Co jsou to krátké odpovědi (short answers)? Ano, to jsou ony!

Krátké odpovědi (short answers) angličtině jsou o něco delší než v češtině, protože to vyžadují dobré mravy. Otázkou tedy je, jaké dát krátké odpovědi v konkrétních gramatických časech?


Jaké jsou krátké odpovědi (short answers) v angličtině?

Někdy nechceme nudit našeho partnera dlouhými odpověďmi, protože stačí odpovědět „ano“ nebo „ne“.

V angličtině však bude samotné „yes“ nebo „no“ vnímáno jako poněkud hrubý způsob vyjádření. V angličtině musíte vždy balit do bavlny.

I když chceme dát krátkou odpověď (short answer), místo jednoho slova obvykle použijeme tři nebo čtyři! Co tedy musíme přidat k naší ne tak krátké odpovědi?

Jak vytvoříme krátké odpovědi (short answers) angličtině?

Vezměme si jednoduchou a praktickou otázku jako:

 • Is love the answer?

(Je láska odpovědí/řešením?)

Na tyto typy otázek obvykle odpovídáme „ano“ nebo „ne“.

Anglické, zdvořilejší „krátké odpovědi“ budou něco jako „Ano, je.“ nebo „Ne, není.“

Takže:

 • Yes, it is.
 • No, it‚s not.

Zkratky v krátkých odpovědích

Jak můžete vidět z výše uvedeného příkladu, zkracujeme pouze v zamítnutí.

Samozřejmě je také možné nezkracovat zápor. Pak budeme znít vážněji a důrazněji!

 • No, it is not!

Pamatujte na čárku v krátkých odpovědích!

Nezapomeňte, že po každém „Yes“ a po každém „No“ v krátkých odpovědích byste měli dát čárku (comma).

Vzpomeňte si, o kom mluvíte

Nenaleťte automaticky na osobní zákmena (on, ona, my, oni atd.), protože v závislosti na kontextu nebudeme nutně používat toho samého zájmena v reakci. Výše v otázce i odpovědi jsme měli „it“ – všimněte si, jak se změní you na we v následujícím příkladu:

 • Are you happy?

(Vy jste šťastní?)

 • Yes, we are.

(Ano, my jsme šťastní)

 • No, we aren’t.

Nebo v jiném kontextu (pokud you bude znamenat „ty“, ne „vy“):

 • Yes, I am.
 • No, I‚m not.

Dejte si pozor na this & that nebo these & those

This i that změníme na „it“:

 • Is this her car?

(Je toto její auto?)

 • Yes, it is.
 • No, it isn’t.

Nebo se můžeme zeptat: Je „tamto“ jeho kladivo?

 • Is that his hammer?
 • Yes, it is.
 • No, it isn’t.

Zatímce these i those měníme na „they“:

Například v otázce: Jsou „toto“ její parfémy?

 • Are these her perfumes?
 • Yes, they are.
 • No, they aren’t.

Nebo: Jsou „tamto“ jeho hry?

 • Are those his games?
 • Yes, they are.
 • No, they aren’t.

Krátké odpovědi (short answers) v jednotlivých gramatických časech

Takže pokaždé, když použijeme sloveso z otázky – lze říci, že veškerá práce již byla provedena naším partnerem, který položil otázku!

 • Is he sad?

(Je smutný?)

 • Yes, he is.
 • No, he isn’t.

Obvykle se jen „opičíme“ v reakci!

No, pokud nezměníme osobu (jako v předchozí části: are you…? → I am), ale stejně nečelíme obzvláště komplikované operaci.

Jak to tedy bude vypadat v konkrétních gramatických časech (tenses)?

prezentovat jednoduchý dárek jednoduchý
Viz také: Neprostý čas přítomný prostý present simple

Krátké odpovědi (short answers) v present simple

Paradoxně nejsložitější je poskytnout krátké odpovědi (short answers) v základním čase present simple. Musíme se jen podívat na to, zda je v otázce pomocné sloveso to be, to have, to do, nebo modální sloveso. Právě ty musíme použít v naší krátké odpovědi.

Otázky s pomocným slovesem „to be“ v čase present simple.

Jsem šťastná?

 • Am I happy?
 • Yes, I am.
 • No, I‘m not.

Je šťastná?

 • Is she happy?
 • Yes, she is.
 • No, she isn’t.

Máš hlad?

 • Are you hungry?
 • Yes, we are.
 • No, we aren’t.
am is are, to be
Viz také: Kdy použít „am“, „is“ a kdy „are“. Rocková lekce pro začátečníky.

Otázky s pomocným slovesem „to have“ v čase present simple

Máte auto?

 • Have you got a car?
 • Yes, I have.
 • No, I haven’t.

Má rtěnku?

 • Has she got a lipstick.
 • Yes, she has.
 • No, she hasn’t.

I když v otázce je hezčí přidávat bezvýznamné got, v krátké odpovědi ho v zásadě vynecháme.

Otázky s pomocným slovesem „to do“ v čase present simple

Miluješ ji?

 • Do you love her?
 • Yes, I do.
 • No, I don’t.

Líbí se mu to?

 • Does he like it?
 • Yes, he does.
 • No, he doesn’t.

Otázky s modálním slovesem„can“ v čase present simple

V případě can – stejně jako všech modálních sloves – nic neměníme pro ostatní osoby.

Zvládneš to?

 • Can you do it?
 • Yes, I can.
 • No, I can’t.

Může tam jít?

 • Can he go there?
 • Yes, he can.
 • No, he can’t.

Umí zpívat?

 • Can they sing?
 • Yes, they can.
 • No, they can’t.

Krátké odpovědi (short answers) v present continuous

Vzhledem k tomu, že v present continuous je pomocné sloveso vždy „to be“, je záležitost mnohem jednodušší.

Například v otázce: Učím se teď anglicky?

 • Am I learning English?
 • Yes, I am.
 • No, I‚m not.

Učí se teď anglicky?

 • Is she learning English?
 • Yes, she is.
 • No, she isn’t.

Učíte se teď anglicky?

 • Are you learning English?
 • Yes, we are.
 • No, we aren’t.

Krátké odpovědi (short answers) v past simple

V čase past simple to bude o něco jednodušší než v čase present simple:

Otázky s pomocným slovesem „to be“ v čase past simple

Byla včera šťastná?

 • Was she sad yesterday?
 • Yes, she was.
 • No, she wasn’t.

Byli včera šťastní?

 • Were they happy yesterday?
 • Yes, they were.
 • No, they weren’t.

Otázky s pomocným slovesem „to have“ v čase past simple

Teoreticky existuje taková možnost, ale v praxi to tak dnes už nikdo neřekne, pokud se žertem nezeptá: Vlastnil automobil?

 • Had he an automobile?
 • Yes, he had.
 • No, he hadn’t.
dopravní prostředky v angličtině, dopravní prostředky
Viz také: Dopravní prostředky v angličtině (means of transport).

Otázky s pomocným slovesem „to do“ v čase past simple

Pro všechny osoby to bude„did“.

Například v otázce: Viděli jste ji?

 • Did you see her?
 • Yes, I did.
 • No, I didn’t.

Políbila ho?

 • Did she kiss him?
 • Yes, she did.
 • No, she didn’t.

Vyhráli jsme?

 • Did we win?
 • Yes, we did.
 • No, we didn’t.

Otázky s modálním slovesem„can“ v čase past simple

V past simple, modální sloveso can může mít svou minulou formu „could“.

Stejně jako v otázce: Byli jste schopni to vidět? / Viděli jste to?)

 • Could you see him?
 • Yes, I could.
 • No, I couldn’t

Krátké odpovědi (short answers) v past continuous

Stejně jako v čase present continuous používáme tady pouze variantu s „to be“. A nejlepší ze všeho je, že během past continuous se objvevuje pouze ve dvou formách: was & were.

Podívejte se, jak to vypadá v otázce: Tančila celou noc?

 • Was she dancing all night?
 • Yes, she was.
 • No, she wasn’t.

A tady je množné číslo: Hráli na bubny celý den?

 • Were they playing drums all day?
 • Yes, they were.
 • No, they weren’t.

Krátké odpovědi (short answers) v present perfect

V present perfect se pokaždé objeví pomocné sloveso „to have“, takže i když je čas údajně pokročilejší, krátké odpovědi (short answers) jsou jednodušší.

Například v otázce: Viděli jste tento film?

 • Have you seen this movie?
 • Yes, I have.
 • No, I haven’t.

Koupila ho?

 • Has she bought it?
 • Yes, she has.
 • No, she hasn’t.

Bavili jsme se?

 • Have we had fun?
 • Yes, we have.
 • No, we haven’t.
present perfect simple
Viz také: Jednoduchá dokonalost času present perfect simple.

 

Krátké odpovědi (short answers) v future simple

Ve future simple je záležitost také jednoduchá. Pokaždé použijeme pomocné sloveso will.

Například: Uděláte to pro mě?

 • Will you do it form me?
 • Yes, I will.
 • No, I won’t.

Otevře dveře?

 • Will he open the door?
 • Yes, he will.
 • No, he won’t.

Připojí se ke klubu?

 • Will they join the club?
 • Yes, they will.
 • No, they won’t.
anglicky cas budouci prosty, future simple, vesteni, proroctvi
Viz také: Věštění? Anglický čas budoucí future simple.

Krátké otázky na konci věty (question tags)

Velmi podobným tématem jsou takzvané question tags, tj. zdvořilé krátké otázky na konci věty, které udržují tok konverzace.

Ale o nich v samostatném příspěvku:

question tags
Viz také: Question tags, neboli krátké otázky na konci věty, no ne?

Cvičení na krátké odpovědi (short answers exercises)

Nejdůležitější je však praxe, ne teorie!

V online kurzu angličtiny Speakingo najdete spoustu praktických cvičení pro krátké odpovědi. To jsou všechny věty, ve kterých uslyšíte příkaz „Short answer please„.

A co je nejdůležitější, odpovídáte Speakingo nahlas a program chápe, co mu říkáte, chválí vás nebo opravuje.

Díky tomu si vybudujete zvyk správně mluvit anglicky. Neučíte se pouze „očima“ (což je užitečné pouze při testech), ale učíte se svými „ústy“, to znamená, že zlomíte jazykový blok, takže vám nebude chybět odvaha směle říct, co chcete v reálném životě!

Každopádně, jak se naučit anglicky online na Speakingo, můžete vidět sami zdarma! Jediné, co musíte udělat, je zaregistrovat se a trénovat angličtinu po dobu jednoho týdne bez jakýchkoli závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je už všechno jasné o krátkých odpovědích (short answers)?

Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail