NO nebo NOT? A možná také NONE nebo ANY? Nope?

no, none, not, nope, any

Znamená NO a NOT v angličtině to samé? A kdy nepoužívat jedno a kdy nepoužívat druhé? A co s NONE a ANY? A co to je NOPE?

Kdy no a kdy not?

No i not můžeme přeložit jako „ne“. To však neznamená, že je můžeme zaměnitelně používat v anglických větách. Jak tedy víme, kdy užít no a kdy not?

Myslím, že je to jedna z těch věcí, které začínáme uplatňovat zcela intuitivně i bez gramatických vysvětlení. Ale obecné gramatické pravidlo je toto:

NO předložíme před podstatná jména bez předložky

NOT užijeme se slovesy

Pokud no spojíme s podstatnými jmény, znamená „žádný“, „žádná“ atd.

[„Žádné“ dávám v závorce, protože v angličtině se vyhýbáme dvojímu záporu, více bude následovat.]

Pokud zamítáme pomocné sloveso, včetně modálního slovesa, již užíváme not:

Příklady vět s no & not

Všimněte si, že bez ohledu na to, zda používáme no nebo not, význam věty může zůstat stejný:

 • I haven’t got time to spare. (Nemám času nazbyt.)
 • I’ve got no time to spare. (Nemám času nazbyt.)

nebo

 • I do not need money. (Nepotřebuji peníze.)
 • I need no money. (Nepotřebuji peníze.)

Nebo takový zajímavý případ:

 • That’s not funny! (To není vtipné!)
 • That’s no fun! (To není vtipné!)
odpovědět na otázky, angličtina
Viz také: Reply questions jsou základem anglického small talk (Oh, are they?)

No & not + any

Další nuancí je, že, jak jsem již zmínil, v angličtině se vyhýbáme dvojímu záporu, to znamená slovo (no, not) používáme pouze jednou.

Všimněte si, že v češtině řekneme:

 • Nemám žádné peníze.

Jak „nemám“ tak „žádné“ jsou popírání.

Nebudeme však říkat v angličtině:

 • I do not have no money.

Něco takového uslyšíte v písních v angličtině nebo na ulicích Brooklynu, ale při zkoušce z angličtiny musíte říct:

 • I don’t have any money.

Any není považován za zápor – přeložili bychom je spíše jako „žádný“.

porovnejte:

 • I have seen no cookies. (Neviděl jsem sušenky.)
 • I haven’t seen any cookies. (Neviděl jsem žádné sušenky.)

nebo

 • There are no girls. (Nejsou tam dívky.)
 • There aren’t any girls. (Nejsou tam žádné dívky.)
 • How many girls are there? None(Kolik je tam dívek? Žádné.)

No, not & none

None se vyskytuje jak s počitatelnými podstatnými jmény jako dívky výše, tak s nepočitatelnými podstatnými jmény, jako je víno, kterého je vždy málo. . .

 • There is no wine left. (Nezbylo víno.)
 • There isn’t any wine left. (Nezbylo žádné víno.)
 • How much wine is there? None… (Kolik vína zůstalo? Žádné…)

None může také zahajovat větu:

 • None of us was ready for this… (Nikdo z nás nebyl připravený…)

Stejně jako no & not:

 • Not everybody was happy with the situation. (Ne všichni byli se situací spokojeni.)
 • No price is too high for your dream. (Žádná cena není příliš vysoká pro váš sen.)

Samotné no také rádo vystupuje v krátkých příkazech nebo zákazech:

 • No excuses! (Žádné výmluvy!)
 • No dogs allowed. (Psům vstup zakázán.)
důraz, emphase, angličtina, věda
Viz také: Co je důraz (emfáze) v angličtině?

No, not & neither… nor

Pokročilejší konstrukce se slovy neither… nor, které bychom přeložili jako ani … ani.

Píšu o tom proto, protože pokud použijeme tuto konstrukci, musíme pamatovat na to, abychom už neužívali no ani not, protože opět nechceme užít dvojitého záporu.

I když v češtině řekneme:

 • Nemám čas ani peníze.

V angličtině řekneme:

 • I have neither time nor money.

Takže něco jako:

 • Mám ani čas ani peníze.

Ale více o neither + nor a either + or samostatném příspěvku:

„Nemůžu to potvrdit ani vyvrátit.“ Viz také: „Neither nor“ – „either or“ – nebo možná „both and“?!

Negativní otázky

Pro pokročilejší stojí za zmínku téma negativních otázek (negative questions).

Začněme naše gramatické prohlášení kladnou oznamovací větou:

Zápor řekneme jednoduše:

 • There aren’t any dragons. (Žádní draci tam nejsou.)

Na druhou stranu otázka zní:

 • Are there any dragons? (Jsou tam nějací draci?)

Pokud však chceme znít elegantněji, můžeme položit negativní otázku (negative question):

 • Aren’t there any dragons? (Nejsou tam žadní draci?)

Více o tomto tématu také v samostatném textu:

negative questions, anglicky, otázky

„Proč nepracujete? Nevšiml jsem si, že jste vešel.“ Viz také: Pozitivně o „negative questions“!

Co je NOPE?

A poslední věc.

V hovorové angličtině se můžeme setkat se slovem nope.

Není to nic víc než mladá, lehce slangová verze slova no.

Má mírně humorný a hravý podtón, ale to neznamená, že to není odmítnutí tak rozhodující jako odpor kočky níže:

Ne, žádný, ne, žádný, ne, kočka

Angličtina? Žádný problém!

Existuje mnoho frází, jako například no problem neboli „žádný problém“. Někdy je zábavné číst o gramatice – zejména na blogu Speakingo! – ale pokud se opravdu chcete naučit mluvit anglicky, musíte začít hýbat ústy a nejen číst očima!

To je důvod, proč je online kurz angličtiny Speakingo o konverzaci!

Není to ale zbytečné klábosení. Ve 2 500 větách na všech úrovních pokročilosti najdete veškerou gramatiku, kterou potřebujete, a 2 000 nejoblíbenějších anglických slov, která potřebujete k pochopení až 90% konverzací.

Takhle se učíte anglicky stejně jako dítě, když se učí mluvit. Díváte se na obrázky, odpovídáte na otázky a znalosti samy přicházejí do paměti!

To je nejen efektivní, ale také příjemná metoda učení!

Každopádně je nejlepsí zkusit si to sama nebo sám. Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a po dobu jednoho týdne si vyzkoušejte – zdarma bez jakýchkoli závazků – jestli se vám takový způsob výuky angličtiny líbí!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny

Do not say no!


A fotka kočky pochází z Pinterestu. Citáty o kočkách v angličtině však naleznete v tomto textu.

Už víte, kdy použít no, not & nope? Pokud je něco nejasné, protože toto zdánlivě jednoduché téma je poměrně komplikované a ve výše uvedeném textu jsem vznesl pouze nejdůležitější otázky, abych vás příliš nezahltil – zeptejte se odvážně v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Have to & must
Have to & must. Musíš to vědět!

V angličtině máme dva základní způsoby, kterými můžeme vyjádřit, že musíme něco udělat: have to a must. Zajímavé je, have to (has to) je mnohem více jako naše „musí“ než samotné must. Jak a kdy je používáme a jaký je mezi nimi rozdíl?

Číst dále »
Conjunctions: Anglické spojky

Conjunctions jsou anglické spojky, to znamená, krátká slova jako and, but, however. Spojky nám umožňují pěkně propojit fragmenty vět mezi sebou. V tomto záznamu se seznámíme s několika spojkami, což nám bude užitečné při psaní i v řeči.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail