, jeho synonyma budou znít lépe: nonethless nebo regardless.

Diskurzivní markery (discoursive markers) jsou také velmi užitečné při udržování chronologie příběhu:

 • First we met, and had a chat for a start. (Nejprve jsme se setkali a na začátek jsem se pobavili.)
 • Next we went for a dinner, and then for a walk. (Pak jsme šli na večeři, a pak na procházku.)
 • In the end we got married, and on top of that bought a house together. (Nakonec jsme se vzali a koupili si spolu dům.)
 • What’s more, she is pregnant. (A co víc, je těhotná.)
 • To sum up, you never know what the future brings! (Celkově vzato nikdy nevíte, co přinese budoucnost!)

2. „Auto-korekční“ diskurzivní markery (monitoring discourse markers)

Když spolu mluvíme, pozorujeme našeho partnera a vidíme, jestli s námi dokáže držet krok. V závislosti na jeho reakci

můžeme říci něco jiného:

 • I just had to leave early. What I mean is, I hated the party. It wasn’t fun at all. (Jen jsem musel odejít brzy. Chci říct, nelíbila se mi ta párty. Vůbec to nebyla zábava.)
 • I spent some money yesterday. Actually, I spent all my savings. (Včera jsem utratil nějaké peníze. Ve skutečnosti jsem utratil všechny své úspory. – Nezapomeňte, že actually není „aktuálně“, ale „ve skutečnosti“!)
 • They were having a frank and open conversation. In other words, they were arguing. (Měli upřímný a otevřený rozhovor. Jinými slovy, hádali se.)
 • Look, let’s do it like that. (Podívejte, udělejme to takhle.)
 • Believe me, you won’t regret it! (Věřte mi, nebudete litovat!)

Nebo poukažte na to, že náš partner už něco ví:

 • You know, it’s one of those things… (Víte, je to jedna z těch věcí / záležitostí…)
 • You see, I can’t do it now because I’m on holidays. (Vidíš, teď to nemůžu udělat, protože jsem na dovolené.)

3. Diskurzivní markery pro lepší kontakt s rozmlouvajícím (discourse markers as responses)

To je velmi zajímavé kulturní téma. Pokud jste na obchodní schůzce s Američany nebo Angličany, je nesmírně důležité kývat, komentovat, neustále zasahovat.

Jinak, podle jejich kulturních standardů laskavosti, nebude vaše nedostatečná reakce vnímána jako naslouchání jejich prohlášením s úctou, ale jako pasivní nepřátelství. V jejich světě, naším mlčením signalizujeme řečníkovi, že s ním nesouhlasíme…

Zájem můžeme projevit například přikývnutím:

 • yeah (ano)
 • right (pravda)
 • okay (okej)
 • good (dobře)
 • absolutely (absolutně)
 • definitely (rozhodně)
 • exactly (přesně)

Ukažte překvapení:

 • Oh really! (Opravdu?)
 • wow! (wau!)

Nebo komentujte:

 • That’s terrible! (Je to hrozné!)
 • That’s amazing! (To je skvělé!)
 • Fantastic! (Fantastické!)
 • Great! (Super!)
 • Awesome! (Vynikající!)
Anglické online konverzace
Viz také: Anglické online konverzace – protože se nikdo nenaučil jezdit na kole z knihy!

4. Diskurzivní markery ukazující náš postoj (discourse markers showing attitude)

 • If you ask me, speaking is more important than grammar. („Pokud jde o mě,“ mluvení je důležitější než gramatika.)
 • But obviously you will still need to learn. (Ale samozřejmě se budete muset ještě učit.)
 • Sadly, there is no way around it. (Bohužel není žádná cesta kolem / není možné se tomu vyhnout.)

Podobným způsobem můžete použít diskurzivní markery, jako jsou:

 • basically, (v podstatě)
 • certainly, (jistě)
 • clearly, (jasně)
 • essentially (v podstatě)
 • fortunately, (na štěstí)
 • frankly speaking, (upřímně řečeno)
 • hopefully, (doufám)
 • honestly, (upřímně)
 • ideally, (ideálně)
 • I’m afraid, (obávám se, že)
 • I must admit that, (musím přiznat, že)
 • I must say (musím říci)
 • in fact, (ve skutečnosti)
 • indeed (vskutku)
 • I think (myslím)
 • literally (doslova)
 • naturally (přirozeně)
 • no doubt / undoubtedly (bez pochyby)
 • of course (samozřejmě)
 • really (opravdu)
 • seriously (vážně)
 • surprisingly (překvapivě)
 • to tell you the truth, (abych řekl pravdu)
 • understandably (pochopitelně)
 • unfortunately (bohužel)
„Nemohu to potvrdit ani vyvrátit.“ Viz také:„Neither nor“ – „either or“ – nebo možná „both and“?!

4. Diskurzivní markery, které znějí méně přímo (discourse markers to sound less direct)

Pokud je téma citlivé, můžeme naše prohlášení „změkčit“ takovými slovy a frázemi, jako jsou:

 • apparently (zřejmě)
 • I think (myslím si)
 • just (jen, prostě)
 • kind of / sort of (něco ve smyslu)
 • like (jako)
 • maybe (možná)
 • perhaps (možná)
 • probably (pravděpodobně)
 • roughly (zhruba)

Například:

 • Is this perhaps one of your first times driving a car? (Je to snad poprvé, co řídíte auto?)

To je opět obzvláště důležité v kultuře anglických džentlmenů, ve které je nemyslitelné někomu něco vnucovat – například červené světlo pro chodce je přátelský tip, ne totalitní pravidlo!

Proto místo despotického rčení:

 • We should go to that new pub tomorrow. (Zítra bychom měli jít do této nové hospody.)

Nanejvýš můžeme jemněji navrhnout:

 • We should probably go to that new pub tomorrow. (Pravděpodobně bychom měli jít zítra do této nové hospody.)

Význam je stejný, jen v jejich očích nevypadáme jak neandrtálec.

Anglická diplomacie v podnikání
Viz také: Anglická diplomacie aneb 6 způsobů balení do bavlny.

5. Výkřiky a citoslovce (interjections)

Diskurzivní markery (discourse markers) také zahrnují výkřiky a citoslovce, které podporují konverzaci a komunikaci, například:

 • Yippee! (Hurá!)
 • Oh no! (Ach ne!)
 • Yuck! (Fuj!)

6. Um, erm? (hmm, ehm)

Nakonec řekněme, že naše „ehm“ (v angličtině „um“ nebo„erm“) také v angličtině získalo hrdý název diskurzivního markeru. Můžeme tedy pečlivě představit citlivé téma:

 • Um, could I ask you a personal question? (Hm, mohl bych se tě zeptat na osobní otázku?)

Nebo:

 • He’s… erm, he’s not entirely pleased with your work, I’m afraid. (Obávám se, že… hm, není úplně spokojen s vaší prací.)

Once upon a time, there was a good English course to practice your Speakingo online!

To není pohádka!

Ne za sedmero horami a sedmero lesy, ale tady a teď se můžete naučit anglicky!

A co víc, nejen gramatiku a slovní zásobu, ale jak je prakticky použít v řeči!

To je možné s online kurzem angličtiny Speakingo, kde je učení nejen efektivní, ale také velmi příjemné!

Superlativy, anglická přídavná jména nejvyššího stupně
„Miluji superlativy / přídavná jména v nejvyšším stupni. Jsou prostě nejlepší!“ Viz takéSuperlativy: Anglická přídavná jména v nejvyšším stupni.

Jako dítě mluvíte s počítačem nebo telefonem, bez stresu nebo dojíždění. A věty, které se naučíte, obsahují veškerou gramatiku, kterou potřebujete, a 2000 nejoblíbenějších anglická slov, jejichž znalost vám umožní pochopit 90% všech konverzací v angličtině.

A všechno je na dosah… myši.

Stačí se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a vyzkoušet si tento fenomenální online kurz angličtiny zdarma a bez jakýchkoli závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, jak a kdy používat diskurzivní markery? Pokud jich znáte ještě více (a je jich mnohem více), můžete se pochlubit v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
nauka anglictiny hlaskovani abeceda
Anglická abeceda: výuka hláskování

Když porovnáme domácí abecedu s abecedou v angličtině, nezaznamenáme radikální rozdíly. Ano, nejsou v něm žádné české znaky. Místo toho se objevuje písmeno Q, které sice není v naší abecedě, ale většina krajanů ho dobře zná.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail