NO nebo NOT? A možná také NONE nebo ANY? Nope?

no, none, not, nope, any

Znamená NO a NOT v angličtině to samé? A kdy nepoužívat jedno a kdy nepoužívat druhé? A co s NONE a ANY? A co je NOPE?

Kdy no a kdy not?

No i not můžeme přeložit jako „ne“. To však neznamená, že je můžeme zaměnitelně používat v anglických větách. Jak tedy víme, kdy užít no a kdy not?

Myslím, že je to jedna z těch věcí, které začínáme uplatňovat zcela intuitivně i bez gramatických vysvětlení. Ale obecné gramatické pravidlo je toto:

NO předložíme před podstatná jména bez předložky

NOT užijeme se slovesy

Pokud no spojíme s podstatnými jmény, znamená „žádný“, „žádná“ atd.

[„Žádné“ dávám v závorce, protože v angličtině se vyhýbáme dvojímu záporu, více bude následovat.]

Pokud zamítáme pomocné sloveso, včetně modálního slovesa, již užíváme not:

Příklady vět s no & not

Všimněte si, že bez ohledu na to, zda používáme no nebo not, význam věty může zůstat stejný:

 • I haven’t got time to spare. (Nemám času nazbyt.)
 • I’ve got no time to spare. (Nemám času nazbyt.)

nebo

 • I do not need money. (Nepotřebuji peníze.)
 • I need no money. (Nepotřebuji peníze.)

Nebo takový zajímavý případ:

 • That’s not funny! (To není vtipné!)
 • That’s no fun! (To není vtipné!)
odpovědět na otázky, angličtina
Viz také: Reply questions jsou základem anglického small talk (Oh, are they?)

No & not + any

Další nuancí je, že, jak jsem již zmínil, v angličtině se vyhýbáme dvojímu záporu, to znamená slovo (no, not) používáme pouze jednou.

Všimněte si, že v češtině řekneme:

 • Nemám žádné peníze.

Jak „nemám“ tak „žádné“ jsou popírání.

Nebudeme však říkat v angličtině:

 • I do not have no money.

Něco takového uslyšíte v písních v angličtině nebo na ulicích Brooklynu, ale při zkoušce z angličtiny musíte říct:

 • I don’t have any money.

Any není považován za zápor – přeložili bychom je spíše jako „žádný“.

porovnejte:

 • I have seen no cookies. (Neviděl jsem sušenky.)
 • I haven’t seen any cookies. (Neviděl jsem žádné sušenky.)

nebo

 • There are no girls. (Nejsou tam dívky.)
 • There aren’t any girls. (Nejsou tam žádné dívky.)
 • How many girls are there? None(Kolik je tam dívek? Žádné.)

No, not & none

None se vyskytuje jak s počitatelnými podstatnými jmény jako dívky výše, tak s nepočitatelnými podstatnými jmény, jako je víno, kterého je vždy málo. . .

 • There is no wine left. (Nezbylo víno.)
 • There isn’t any wine left. (Nezbylo žádné víno.)
 • How much wine is there? None… (Kolik vína zůstalo? Žádné…)

None může také zahajovat větu:

 • None of us was ready for this… (Nikdo z nás nebyl připravený…)

Stejně jako no & not:

 • Not everybody was happy with the situation. (Ne všichni byli se situací spokojeni.)
 • No price is too high for your dream. (Žádná cena není příliš vysoká pro váš sen.)

Samotné no také rádo vystupuje v krátkých příkazech nebo zákazech:

 • No excuses! (Žádné výmluvy!)
 • No dogs allowed. (Psům vstup zakázán.)
důraz, emphase, angličtina, věda
Viz také: Co je důraz (emfáze) v angličtině?

No, not & neither… nor

Pokročilejší konstrukce se slovy neither… nor, které bychom přeložili jako ani … ani.

Píšu o tom proto, protože pokud použijeme tuto konstrukci, musíme pamatovat na to, abychom už neužívali no ani not, protože opět nechceme užít dvojitého záporu.

I když v češtině řekneme:

 • Nemám čas ani peníze.

V angličtině řekneme:

 • I have neither time nor money.

Takže něco jako:

 • Mám ani čas ani peníze.

Ale více o neither + nor a either + or samostatném příspěvku:

„Nemůžu to potvrdit ani vyvrátit.“ Viz také: „Neither nor“ – „either or“ – nebo možná „both and“?!

Negativní otázky

Pro pokročilejší stojí za zmínku téma negativních otázek (negative questions).

Začněme naše gramatické prohlášení kladnou oznamovací větou:

Zápor řekneme jednoduše:

 • There aren’t any dragons. (Žádní draci tam nejsou.)

Na druhou stranu otázka zní:

 • Are there any dragons? (Jsou tam nějací draci?)

Pokud však chceme znít elegantněji, můžeme položit negativní otázku (negative question):

 • Aren’t there any dragons? (Nejsou tam žadní draci?)

Více o tomto tématu také v samostatném textu:

negative questions, anglicky, otázky

„Proč nepracujete? Nevšiml jsem si, že jste vešel.“ Viz také: Pozitivně o „negative questions“!

Co je NOPE?

A poslední věc.

V hovorové angličtině se můžeme setkat se slovem nope.

Není to nic víc než mladá, lehce slangová verze slova no.

Má mírně humorný a hravý podtón, ale to neznamená, že to není odmítnutí tak rozhodující jako odpor kočky níže:

Ne, žádný, ne, žádný, ne, kočka

Angličtina? Žádný problém!

Existuje mnoho frází, jako například no problem neboli „žádný problém“. Někdy je zábavné číst o gramatice – zejména na blogu Speakingo! – ale pokud se opravdu chcete naučit mluvit anglicky, musíte začít hýbat ústy a nejen číst očima!

To je důvod, proč je online kurz angličtiny Speakingo o konverzaci!

Není to ale zbytečné klábosení. Ve 2 500 větách na všech úrovních pokročilosti najdete veškerou gramatiku, kterou potřebujete, a 2 000 nejoblíbenějších anglických slov, která potřebujete k pochopení až 90% konverzací.

Takhle se učíte anglicky stejně jako dítě, když se učí mluvit. Díváte se na obrázky, odpovídáte na otázky a znalosti samy přicházejí do paměti!

To je nejen efektivní, ale také příjemná metoda učení!

Každopádně je nejlepsí zkusit si to sama nebo sám. Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a po dobu jednoho týdne si vyzkoušejte – zdarma bez jakýchkoli závazků – jestli se vám takový způsob výuky angličtiny líbí!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny

Do not say no!


A fotka kočky pochází z Pinterestu. Citáty o kočkách v angličtině však naleznete v tomto textu.

Už víte, kdy použít no, not & nope? Pokud je něco nejasné, protože toto zdánlivě jednoduché téma je poměrně komplikované a ve výše uvedeném textu jsem vznesl pouze nejdůležitější otázky, abych vás příliš nezahltil – zeptejte se odvážně v komentářích!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Tam je konstrukce there is, there are!

Anglické věty rády začínají od „there is“ nebo „there are„, což bychom přeložili do češtiny jako „tam je“ nebo „tam jsou“. Bez ohledu na to, jak divně to zní v češtině, v angličtině to zní skvěle! V tomto příspěvku se dozvíte, jak používat konstrukce there is / there are.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.