MAY & MIGHT znamená nevím, takže řeknu!

may might

Modální slovesa may & might znamenají v podstatě totéž…. ale ne přesně. Zjistěte, jak s jejich pomocí neinformovaně radit a kdy je nelze v angličtině zaměňovat.


May i might, když nevím, ale budu mluvit nahoru

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký je rozdíl mezi slovy may a might?

Ve většině případů v tom není žádný rozdíl!

Obojí používáme, když si nejsme něčím jisti, ale máme představu, o které však nemáme žádné důkazy, pouze domněnky.

Tím ovšem příběh nekončí!

Obsah:

 1. Co znamená, že may a might jsou modální slovesa?
 2. May & might v přítomném čase prostém present simple.
 3. Anglické may a might v minulosti.
 4. Might & may vs. could.
 5. May a might v budoucnu.
 6. Jak to vypadá v anglických podmiňovacích způsobech?
 7. Rozdíly mezi may a might.
 8. Další významy těchto dvou slov.
 9. May as well & Might as well.
 10. Cvičení z may & might.

1. Co znamená, že may a might jsou modální slovesa?

Modální slovesa mají svá vlastní pravidla. May a might patřit do této kategorie anglických sloves, mimo jiné z důvodů:

1.1 Ve třetí osobě jednotného čísla přítomného času nepřidáváme koncovku -s.

 • He might go swimming.

(Mohl by jít plavat – nepíšeme mights)

 • She may be angry with him.

(Možná je na něj naštvaná – neříkáme mays).

1.2 Modální slovesa nemají průběhový tvar (mighting)

Místo toho říkáme:

 • I’ll be watching football → I might be watching football.

(Budu se dívat na fotbal/zápas → Možná budu sledovat hru).

1.3 Po modálních slovesech následuje běžné sloveso v základním tvaru:

Například:

 • might go, may see

Možná půjdu, možná uvidím atd. Alternativně

 • might have seen, might have gone.

1.4 Modální slovesa nemají rádi s will

I might will do it.

Prostě a jednoduše:

 • I might do it.

Možná to udělám. Není nutné používat will, aby bylo jasné, že mluvíme o budoucnosti.

Modální slovesa v čase přítomném a minulém modals deducation speculation
Viz také: Modální slovesa pro spekulace v příomném a minulém čase.

2. May & might v přítomném čase prostém present simple

V přítomném čase je obtížné vidět rozdíl mezi may & might.

Například (v přítomném čase prostém present simple), když nevím, kde je Alice, mohu říci:

 • She may be in her office.

(Možná je v kanceláři.)

 • She might be at home.

(Může to být doma.)

 • She may be having dinner.

(Možná právě večeří.)

 • She might be driving her car.

(Možná jen řídí auto.)

Ve všech výše uvedených větách may a might znamená totéž.

Zápory s may a might v přítomném čase prostémpresent simple

Obecně budeme používat may not a might not, i když teoreticky prakticky neslýchaný tvar mightn’t je také správný:

 • It might not be true.

(To nemusí být pravda.)

 • I may not have enough patience.

(Možná mi dochází trpělivost.)

present simple present continuous anglicky cas pritomny
Viz také: Prchavý přítomný čas anglického času present simple continuous

3. Anglické may a might v minulosti

Pokud dáváme neinformovanou radu v minulosti, použijeme spíše might have + třetí tvar slovesa (past participle).

Například:

Proč mi neodepsala?

 • She might have been asleep.

(Možná spala.)

Kde je moje peněženka?

 • I might have left it in the bank.

(Možná jsem ho nechal v bance.)

Proč asi byla Adéla včera tak zasněná?

 • She might not have been feeling well.

(Možná se necítila dobře.)

Zde se objevuje první jemný rozdíl:

Pokud nevíme, ale vydáváme prohlášení o minulosti,

bychom měli používat spíše might než may.

Anglické minulé časy past simple continuous
Viz také: Srovnání anglických minulých časů past simple a past continuous

4. May & might vs. could

Další modální sloveso – could – může někdy znamenat totéž.

Například:

 • She could know. = She might know. = She may know.

Všechno to znamená: Ona to může vědět.

Podobně tomu bylo i v minulosti:

 • She might have left her bag in the shop = She could have left her bag in the shop.

(Možná si nechala tašku v obchodě.)

V negaci však could not have znamená něco jiného než might not have!

Porovnejte:

 • She might not have seen you.

(Možná vás neviděla – nevšimla si vás, protože tam bylo hodně lidí).

 • She could not have seen you.

(Nemohla vás vidět – například proto, že byla příliš daleko).

Více informací o modálním slovese could – minulém tvaru od can – najdete v tomto příspěvku:

could have, should have, would have, modals in the past, modalni slovesa v case minulem
„Sedíc na schůzce, která měla být e-mailem“ Viz také: Modals in the past: Could / Should / Would have done it!

5. May a might v budoucnu

Jak již víme, modální slovesa nemají ráda will. Takže se bez něj musíme obejít!

Když například nevím, kam jet na svatební cestu, řeknu:

 • We might go to Iceland.

(Možná pojedeme na Island.)

Na obloze se stahují mraky:

 • It may rain.

(Může (začít) pršet).

Příští týden bude hodně práce, takže

 • Sorry, but I may not be able to join us next week.

(Omlouvám se, ale příští týden se k vám asi nebudu moci připojit).

budoucí časy angličtina

6. May & might v anglických podmiňovacích způsobech

První podmíněný režim:

 • When I see her, I may kiss her.

(Až ji uvidím, možná ji políbím.)

Druhý podmíněný režim:

 • If I knew them better, I might invite them to the party.

(Kdybych je znal lépe, pozval bych je na večírek.)

Třetí podmíněný režim:

 • If I had know the answer, I might have helped him.

(Kdybych znal odpověď, mohl jsem jí pomoci.)

Jak vidíte, naše dvojsloví nijak výrazně neovlivňují strukturu podmínkových vět, pouze nahrazujeme would jiným modálním slovesem – tedy may nebo might -, které do naší řeči dále vnáší vzrušující prvek nejistoty! 🙂

Kondicionály s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o kondicionálech s modálními slovesy (conditionals with modals), konečně se je naučítei!

7. Rozdíly mezi may a might

Vzhledem k tomu, že might uniká jako minulý tvar z may, mělo by smysl používat might pro naše spekulace o minulosti.

To znamená, jak jsme již zmínili:

 • She may might have gone shopping.

(Možná šla nakupovat.)

Samozřejmě se najdou i výjimky z tohoto pravidla, ale to už jsou takové jemnosti, že zájemce z řad pokročilých studentů odkazuji na vlákno o Napoleonovi na tomto fóru v angličtině.

Stejně tak by bylo vhodné se při spekulacích o budoucnosti spíše vyhnout slovu might. Tyle teorie. V praxi se i v učebnicích anglické gramatiky používají zaměnitelně…..

 • She might buy something.
 • She may buy something.

Obě tyto věty znamenají, že by si mohla něco koupit. Druhá možnost má však jemnou příchuť – může také znamenat, že má povolení něco koupit (více o tom níže).

Největší rozdíl je v tom, že v následujících dvou případech můžeme použít pouze may.

may might anglictina
„Může to vyžadovat určitý čas a úsilí.“ – ale stojí to za to!!!

7.1. Přání pouze v angličtině s may

Když vyjadřujeme přání nebo naděje, používáme následující konstrukci:

 • May he find peace!

(Kéž najde klid!)

 • May everybody be happy all the time.

(Ať jsou všichni stále šťastní).

 • May there be no more suffering in the world!

(Kéž už na světě není žádné utrpení!)

7.2. Povolení pouze s may

Dvorní etiketa vyžaduje, abyste požádali o povolení s may.

To je příčinou mnoha učitelských neplech (a memů), protože anglicky mluvící děti zde s vytrvalostí hodnou lepšího důvodu mají tendenci používat modální sloveso can, které znamená spíše být schopen v praktickém významu: být schopen (to be able to).

 • That’s all for now, you may go.

(To je vše, můžete jít.)

 • May I have your attention please?

(Prosím o pozornost.)

 • May I borrow your pen?

(Můžu si půjčit tvoje pero?).

can, may, might
Mohu/můžu jít na toaletu? Nevím, můžeš?

8. Další významy slov may a might

Nenechte se zmást tím, že:

May s velkým počátečním písmenem je v angličtině měsíc květen.

 • For many people, May is their favourite month.

(Pro mnoho lidí je květen jejich oblíbeným měsícem)

Might jako podstatné jméno je moc, velká síla.

 • I am confident that the new king shall wield his power with wisdom and, when necessary, with might.

Jsem přesvědčen, že nový král bude svou moc vykonávat moudře a v případě potřeby i silně („pevnou rukou“).

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

9. May as well & Might as well – Co to znamená?

Nakonec stojí za zmínku oblíbený výraz „may as well“ nebo „might as well“. Což znamená něco jako naše „můžeme také“.

Autobus měl zpoždění. Říkám si:

 • I may as well walk.

(Mohl bych jít pěšky.)

Máte domluvený pohovor v kanceláři a jste s tazatelem v kavárně:

 • We may as well have a little chat here.

(Mohli bychom si tu trochu popovídat.)

Je tu problém a my tu stojíme a diskutujeme o něm:

 • We might as well do something about it!

(Mohli bychom s tím něco udělat!)

may might anglictina
„Můžeš být zhulený, ale nikdy nebudeš dost zhulený na to, aby ses smál vtipům, které vypráví tvůj pes.

10. May a might: Cvičení.

Nejdůležitější je jako vždy cvičení. Potřebujeme, aby se nám v hlavě usadily anglické mluvní vzory. V průběhu rozhovoru není možné přemýšlet, zda mám použít may nebo might – člověk musí mluvit jakoby automaticky, alespoň pokud jde o gramatickou rovinu naší řeči.

Proto vás zvu na online kurz angličtiny Speakingo!

Výuka na něm zahrnuje přesné mluvení v plných, správných anglických větách. Nejsou však náhodné – obsahují veškerou potřebnou gramatiku. Jako dítě se učíte, aniž byste o tom věděli – až jednoho dne zjistíte, že všemu nejen rozumíte, ale že všechno umíte i správně říct!

A co je nejlepší, můžete se učit bez stresu, bez dojíždění a za opravdu přijatelnou cenu, protože na kurzu Speakingo se domluvíte…. s počítačem nebo telefonem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. A vy si po práci nebo škole odpočinete, podíváte se na hezké obrázky, poslechnete si hlas rodilého mluvčího a „jen“ odpovíte – a všechny znalosti se vám samy dostanou do hlavy!

Každopádně je nejlepší si to vyzkoušet sám nebo sama. První týden máte zdarma a nezávazně!

Už je všechno jasné? Pokud ne, napište směle do komentářů!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail