Prchavá přítomnost času PRESENT CONTINUOUS

cas present continuous

Anglický čas přítomný průběhový present continuous popisuje jevy tak, jak se dějí, ukazuje realitu tady a teď. Jak ho vytvořit a kdy ho použít?


Co je to čas present continuous?

 • Přítomný čas průběhový present continuous (nazývaný také present progressive) je jedním z 12 anglických gramatických časů.
 • popisuje činnosti v okamžiku, kdy jsou prováděny, ačkoli tento „okamžik“ může být poměrně dlouhý (více o tom za chvíli).
 • Vytváříme ho podle principu „jsem něco dělající „, například I am writing („v tento moment jsem píšící…“ tento text o present continuous).
 • Můžeme ho také použít k popisu stoprocentně jisté budoucnosti,
 • nebo návyků jiných lidí, které nás obtěžují.
cas present continuous
Co právě děláš – čteš to (Na obrázku je neúplná verze věty v přítomném čase present continuous, samozřejmě: You are reading this.)

obsah:

 1. Struktura a základní použití času present continuous
 2. Dlouhý „okamžik“ času present continuous
 3. Použití času present continuous pro budoucí plány
 4. Present continuous, když nás někdo otravuje (she’s being, he’s always...)
 5. Rozdíly mezi present simple a present continuous
 6. Cvičení na prchavý čas present continuous

1. Čas present continuous se děje tady a teď

Není to tak, že neustále žijeme vzpomínkami na minulost nebo obavami a očekáváním budoucnosti? Spekulujeme, prožíváme své myšlenky a skutečný život nám v tuto chvíli uniká?

Čas present continuous nám připomíná, že můžeme žít pouze tady a teď. Minulost je pryč a už se nevrátí, budoucnost je jen spekulace – soustřeďme se na to, co máme tady a teď před nosem!

Prožijme tento okamžik naplno, protože je tak prchavý!

 • I’m learning present continuous tense.

(V současné době se učím přítomný čas průběhový)

Věta neobsahuje slova at the moment – v tuto chvíli. Samotné použití času present continuous nám říká, že děj se odehrává tady a teď.

Jak bude vypadat konstrukce času present continuous u dalších osob (ty, vy, oni atd.)?

anglicka osobni zajmena
Přečtěte si také: On nebo ona? Politicky nekorektní osobní zájmena.

Konstrukce času present continuous

Konstrukce času present continuous není nijak zvlášť složitá. Podívejte se na následující tabulku:

I’m dancing.(V tuto chvíli tančím.)
You’re dancing.(V tuto chvíli tančíš.)
She’s dancing.(Ona v tuto chvíli tančí.)
He’s dancing.(On v tuto chvíli tančí.)
It’s dancing.(Ono v tuto chvíli tančí).
Tabulka: Konstrukce času present continuous v jednotném čísle.

A podobně v množném čísle:

We’re dancing.(V tuto chvíli tančíme.)
You’re dancing.(V tuto chvíli tančíte.)
They’re dancing.(V tuto chvíli tančí.)
Tabulka: Stavba času present continuous v množném čísle.

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že:

V jednotném čísle: I am / You are / He-she-it is + sloveso s koncovkou ing.

A v množném čísle: We/You/They + are + sloveso s koncovkou ing (v tzv. průběhovém tvaru).

Podle mého názoru taková gramatická pravidla spíše překážejí, než pomáhají, ale teoreticky by to tak mělo vypadat.
anglicka slovesa prubehova
Přečtěte si také: Anglický průběhový tvar slovesa.

Krácení slovesa pro líné

Angličané rádi zkracují. Proto je v příkladech tolik apostrofů – používáme je pro zkrácení, abychom nebyli příliš rozvláční.

Obecně platí, že zkrácené verze jsou všudypřítomné v mluvené řeči, zatímco plné verze jsou formálnější, takže se používají spíše v oficiálních dokumentech.

Jak to vypadá?

I am = I’m(Já jsem)
You are = You’re(Ty jsi)
She is = She’s(Ona je)
He is = He’s(On je)
It is = It’s(Ono je)
Tabulka: Krácení slovesa to be v jednotném čísle přítomného času.

a v množném čísle:

We are = We’re(My jsme)
You are = You’re(Vy jste)
They are = They’re(Oni jsou)
Tabulka: Krácení slovesa to be v množném čísle přítomného času.

Také jste dobře zaznamenali, že „ty“ a „vy“ je stejné slovo – you. To samozřejmě někdy vede k veselým nedorozuměním!

kraceni v anglictine formy stazene
Viz také: Krácení v angličtině.

 

Otázky v čase present continuous

Otázky v čase present continuous se tvoří za pomoci tzv. inverze.

V praxi to znamená, že se prohodí první dvě slova na místě a je to.

V otázkách musíme používat plný, nikoliv zkrácený tvar slovesa být „ to be.

V praxi tedy bude naše taneční věta vypadat takto:

Am I dancing?(Tančím právě teď?)
Are you dancing?(Tančíš právě teď?).
Is she dancing?(Tancuje ona v tuto chvíli?).
Is he dancing?(Tancuje on v tuto chvíli?).
Is it dancing?(Tancuje ono v tuto chvíli?)
Tabulka: Otázky v jednotném čísle času present continuous.

A podobně v množném čísle:

Are we dancing?(Tancujeme právě teď?)
Are you dancing.(Tancujete právě teď?)
Are they dancing?(Tancují právě teď?)
Tabulka: Otázky v množném čísle v čase present continuous.
výuka angličtiny od základu
Přečtěte si také: Naučte se anglicky od základu. Jednoduchý plán.

Zápor v čase present continuous

Zápor v čase present continuous se tvoří přidáním slova not (ne). I zde můžeme použít zkrácenou verzi s apostrofem:

 • I am not dancing. = I’m not dancing.

(Já netančím – jak uvidíte, v případě „já“ máme pouze dvě možnosti, nikoli tři jako u ostatních osob. Tady nemůžete slepit am s not do Imn’t (i když ve slangu občas uslyšíte chaotické ain’t: I ain’t dancing . Rozhodně to ale takhle nepište do testu!)

 • You are not dancing. = You’re not dancing. = You aren’t dancing.

(V tuto chvíli netančíš.)

 • She is not dancing. = She’s not dancing. = She isn’t dancing.

(Ona právě teď netančí.)

 • He is not dancing. = He’s not dancing. = He isn’t dancing.

(On právě teď netančí.)

 • It is not dancing. = It’s not dancing. = It isn’t dancing.

(Ono právě teď netančí.)

A zápor v množném čísle:

 • We are not dancing. = We’re not dancing. = We aren’t dancing.

(Teď netančíme.)

 • You are not dancing. = You’re not dancing. = You aren’t dancing.

(Teď netančíte).

 • They are not dancing. = They’re not dancing. = They aren’t dancing.

(Teď netančí.)

Dobře, když už víme, jak vytvořit čas present continuous, jaký je smysl „dlouhého okamžiku“ anglického času present continuous?

2. Čas present continuous je nepřetržitý vývoj

Čas present continuous nám také připomíná, že vše v životě je proces. Jedinou konstantou v životě je změna! Nic se neobjevuje bez příčiny, vše se neustále vyvíjí, mění, nic nestojí „navždy zabetonované“ na místě.

Proto používáme čas present continuous, když jsme uprostřed nějaké činnosti, uprostřed procesu.

Například:

Někdo dělá hluk a ruší mě, a já se tu snažím soustředit na učení angličtiny, tak říkám:

 • I’m learning. Please, be quiet!

(Učím se – prosím, buď zticha!).

Kde je Andřej, čekáme a čekáme.

 • He’s having a shower.

(Nyní se sprchuje.)

Mimochodem, „He has a shower“ v čase present simple by znamenalo, že je šťastným majitelem hydraulického zařízení pro hygienu těla…

Nebo někoho potkáme na pláži a přátelsky si popovídáme:

 • Are you enjoying your holidays?

(Užíváte si dovolenou?)

Ale počkejte, počkejte – dovolená trvá týden nebo dva. Koneckonců se neptáme, zda si někdo právě v tomto momentu užívá dovolenou. Máme na mysli celou dovolenou jako takovou.

Výše uvedená věta v čase present continuous zahrnuje oba případy. Zde je „okamžik“, o kterém mluvíme, velmi konvenční (jako ten „okamžik“, kdy musíte na někoho čekat, než půjdete do kina…).

Z pohledu času present continuous může takový „okamžik“ někdy trvat roky…

motivace naucit se anglicky cesta je cilem
Viz také: Cesta je cíl: Nezdolná motivace k učení angličtiny.

Dlouhý moment času present continuous

Ačkoli tedy mluvíme o tady a teď (bod 1), mluvíme o vývoji a změně v přítomnosti (bod 2), náš proces může trvat poměrně dlouho.

Například potkám kamarádku v kavárně a ona se mě zeptá, jak se mám. Říkám:

 • I’m reading an interesting book.

(Právě čtu jednu velmi zajímavou knihu.)

Nyní? Sedíme přeci v kavárně a povídáme si. No, ano. Ale také mohu říci, že jsem tuto knihu začala číst a právě ji čtu. Až dopijeme kávu, půjdu domů a budu si číst dál. Existuje nějaký proces, jen je dlouhý a já jsem teď uprostřed něj.

Později v hospodě potkám kolegu, který dělá příležitostnou práci. A tak pokračujeme:

 • Are you working this week?

(Pracuješ tento týden?)

Tento týden stále pokračuje, jsme v nevyhnutelném vývoji dnů v týdnu.

A on mi řekl: „Ano, potřebuji hotovost, protože…

 • I’m building a house.

(Stavím dům.)

V současné době samozřejmě nešpiní cementem staveniště, ale právě staví cihlový dům pro svou milou a sedm dětí. A jak víme, stavba domu se může protáhnout na roky….

cas present perfect continuous tense
Přečtěte si také: Čekání na čas present perfect continuous….

 

Čas present continuous používáme také pro obecnější výpovědi, jako např.:

 • Do you believe that the temperature in the world is rising?

(Věříte, že teplota na světě stoupá? – Probíhá tento proces stále?)

 • „Wow! I can see your English is clearly getting better!

(Páni, vidím, že se vaše angličtina zjevně zlepšuje!)

3. Čas present continuous může také směřovat do budoucnosti…..

Někdy se nám však stane, že se „odkloníme“ a místo toho, abychom se soustředili na kouzelný přítomný okamžik, začneme snít o budoucnosti. Pokud jsou naše plány naprosto jisté a jsme tak pevně rozhodnuti, že nás od našeho plánu nic neodradí, můžeme tuto verzi budoucnosti popsat pomocí času present continuous – jako by se to už stalo!

Například jsem si už koupil letenku, vzal si volno v práci a zabalil si olej na opalování:

 • Tomorrow, I’m flying to Mallorca.

(Zítra letím na Mallorku.)

Schůzka domluvena, květiny a čokoláda pořízeny:

 • I’m going on a date on Friday.

(V pátek jdu na rande.)

Viz také: Present continuous a simple for future arrangements – jak mluvit o budoucnosti v přítomnosti?

4. Present continuous, když nás někdo otravuje

Máme tu dvě možnosti.

4.1 present continuous + being

Jak jsme již viděli, to be (být) funguje v čase present continuous jako pomocné sloveso. A co když chceme prostě „být“ v tomto čase, musíme použít to be jako „vlastní sloveso“, které skutečně něco znamená?

Je to možné, jen situace nabývá trochu jiného charakteru.

Můžeme říci, že někdo is being takový a takový, abychom popsali, jak se právě chová. A toto chování pravděpodobně nijak zvlášť neschvalujeme.

Porovnejte:

 • I can’t understand why he is being so selfish. He isn’t usually like that.

(Nechápu, proč se teď chová tak sobecky. Obvykle takový není.)

Kdyby se jednalo o jeho stálý povahový rys, řekli bychom větu normálně v čase present simple, který popisuje pravidelné, stálé jevy:

 • He never thinks about other people. He is very selfish.

(Nikdy nemyslí na ostatní lidi, je velmi sobecký).

Konstrukci někdo + am/is/are being používáme pouze pro označení aktuálního chování (nikoli stavu) osoby. Proto nebudeme říkat:

 • It’s being hot today. → It is hot today.

(Dnes je horko.)

 • Anna is being very tired. → Anna is very tired.

(Anna je velmi unavená.)

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Viz také: Jak se rychle a efektivně naučit anglicky sami?

Na druhou stranu druhým způsobem, jak ukázat, že nás něco rozčiluje, je spojit present continuous s always.

4.2 Present continuous + always

Always znamená „vždy“.

Jak se může spojit nadčasové „vždy“ s pomíjivostí času present continuous?!

Tento paradox používáme, když říkáme, že nás něco prostě štve.

Někdo je například hrozný bručoun a nám se to nelíbí:

 • Why are you always complaining?

(Proč si pořád stěžuješ)

Nemohu se znovu přihlásit:

 • I’m always forgetting my passwords.

(Vždycky zapomínám hesla.)

Více takových příkladů najdete v samostatném příspěvku níže:

You're always using present continuous for annoying actions! constantly, gramatika, králík
Viz také: Protože vždycky používáš přítomný čas průběhový k popisu otravných zvyků!

5. Jaký je rozdíl mezi časem present continuous a present simple?

 • Všechny časy s „continuous“ v názvu zdůrazňují aktivitu, tj. že se něco děje. Časy bez toho slova mají tendenci zdůrazňovat efekt.
 • Čas present simple navíc vypovídá o pravidelných činnostech, nikoliv o pomíjivých, jednorázových událostech jako čas present continuous.

Proto je lze úspěšně spojit do jedné věty. Například:

Dnes – tady a teď – prší. Vidíme tedy, že:

 • Tom always walks to work, but today he’s going by bus.

Tom vždy chodí do práce pěšky [present simple], ale dnes jede autobusem [present continuous].

Stejně tak, pokud je náš „okamžik“ delší:

 • Ann works in the office on Mondays, but she’s taking driving lessons this month.

Ann pracuje v pondělí v kanceláři [present simple], ale tento měsíc se účastní autoškoly [‚dlouhý okamžik‘ v present continuous].

present simple present continuous anglicky cas pritomny
Viz také: Nyní je věčné. Srovnání časů present continuous a present simple

5. Prchavá šance naučit se anglicky!

Pokud máte možnost naučit se anglicky nyní, využijte tuto příležitost bez meškání! Narodí se vám další dítě, zvýší se vám plat a přibudou povinnosti v práci – objeví se spousta překážek, které vám brání ve studiu angličtiny. Takový je život.

Pokud tedy nyní můžete „vtěsnat“ těch pár minut denně na učení do svého denního programu – udělejte to! Nepočítejte s tím, že jednoho dne „budete mít více času“, tak to nefunguje!

Nejlepší čas na výuku angličtiny je právě teď a tady!

Přihlaste se do online kurzu angličtiny Speakingo právě teď!

Online kurz angličtiny, speakingo

Jedinečnou vlastností online kurzu angličtiny Speakingo je to, že neztrácí váš čas zbytečnými gramatickými hádankami (o nich si můžete přečíst na tomto blogu), ale prakticky vás naučí tyto znalosti používat v praxi!

Jak? Mluvíte v plných větách anglicky! Tímto způsobem si vypěstujete návyk mluvit správně (místo toho, abyste se stresovali tím, „jak to říct“). A co víc, učení tímto způsobem je vlastně relaxační – nemusíte příliš přemýšlet, ale pokrok se děje jakoby sám od sebe!

A co je zajímavé, mluvíte zcela bez stresu se svým počítačem nebo telefonem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje, abyste své chyby neopakovali. A protože stroje nikdy nespí, můžete se učit, kdy chcete a jak dlouho chcete, aniž byste ztráceli čas dojížděním do jazykové školy!

V online kurzu angličtiny najdete mnoho vět v čase present continuous i v kombinaci s časem present simple. Na druhou stranu na vyšších úrovních najdete vše, co potřebujete ke složení maturitní nebo jiné zkoušky z angličtiny. Nejdůležitější však je, že díky tomuto způsobu učení začnete svobodně komunikovat v angličtině!

Každopádně nejlepší je zaregistrovat se dvěma kliknutími níže a vyzkoušet si kurz angličitny Speakingo zcela zdarma a bez jakýchkoli závazků!


Není na co čekat!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


A jaké jsou vaše zážitky s časem present continuous? Je ještě něco nejasného? Směle se ptejte v komentářích, rád vám odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail