Trpný rod v anglické větě a… zombie!

trpný rod

Co má trpný rod v angličtině společného se zombie? Ukazuje se, že mohou být velmi užitečné! A není to jen o jejich zájmu o váš lahodný mozek!


Trpný rod v angličtině

Činný rod, trpný rod, posloupnost časů, inverze, trpný rod, nepřímá řeč, podmínkové věty, modální slovesa, nepravidelná slovesa… Jste zmateni všemi těmito gramatickými pojmy?

Nejen vy!

S pomocí vám nemůže přijít nikdo jiný než … zombie!

Díky jednoduchému triku ode dneška nikdy nezapomenete, jak rozpoznat trpný rod v anglické větě!

Ale jedno po druhém.

Tento příspěvek vám řekne:

 1. Jaký je rozdíl mezi činným a trpným rodem?
 2. Jak vám mohou zombie pomoci naučit se trpný rod?
 3. Jak vypadá konstrukce trpného rodu v jednotlivých gramatických časech?
 4. Cvičení na anglický trpný rod.

pasivní angličtina
Zůstaňte v klidu a pokračujte (smazáno) Utíkej! Zombie přicházejí!

1. Co to je trpný rod?

Trpný rod v anglčtině je passive voice.

Normálně mluvíme v tzv. činném rodě, například:

 • I killed a zombie.

(Zabil jsem zombie.)

Když se však nechci chlubit, že jsem tak učinil, mohu jen lakonicky konstatovat v trpném rodě:

 • Zombie was killed.

(Zombie byla zabita.)

Trpný rod používáme, když nechceme říci, kdo danou akci provedl.

Například novinář pokrývající podivný incident nemusí chtít spekulovat, že pachatelem útoku je paranormální bytost z filmu, takže bude komentovat trpným rodem:

 • People were eaten.

(Lidé byli snědeni.)

Tímto způsobem nemusí riskovat obvinění, že věří v pohádky.

Stejným způsobem politici, úředníci a další budou používat trpný rod, aby se vyhnuli odpovědnosti za své činy:

 • New taxes were introduced.

(Byly zavedeny nové daně.)

To zní mnohem lépe než:

 • We introduced new taxes.

„Zavedli jsme nové daně,“ že?

pasivní angličtina


Činný nebo trpný rod?

Proto, abychom to shrnuli:

Činný rod používáme k tomu, abychom řekli, co někdo dělá:

 • He run away from a zombie.

(Utekl před zombie.)

 • The gathering included 200 zombies.

(Na shromáždění bylo 200 zombie.)

V trpném rodě je však důležité, co se stane s naším podmětem věty:

 • The gathering was disrupted.

(Shromáždění bylo přerušeno.)

 • 15 soldiers were eaten.

(Bylo snědeno 15 vojáků).

organický halloween
Viz také: Organický Halloween – používejte organické mrtvoly místo plastu!

2. Jak nám tedy mohou zombie pomoci rozpoznat, zda je věta v trpném rodě?

A tady nám mohou pomoci zombie!

Když nevíme, zda je věta v činném nebo trpném rodě, stačí na konec věty přidat „by zombies“ (v tom smyslu, že zombie to udělaly).

Pokud je to možné – věta je v trpném rodě.

Například:

 • People are eaten every day by zombies.

(Lidé jsou každý den sežráni zombiemi.)

Je to možné! To znamená trpný rod.

Nemůžeme však říci:

 • I eat every day by zombies.

(Každý den jím zombiemi.)

Nejde to? Takže věta není v trpném rodě.

trpný rod
Pokud můžete přidat za sloveso „zombie“, znamená to, že jste použili trpný rod.

Stejné to bude s daněmi (koneckonců není známo, co je horší…):

 • New taxes were introduced by zombies.

(Nové daně zavedli zombie.)

Nemůžeme však říci:

 • We introduced new taxes by zombies.

(Zavedli jsme nové daně zombiemi.)

pasivní angličtina
Nemůžete být sežráni zombie, pokud jste sami zombie.

3. Jak vytvoříme trpný rod v jednotlivých anglických časech?

Teoreticky lze trpný rod použít ve všech gramatických časech, v případě některých to bude znít docela krkolomně, takže se zde omezíme na nejoblíbenější varianty.

Princip vytváření trpného rodu v angličtině (jako v češtině) není příliš komplikovaný.

Trpný rod vytváříme pomocným slovesem „být“ (to be) ve vhodném tvaru v závislosti na čase (bylo, bude, je atd.) + sloveso ve „třetí formě“past participle.

Nejlepší je však vidět to na praktických příkladech v jednotlivých časech.

Pokud jsou na druhou stranu příklady se zombie pro vás příliš drastické, doporučuji jít na podobný, méně strašlivý záznam níže:

pasivní hlas pasivní strana slovesa
Více o trpném rodu najdete také v záznamu:Trpný rod – případ pro anglického diplomata.

Trpný rod v čase přítomném present simple

 • Zombies eat people every day.

(Činný rod: Zombie požírají lidi každý den.)

 • People are eaten every day.

(Trpný rod: Lidé jsou požíráni každý den)

Další příklady trpného rodu v čase present simple naleznete v samostatném příspěvku na toto téma:

present simple passive tense, trpný rod v přítomném čase, anglicky, done
Viz také: Anglický trpný rod se vyučuje v tomto textu.

Trpný rod v čase minulém simple past

 • Zombie ate people every day.

(ČR: Zombie jedli lidi každý den)

 • People were eaten every day.

(TR: Lidé byli pohlceni každý den.)

Další příklady použití trpného rodu během past simple naleznete v samostatném příspěvku:

past simple passive voice tense, trpný rod, anglicky, passive-aggressive, pasivní agresivita
Viz také Past simple passive – V tomto textu byla vyučován trpný rod.

Trpný rod v čase budoucím future simple

 • Zombie apocalypse will change the world beyond recognition.

(ČR: Zombie apokalypsa změní svět k nepoznání.)

 • The world will be changed beyond recognition (by zombie apocalypse / by zombies.)

(TR: Svět se změní k nepoznání [przez apokalipsę zombie / przez zombie] – lze dodat, že to znamená, že máme co do činění s trpným rodem.)

Obecně platí, že v každé větě je tento konec o tom, kdo to udělal (by zombies, by the police, by me – zombiemi, policií, mnou) volitelný.

Spíše se nepoužívá – proto nakonec používáme trpný rod, abychom se tomu vyhnuli!

A více o trpném rodu v budoucích časech v záznamu:

future simple, going to, present perfect, passive voice, tvorba, uziti, trpny rod, cas budouci, anglicky
„Máte právo nevypovídat. Cokoliv řeknete, bude použito proti vám (doslova: přitlačeno k vám)“ Viz také: Future simple, going to, future perfect PASSIVE bude vyučovaný.

Trpný rod v čase present contiuous

 • I think zombies are following me.

(ČR: Myslím, že teď mě zombie sledují /následují.)

 • I think I’m being followed.

(TR: Myslím, že jsem sledován.)

Stojí za to připomenout si tuto konstrukci. Často zaměňujeme trpný rod v přítomném čase present simple a v přítomném čase průběhovém present simple continuous. A přesto to není totéž.

Navíc použití trpného rodu v čase present continuous dodává pět bodů k inteligenci! 😉

present simple present continuous anglicky cas pritomny
Čtěte také: Porovnání přítomných časůpresent simple i present continuous

Trpný rod v čase past continuous

Totéž bude platit pro trpný rod v čase minulém past continuous:

 • One of them was eating human flesh when I arrived.

(ČR: Jeden z nich jedl lidské maso, když jsem přišel.)

 • Human flesh was being eaten when I arrived.

(TR: Lidské maso bylo spotřebováno, když jsem přišel.)

Velmi elegantní věta!

pasivní angličtina
Utíkejte… zachraňte se před zombie

Trpný rod v čase present perfect

Gramatická akumulace jako 100 milionů v loterii! Nejen, že present perfect, ale ještě k tomu trpný rod!

 • Zombie has bitten my brother.

(ČR: Zombie právě kousla mého bratra.)

 • My brother has been bitten.

(TR: Můj bratr byl právě pokousán.)

Více o ppresent perfect passivev samostatném příspěvku:

Present perfect passive voice, stavba, užití, trpný rod, anglická gramatika s mývalem
Viz také: Present perfect passive.

Trpný rod v čase past perfect

Pamatujte, že čas past perfect používáme pouze tehdy, když chceme odkazovat na jinou větu v minulosti. Například:

 • His brain didn’t taste well. He hadn’t used it too much.

(ČR: Jeho mozek nechutnal dobře. Moc ho nepoužíval)

 • His brain didn’t taste well. It hadn’t been used much.

(TR: Jeho mozek nechutnal dobře. Nebyl moc používán.)

pasivní angličtina
Nejtěžší na zombie apokalypse je předstírat, že mě to nevzrušuje.

Trpný rod s modálními slovesy

Jak si možná pamatujete, po modálních slovesech se „vlastní“ sloveso vyskytuje v infinitivu (základní forma) a bez to.

Například:

 • I can’t explain the zombie mystery.

(ČR: Nedokážu vysvětlit zombie záhadu.)

 • Zombie mystery can’t be explained.

(TR: Záhadu zombie nelze vysvětlit.)

nebo

 • We should tolerate zombies and celebrate our differences.

(ČR: Měli bychom tolerovat zombie a oslavovat naše rozdíly.)

 • Zombies should be tolerated and our differences celebrated.

(TR: Zombie by měly být tolerovány a rozdíly mezi námi oslavovány.)

nebo

 • We could have solved the zombie problem with zombie kittens.

(ČR: Problém se zombie bychom mohli vyřešit pomocí zombie koťat)

 • Zombie problem could have been solved with zombie kittens.

(TR: Problém se zombie by mohl být vyřešen pomocí zombie koťat.)

pasivní strana anglická kočka
Všechno nejlepší k narozeninám! Koupil jsem ti zombie kotě

Trpný rod v angličtině je všudypřítomný, ale bez nadsázky!

Je pravda, že v angličtině je trpný rod populárnější než v češtině. Je formálnější a angličtina je poměrně vážná a formální. Proto například dobrý překladatel anglické literatury ve svých překladech často mění věty z trpného rodu a činný v českém překladu.

Pokud můžete přidat za sloveso „zombie“, znamená to, že jste použili trpný rod.

Na druhou stranu, trpný rod je také prokletím učitelů angličtiny a redaktorů. Mladí studenti, kteří chtějí znít inteligentně, ho často zneužívají, takže vůbec nakonec nevypadají inteligentně. Jsou to věty v činném rodě, které zaujmou čtenáře a dobře čtou náš esej nebo příběh.

Proto mnoho anglických memů na toto téma, jako je ten níže:

passive voice trpny rod
Pokaždé, když užiješ trpný rod, Bůh zabije kotě.

4. Cvičení na trpný rod v angličtině

A teď je čas cvičit!

Bohužel, angličtina není něco, co se můžete naučit s očima přilepenýma na papíře nebo obrazovce. Musíme praktikovat nové gramatické struktury, dokud se nestanou něčím zcela přirozeným pro náš mozek.

A je nejlepší je procvičovat přímo nahlas, abychom je neváhali použít v konverzaci.

Proto, abych procvičil trpný rod – stejně jako všechny ostatní otázky anglické gramatikyzvu vás na kurz anglického jazyka online Speakingo!

Na kurzu najdete mnoho vět, ve kterých – možná na méně velkolepých příkladech – se naučíte správně aplikovat všechny výše uvedené konstrukce v trpném rodě!

Zajímavé je, že v kurzu Speakingo mluvíte s… mrtvým jako zombie telefonem nebo počítačem! To není šílené! Díky použití technologie rozpoznávání řeči vám Speakingo rozumí, chválí vás, v případě potřeby vás opravuje. Ale nikdy neztrácí trpělivost… ani nekouše!

Takové učení angličtiny je nejen efektivní, ale prostě příjemné!

A už jste se setkali se zombie, nebo alespoň s trpným rodem?

Podělte se o své zkušenosti do komentáře!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Nebuďte jako zombie! Mluvte plynule anglicky!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail