4 situace, kdy v angličtině přidáváme koncovku -ing

kdy přidáme koncovku -ing v angličtině, sufix, ending

Existují 4 kontexty, ve kterých přidáváme – suffix – koncovku -ing k anglickému slovesu. A vůbec se nejedná o 6 anglických průběhových časů continuous, které počítám pouze do prvního pádu!


Jak správně přidat koncovku -ing k anglickému slovesu?

Pokud k anglickému slovesu v jeho základním, slovníkovém tvaru (infinitivu) přidáme koncovku -ing, vznikne jeho tzv. průběhový tvar (continuous).

Obvykle je tato operace triviálně jednoduchá, protože jednoduše „přilepíme“ koncovku -ing na konec slovesa a je to.

Například:

 • (jít) go-going
 • (sledovat) watch-watching
 • (podívat) look-looking

Pravopis slov s koncovkou -ing

Přidání koncovky -ing je komplikované pouze v pravopisu některých slov.

 • Pokud slovo končí písmenem e, zmizí: come-coming, have-having, like-liking. Naopak to neplatí v případě, že slovo končí na ee: see-seeing, agree-agreeing.
 • Stručně řečeno, s přízvučnou poslední samohláskou ji zdvojíme, napřrun-running, sit-sitting.
 • Pokud sloveso končí na ie, pak se poslední dvě písmena stanou w y: lie-lying, die-dying.

Pokud jste začátečník, je to v podstatě vše, co zatím potřebujete vědět, protože se nyní učíte přítomný čas průběhový present continuous nebo minulý čas průběhový past continuous a je lepší se na ně zaměřit.

Proto bych osobně doporučil, abyste v tuto chvíli nastoupili do praxe:

Zvídavější a pokročilejší studenty však vyzývám k dalšímu čtení!

Za zmínku stojí například to, že některá anglická slovesa se v průběhovém tvaru vůbec nechtějí vyskytovat (např. cost– stát $$), a ta, která souvisejí se smysly, v průběhovém tvaru trochu mění svůj význam (s koncovkou -ing). Například feel znamená pocit (např. radost), ale feeling je spíše zkoumání rukou.

Ale více o tom v samostatném příspěvku:

Angličtina, slovesa smyslů
Viz také: „Smyslová“ slovesa smyslů, která mají svá vlastní pravidla (verbs of senses).

Nejdůležitější otázkou však je:

Kdy a proč se k anglickému slovesu připojuje suffix – koncovka -ing?

V podstatě se jedná o čtyři možnosti:

 1. Když potřebujeme použít průběhový čas (continuous).
 2. V některých přídavných jménech.
 3. Gerund: „podstatné jméno – sloveso“?
 4. Jako příčestí – participle.

1. Koncovka -ing u sloves v průběhovém tvaru (continuous)

Pokud se „něco děje“, máme pravděpodobně co do činění s nejběžnějším použitím přípony -ing: tvoříme jeden z průběhových časů continuous.

Dva typy anglických časů

V angličtině, stejně jako v češtině, můžete říci, že něco je například „již zcela hotovo“ nebo „je v procesu dokončování“. Pak hovoříme buď o dokončených, nebo nedokončených akcích.

Například:

 1. I washed my car. (Auto jsem umyl a nyní je celé umyté a čisté. – past simple.)
 2. I was washing my car. (V tu chvíli jsem myl auto, možná jsem ho dokončil, možná ne, nejsem si jistý.) – past continuous.)

Zde jasně vidíme, že v (dokonavém) čase prostém simple jde spíše o účinek našeho jednání, zatímco v čase průběhovém continuous (tj. s koncovkou -ing, nedokonavém) jde spíše o jednání samotné.

V této druhé větě ani nevíme, zda byl postup obnovení původního lesku laku mého vozidla úspěšný, či nikoli. To však není důležité, protože nás zajímá, že „v danou chvíli byla aktivně vykonána“, nikoli že „tímto jednáním jsem něčeho dosáhl“.

100 nejčastěji užívaných podstatných jmen na anglické Wikipedii, nejdůležitější, nejoblíbenější, v angličtině, noun
Co kdybych ti řekl, že slovo „sloveso“ je podstatné jméno? Viztaké: 100 nejčastěji používaných podstatného jména na anglické Wikipedii.

Sloveso v průběhovém tvaru na -ing se nejčastěji vyskytuje ve všech průběhových časech continuous, známých také jako progressive.

Téma je příliš široké, takže jen naznačím, že koncovka -ing se vyskytuje v časech jako např.:

Koncovka -ing se vyskytuje také v průběhových (continuous) verzích dokonavých časů perfect:

Ale už o tom nebudeme mluvit, protože každá z těchto časů je velkým, samostatným tématem.

souhrn anglickych casu
Viz také: Porovnání anglických časů – 12 nádherných!

 

2. Koncovka -ing ve spojení s přídavným jménem

Aby to nebylo příliš jednoduché, některá přídavná jména končí také na -ing.

Například:

 • boring – nahý
 • interesting – zajímavé
 • annoying – otravné

A je užitečné vědět, jak se liší od svých „dvojčat“ zakončených koncovkou -ed:

 • bored – znuděný
 • interested – zájem
 • annoyed – otrávený

Ale o tom se dočtete v samostatném příspěvku o anglických přídavných jménech:

Anglická přídavná jména
Možná také: Anglická přídavná jména – jsi nudný nebo znuděný?

 

3. Podstatné jméno slovesné s koncovkou -ing, tj. známé gerund

Aby to bylo zajímavější, slova jako „dancing“ a „singing“ se v lingvistice považují za podstatná jména a v angličtině za slovesa.

Pojďme se tedy jednoduše podívat, jak prakticky používat v angličtině podstatná jména slovesná, tzv. gerund

Zpočátku se s nimi setkáte v jednoduchých větách popisujících, zda se vám něco líbí nebo nelíbí:

 • I like dancing. (Rád tančím.)
 • I hate swimming. (Nesnáším plavání.)
 • I prefer reading books to watching movies. (Dávám přednost čtení knih před sledováním filmů.)
like love hate ing or to
Viz také: Like, love, hate + ing nebo možná s „to“?

Postupem času však bude stále obtížnější rozhodnout se, zda ve větě použít koncovku -ing nebo předložku to s infinitivem (infinitive).

Někdy jsou možné obě možnosti:

 • I like learning English. (Rád se učím anglicky.)
 • I like to learn English. (Rád se učím anglicky.)

Obě výše uvedené věty znamenají totéž.

Někdy je však k dispozici pouze jedna možnost:

 • I’m not good at singing. (Nejsem dobrý ve zpěvu.)
 • She suggested going to the park. (Navrhla jít ven do parku.)

Koncovka -ing však není vždy možná a někdy musíme použít infinitiv s to:

 • She asked me to help her. (Požádala mě, abych jí pomohl).
 • He always forgets to lock his car. (Vždycky zapomene zamknout auto.)

Více o tomto širokém tématu v příspěvku níže:

gerund infinitiv
Viz také: Gerund a infinitive nebo kdy -ing a kdy „to“?

 

4. Koncovka -ing jako participle

Příčestí minulým past participle neboli „třetím tvarem slovesa“ (např. go-went-gone) příběh s anglickými příčestí vůbec nekončí!

Jak už víme, mohou fungovat jako přídavné jméno:

 • Have you found the missing cat? (Našli jste pohřešovanou kočku?)

Oraz występować w bardziej zaawansowanych konstrukcjach.

Například:

 • I saw her dancing. (Viděl jsem ji tančit / jak tančila.)
 • Waiting for the test results, he wished he had learnt more. (Při čekání na výsledky zkoušek si přál, aby se více učil.)

A na toto téma jsem napsal také samostatný, delší příspěvek:

past participle, co to je, anglictina, present, perfect
„Když máte zkoušku z angličtiny, ale studovali jste matematiku“ Viz také: Co to je příčestí minulé (past participle)?

 

Když v angličtině přidáváme koncovku -ing, je nejlepší se to naučit praxí!

Zajímá vás, kdy se v češtině přidává ke slovu jaká koncovka?

Nie? Stejné by to mělo být i s angličtinou!

Pouze pokud si vytvoříte návyk mluvit v celých větách, budete schopni mluvit plynule a bez jazykového bloku, který vzniká z přehnaného zájmu o přesnou gramatickou správnost!

Ale jak to udělat?

Nejlépe učením celých frází a vět!

anglicky tarzan
Přečtěte si také: Stydíte se jako Tarzan, když potřebujete něco říct v angličtině?

Už žádné hledání ideálního kurzu angličtiny! Jen se na to díváte!

Když budete mluvit anglicky v celých větách jako dítě, které se učí mluvit, přirozeně si osvojíte veškerou potřebnou gramatiku a slovní zásobu. Zvláště pokud se učíte z pečlivě strukturovaných vět v online kurzu angličtiny Speakingo, které obsahují vše, co potřebujete k plynulé a správné angličtině!

Navíc je výuka angličtiny tímto způsobem nejen efektivní, ale také zábavná! Mluvíte sami se sebou v pohodlí domova s telefonem nebo počítačem, který vás v případě potřeby pochválí nebo opraví, a znalosti se vám dostanou do hlavy samy!

Každopádně je nejlepší, když se sami přesvědčíte, zda vám tento způsob výuky angličtiny online vyhovuje. Když se zaregistrujete dvěma kliknutími níže, získáte týden na vyzkoušení zdarma a bez jakýchkoli závazků!

Už víte, kdy v angličtině přidáváme koncovku -ing? Pokud máte nějaké dotazy, ptejte se v komentářích, ráda vám odpovím!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
future in the past, perfect, continuous, casy, anglicky, gramatika
Future in the past – Gramatický návrat do budoucnosti?

Dnes vás zvu, abyste cestovali zpět v čase, nebo spíše zpět v anglických časech! Konstrukce future in the past umožňuje v nepřímé řeči propojovat věty „po faktu“, který jsme řekli ve future simple, present continuous future perfect a dalších budoucích časech. Jak to tedy bude vypadat s tímto gramatickým návratem

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail