Výhody a nevýhody výuky s rodilým mluvčím

Lekce angličtiny s rodilými mluvčími, výhody a nevýhody

Lekce s rodilým mluvčím mají své výhody a nevýhody – jako všechno na tomto světě. I když jsou obvykle dražší než běžné doučování, nemusí být nutně hned lepší.


  • Angličtina jako světový jazyk (lingua franca)
  • Anglicky mluvící lidé
  • Native speakeři vyučující angličtinu

Angličtina je světový jazyk!

Mnohem více lidí se naučilo angličtinu jako druhý nebo další jazyk, než je rodilích mluvčích tohoto jazyka.

Proto se říká, že se dnes neučíme British English nebo American English, ale International English.

Ukazuje se, že v reálném životě budeme mnohem častěji hovořit anglicky s lidmi, kteří vůbec nejsou rodilými mluvčími. Stojí za to se vůbec obávat, zda je náš přízvuk dostatečně „správný“? Stojí za to připlatit si za lekce s rodilými mluvčími?

Tento příspěvek vám řekne:

  1. Kdo je to rodilý mluvčí?
  2. Jaké jsou výhody a nevýhody výuky s rodilými mluvčími?
  3. Jaké jsou alternativy k drahým lekcím s učitelem angličtiny?

1. Kdo je native speaker?

Native speaker je osoba, která mluví daným jazykem jako svým rodným jazykem. Například jako Češi jsme rodilými mluvčími češtiny. Naproti tomu Angličané, Američané, Australané a tak dále jsou rodilými mluvčími angličtiny.

Slovo native speaker sám (doslova domorodý / rodilý mluvčí) je anglicismus, výraz z angličtiny, který pronikl do českého jazyka.

Rozdíly mezi americkou a britskou gramatikou v angličtině.
„Jen zbraň (palná) nás může ubránit. Dejte mi ten kel narvala!“ Viz také: Rozdíly mezi americkou a britskou gramatikou v angličtině.

Lekce angličtiny s native speakerem

Studenti se mě často ptají, zda je lepší zapsat se na doučování a kurzy vedené českými učiteli angličtiny nebo native speakery.

Podle mého názoru je nejdůležitější osobnost učitele angličtiny. Odkud pochází, je druhotná záležitost. Jen to musí být člověk, který vás inspiruje, aby jste se učili.

Učitel musí být samozřejmě kompetentní, ale jak uvidíme, tento koncept lze v případě výuky angličtiny chápat odlišně. V praxi nás spolupráce s některými učiteli může „zaskočit“. Takže do značné míry to bude individuální situace.

Nezapomínejme také, že ve skutečnosti je nejdůležitější věcí student! Pokud se někdo opravdu chce naučit anglicky, nic ho nezastaví… dokonce i ten nejhorší učitel!

Samozřejmě, dobrý učitel může být velmi nápomocný při učení angličtiny. Podívejme se proto na výhody a nevýhody výuky angličtiny s českými učiteli, stejně jako lekcí s native speakery.

Anglicky online
Přečtěte si také: Internetová angličtina – a je to vůbec možné?

2. Výhody a nevýhody výuky s rodilým mluvčím

Nicméně za předpokladu, že se nám dobře spolupracuje jak s českým učitelem angličtiny, tak s native speakerem a oba jsou kompetentní učitelé, jak si mezi nimi vybrat?

Učení angličtiny s native speakerem má své výhody i nevýhody, které se pokusím vypsat níže.

e učení, výhody a nevýhody online učení
Přečtěte si také: Výhody a nevýhody online učení

Výhody výuky angličtiny s Angličanem

Začněme s výhodami výuky angličtiny s učitelem, který je native speakerem.

Setkáte se s člověkem z jiné kultury, což podporuje vaši integrační motivaci učit se anglicky

Je mnohem snazší naučit se anglicky (nebo jakýkoli jiný cizí jazyk), pokud se například zamilujeme do někoho z této země, budeme fascinovaní jejich kulturou a životním stylem. Tzv. integrační motivace učit se anglicky je mnohem efektivnější než jen instrumentální motivace, kdy chceme pouze složit zkoušku.

Během lekce s rodilým mluvčím můžete vždy mluvit o tom, „jak to je u vás a jak to je u nás“, jak vypadá jejich kultura a zvyky, co dělají ve svém volném čase, jak myslí a chápou svět. To značně rozšiřuje kognitivní obzory a otevírá mysl za rámec, o němž jsme si mysleli, že je „povinný“.

Proto v nás lekce s rodilým mluvčím mohou vzbudit hlubší motivaci k učení, což ji zpříjemní a především zesílí.

žádosti v angličtině polite requests, zdvořilost
Viz také: Žádosti v angličtině nebo jak nebýt barbarem?

V lekci s rodilým mluvčím zkrotíte strach z rozhovoru s „cizincem“

I když jsem to nikdy osobně neměl, vím, že mnoho lidí se „vzpíná“, když se setkají s cizincem, zejména rodilým mluvčím. Koneckonců není úspěchem, že někdo umí dobře mluvit svým vlastním jazykem! Takže není absolutně žádný důvod cítit se „podřadný“ nebo – o to hůře – hloupěji. Zasloužíme si vavříny, protože se snažíme naučit se druhý nebo někdy i třetí cizí jazyk!

Každopádně, pokud máme lekce s native speakerem, můžeme si snadno zvyknout na novou komunikační situaci. Díky tomu pro nás budou pozdější rozhovory s ostatními cizinci a rodilými mluvčími mnohem jednodušší.

Anglický tarzan
Přečtěte si také: Stydíte se jako Tarzan , když potřebujete něco říct v angličtině?

V lekci s native speakerem posloucháte člověka s jiným přízvukem

Řekl bych, že to je největší výhoda. Tím, že se naučíme daný mateřský jazyk, formujeme specifický styl mluvy, proto lidé z různých zemí mluví anglicky se specifickým přízvukem. Po tolika letech života v multikulturním Londýně jsem obvykle snadno schopen uhodnout národnost mých partnerů v rozhovoru po jejich první větě!

Problém je, že když se naučíme anglicky jen od Čechů, může se ukázat, že rozumíme jen… Čechům mluvím anglicky.

Na druhou stranu skutečnost, že začneme rozumět rodilému mluvčímu z Bathu, neznamená, že pochopíme dalšího rodilého mluvčího z Manchesteru, Texasu nebo Sydney, nemluvě o dalších cizincích (Maďaři, Francouzi atd.).

Proto doporučuji hodně poslouchat a mluvit s různými lidmi, pomocí různých zdrojů poslouchat všechny možné akcenty.

akcent rodilého mluvčího
Viz také: Přestaňme stigmatizovat přízvuk – angličtina patří všem!

V lekci s native speakerem se naučíte slangové a hovorové fráze

Slangové a hovorové fráze jsou noční můra studentů, kteří se začínají zabývat anglickým jazykem jako takovým.

I když je seznam idiomů dlouhý, dá se naučit. Na druhou stranu slangové a hovorové fráze žijí svůj vlastní život, neustále se vyvíjejí. A co je horší, některé termíny jsou pouze regionální, jiné již vyšly z použití. Existuje však šance, že native speaker „pocítí“ dané znění a vysvětlí celý kontext s ním spojený.

Nezapomínejme však, že pokud začneme používat slang dokonale, naši partneři v rozhovoru nám mohou… přestat rozumět!

Anglické fráze pro začátečníky
Viz také: 20 nejoblíbenějších frází pro začátečníky

Nevýhody výuky angličtiny s rodilým mluvčím

Učení angličtiny s učitelem, který je native speakerem, však není bez nevýhod a nepříjemností.

Vysoká cena lekcí s native speakery

Tradice vysokých cen doučování s native speakerem pochází z divokých, postsovětských časů, kdy hostující native speakeři nebyli schopni pochopit, že se někde může pracovat za pár dolarů měsíčně. Naštěstí tento strašlivý kapitalismus přišel a ukázalo se, že Česko je již v prvním světě a rozdíly v příjmech už nejsou tak drastické – proto je taková vlna návratů z Velké Británie do Čech. Zajímavé je, že dnes lekce angličtiny s native speakerem již nejsou o moc dražší v Londýně než v Česku!

Cena lekce s native speakerem závisí hlavně na velikosti města. Obecně platí, že doučování je ve větších městech vždy dražší, protože životní náklady jsou tam také vyšší.

Native speakeři obvykle neznají cizí jazyky

No a co? Člověk by se mohl zeptat. No, pouze člověk, který zažil z první ruky, jaké to je učit se cizí jazyk, bude schopen pochopit problémy, kterým čelí jeho studenti.

A co víc, učení se cizímu jazyku rozšiřuje naše chápání gramatiky, nebo spíše to, jak může fungovat v jednotlivých jazycích.

Nemluvě o praktických znalostech – jak se učit, jak si pamatovat a tak dále.

Bohužel anglickojazyční native speakeři (stejně jako Francouzi) věří, že se nemusí učit cizí jazyky, ale každý se musí naučit anglicky. . .

Již dlouho je známo, že mnohojazyčnost má dobrý vliv na naše kognitivní schopnosti. Žonglování s jazyky připomíná gymnastiku pro mysl, která ji nutí růst jako sval. Mnohojazyčnost zásadně mění strukturu mozku – samozřejmě k lepšímu! Jedním slovem: učení angličtiny vás dělá chytřejšími!
Viz také: Učení angličtiny vás učiní chytřejšími!

Rodilý mluvčí nemluví česky

Někteří lidé by to považovali za výhodu. Mluví se o ponoření do jazyka. Mluvit cizím jazykem je velmi motivující. Podle mého názoru je však na počáteční úrovni vhodnější trocha výuky v češtině.

Za prvné, záležitost gramatiky. Už je to samo o sobě dost komplikované, takže nevidím smysl, aby se to dále komplikovalo zahraniční terminologií popisující gramatiku. Podle mého názoru je terminologie gramatiky v angličtině dobrá pro studium anglické filologie, ale ne nutně pro kurz anglického jazyka! Studenti musí rozumět základním gramatickým strukturám – a neučit se jak psát učebnice pro aplikovanou lingvistiku! Hlavně na začátečnické úrovni!

To je důvod, proč je celý blog Speakingo v češtině a ne v angličtině!

anglicky native speaker titulky
Čtěte také: Proč by podle Shakespeara mělo být učení angličtiny jednoduché a příjemné

Připravujete se na zkoušku z gramatiky? Jen s Čechem!

A co je nejdůležitější, český učitel bude vědět, které oblasti anglické gramatiky jsou pro Čechy obzvláště problematické (například skutečnost, že v češtině neexistuje nic jako čas present perfect nebo jiný proces vytváření podmíněných způsobů).

A co víc, čeští učitelé přesně vědí, jaký typ otázek a úkolů se objeví na maturitní zkoušce nebo jiných zkouškách, protože je pomáhali tvořit. Bohužel, složení zkoušek je umění samo o sobě a nepřekvapilo by mě, kdyby mnoho native speakerů neprošelo mnoha z nich v nejlepších hodnoceních!

Proto, pokud jde o přípravu na zkoušku založenou na gramatice, vzdělaný učitel s češtinou bude určitě lepší, protože má teoretickou přípravu na výuku takových témat. A co z toho, když víme, jak se to říká, když to nedokážeme vysvětlit? Kdo z nás si pamatuje, co je to částice v našem rodném jazyce? Takže pokud se chcete naučit gramatiku, pak pravděpodobně rodilý mluvčí není nejlepší nápad.

Anglická gramatika, speakingo, gramatika, kurz
Viz také: Anglická gramatika – vše, co potřebujete vědět!

Native speakeři často nejsou vůbec učiteli

Rodilí mluvčí mají obvykle špatnou pedagogickou přípravu, měsíční kurz nebo vůbec nic. Poptávka je tak velká, že se nikdo nestará o kvalifikaci. Dokonce i slavná CELTA, která vám umožňuje učit angličtinu po celém světě, je jen pár týdnů tréninku.

Výuka angličtiny je pro mnoho rodilých mluvčích příležitostí k dobrodružství, příležitostí prozkoumat svět, nikoli životní vášní. Na tom není nic špatného, ale je dobré vědět, co očekávat.

mezikulturní communalizace toho, co angličan říká
Viz také: Mezikulturní komunikace: Co říká Angličan a co tím myslí?

Rodilí mluvčí také dělají chyby

Často máme tak romantickou víru, že v lekcích s rodilým mluvčím se naučíme tu „skutečnou angličtinu“. Pravda je taková, že není všechno zlato, co se třpytí!

Stejně jako často děláme chyby v češtině, špatně vzdělaný native speaker také komolí anglický jazyk. Zejména se to bude vztahovat na pravopis (trochu jsem pracoval v zákaznickém servisu v Anglii, takže vím, o čem mluvím), ale také gramatiku. Zvykněte si na to, že ne každý Angličan mluví jako královna Alžběta!

Každopádně jsem věnoval samostatný text chybám rodilých mluvčích:

chyby rodilého mluvčího
Viz také: 10 chyb, které se naučíte od rodilého mluvčího.

3. Krajan, native speaker… nebo možná místo učitele počítač?

Stručně řečeno, učení s českým učitelem i lekce s native speakerem mají své výhody a nevýhody. Všechno záleží na tom, co potřebujeme.

Pokud potřebujeme složit zkoušku nebo se naučit psát obchodní e-maily, osobně bych volil českého učitele.

Chceme-li však pracovat v Anglii, lekce s rodilým mluvčím budou užitečnější při hledání sebe sama v nové kulturní a jazykové realitě.

Ať už se však rozhodnete udělat cokoli, každá z těchto možností může být podporována online kurzem!

naučte se anglicky online
Viz také: Má smysl učit se anglicky online?

Učení se s živým člověkem bude vždy drahé, mnohem dražší než učení s počítačem. Proto osobně vždy doporučuji kombinovat tradiční metody s online výukou angličtiny (tzv. blended learning).

Skvělým doplňkem takového doučování bude online kurz angličtiny Speakingo. Zaměřujeme se zde především na mluvení, zatímco gramatika obsažená v kurzu přirozeně vstupuje do našich hlav. Učíme se anglicky jako dítě, jednoduše prostřednictvím konverzace.

Zajímavé je, že náš telefon nebo počítač nám rozumí, chválí nás nebo nás v případě potřeby opravuje. A nikdy neztrácí trpělivost nebo neruší hodiny!

Vy se na druhou stranu dívejte na krásné fotografie, posloucháte studiové nahrávky native speakera a „pouze“ odpovídáte na otázky, které obsahují veškerou gramatiku a slovní zásobu, kterou potřebujete. Takové učení je nejen rychlé a efektivní, ale jednoduše také prostě příjemné!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si na vlastní kůži, pokud se vám líbí tento způsob výuky angličtiny! První týden dostanete zcela zdarma a bez závazků!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny

Chcete porozumět rodilým mluvčím? Začněte mluvit jako oni!


Už jste se učili anglicky s native speakerem?

Co si myslíte o lekcích s „nejtivy“?

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
písně v angličtině
Days of the week, tedy dny v týdnu v angličtině

Dokážete vyjmenovat všechny dny v týdnu v angličtině? Pravděpodobně mnozí z vás v tuto chvíli souhlasně pokývají hlavou. Když však vedle Tuesday položíme Thursday, nastane značný problém. Naučte se historii, hláskování, vtipy a rýmy se dny v týdnu v angličtině.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail