10 chyb native speakerů

chyby rodilého mluvčího

Stejně jako Čech může nesprávně používat češtinu, může native speaker z Anglie nebo Ameriky mrzačit angličtinu. Přečtěte si těchto 10 chyb, které se můžete naučit od native speakerů!


/Na obrázku/ Lidé, kteří umí správně mluvit a psát anglicky.

 • ZELENÁ: native speakeři
 • MODRÁ: cizinci, kteří se učí anglicky
 • ČERVENÁ: učitelé anglického jazyka

10 chyb, které vás naučí rodilý mluvčí

Jeden z mých profesorů angličtiny říkával, že až se konečně naučíme čistou angličtinu a odjedeme do Anglie, někdo z domorodců se nás možná zeptá:

 • You speak perfect English! Where are you from?

(Mluvíte perfektně anglicky! Odkud jste?)

„Čistou“ angličtinou mluví jen ti, kteří se ji učí z knih!

V Anglii žiji již mnoho let a přestože jsem se zde naučil mnoho nového, všímám si, že se „učím“ i jazykové chyby, které se zde běžně dělají. Stejné to bude v Austrálii nebo v Americe.

Je to, jako bychom se z učebnice češtiny dozvěděli, že máme říkat „já jsem“, ale po příjezdu do Čech slyšíme „já sem“ tolikrát, že najednou zjistíme, že i my sami jsme začali říkat „já sem“!

Podle mého skromného názoru je jazyk to, co lidé používají, ne to, co říkají knihy o stylistické správnosti. Proto nejsem příznivcem toho, abychom se příliš zabývali gramatikou. Důležité je spolu mluvit a porozumět si, ne se starat o suchá pravidla.

pedanti, oprava gramatickych chyb, preklepu
Viz také: Pouze pedanti se zabývají opravou chyb u druhých.

Pokud jste se přesto rozhodli učit se anglicky a chcete mluvit „správně“, věnujte pozornost následujícím 10 jazykovým chybám, které dělají – a někdy zejména! – native speakeři.

Chyby rodilých mluvčích: Subject-verb agreement

Internet praská ve švech anglicky psanými memy, které si z této oblíbené jazykové chyby dělají legraci. Musím přiznat, že jsem s hrůzou zjistil, že právě tuto chybu jsem se dokázal „naučit“ nejrychleji a občas se při ní stále přistihnu!

A problém je triviální. Jde hlavně o to, aby se říkalo „děti jsou“, a ne „děti je“. Něco, co se učíme v prvních hodinách angličtiny!

 • Bad guys is are coming!

(Zlí hoši přicházejí.)

Ačkoli je gramatika v češtině mnohem složitější, Angličané a Američané dělají chyby ve své mateřštině neustále!

chyby native speakerů

Chyby rodilých mluvčích: I, my and me

S tím jsem se setkal zejména na severu Anglie, kde jsem po univerzitě rok žil. Jakmile jsem se vzpamatoval z šoku „vystudoval jsem anglickou filologii a nerozumím ani slovu díky jejich přízvuku“, došlo mi, že gramaticky jsou tam na tom s „angličtinou“ také trochu špatně.

Obzvláště rádi nahrazují slovo my (můj) slovem me (já).

 • Me sister is going out tonight.

(Moje sestra jde dnes večer ven – mělo by být My sister... ).

Druhou otázkou je, kdy použít I a kdy me?

Na začátku věty obvykle používáme I a uprostřed věty me. To však není celá pravda.

V návaznosti na předchozí bod (subject-verb agreement) můžeme obecně říci, že I bude spíše „já“ (podmět věty). Na druhou stranu „me“ funguje nejen jako „já“ – možná znamená spíše primárně „mě“ (předmět věty).

Pokud je tedy já podmětem (činitelem) věty, použijeme I.

Například:

 • My sister and I live in London.

(Se sestrou žijeme v Londýně.)

Pokud je však já předmětem věty (a podmět věty mě v ní nějak opisuje), pak použijeme me.

Například:

 • Tom’s cat attacked my sister and me.

(Tomova kočka napadla mou sestru a mě).

Subjektem věty je zde tento obrovský kocour, který naši přítomnost ve větě redukuje na roli objektu svého hrdinského útoku.

Citáty o kočkách v angličtině
Viz také: Citáty o kočkách v angličtině.

Chyby rodilých mluvčích: záměna přídavných jmen a příslovcí

 • Přídavné jméno odpovídá na otázku „jaký?“, „jaká?“, „jaké?“ (například hezký – nice, krásný – beautiful, špatný – bad) a popisuje podstatné jméno (pěkný dům).
 • Příslovcebodpovídá na otázku „jak?“ (rychle – quickly, krásně – beautifuly, špatně – badly) a popisuje sloveso (krásně zpívá).

V angličtině vypadají přídavná jména a příslovce někdy stejně, ale někdy se to tak zdá jen rodilým mluvčím…

Například opakovaně používají good (dobrý) místo well (dobře). Níže je uveden příklad správného použití přídavného jména a příslovce.

 • My brother is a good student. He did well in his exams.

(Můj bratr je dobrý student a zkoušky udělal dobře.)

Nebuďte však překvapeni, pokud uslyšíte opak….

Na druhou stranu si všimněte, že v angličtině je „in„, a ne, jak bychom rádi převzali z češtiny, „on„. No, ale tak už to s těmi anglickými předložkami (prepositions) bývá – nulová logika!

Viz také: Nebezpečné vztahy předložek s různými částmi řeči.
Viz také: Nebezpečné vztahy předložek s různými slovními druhy.

Chyby native speakerů: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména – fewer & less

Jak se ukázalo, tento problém mate i zaměstnance jednoho z největších řetězců supermarketů v Americe (items – objekty jsou počitatelná podstatná jména – mělo by jich být fewer).

chyby native speakerů
Přečtěte si také: 4 problémy s anglickými podstatnými jmény v množném čísle.

Chyby native speakerů: everyday vs every day

Zdánlivě totéž, ale ne tak docela. Psáno dohromady everyday znamená každodenní, normální, obyčejný, zatímco psáno dvouslovně every day je také každodenní, ale ve smyslu děje se každý den.

 • I meditate every day because it calms me down.

(Medituji každý den, protože mě to uklidňuje)

 • Otherwise, everyday life stresses me out.

(Jinak mě stresuje každodenní život)

Problém ovšem pramení z toho, že v řeči zní everyday i every day stejně.

Stejně jako v případě slov your a you’re, o kterých se zmiňuji níže, se jedná o homofony.

Chyby native speakerů: proč rodilí mluvčí zaměňují slova your a you’re?

Your (tvůj) a you’re (jsi/jste) jsou homofony, tj. vyslovují se stejně, ale píší se jinak.

Bohužel, v rozporu s tím, co si mnozí Češi myslí, není úroveň vzdělání v Anglii nebo Americe nijak zvlášť vysoká a taková jednoduchá věc jim způsobuje problémy, které jsou na internetu hojně komentovány memy.

 • If you’re interested, we can travel to London together.

(Pokud máte zájem, můžeme jet do Londýna společně).

 • Your eyes are as deep as the sky.

(Tvé oči jsou hluboké jako nebe.)

chyby native speakerů
Jako nerodilý mluvčí angličtiny prostě nedokážu ***** pochopit, proč rodilí mluvčí nedokážou napsat správně ani ty nejzákladnější věci: „tvůj“ a „ty jsi *mnoho rodilých mluvčích angličtiny

Chyby rodilých mluvčích: Apostrofy

Nejčastěji používáme apostrof v angličtině, když je něco něčí (possesive’s‘):

 • boy’s bike

(chlapcovo kolo),

 • Tom’s car

(Tomovo auto).

Apostrofy používáme také pro zkratky nebo tzv. „stažené tvary“:

 • could not = couldn’t,
 • have not = haven’t

a tak dále.

Na druhé straně v supermarketu můžete vidět have a banana’s (sněz banán – správně: have a banana) nebo tasty apple’s (chutná jablka – správně: tasty apples).

Do této kategorie patří také výše zmíněný rozdíl mezi slovy your a you’re…

Chyby rodilých mluvčích: which, who & that

To je další téma, při kterém ve škole v hodinách angličtiny usínáme nudou. Většina native speakerů však bude mít někde ta krásná pravidla, která se učíme z našich elegantních učebnic…

Připomínám, že which znamená „který“, zatímco who je „kdo“.

Správně bychom tedy měli říci:

 • A lady, who is very pretty, kissed a man.

(Dáma, která je velmi hezká, políbila pána.)

Naproti tomu obvykle slyšíme „nehezké“, ale znamenající to samé:

 • A lady, that is very pretty, kissed a man.

(Dáma, která je velmi hezká, políbila pána.)

Obecně platí, že that budeme používat na věci. Například místo:

 • The car, that rides the fastest, is mine.

(Auto, které jezdí nejrychleji, je moje.)

Lépe zní:

 • The car, which rides the fastest, is mine.

(Auto, které jede nejrychleji, je moje.)

Stojí za povšimnutí, že pokud je informace dodatková a vložíme ji doprostřed věty (which rides the fastest), oddělíme ji v angličtině čárkami. Pokud je vložená informace podstatná pro význam věty, čárky se nekladou. Pak se tato věta nazývá relative clause.

Je to velké a řekl bych, že i kontroverzní téma, nebo jsem se alespoň setkal s protichůdnými názory na toto téma.

relative pronouns, zájmena vztažná, who
Viz také: Relative pronouns – anglická vztažná zájmena.

Chyby rodilých mluvčích: lay & lie

Myslím, že s tím má problém každý!

Proto připomínám:

lay-laid znamená klást, položit

 • I’ll lay the book on the table.

(Položím knihu na stůl.)

 • I laid the book on the table.

(Položil jsem knihu na stůl.)

Nicméně:

lie-lay znamená ležet

 • I’m so tired, I need to lie down for half an hour.

(Jsem tak unavená, že si musím na půl hodiny lehnout.)

 • I was so tired, I lay down for half an hour.

(Byl jsem tak unavený, že jsem si na půl hodiny lehl.)

K tomu všemu je tu ještě lie-lied tj. lhát.

proč je učení angličtiny tak obtížné
Čtěte také: Proč je učení angličtiny tak obtížné?

Chyby native speakerů: loose & lose

A konečně další drobnost, a sice že písmeno „o“ tak či onak přece jen něco znamená.

S jedním „o“ je to ztratit, se dvěma „oo“ je to volný.

 • I’m always losing my keys.

(Vždycky ztrácím svoje klíče.)

 • I like loose, baggy trousers.

(Mám rád volné, pytlovité kalhoty.)

Znamená to, že se nevyplatí učit se angličtinu od native speakerů?

Ale ne! Výuka angličtiny s rodilými mluvčími má mnoho výhod. Má samozřejmě i své nevýhody. Stejně jako výuka angličtiny s českým učitelem má své výhody a nevýhody. A to nemluvím o online učení!

Protože je však téma výuky angličtiny s native speakery složité, budu se mu věnovat v samostatném příspěvku.

Lekce angličtiny s rodilými mluvčími, výhody a nevýhody
Přečtěte si také: Výhody a nevýhody výuky angličtiny s native speakery.

Má však smysl se chybami příliš zabývat?

Přestože rodilí mluvčí také občas dělají „chyby“, mohou v angličtině komunikovat efektivně. Možná je to proto, že nejsou ochromeni strachem z takzvaných chyb!

Buďte proto jako rodilý mluvčí!

Prostě mluvte a ničeho se nebojte!

Na druhou stranu, abyste překonali jakýkoli odpor nebo blok v mluvení, vyzývám vás, abyste si procvičili mluvení v plných větách v angličtině, nejlépe na online kurzu angličtiny Speakingo!

Bezstresová výuka angličtiny zde spočívá v konverzaci s… počítačem nebo telefonem, který vám – což je nejzajímavější – rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje. Díváte se na pěkné obrázky, posloucháte sametový hlas native speakera (který zde mluví bez chyb!) a „jen“ odpovídáte – zatímco vám do hlavy naskakuje veškerá potřebná gramatika a slovní zásoba – stejně jako dítěti, které se právě učí mluvit!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si sami na vlastní pěst, zda vám tento způsob výuky angličtiny vyhovuje. Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte si tuto metodu výuky angličtiny zdarma a nezávazně!

Fotografie ze supermarketu a několik nápadů

vypůjčeno z textu 10 common mistakes in English even native speakers make

A jaké chyby jste zachytili u native speakerůrodilých mluvčích? Nebo jsou tu nějací native speakeři? Podělte se o své zkušenosti v komentářích!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chcete porozumět native speakerům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
6 nejčastějších chyb při učení angličtiny
5 nejčastějších chyb při učení angličtiny

Studujete tolik let a pořád nemáte pocit, že umíte anglicky? Nebo se teprve začínáte učit? Učení vždy vyžaduje čas a práci, ale zkontrolujte si, zda neděláte některou z těchto 5 nejpopulárnějších chyb při učení angličtiny – které bohužel mohou zničit vaše nadšení pro učení angličtiny.

Číst dále »
Citáty o kočkách v angličtině
Citáty o kočkách v angličtině

Následujících 22 citátů o kočkách v angličtině s českým překladem osloví nejen obdivovatele těchto zvířat, ale i všechny, kteří chtějí zlepšit svou angličtinu. . . Čtěte dál, pokud se chcete blýsknout zajímavým titulkem pod fotografiemi na Facebooku!

Číst dále »
The Beatles, Let it be
The Beatles: Překlad textu Let It Be

O čem je klasická píseň Let It Be od pravděpodobně nejslavnější anglické rockové kapely The Beatles? Seznamte se s překladem textu této písně do češtiny a její historii. A jako třešničku na dortu dodávám několik gramatických poznámek o samotném slovesu „to let“.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail