Koncovka -ing po before, after & without

gerund infinitiv ing

Po předložkách (prepositons), jako before, after, without (ale i mnoha dalších), na konci slovesa dáváme koncovku -ing (gerund). Podívejte se, jak to vypadá na příkladech vět v angličtině.


Když -ing netvoří čas continuous

Koncovka -ing je nejčastěji vidět v průběhových časech (continuous). Například v čase přítomném průběhovém present continuous řekneme:

 • I am running.

(Momentálně běžím.)

Koncovka -ing (tzv. kontinuální forma slovesa) se však vyskytuje nejen v tomto typu vět, protože samotné slovo running může také znamenat „běhání“.

Stejně jako v následující větě v čase present simple (tj. prostým, ne průběhovým):

 • I like running.

(Rád běhám.)

Kdy použijeme koncovku –ing v druhém smyslu?

Nejen po takových slovech, jako je výše uvedené like nebo love & hate, o které jsem již napsal v samostatném záznamu,

ale pravděpodobně ještě častěji po předložkách (prepositions), zejména jako before (před), after (po) nebo without (bez).

A o tom je tento příspěvek!

Viz také: Nebezpečné vztahy premediérů s různými částmi řeči.
Viz také: Nebezpečné vztahy premediérů s různými částmi řeči.

Before and after + ing

Pamatujete si reklamy na prací prášky, se špinavým oblečením before (před) použitím magického prášku a sněhově bílé agter (po) jeho použití?

 • Before washing in this powder, it was dirty.

(Před praním v tomto prášku to bylo špinavé.)

 • After washing in this powder, it is clean!

(Po umytí v tomto prášku je čisté.)

To však neznamená, že jakmile uvidíte before nebo after, musíte automaticky dát koncovku -ing (gerund)!

Before & po se může objevit ve větě jako zcela normálně:

 • It was dirty before I washed it in this powder.

(Bylo to špinavé, než jsem to umyl v tomto prášku.)

 • After I washed it in this powder, it is clean!

(Poté, co jsem to umyl v tomto prášku, je čisté!)

Někdy – zejména v memech – before and after se objeví se samotnými podstatnými jmény (např. „dieta“). Není to úplná věta, ale každý ví, co se děje.

Například:

before and after, without, gerund, ing, angielski
„Před/po dietě. Za pouhé 2 týdny Robert ztratil (ztratil) brýle.“ 

Without + ing

Bude to podobné v konstrukci s předložkou (preposition) without (bez).

Například:

 • I ran five kilometres without stopping.

(Uběhl jsem pět kilometrů bez zastavení.)

 • It’s nice to relax without having to worry about money.

(Je hezké relaxovat „aniž byste opravdu přemýšleli“ o penězích.)

Někdy mezi without a slovesem s -ing (gerund) mohou vpadnout jiná slova:

 • A thief entered the house without anybody seeing him.

(Zloděj vstoupil do domu „aniž by ho někdo viděl“.)

 • She needs to learn without noises distracting her.

(Musí se učit bez rušivých zvuků.)

gerund infinitiv
Viz také: Gerund a infinitiv nebo kdy -ing a kdy „to“?

By + ing

Totéž bude platit i pro předložku (preposition) by, což v tomto případě znamená způsob, jakým bylo něco provedeno.

Například:

 • The best way to learn English is by speaking.

(Nejlepšízpůsob, jak se naučit anglicky, je mluvit.)

 • He made himself ill by not eating properly.

(Onemocněl „tím, že nejedl“ správně.)

Všimněte si, že jedna malá předložka může přidat koncovku -ing k několika slovesům:

 • He got into the house by breaking the window and climbing in.

(Dostal se do domu tím, že rozbil okno a vlezl dovnitř.)

 • They celebrate by eating, singing and dancing.

(Oslavují tím, že jedí, zpívají a tančí.)

a few few little a little
Kolega: Co takhle pár piv večer? | Já nemůžu, zítra musím pracovat. | O něco později… Viz také: Málo víš o little, a little, few, a few? Řeknu vám něco o rozdílu mezi nimi!

Další předložky, po kterých přidáme koncovku -ing

Ačkoli –ing se nejčastěji vyskytuje po předložkách before, after a by, konstrukci z –ing lze také nalézt po takových předložkách (prepositons) jako jsou:

 • I’m not interested in playing those silly games.

(Nemám zájem hrát tytohloupé / dětinské hry.)

(Jsi dobrý ve vysvětlování věcí?)

 • There are many advantages of learning English!

(Učeníangličtiny má mnoho výhod!)

 • You need eggs for making omelettes.

(Potřebujete vejce, abyste mohli dělat omelety.)

(Nebo se možná dnes večer podíváme na Gentlemany?)

 • I had a juice instead of having another beer.

(Pil jsem šťávu místo dalšího piva.)

 • In spite of feeling jealous, she wished her all the best.

(Přestože cítila žárlivost, popřála mu vše nejlepší.)

 • Teenagers are often fed up with their parents telling them what to do.

(Teenageři mají často až po krk svých rodičů, kteří jim říkají, co mají dělat.)

30 příkladů spojek (pokud, kdy, dříve, až, co nejdříve) ve větách v podmíněných režimech
„To nie koniec dopóki ja nie powiem, że to koniec“ Patrz również: 30 příkladů spojek (if, when, before, until, as soon as) ve větách v podmiňovacím způsobu

Learning by speaking

Nejlepší je však pro všechny tyto předložky a gerundy (before, after, without etc. + sloveso s -ing) učit se v praktických větách. A nejen s očima na obrazovce, ale ve skutečnosti je říkat nahlas!

Je velmi důležité zvyknout si mluvit anglicky.

Proto v online kurzu angličtiny Speakingo najdete mnoho vět, ve kterých najdete všechny tyto konstrukce s before, after before + ing, stejně jako všechny ostatní gramatické konstrukce, které potřebujete. Kromě toho byl kurz vytvořen na základě 2000 nejoblíbenějších anglických slov, jejichž znalost vám umožní pochopit 90% konverzací.

A to vše u vás doma, bez stresu a dojíždění!

Vyzkoušejte si zdarma a bez závazků tento účinný a příjemný způsob učení angličtiny!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, jak vytvořit věty s before, after, by, before, po po kterých následuje sloveso -ing (gerund)? Pokud něco jiného není zcela jasné – položte otázku v komentáři, rád odpovím!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
test online anglicky
Test z angličtiny zdarma

Kdo nemá rád testy? Dobře, možná by to mělo zůstat jako řečnická otázka! Každopádně vás zvu na bezplatný online test angličtiny Speakingo, kde zkontrolujete svůj pokrok v učení!

Číst dále »
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.