Žádosti v angličtině aneb jak nebýt barbarem?

žádosti v angličtině polite requests, zdvořilost

Žádosti v angličtině se neomezují pouze na jasnou a gramaticky správnou komunikaci našich potřeb. Abychom nebyli považováni za slovanského barbara, musíme změkčit naši otázku.


Jak NE žádat anglicky?

Potřebuješ něco? Lidská věc!

Angličané jsou velmi nápomocní a ochotní. Jen se zeptejte a oni budou dělat víc, než bychom normálně očekávali od cizince.

Ale umíš to říct Angličanovi?

 • I want help. (Chci pomoc.)
 • Pass me the phone. (Podejte mi telefon.)
 • Do it! (Udělej to!)

Nic z toho!

V angličtině musíme odpovídajícím způsobem změkčit nebo uhladit naše žádosti, aby s námi náš partner chtěl vůbec mluvit!

Žádosti v angličtině

Naše žádosti můžete laskavě a kulturně vyjádřit v angličtině s následujícími frázemi:

 1. Kulturní žádosti v angličtině s can & could
 2. Měkké žádosti v angličtině s will & would
 3. Zdvořilé žádosti s Would you mind
 4. Nepřímé otázky (indirect questions)
 5. Žádosti z obrácené psychologie (negative requests)
 6. Formální (písemné) žádosti v angličtině
Anglický tarzan
Přečtěte si také: Yyyyy… Jsi stydlivý Tarzan, když potřebuješ říct něco anglicky?

1. Žádosti v angličtině s modálními slovesy can & could

Obvykle se říká, že could je příčestí minulé od modálního slovesa can.

Například:

 • I can dance all night. (Můžu tančit celou noc.)
 • When I was your age, I could dance all night. (Když jsem byl ve tvém věku, mohl jsem tančit celou noc.)

Modální slovesa can, could (nebo také will a would budou popsány v dalším odstavci níže) používáme nejen k chlubení se tím, co jsme schopní dělat, ale také k udílení svolení, proseb, žádostí a návrhů.

Pak se ukáže, že could nemusí být nutně příčestí minulé od can, jen je takovým zdvořilejším can:

 • Can you do it? (Můžete to udělat?)
 • Could you do it? (Mohl byste to udělat?)

Can you do it? Tato otázka je méně formální. Také trochu zjišťujeme, zda má tato osoba fyzickou nebo časovou příležitost to vůbec udělat.

Could you do it? Je zdvořilejší forma can. Proto ve zdvořilých žádostech v angličtině tuto formu preferujeme, nejlépe s dodatečným please (prosím).

 • Could you please close the window? (Mohl byste, prosím, zavřít okno?)
 • Could you pass me the salt, please? (Můžete mi podat sůl, prosím?)

Místo please bychom mohli výřečněji použít possibly (možná, nebo bylo by to možné).

 • Could you possibly hold my drink? (Bylo by možné, abyste mi na chvíli podržel můj nápoj?)
Could v časech present simple & past simple
Přečtěte si také: Could v časech present simple & past simple.

2. Kulturní požadavky v angličtině s will& would

Totéž lze v angličtině říct pomocí modálních sloves will a jeho „minulé formy“ would:

 • Will you do it?
 • Would you do it?

V podstatě všechny tyto čtyři varianty (can, could, will, would) znamenají totéž – žádáme někoho, aby pro nás něco udělal. Liší se pouze jemnými rozdíly.

Will you do it? Doslova to znamená „Uděláš to?“, takže hledáme potvrzení, ale s neviditelnou slzou vděčnosti v našich očích, jako by naše žádost už byla splněna.

Would you do it? „Udělal bys to pro mě“ je pravděpodobně nejslušnější, nejméně invazivní forma.

Samozřejmě zde hraje velkou roli i změna tónu hlasu na velící, pevnější tón.

Would jako výraz podráždění

Na druhou stranu by však would mohlo vyjádřit naše podráždění. Můžeme se zdvořile někoho zeptat:

 • Would you please not smoke here? (Mohl byste, prosím, tady nekouřit?)

Je těžké očekávat, že Angličan vyjádří svou rozmrzelost přímo!

Jak zdvořile odmítnout?

A pamatujte. Angličana nemůžete jednoduše odmítnout a říci „No!“ (ne). V angličtině je třeba ne diplomaticky zabalit do bavlny!

Proto, pokud Angličan odpoví:

 • I’m not sure. (Nejsem si jistý.)
 • Tomorrow’s a bit difficult. (Zítřek může být trochu těžký.)

Nebo dokonce

 • Great, I’ll call you back. (Skvělé, zavolám ti zpátky.)

obvykle to znamená…. že ne.

Angličtina v korporaci
Viz také: Angličtina v korporacích – nebo co nám opravdu říkají?

3. Zdvořilé žádosti od: Would you mind

Takže i když would by signalizovalo podrážděnost laskavě vyjádřenou se zaťatými zuby, obvykle by požadavky v angličtině s would byly považovány za zdvořilé. Zvláště pokud použijeme frázi, would you mind neboli „měli byste něco proti“:

 • Would you mind carrying these bags for me? (Nevadilo by vám vzít mi tyto tašky?)
 • Would you mind bringing it back? (Mohl byste to přinést zpět?)
 • Would you mind watching our things for a moment? (Mohl byste na chvíli dohlížet na naše věci?)

Můžeme se také zeptat kulturně, ale ne tak laskavě: Do you mind…

 • Do you mind if I open the window? (Vadilo by vám, když otevřu okno?)

Jen si všimněte, že pokud jsme „ve shodě“, souhlasíme s otevřením okna, pak odpovíme „No“ neboli „ne“, protože nám otevřené okno nevadí!

would, would rather, would like to, would you mind, anglictina, gramatika
Viz také: Vše o WOULD!

4. Nepřímé otázky (indirect questions)

Jedním ze způsobů, jak změkčit dotazy a požadavky v angličtině, je předcházet jim několika slovy, například:

 • I wonder if you could… (Zajímalo by mě, jestli byste mohli)
 • I was thinking whether (Myslel jsem, jestli…)
 • Wouldn’t it be a problem if.. (Nebyl by problém, kdyby…)

Jen si pamatujte, že v nepřímých otázkách se vracíme ke vzoru oznamovací věty. Co to znamená?

Pokud například chceme, aby nám někdo půjčil knihu, zeptáme se:

 • Obvyklá otázka: Could you lend me that book?
 • Nepřímá otázka: I was wondering if you could lend me that book.

Jak můžete vidět ze zvýrazněných slov, vracíme se inverzí ke vzoru oznamovací věty: You could lend me a book. (Můžeš mi půjčit knihu.)

 • I wonder if you could give me some advice? (Zajímalo by mě, jestli byste mi mohl něco poradit?)
 • I was thinking whether it would be OK with you if I left my car here? (Zajímalo by mě, jestli by pro vás bylo v pořádku, kdybych tu nechal auto? – Věnujte pozornost druhému kondicionálu v této větě.)
indirect questions, nepřímé otázky
Viz také: Jak mohu klást průběhové otázky v angličtině?

5. Negativní žádosti (negative requests)

V angličtině můžeme vytvořít žádost ne otázkou, ale oznámením, které protiřečí tomu, čeho chceme dosáhnout!

Na konci přidáme pouze značku question tag, která stejně jako kletba nutí našeho partnera přijmout náš návrh.

Například:

 • You couldn’t do it, could you? (Nemohl bys to udělat, že ne?)
 • You wouldn’t do my paperwork, would you? (Neudělal byste mi papírování, že ne?)
 • I don’t suppose you could drive me home, could you? (Nemyslím si, že bys mě mohl vzít domů, že ne?)

Obrácená psychologie vám také může pomoci dostat se pozdě do práce!

6. Formální (písemné) žádosti v angličtině

Pokud píšeme žádost, dopis nebo obchodní korespondenci v angličtině, můžeme použít níže uvedené zvýrazněné struktury k elegantní formulaci našich požadavků v angličtině:

 • I would be very grateful if you could send me your offer.

(Byl bych vám velmi vděčný, kdybyste mi mohl poslat svou nabídku.)

 • I would be most grateful if you could provide me with the price list.

(Byl bych nesmírně vděčný, kdybyste mi mohli poskytnout / dát mi přístup k vašemu ceníku.)

 • I would appreciate if you could answer as soon as possible.

(Ocenil bych, kdybych dostal odpověď co nejdříve.)

 • Would it be possible to arrange a meeting any time soon?

(Bylo by možné uspořádat schůzku co nejdříve?)

 • Would you be willing to visit our location at your earliest convenience?

(Byli byste ochotní navštívit naše zařízení co nejdříve?)

A jak to máte s procvičováním angličtiny v praxi?

Požadavky a hrozby zde nebudou fungovat – nikdo se za nás nenaučí mluvit anglicky!

Naštěstí však existuje také online kurz angličtiny Speakingo!

Znalosti vám samy přicházejí do hlavy!

Prohlížete si roztomilé fotografie, posloucháte rodilého mluvčího, odpovídáte na jeho otázky a počítač vás chválí nebo v případě potřeby opravuje. Speakingo vždy po ruce na telefonu nebo počítači a nikdy neztrácí trpělivost nebo neruší výuku!

Učení angličtiny na Speakingo je nejen efektivní, ale relaxační a příjemné!

Ale nejlepší je zkusit si to sama nebo sám! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte si zdarma po dobu jednoho týdne, zda vám tento způsob výuky angličtiny vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, jak vypadají zdvořilé žádosti v angličtině? Už jste je použili v praxi? Nebo znáte nějaké jiné užitečné fráze? Napište do komentářů!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Co je to Callanova metoda a „Callan Online“?

Callanova metoda je v Čechách velmi populární. Studuje ji více než milion lidí ve 35 zemích. K dispozici jsou také kurzy „Callan online“. Jaké jsou výhody a nevýhody Callanovy metody? Níže jsou myšlenky bývalého učitele používajícího Callanovu metodu.

Číst dále »
Sen o učení angličtiny přes spánek

Měl jsem sen o tom, že se naučím anglicky ve spánku. Představte si: zapnete nahrávku, přitulíte se k polštáři a ráno mluvíte plynně anglicky. To by bylo krásné, že? Máte problémy s učením angličtiny? Jak se říká, „vyspěte se na to“ a problém se vyřeší sám!

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail