Top 10 REPORTING VERBS + slovní zásoba

Top 10 REPORTING VERBS, reported speech, nepřímá řeč, anglicky

Slovesa pro nepřímou řeč jsou slovesa, která používáme ve větách v nepřímé řeči. Objevte 10 nejoblíbenějších náhrad „reportovacích sloves“, které používáme ve 4 různých gramatických strukturách.


Z tohoto textu se o fotbale příliš nenaučíte, ale přečtete si o:

 1. Co je to vlastně nepřímá řeč (she said that…) ?
 2. Jakých 10 reporting verbs je nejpopulárnějších?
 3. Jaké jsou 4 typy konstrukcí, které jsou vyžadovány pro reported speech verbs (seznam)?
 4. Reporting verbs pro pokročilé (subjunctive, academic writing).
 5. Jak nejlépe procvičovat nepřímou řeč a reporting verbs?

Začněme od základů, abychom se postupně ponořili hlouběji do tématu!

1. Nejen she said v nepřímé řeči

Nepřímá řeč v angličtině jsou všechny věty, které začínají slavnými slovy She said…(ona řekla), He said that… (on řekl).

Hodně se o ní mluví na hodinách angličtiny, protože se tu děje zajímavá věc. V angličtině se navíc logicky „vracíme o jeden čas nazpět“, to znamená, že používáme takzvané posloupnosti časů.

Například, když ona v pondělí řekne, že hlad (I am hungry), určitě do středy zvládla něco sníst. Takže hladová už „není“ ale „byla“. Proto bychom logicky ve středu měli říci: „Řekla (v pondělí), že má hlad.“

Proto nahrazujeme činný rod, takže to co tehdy řekla:

 • „I am hungry.“

V nepřímé řeči:

 • She said she was hungry.

To je jen klasický příklad, samozřejmě, že téma je rozsáhlejší. Další informace o různých typech nepřímé řeči si však můžete přečíst v samostatném příspěvku:

nepřímá řeč v angličtině
5 typů nepřímé řeči užitečné pro drby.

Co jsou reporting verbs?

V tomto textu se zaměříme pouze na skutečnost, že se „She said“ nepřímá řeč nekončí!

V angličtině je spousta sloves, která musíme použít v reported speech. Proto jim říkáme reporting verbs nebo reported speech verbs. Zajímavé je, že vyžadují specifické gramatické struktury.

Nejprve se seznáme s těmi nejoblíbenějšími, potom se dostaneme k pokročilejším gramatickým strukturám a tipům, jak psát vědecké práce v angličtině.

2. TOP 10 reporting verbs

No, není co skrývat, číslo jedna mezi reporting verbs je bezpochyby say (říct).

Reporting verb no. 1: say

Normálně řekneme:

 • „I love you.“

V nepřímé řeči (reported speech) se však vrátíme o jeden čas zpět, takže v tomto případě nahradíme present simple na past simple. Proto „dáme oznámení“ slovy:

 • He said he loved you.

(Řekl, že tě miluje.)

A to neznamená, že teď už nemiluje. Teď možná miluje, ale možná také ne. Víme jen to, že tehdy miloval.

he said that

Ačkoli v hovorovém jazyce obvykle polykáme that (že) ve větách v nepřímé řeči, pokud chceme znít formálněji a transparentněji, například při psaní odborné práce, stojí za to říci v celé znění:

 • He said that he loved you.
Anglické idiomy o lásce
„Dovol mi spočítat, kolika způsoby Tě miluji. (Už) jsem se pomotal (protože to je tak velké číslo). Viz také: 54 anglických idiomů o lásce.

Reporting verb no. 2: tell

Jaký je rozdíl mezi say a tell když obě slova znamenají „říci“?

Tell potřebuje někoho, komu to říkáme. Tak tomu bude i v případě kdy se tell stane naším reported speech verb:

 • „It’s too late…“

(Už je pozdě. – Normální věta.)

 • I told him it was too late.

(Řekl jsem mu, že je příliš pozdě. – ve větě v nepřímé řeči jsme is zaměnili na was .)

reporting verbs, speak, tell, say
Viz také: SPEAK, TALK, TELL nebo SAY – jak mluvit anglicky?

Reporting verb no. 3: ask

Další klasikou mezi reporting verbs je ask neboli „zeptat se“.

„Kolik je hodin“?

 • She asked me what the time was?

Zeptala se mě, která (byla) hodina.

Všimněte si, že věta tady vypadá trochu jinak, máme tu co do činění s nepřímou otázkou – proto was přistálo na konci věty.

Reporting verb no. 4: agree

Někdo s námi může souhlasit. Nebo také může nesouhlasit. A tohle všechno pomocí starého dobrého agree.

 • „OK! Let’s go to the pub!“

„Dobře, pojďme do hospody!“

 • He agreed to go to the pub.

Souhlasil, že půjde do hospody.

nebo

 • „We can’t wait any longer.“

Už nemůžeme čekat.

 • She didn’t agree to wait any longer.

Odmítla déle čekat.

Všimněte si, že v tomto případě neexistuje žádná posoupnost časů – sloveso je v infinitivu (to go, to wait), protože je po něm to. Přečtěte si další informace o možných variantách, které si slovesa vynucují v nepřímé řeči v dalším bodě.

reported speech question otázky v nepřímé řeči
Viz také: Jak mohu klást otázky v nepřímé řeči (reported speech questions)?

Reporting verb no. 5: apologise

Nejdelší slovo z naší desítky. Použijeme ho, když se někdo za něco omlouvá.

 • „I’m sorry for being such an asshole.“

Promiň, že jsem byl takový blb…

 • He apologised for being such an an asshole.

Omluvil se za špatné chování.

Nebo ještě lépe:

 • He apologised to her for being such an asshole.

Omluvil se jí za to, že byl blb.

Všimněte si, že v tomto případě také neexistuje posloupnost časů – tentokrát kvůli průběhové formě (ten s koncovou –ing).

Mimochodem, tato věta by nebyla nutná, kdyby se náš mladý džentlmen před chvílí zachoval adekvátně podle situace.

Kdyby se chtěl omluvit za své prohřešky v manželství z mnoha předešlých let, musel by to říci s časovou posloupností:

 • He apologised to her for having been such an asshole.
Anglické nadávky, vulgární výrazy, fuck, swear words
Viz také: Nadávky a vulgární výrazy v angličtině.

Nebo podobně, pokud tuto větu vezmeme do laboratoře:

 • „I’m sorry that I lied to you.“

(Omlouvám se, že jsem ti lhal.)

Můžeme ji nahradit nepřímou řečí dvěma způsoby:

 • She apologised to him for lying.

(Omluvila se mu za lhaní. – Pravděpodobně lhala ne jednou, ale mnohokrát, omlouvá se za takový nečestný přístup.)

nebo

 • She apologised to him for having lied to him.

(Omluvila se mu za lhaní. – Pravděpodobně v nějakém konkrétním případě.)

Vidíme, že rozdíl je velmi jemný, ne-li dokonce diskutabilní.

Modální slovesa v čase přítomném a minulém modals deducation speculation
Viz také: Modální slovesa pro spekulace v čase přítomném a minulém.

Reporting verb no. 6: decide

Pokud například „nahlásíme“ něčí rozhodnutí, že někdo chce tančit:

 • I will dance!

Můžeme říci:

 • She decided to dance.

(Rozhodla se tančit.)

Nebo s časovou posloupností:

 • She decided that she would dance.

(Rozhodla se si zatančit.)

Reporting verb no. 7: explain

Existuje také několik různých způsobů, jak něco vysvětlit:

 • He explained the reasons behind his weird behaviour.

Vysvětlil důvody (stojícími) za jeho zvláštním chováním. (Explain + podstatné jméno)

 • She explained to me why she did it.

Vysvětlila mi, proč to udělala. (Explain + to + někdo )

! Dávejte pozor, abyste neudělali populární chybu: She explained me…

 • She explained that she meant no harm.

(Vysvětlila mi, že nechtěla udělat nic špatného. (Explain + that)

 • They explained how to make a website.

Vysvětlili, jak vytvořit webovou stránku (Explain + slovo na wh- + to)

 • We explained what the deal involved.

Vysvětlili jsme, jaké jsou podmínky dohody. (Explain + wh-slovo bez to)

legrační pravopisné chyby, spelling mistakes, pravopis v angličtině
Viz také Pravopisné chyby

Reporting verb no. 8: promise

Když někomu něco slíbíme, může nám to pak ten někdo připomenout.

 • „I will do it!“

(Udělám to.)

 • You promised to do it!

(Slíbil jsi, že to uděláš!)

Nebo když ztratíme naději, je to s posloupností časů:

 • You promised that you would do it…

(Slíbil jsi, že to uděláš…)

Reporting verb no. 9: remind

Samozřejmě, v nepřímé řeči si můžeme také na něco vzpomenout a vyčítat:

 • She reminded him that he promised to quit drinking.

Připomněla mu, že slíbil, že přestane pít.

 • She reminded me not to forget my car keys again.

Připomněla mi, abych už nezapomínal klíče od auta.

Jak dávat svolení v angličtině (permit, allow, let)?
Viz také: Jak dávat svolení v agličtine (permit, allow, let)?

Reporting verb no. 10: warn

A můžete si také vzpomenout na varování, která jste pronesli ve své nepřímé řeči.

 • She warned us about the neighbours.

(Varovala nás před sousedy.)

 • We warned him not to trust her.

(Varovali jsme ho, aby jí nevěřil.)

Cvičení s reporting verbs

Pokud jsou pro vás výše uvedená slova a konstrukce nové, myslím, že nemá smysl přidávat další informace do vaší hlavy.

Doporučuji vám raději jít na trénink na online kurz angličtiny Speakingo, kde je cvičíte v konverzaci! Tuto metodu si můžete vyzkoušet zde a nyní, zdarma a bez závazků.


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


A pokud chcete znát více teorie, zvu vás, abyste pokračovali ve čtení!

3. Slovní zásoba reporting verbs

Dobře, základy nepřímé řeči (reported speech) jsme již zvládli, teď se můžeme trochu více ponořit do detailů!

Jak víme, to z kontextu situace je zřejmé, zda by měla být v dané větě využitá nepřímá řeč s posloupností časů nebo ne. Vyvstává tu však otázka gramatiky vynucená jednotlivými reporting verbs.

No, jak to u anglických sloves bývá, mají se rádi s jednotlivými slovy a pouze v jejich společnosti jsou vidět ve městě. V případě reporting verbs to budou (zhruba) čtyři možnosti.

Všimněte si také, že některá „reportovací slovesa“ (jak jsme již viděli ve výše uvedených příkladech) nejsou tak vybíravá a mohou být také přítomné v různých konstrukcích.

Rozdělení phrasal verbs, oddělitelných a neoddělitelných složených sloves, angličtina, separable and inseparable, frázové
Viz také Rozdělení frázových sloves: dělitelná a nedělitelná frázová slovesa.

3.1 Reporting verbs z rodziny She said that

Následující reported speech verbs budou fungovat ve větě jako say, například:

 • She said that she ate all the cookies.

(Řekla, že snědla všechny sušenky.)

 • She admitted that she ate all the cookies.

(Přiznala, že snědla všechny sušenky.)

A pamatujeme si, že that je nepovinné, zejména v těchto méně formálních větách:

 • She said she ate all the cookies.

Tato skupina reportovacích sloves zahrnuje:

 • admit (přiznat)
 • advise (radit)
 • agree (dohodnout se)
 • announce (prohlásit)
 • claim (nárokovat)
 • complain (stěžovat si)
 • confirm (potvrdit)
 • declare (deklarovat, prohlásit)
 • explain (vysvětlit)
 • insist (trvat)
 • mention (zmínit)
 • promise (slibovat)
 • propose (navrhnout)
 • suggest (navrhnout)

3.2 Reporting verbs z rodziny She told me that

A zde řekneme například:

 • She told me / assured me that there would be no problems.

(Řekla mi / ujistila mě, že nebudou žádné problémy.)

Stejným způsobem můžeme použít:

 • advise (poradit)
 • assure (ujistit)
 • convince (přesvědčit)
 • inform (informovat)
 • notify (notifikovat, informovat)
 • persuade (přesvědčit)
 • promise (slibovat)
 • reassure (uklidnit)
 • remind (připomenout)
 • warn (upozornit)
Oxford comma: Co to je a stojí to za to? interpunkce, čárka
Viz také: Co je oxfordská čárka a musím používat oxfordskou čárku?

3.3 Reported speech verbs z rodziny She agreed to (infinitive)

Pokud o něco požádáme v angličtině nebo něco slibujeme, obvykle použijeme strukturu s infinitivem (to + infinitiv).

 • They agreed to pay for the damage.

(Souhlasili, že škodu zaplatí.)

To bude případ:

 • agree (dohodnout se)
 • ask (ptát se)
 • claim (nárokovat)
 • demand (domáhat se)
 • offer (nabídnout)
 • promise (slibovat)
 • propose (navrhnout)
 • refuse (odmítnout)
 • threaten (vyhrožovat)

Kromě toho mohou následující reported speech verbs z této skupiny zmínit o koho se jedná – ale bez to:

 • She reminded me to call my mum.

(Připomněla mi, abych zavolal mámě.)

 • advise (radit)
 • ask (ptát se)
 • beg (prosit)
 • convince (přesvědčit)
 • encourage (povzbudit)
 • forbid (zakázat)
 • instruct (instruovat)
 • invite (pozvat)
 • order (rozkázat)
 • persuade (přesvědčit)
 • remind (připomenout)
 • tell (sdělit)
 • urge (naléhat)
 • warn (upozornit)

3.4 Reporting verbs z rodziny She reported seeing / having seen (gerund)

A poslední skupina reporting verbs, po kterých se objevuje druhé sloveso v průběhové formě (gerund) neboli „to s koncovkou -ing“.

Normální věta:

 • „Why don’t we have the party at Anthony’s place?

(Nebo uděláme párty s Anthonym?)

Poté jej nahradíme:

 • He suggested having the party at Anthony’s place.

(Nepřímá řeč: Navrhl udělat akci s Anthonym.)

Fungovat tak budou:

 • admit (přiznat)
 • deny (popírat)
 • mention (zmínit)
 • propose (navrhnout)
 • report (reportovat, nahlásit)
 • suggest (navrhnout)

Všechny se mohou bez problému užít s that:

 • He suggested that we have the party at Anthony’s place.

Tyto věty znamenají totéž.

gerund infinitiv
Viz také: Gerund a infinitiv nebo kdy -ing a kdy „to“?

4. Reporting verbs pro pokročilé (C1-C2): náhrady do magisterské práce a subjunctive

Pokud píšete diplomovou práci v angličtině, budete potřebovat následující tabulku, kterou si půjčím od Online Teachers UK.

Pokud chcete zlepšit kvalitu své práce, doporučuji vyhledat (CTRL +F) všechna slova, said nebo suggested, a nahradit je kteroukoli z následujících alternativ:

General meaningStrong verbsNeutral verbsWeak verbs
SayAssert thatMention smth/that
State that
Point out smth/that
Add smth/that
Outline smth/that
Describe smth/how
Note smth/that
Comment on smth/that
SuggestWarn that
Affirm that
Propose smth/that
Hypothesise that
Theorise that
Imply that
Put forward smth
ShowProve smth/that
Reveal smth/that
Show smth/that
Demonstrate smth/that
Establish smth/that
Hint at smth
Allude to smth
PersuadeConvince smbd
ExplainIdentify smth
Illustrate smth/how
Clarify smth
ExamineScrutinise smthInvestigate smth
Study smth
Inquire into smth/whether
AgreeSupport smth
Concur that
Acknowledge smth/that
Recognise smth/that
Echo smth
Concede smth
DisagreeChallenge smth
Refute smth
Reject smth
Oppose smth
Object to smth
Deny smth
Rebuff smth
Doubt smth/whetherQuestion smth/whether
BelieveInsist on smth/that
Maintain that
Hold smth/that
Profess that
Subscribe to smth
Assume that
Elegantní náhrady do diplomové práce v angličtine(academic writing)

Subjunctive v nepřímé řeči

Ve formálním psaném jazyce, například v obchodních dopisech nebo pracovních zprávách, po některých reporting verbs následuje „that“, například:

 • suggest (navrhnout)
 • recommend (doporučit)
 • insist (trvat na)
 • advise (radit)

Pomohou tedy vytvářet zajímavé věty, které nejsou klasickou nepřímou řečí, ale spíše se vyskytují ve spojovacím způsobu (subjunctive).

Vypadá to následovně:

 • Mother insists that her son go to bed early.

(Matka trvá na tom, aby její potomstvo šlo brzy spát.) – Normálně bychom řekli: Mum insists that her son goes to bed early.

nebo

 • They suggested that the dogs be put in the garden for the night.

(Navrhli, aby psi mohli být vpuštěni do zahrady přes noc.) Normálně bychom v hovorové řeči řekli, že:They suggested that the dogs are put in the garden for the night1.)

Jak vypadá výuka angličtiny v online kurzu Speakingo?
Viz také: Jaké to je učit se anglicky v online kurzu Speakingo?

4. Cvičení na reported speech verbs, nepřímou řeč a vše ostatní

Jak vidíte, teorie zde není nijak zvlášť složitá. Chci říct, mohlo se tu užít hodně komplikovaných gramatických termínů… ale proč?

I tak to všechno záleží na tom, jestli praktikujeme všechny tyto gramatické struktury v praxi!

Koneckonců, nikdo během konverzace se nebude zabývat tím, zda suggest patří do struktury reporting verb + object nebo reporting verb + infinitive!

Proto na online kurzu anglického jazyka Speakingo najdete množství vět v nepřímé řeči. A nic než trénink, trénink a trénink.

Důležité však je, že na kurzu Speakingo si zapamatujete tyto struktury ústy, nejen očima. To znamená, že mluvíte s počítačem nebo telefonem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje!

Tímto způsobem si vytvoříte zvyk mluvit správně anglicky – i když si můžete myslet, že se „jen“ díváte na pěkné obrázky, posloucháte sametový hlas rodilého mluvčího a odpovídáte.

Takové učení je však nejen extrémně efektivní, ale také příjemné!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a vyzkoušet si na týden – zdarma a bez závazků – zda vám takový způsob učení angličtiny online mluvením vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Všechno jasné? Pokud máte nějaké otázky, neváhejte se zeptat v komentářích!

Fotbalový mem za Imgflip

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Henry Cavill čte Zaklínače v angličtině

Henry Cavill, který v seriálu Netflixu hraje titulního Zaklínače, čte úryvek z knihy „Poslední přání“ (The Last Wish) v angličtině – seznamte se s textem a poslechněte si sametový hlas anglického herce. A pak jsou tu otázky týkající se poslechu pro pokročilé.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail