Postarejte se o svou angličtinu s: take care, care about & care for!

pečovat, pečovat, pečovat, pečovat o to, kdo/kde/kdy/proč, pečovat o

Pokud se nepostaráte o studium anglického jazyka, nic z toho nebude! Proto se dnes dozvíme, jak se starat v angličtině a jak používat to care, in care, take care, care who/where/when/why, care about & care for a také poznáme několik ne tak pečujících idiomů.


Co znamená care?

No, jak už tomu často v angličtině je, samotné care může být jak podstatné jméno (noun), tak sloveso (verb).

Popořádku:

Care jako podstatné jméno

Care samo o sobě bude podstatným jménem a znamená „péče“.

Například:

 • The standard of care at this hospital is excellent. (Úroveň péče v této nemocnici je vynikající.)

Proto slovo „zdravotní péče“ je healthcare

(nebo skincare – ochrana pokožky nebo childcare – péče o děti).

Care také znamená, že na něco aplikujeme spoustu pečlivého a pozorného úsilí:

 • They planned their wedding with a a great care. (Plánovali svatbu s velkou pozorností o všechny detaily.)

nebo

 • The roads are icy, so drive with care. (Silnice jsou zledovatělé, takže jeďte „opatrně“.)

Také v záporu:

 • Take care not to make the same mistake again. (Buďte opatrní/ dávejte pozor, abyste znovu neudělali stejnou chybu.)

in care

Všimněte si také, že „v péči“ v angličtině bude „in care“:

 • Schools are responsible for the children in their care. (Školy odpovídají za děti v jejich péči.)

Nicméně, získat péči bude get care:

 • Stray cats don’t get any care there. (Toulající se kočky tam nedostávají žádnou péči.)
péče apostrof
Viz také: Tři kočky apostrofy.

Care jako sloveso

Obvykle však toto slovo používáme jako sloveso „starat se, pečovat“ (to care).

Možná zde máme trochu problém, protože je kombinováno s více než 5 různými předložkami (preposition), které mírně mění význam slova.

Ale jedno po druhém:

1. care about

Pokud si myslíme, že něco nebo někdo je důležitý, řekneme:

 • She’s doing it because she cares about you. (Dělá to proto, že jí na tobě záleží.)
 • He doesn’t care about the money. (Peníze ho nezajímaly.)

2. to take care of

Pokud se chceme o něco nebo o někoho postarat, řekneme:

 • Take care of your girlfriend, she needs you. (Postarej se o svou přítelkyni, potřebuje tě.)
 • I’ll take care of the finances. (Postarám se o finance.)
 • Take care of yourself! (Postarejte se o sebe!)

Nebo krátce

 • Take care!

což je také populární rozloučení (něco jako „uvidíme se později“).

to be able to, was were able to, have been able to
„Nemohl jsem spát od té doby, co jsem to viděl!“ Viz také: Být schopen znát použití „být schopen“

3. take care (not) to

Po care může následovat infinitiv s to (ne gerund s –ing):

 • Take care to prepare for your job interview by reading this text. (Při přípravě na pracovní pohovor se ujistěte, že jste si přečetli tento text.)
 • Take care not to forget about her birthday! (Nezapomeň na její narozeniny!)
 • Take care to water the flowers when I’m away. (Postarej se o zalévání květin, až budu pryč. – Všimněte si také prvního kondicionálu v této větě.)

4. care + what, where, who, when, how

To care – nebo spíše v praxi obvykle „I don’t care“ – se rádo kombinuje se zvratnými zájmeny (relative pronouns) – obvykle místo zájmena about.

Například:

 • Don’t you care (about) what happens to the hostages? (Je vám jedno, co se stane s rukojmími?)
 • I don’t care where it is, I need you to find it! (Je mi jedno, kde to je, musíš ho najít!)
 • She didn’t care who he was, she just behaved the way she felt like. (Bylo jí jedno, kdo to je, prostě se chovala tak, jak chtěla.)
 • We don’t care when he comes, as long as he comes. (Nezáleží nám na tom, kdy přijde, za předpokladu, že přijde.)
 • I don’t care how you’re gonna do it, but I want a crocodile for my birthday. (Je mi jedno, jak to uděláš, ale k narozeninám chci krokodýla.)
co to znamená chtít, chtít, chtít, chtít někoho, lama , písně
Viz také: Chci vědět, co to znamená want to & wanna!

5. care for

Care for má dva zcela odlišné významy:

5.1 care for jako „postarat se o někoho“

 • His grandpa is very old and needs somebody to care for him. (Jeho dědeček je velmi starý a potřebuje někoho, kdo se o něj postará.)

To je stejné jako:

 • His grandpa is old and needs somebody to take care of him. (Jeho dědeček je velmi starý a potřebuje někoho, kdo se o něj postará.)

5.1 care for jako „mít na něco chuť“

Druhý význam je úplně jiný. Je to docela staromódní a oficiální, ale stále se používá.

Například na večírku u anglické královny:

 • Would you care another cup of tea? (Chtěli byste další šálek čaje?)
 • I don’t care for very cold weather. (Nemám rád velmi chladné počasí.)

počasí v Anglii Londýn, přísloví, výroky

Idiomy s care

A konečně několik idiomů, které místo péče raději vyjadřují protiklady…

I couldn’t care less

Pokud chceme říci, že se o něco nezajímáme nebo se o někoho nestaráme, můžeme říci:

 • She’s going to break up with you if you don’t stop behaving like that. (Rozejde se s tebou, pokud se tak nepřestaneš chovat.)
 • I couldn’t care less. (Nemohl se o to starat méně. / Bylo mu to jedno.)

for all I care

Použijeme také idiom for all I care, abychom prohlásili, že se o něco nestaráme, nebo nás to nezajímá – pouze bez náznaku agrese, jak je uvedeno výše.

 • You can go to the gig with Jon, for all I care. (Pokud jde o mě, můžete jít na tuto show s Jonem.)

as if I care

As if I care, užijeme když budeme chtít říci, že nás nezajímá ani se nebojíme o to, co se stalo, nebo co někdo řekl:

 • He said he didn’t approve of what I’d done, as if I cared. (Řekl, že neschvaluje to, co jsem dělal, jako by mi na tom záleželo.)

who cares?

I zde hrubě prohlašujeme, že si nemyslíme, že je něco důležité.

 • It looks like they’re going to get into trouble. (Vypadá to, že se dostanou do problémů.)
 • Who cares? (Kdo se stará? / A co z toho?)

Postarejte se o cvičení s care

Praktická cvičení s care, in care, take care, care who/where/when/why, care about & care for a tak dále, samozřejmě najdete v online kurzu angličtiny Speakingo!

Na tomto kurzu však neopakujete gramatická pravidla zas a znovu – ale opravdu začnete mluvit!

Protože se nemůžete naučit jezdit na kole z knihy o aerodynamice, stejně jako se nenaučíte mluvit anglicky, pokud nezačnete mluvit!

Na druhou stranu je online kurz angličtiny Speakingo tak chytře postaven, že obsahuje všechny gramatické problémy a nejoblíbenějších 2000 anglických slov – to znamená vše, co potřebujete!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat níže dvěma kliknutími a zjistit, jak skvělý je tento způsob učení angličtiny!


Postarejte se o sebe!

Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Angličtina se sama nenaučí!


Už víte, jak se starat v angličtině a jak používat care, in care, take care, care who/where/when/why, care about & care for? Pokud potřebuje další objasnění, pokračujte a položte otázku v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
would, would rather, would like to, would you mind, anglictina, gramatika
Všechno o WOULD!

Would je jedno z nejpopulárnějších modálních sloves. Používáme jej v trpném rodě, nepřímé řeči nebo v takových frázích, jako jsou: would you mind, would you rather & would you like to a mnoho dalších, o kterých budeme v tomto textu diskutovat.

Číst dále »
Angličtina, slovesa smyslů
„Smyslová“ verbs of senses

Verbs of senses jsou slovesa, která používáme k tomu, abychom popsali to, co cítíme, vidíme nebo slyšíme. Zajímavé je, že v angličtině se řídí vlastními zákony, které stojí za to znát, aby nedošlo ke zbytečné chybě!

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail