Citáty o kočkách v angličtině

Citáty o kočkách v angličtině

Následujících 22 citátů o kočkách v angličtině s českým překladem osloví nejen obdivovatele těchto zvířat, ale i všechny, kteří chtějí zlepšit svou angličtinu. . . Čtěte dál, pokud se chcete blýsknout zajímavým titulkem pod fotografiemi na Facebooku!


Máte kočku nebo posedlost kočkami?

Paměť vašeho telefonu je již plná, protože je zacpaná nesčetnými fotografiemi vaší kočky? Ale i tak bude vždy místo pro více fotografií – stejně jako doma máte místo pro… další kočku? Nebo je možná chcete nahrát na Facebook a hledáte zajímavý popis – nejen pro své české, ale i pro zahraniční přátele? Nebo se možná chcete jen trochu zasmát, pobavit se a zároveň zlepšit svou angličtinu?

Pokud ano, následujících 22 citátů o kočkách v angličtině s mým doslovným překladem (pro studijní účely, které nejsou vždy estetické), vás určitě osloví!

Vtipné citáty o kočkách v angličtině

Vaše kočka něco srazila a předstírá, že se nic nestalo? Pokud ano, budete pravděpodobně potřebovat jeden z následujících citátů:

 • „In ancient times cats were worshipped as gods; they have not forgotten this.” – Terry Pratchett

Ve starověku byly kočky uctívány jako bohové; nezapomněli na to.

 • “I had been told that the training procedure with cats was difficult. It’s not. Mine had me trained in two days.” – Bill Dana

Bylo mi řečeno, že tréninkový postup pro výcvik koček je obtížný. Není. Moje mě vytrénovala za dva dny.

 • “Cats are inquisitive, but hate to admit it.” – Mason Cooley

Kočky jsou zvědavé, ale nerady to přiznávají.

 • “As anyone who has ever been around a cat for any length of time well knows, cats have enormous patience with the limitations of the humankind.” – Cleveland Amory

Jako každý, kdo byl kolem kočky po dlouhou dobu dobře ví, že kočky mají velkou trpělivost s omezeními lidstva.

 • “I have studied many philosophers and many cats. The wisdom of cats is infinitely superior.” – Hippolyte Taine

Studoval jsem mnoho filozofů a mnoho koček. Moudrost koček je nekonečně lepší.

obchodní idiomy anglická obchodní angličtina
„Drž se mě, dítě. Já ti ukážu, o co tu chodí .“ Viz také: Byznisové idiomy v anglických větách.

Krátké citáty o kočkách

 • “Cats are connoisseurs of comfort.” – James Herriot

Kočky jsou znalci pohodlí.

 • “I’m not sure why I like cats so much. I mean, they’re really cute obviously. They are both wild and domestic at the same time.” – Michael Showalter

Nejsem si jistá, proč mám tak ráda kočky. Myslím („to znamená“), že jsou opravdu roztomilé. Jsou divoké a domestikované současně.

 • “You can not look at a sleeping cat and feel tense.” – Jane Pauley

Není možné se podívat na spící kočku a cítit napětí.

 • “One cat just leads to another.” – Ernest Hemingway

Jedna kočka jednoduše vede k další.

 • “A happy arrangement: many people prefer cats to other people, and many cats prefer people to other cats.” – Mason Cooley

Šťastné uspořádání: mnoho lidí dává přednost kočkám před jinými lidmi a mnoho koček dává přednost lidem před jinými kočkami.

 • “Cats will outsmart dogs every time.” – John Grogan

Kočky pokaždé přechytračí psy.

citace o psech, psích idiomech, angličtině
Viz také: Citáty o psech, aby vaše angličtina nebyla pod psa!

 

Citáty slavných lidí o kočkách

 • “No matter how much cats fight, there always seem to be plenty of kittens.” – Abraham Lincoln

Bez ohledu na to, jak moc kočky bojují, vždy se zdá, že je spousta koťat.

 • “The smallest feline is a masterpiece.” – Leonardo da Vinci

Nejmenší kočka (feline je tak pěkné slovo pro kočku) je mistrovské dílo.

 • “There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.” – Albert Schweitzer

Existují dva typy úkrytu před utrpením života: hudba a kočky.

 • “Owners of dogs will have noticed that, if you provide them with food and water and shelter and affection, they will think you are God. Whereas owners of cats are compelled to realize that, if you provide them with food and water and affection, they draw the conclusion that they are God.” – Christopher Hitchens

Majitelé psů si „všimli“ (všimněte si tohoto neobvyklého využití času future perfect), (že) pokud jim poskytnete jídlo a vodu a přátelství / lásku, budou si myslet (že) jste Bůh. Zatímco majitelé koček jsou nuceni si všimnout, (že) pokud jim poskytnete jídlo a vodu a emocionální teplo, dospějí k závěru, že jsou Bohem.

 • “Time spent with cats is never wasted.” – Sigmund Freud

Čas strávený s kočkami není (nikdy) promarněný [v angličtině se vyhýbáme dvojímu popírání].

may might angielski
„To může zajmout trochu času a sil.“ Viz také: May I might neboli nevím, jak se to řekne.

Citáty o inspiraci kočkou

 • “Perhaps one reason we are fascinated by cats is because such a small animal can contain so much independence, dignity, and freedom of spirit. Unlike the dog, the cat’s personality is never bet on a human’s. He demands acceptance on his own terms.” – Lloyd Alexander

Možná jedním z důvodů proč jsme fascinováni kočkami je to, že takové malé zvíře může obsahovat (samo o sobě) tolik nezávislosti, důstojnosti a svobody ducha. Na rozdíl od psů není osobnost kočky závislá na (charakteru) člověka. Vyžaduje přijetí podle vlastních podmínek.

 • “Cats know how to obtain food without labor, shelter without confinement, and love without penalties.” – W. L. George

Kočky vědí, jak získat jídlo bez práce, přístřeší bez ohraničení a lásku bez sankcí.

 • “Cats have it all – admiration, an endless sleep, and company only when they want it.” – Rod McKuen

Kočky mají všechno – obdiv, nekonečný spánek a společnost pouze tehdy, když to chtějí.

 • “Cats seem to go on the principle that it never does any harm to ask for what you want.” – Joseph Wood Krutch

Zdá se, že kočky dodržují zásadu, že nikdy nezaškodí požádat o to, co chtějí.

 • “Way down deep, we’re all motivated by the same urges. Cats have the courage to live by them.” – Jim Davis

Hluboko (v nás) jsme všichni motivováni stejnými touhami / pohony. Kočky mají odvahu žít podle nich.

 • “A cat has absolute emotional honesty: human beings, for one reason or another, may hide their feelings, but a cat does not.” – Ernest Hemingway

Kočka má absolutní emocionální upřímnost. Lidské bytosti mohou z toho či onoho důvodu skrýt své pocity, ale kočky ne.

Jak mluvit s kočkou v angličtině?

Rádi sedíte doma? A vaše kočka se ráda dívá, jak si něco říkáte?

Pokud ano, máte skvělou příležitost spojit příjemné s užitečným!

Učte se na praktickém online kurzu angličtiny Speakingo!

Na Speakingo mluvíte v celých větách s počítačem nebo telefonem, který rozumí tomu (jako vaše kočka!), co mu říkáte, chválí a dokonce vás opravuje (dobře, tohle kočka už pravděpodobně nedělá?). Tímto způsobem se naučíte anglicky jako dítě – nemusíte se starat o gramatiku nebo slovní zásobu, jen mluvíte v úplných větách. Tímto jednoduchým způsobem vstupuje do vaší hlavy samotná angličtina – pěkně a efektivně!

A co víc, bez opuštění domova, kdykoliv během dne nebo v noci!

Každopádně si nejlépe sami prostudujte, jak vypadá výuka v online kurzu angličtiny Speakingo. První týden dostanete zdarma a bez závazků k vyzkoušení!


Už si nemňoukejte pod fousky, že neumíte anglicky!

Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!


Citáty vypůjčené od Shutterfly. Ale pokud znáte nějaké další citáty o kočkách v angličtině, nezapomeňte je napsat do komentářů!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
anglické fráze v práci
Základní anglické fráze v práci

Mnozí z nás se potřebují naučit anglicky kvůli práci. Ať už jedete do Anglie, nebo pracujete v mezinárodním týmu, následující základní anglické fráze pro práci se budou hodit každému, kdo se potřebuje naučit anglicky pro pracovní účely – zejména začátečníkům.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail