NO nebo NOT? A možná také NONE nebo ANY? Nope?

Znamená NO a NOT v angličtině to samé? A kdy nepoužívat jedno a kdy nepoužívat druhé? A co s NONE a ANY? A co je NOPE?

Kdy no a kdy not?

No i not můžeme přeložit jako „ne“. To však neznamená, že je můžeme zaměnitelně používat v anglických větách. Jak tedy víme, kdy užít no a kdy not?

Myslím, že je to jedna z těch věcí, které začínáme uplatňovat zcela intuitivně i bez gramatických vysvětlení. Ale obecné gramatické pravidlo je toto:

NO, předložíme před podstatná jména bez předložky

NOT užijeme se slovesy

Pokud no spojíme s podstatnými jmény, znamená „žádný“, „žádná“ atd.

[„Žádné“ dávám v závorce, protože v angličtině se vyhýbáme dvojímu popírání, více bude následovat.]

Pokud zamítáme pomocné sloveso, včetně modálního slovesa, již užíváme not:

Kurz angličtiny online speakingo a kočka

Příklady vět s no & not

Všimněte si, že bez ohledu na to, zda používáme no nebo not, význam věty může zůstat stejný:

 • I haven’t got time to spare.(Nemám času nazbyt.)
 • I’ve got no time to spare.(Nemám času nazbyt.)

nebo

 • I do not need money.(Nepotřebuji peníze.)
 • I need no money.(Nepotřebuji žádné peníze.)

Nebo takový zajímavý případ:

 • That’s not funny! (To není vtipné!)
 • That’s no fun! (To není zábava!)
odpovědět na otázky, angličtina
Viz také: Odpovědi na otázky jsou základem anglického rozhovoru (Oh, are they?)

No & not + any

Další nuancí je, že, jak jsem již zmínil, v angličtině se vyhýbáme dvojímu popírání, to znamená slovo (no, not) používáme pouze jednou.

Všimněte si, že v češtině řekneme:

 • Nemám žádné peníze.

Jak „nemám“ tak „žádné peníze“ jsou popírání.

Nebudeme však říkat v angličtině:

 • I do not have no money.

Něco takového uslyšíte v písních v angličtině nebo na ulicích Brooklynu, ale při zkoušce z angličtiny musíte říct:

 • I don’t have any money.

Any není považován za popření – přeložili bychom je spíše jako „jakýkoli“.

porovnejte:

 • I have seen no cookies. (Neviděl jsem žádné sušenky.)
 • I haven’t seen any cookies. (Neviděl jsem žádné sušenky.)

nebo

 • There are no girls. (Nejsou tam žádné dívky.)
 • There aren’t any girls. (Nejsou tam žádné dívky.)
 • How many girls are there? None(Kolik je tam dívek? Žádné.)

No, not & none

None se vyskytuje jak s počitatelnými podstatnými jmény jako dívky výše, tak s nepočitatelnými podstatnými jmény, jako je víno, kterého je výždy málo. . .

 • There is no wine left. (Nezbylo žádné víno.)
 • There isn’t any wine left. (Nezbylo žádné víno.)
 • How much wine is there? None… (Kolik vína zůstalo? Žádné…)

None může také zahajovat větu:

 • None of us was ready for this… (Nikdo z nás nebyl připravený…)

Stejně jako no & not:

 • Not everybody was happy with the situation. (Ne všichni byli se situací spokojeni.)
 • No price is too high for your dream. (Žádná cena není příliš vysoká pro váš sen.)

Samotné no také rádo vystupuje v krátkých příkazech nebo zákazech:

 • No excuses! (Žádné výmluvy!)
 • No dogs allowed. (Psům vstup zakázaný.)
důraz, emphase, angličtina, věda
Viz také: Co je důraz (emfáze) v angličtině?

No, not & neither… nor

Pokročilejší konstrukce se slovy neither… nor, které bychom přeložili jako ani … ani.

Píšu o tom proto, protože pokud použijeme tuto konstrukci, musíme pamatovat na to, abychom už neužívali no ani not, protože opět nechceme užít dvojité popírání.

I když v češtině řekneme:

 • Nemám čas ani peníze.

V angličtině řekneme:

 • I have neither time nor money.

Takže něco jako:

 • Mám ani čas ani peníze.

Ale více o neither + nor a either + or samostatném příspěvku:

„Nemůžu to potvrdit ani vyvrátit.“ Viz také: „Neither nor“ – „either or“ – nebo možná „both and“?!

Negativní otázky

Pro pokročilejší stojí za zmínku téma negativních otázek (negative questions).

Začněme naše gramatické prohlášení kladnou oznamovací větou:

 • There are no dragons.(Žádní draci tam nejsou.)

Zápor řekneme jednoduše:

 • There aren’t any dragons. (Žádní draci tam nejsou.)

Na druhou stranu otázka zní:

 • Are there any dragons? (Jsou tu nějací draci?)

Pokud však chceme znít elegantněji, můžeme položit negativní otázku (negative question):

 • Aren’t there any dragons? (Nejsou tam žadní draci?)

Více o tomto tématu také v samostatném textu:

negative questions, anglicky, otázky

„Proč nepracujete? Nevšiml jsem si, že jste vešel.“ Viz také: Pozitivně o „negative questions“!

Co je NOPE?

A poslední věc.

V hovorové angličtině se můžeme setkat se slovem nope

Není to nic víc než mladá, lehce slangová verze slova no

Má mírně humorný a hravý podtón, ale to neznamená, že to není odmítnutí tak rozhodující jako odpor kočky níže:

Ne, žádný, ne, žádný, ne, kočka

Angličtina? Žádný problém!

Existuje mnoho frází, jako například no problem neboli „žádný problém“. Někdy je zábavné číst o gramatice – zejména na blogu Speakingo! – ale pokud se opravdu chcete naučit mluvit anglicky, musíte se začít učit ústy a nejen očima!

To je důvod, proč je online kurz angličtiny Speakingo o konverzaci!

To není zbytečné klábosení. Ve 2 500 větách na všech úrovních pokročilosti najdete veškerou gramatiku, kterou potřebujete, a 2 000 nejoblíbenějších anglických slov, která potřebujete k pochopení až 90% konverzací.

Takhle se učíte anglicky stejně jako dítě, když se učí mluvit. Díváte se na obrázky, odpovíte na otázky a znalosti samy přicházejí do paměti!

To je nejen efektivní, ale také příjemná metoda učení!

Každopádně je nejlepsí zkusit si to sama nebo sám. Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a po dobu jednoho týdne si vyzkoušejte – zdarma bez jakýchkoli závazků – jestli se vám takový způsob výuky angličtiny líbí!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny

Do not say no!


A fotka kočky pochází z Pinterestu. Citace o kočkách v angličtině však naleznete v tomto textu.

Víte, kdy použít no, not & nope? Pokud je něco nejasné, protože toto zdánlivě jednoduché téma je poměrně komplikované a ve výše uvedeném textu jsem vznesl pouze nejdůležitější otázky, abych vás příliš nezahltil – zeptejte se odvážně v komentářích!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Jak vypadá učení během online kurzu angličtiny Speakingo?
kategorie textů na blogu:
dnešní zápisy dne:
Future in the past – Gramatický návrat do budoucnosti?

Dnes vás zvu, abyste cestovali zpět v čase, nebo spíše v anglických časech! Konstrukce future in the past umožňuje v nepřímé řeči propojovat věty „po faktu“, který jsme řekli ve future simple, present continuous future perfect a dalších budoucích časech. Jak to tedy bude vypadat s tímto gramatickým návratem do

Číst dále »
Najít na blogu::
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Problem z mówieniem po angielsku?

Mów jak anglik!