20 nejoblíbenějších anglických frází pro začátečníky

20-те най-популярни английски фрази за начинаещи

Každý říká, že se musíte učit slovní zásobu? Chyba! Musíte se naučit celé anglické fráze! V tomto textu se naučíte 20 nejoblíbenějších anglických frází pro začátečníky, které využijete v mnoha praktických situacích.


Anglické fráze, ne slova

Skutečnost, že učení angličtiny by nemělo spočívat v učení se gramatiky a slovní zásoby, je známa již dlouhou dobu. Toto není nejlepší proces nauky jazyka.

Ve skutečné konverzaci není čas lepit slova do vět – a co víc, pak obvykle děláme gramatické chyby.

Odpovědí na to je naučit se celé výrazy, dokonce i celé věty v angličtině.

Proč stojí za to naučit se celé výrazy?

Kdybych měl začít přemýšlet: jak bylo v angličtině „kde“? Where nebo were nebo možná who? Jak zadávat otázky, které začínají na wh-? A v otázkách musím použít převrácený slovosled, že? Ale co je vůbec podmětem věty? A teď anglické sloveso být, ale v jakém čase a osobě?

Nemáme šanci takto uvažovat v reálné situaci ze života, i když si zapamatujeme všechna pravidla z knihy. Musíme se naučit mluvit automaticky, naučit se celé fráze v angličtině.

Ale o to v tomto příspěvku nejde, podrobně o tom píšu v textu Způsob učení angličtiny, o který nikdo nemluví.

Proto pojďme rovnou k věci.

Jaké anglické fráze pro začátečníky budou nejužitečnější v reálných situacích?

Začněme s absolutní klasikou:

Anglická fráze pro začátečníky č. 1: Hello! I’m Greg. What’s your name?

(Ahoj, jsem Greg – zde doporučuji použít vaše jméno 🙂 Jak se jmenuješ?)

V neformálním kontextu lze také jednoduše říci:

 • Hi! I’m Greg. And you?

(Ahoj! Já jsem Greg. A ty?)

Anglický tarzan
Čtěte také: Jste Tarzan z angličtiny?

Anglická fráze pro začátečníky č. 2: Nice to meet you!

Obvykle, hned po představení, řekneme Nice to meet you, neboli „Rád vás poznávám“.

kouzelný svět angličtiny, song, a1, a2, začátečník, základní
Viz také: Hippie píseň o magickém světě angličtiny pro začátečníky.

Anglická fráze pro začátečníky č. 3: Where are you from?

To je typická otázka, kterou se ptáme lidí, které potkáváme na dovolené nebo výletě. Klasika small talk (doslova „malá řeč“ neboli v Anglii povinném prolamování ledu mluvením o počasí nebo o něčem stejně nevýznamném).

 • Nice to meet you, Kate. Where are you from?

(Rád vás poznávám, Kate. Odkud jste?)

 • I’m from Czechia.

(Jsem z Česka.)

Pro pokročilejší: pokud mluvíme anglicky přiměřeně dobře, je v poslední době módní se zeptat:

 • What’s your accent?

(Odkud je váš přízvuk?)

Pravděpodobně to považují za ještě zdvořilejší způsob, jak položit tuto otázku….

Místo I’m from Czechia (Jsem z Česka), můžete také odpovědět I’m Czech (Jsem Češka / Čech, platí to pro obě pohlaví – žádné rody, no není angličtina krásná!).

užitečné anglické fráze
Viz také: Užitečné anglické fráze.

Anglická fráze pro začátečníky #4: What do you do?

Pak můžeme pokračovat. Doslova What do you do znamená co děláte (pravidelně, ne v tuto chvíli, protože věta je v čase present simple!). Takže je to o naší profesi.

 • What do you do, Tommy?

(Co děláš, Tommy?)

 • I’m a programmer.

(Jsem programátor.)

Možná jste si všimli, že jsem vepsal jména do vět.

Je to také typická věc pro anglické fráze – také tímto způsobem projevujeme úctu našemu partnerovi. A je tu i šance, že si zapamatujeme jméno této nové osoby, s čímž mám osobně velký problém …

Anglická fráze pro začátečníky #5: What do you like to do in your free time?

Znamená to: „Co rád děláš ve svém volném čase?“

Jedná se o jinou, propracovanější, ale pravděpodobně hezčí verzi jednoduché otázky

 • What’s your hobby?

(Jaké máš koníčky?)

Tuto otázku můžete použít, pokud vás nezajímá, co tato osoba dělá nebo to už víme.

 • So Aaron, what do you like to do in your free time?

(Takže, Aarone, co rád děláš ve svém volném čase?)

 • I like watching TV and playing guitar.

(Rád se dívám na televizi a hraju na kytaru.)

základní anglické fráze pro začátečníky
Viz také: Základní anglické fráze.

Anglická fráze pro začátečníky č. 6: Let’s keep in touch!

Pokud jsme si již vyměnili telefonní čísla (What’s your phone number? neboli „Jaké je vaše telefonní číslo?“) zda jsme se stali přáteli (friends) na Facebooku (Are you on Facebook? – Jste na Facebooku?) můžeme vyjádřit přání zůstat v kontaktu:

 • I’ve sent you a friend request!

(Poslal jsem vám žádost o přidání do kontaktů – doslova žádost o (stát se) přítele.)

 • Great! Let’s stay in touch!

(Skvělé! Zůstaňme v kontaktu!)

Přečtěte si také: Pozitivní anglické fráze.

Anglická fráze pro začátečníky č. 7: How can I help you?

Pravděpodobně se nejedná o anglickou frázi pro začátečníky, protože je nepravděpodobné, že ji použijeme před získáním práce. Nebuďme však překvapeni, když se nás takto prodavač zeptá (shop assistant). Také můžeme slyšet tento výraz v telefonu:

 • Stark Industries. How can I help you?

(Stark Industries. Jak vám mohu pomoci?)

A pro fanoušky Iron Mana, neboli muže ze železa: stark znamená statný a industries je průmysl. Proč industries a ne industrys? Slova končící na -y v množném čísle se zaměňují na -ies: one industry, many industries.

Kurz angličtiny online Speakingo
Viz také: Regular plurals. Jednoduché množné číslo v anglických větách.

Anglická fráze pro začátečníky č. 8: What time…?

Zejména při cestování budeme potřebovat informace o jízdních řádech. Možná budeme muset také chtít zjistit, kdy bude daný obchod nebo instituce otevřena. Poté se zeptáme:

 • What time do the shops open on Monday?

(V kolik se obchody otevřou v pondělí?)

 • The shops open at 9 o’clock on Monday.

(Obchody se otevírají v pondělí v devět hodin.)

 • What time is our meeting?

(V kolik hodin je naše setkání?)

Samozřejmě, můžeme se vždy zeptat „What’s the time?“– Kolik je hodin? Ale v éře mobilních telefonů, ze kterých nespouštíme oči, se tato otázka stává stále více teoretickou …

denní doba v angličtině, denní doba
Viz také: Dobrý denní čas, abyste se naučili denní dobu!

Anglická fráze pro začátečníky č. 9: Actually, I….

Actually je ošemetné slovo, protože vůbec nic neznamená!

Přeložili bychom ho do češtiny jako „ve skutečnosti“. Je to velmi populární „zvýrazňovač“ vět, takže stojí za to vědět, co znamená:

 • Do you like travelling?

(Rádi cestujete?)

 • Yes, actually I love it!

(Ano, ve skutečnosti to miluji!)

 • Are you done with your beer?

(Už jsi dokončil své pivo?)

 • Actually, I was just about to finish it!

(Ve skutečnosti jsem se právě chystal ho dokončit!)

Anglické modální sloveso can could cannot
Dneska už nemůžu pít. Musím vzbudit rodiče zítra ve čtyři ráno.

Anglická fráze pro začátečníky č. 10: How do I get to…

Pokud cestujeme a chceme někoho požádat o pokyny, tato anglická fráze nám může zachránit život. Pokud se chceme dostat na vlakové nádraží (train station) zeptáme se:

 • Hello! How do I get to the train station?

(Ahoj! Jak se dostanu na vlakové nádraží?)

Chcete-li znít zdvořileji, stojí za to začít otázku s typickou anglickou frází excuse me!

Anglická fráze pro začátečníky #11: Excuse me!

Zajímavé je, že slovo„excuse“ samo o sobě znamená „výmluva“, zatímco „me“ znamená „já“. V tomto příkladu jasně vidíme, že jen znalost těchto dvou „slov“ a ne celého „výrazu“ je zcela zbytečná. Protože pak by to bylo: „vymluv mě“?

 • Excuse me, you forgot your phone.

(Omlouváme se, zapomněl jsi svůj telefon.)

 • Excuse me, do you know how to get to the train station?

(Omlouváme se, víte, jak se dostat na vlakové nádraží?)

Takže bychom přeložili „excuse me“ do češtiny jako „Promiňte“.

To však není „sorry“, což má spíše konotaci „omlouvám se“. Když říkáme „Excuse me“ nešlápli jsme na něčí nohu, doslova ani obrazně. Ale o tom v dalším bodě:

žádosti v angličtině polite requests, zdvořilost
Viz také: Žádosti v angličtině nebo jak nebýt barbarem?

Anglická fráze pro začátečníky č. 12: I’m sorry

Tuto anglickou frázi používáme k omluvě za závažné i triviální přestupky.

 • I’m sorry (that) I disappointed you.

(Omlouvám se, že jsem vás zklamal.)

Volitelné je that – což zde znamená „že“ – zní dobře písemně, ale v řeči je nepravděpodobné, že bychom ho slyšeli.

Můžeme zpřesnit naši omluvu slovem for (obvykle for překládáme jako „pro“, ale v této souvislosti to znamená „za“ – opět další důvod, proč se naučit celé anglické výrazy, nejen slova nebo gramatiku).

I’m sorry for being late.

(Omlouvám se, že jsem přišel pozdě.)

V hovorovém jazyce můžete často přeskočit I’m:

 • Sorry for the trouble.

(Omlouváme se za nepříjemnosti.)

Pokud na druhou stranu chceme něco zdůraznit, můžeme význam podpořit slovem really (opravdu).

 • I’m really sorry but I completely forgot about your birthday.

(Je mi to opravdu líto, ale úplně jsem zapomněl na tvoje narozeniny.)

dny v týdnu v angličtině
Nezapomněl jsem na tvé narozeniny. Jen jsem zapomněl, jaký je dnes den.

Anglická fráze pro začátečníky #13: What do you think?

Když chceme zjistit, co si někdo myslí o daném tématu, nebo nevíme, co říct, můžeme se vždy zdvořile zeptat:

 • What do you think?

(Co myslíš – ve smyslu toho, co si o něčem myslíte, nebo možná spíše: Co si to tom myslíš?)

 • I’m not sure if he loves me or not. What do you think?

(Nejsem si jistý, jestli mě miluje nebo ne. Co si o tom myslíš?)

Anglický web
Čtěte také: Je možné se naučit anglicky online?

Anglická fráze pro začátečníky č. 14: How does that sound?

Nemusí to být nutně otázka na zvukaře, který ozvučuje rockový koncert. Zeptáme se na to spíše v situaci, kdy chceme zjistit, co si člověk myslí o daném tématu.

Lze říci, že se jedná o poetičtější přístup k předchozí anglické frázi (What do you think?):

 • Shall we have lunch here and then go to your place? How does that sound?

(Možná si tu dáme oběd a pak půjdeme k tobě – Jak ti to zní?)

Podobným způsobem můžeme také reagovat. Například k výše uvedenému můžeme dodat:

 • That sounds great/perfect/fantastic!

(To zní skvěle / výborně / fantasticky!)

písně v angličtině
Viz také: Písně v angličtině do nauky

Anglická fráze pro začátečníky č. 15: Never mind

Navzdory legendární písni Nirvana ve většině případů píšeme never mind odděleně (místo nevermind – teoreticky je to možné, ale správné použití takové varianty je tak vzácné, že se o tom zde nebudu rozepisovat). Opět platí, že never mind je dalším skvělým příkladem toho, proč stojí za to naučit se celé anglické fráze a ne slova: never, což znamená „nikdy“, mind je „mysl“. Takže „Nikdy mysl“? What?!! (Co?!!)

 • Oh, never mind!

Výše uvedenou frázi řekneme, pokud se snažíme někomu něco vysvětlit, ale v našem partnerovi nevidíme sebemenší známku porozumění. Pak můžeme pustit téma a říci jednoduše: never mind. Bude to znamenat „zapomeň na to“, „to není důležité“.

Tuto anglickou frázi použijeme i v případě, že něco je už zastaralé, přestalo na tom záležet.

Například:

 • Are you busy at the moment?

(Máte v tuto chvíli napilno?)

 • I am, actually. Why?

(Mám, abych řekl pravdu. Proč?)

 • Oh, never mind. I’ll ask Tom.

(Nezáleží na tom. Zeptám se Toma.)

Ve většině případů never mind může být použito zaměnitelně s mírně brutálnějším forget it! (zapomeň na to). Proč „brutálním“? 🙂 Forget it se správnou intonací, může také znamenat „zapomeň na to, protože to určitě nedostaneš ha! ha!“

učení angličtiny online pro začátečníky
Čtěte také: Učení angličtiny online pro začátečníky.

Anglická fráze pro začátečníky č. 16: Could you repeat please?

Každý mluví s vlastním přízvukem. Je obzvláště obtížné porozumět native speakerům, kteří jsou hrdí na to, že mluví s tak jedinečným přízvukem, že jim téměř nikdo nerozumí. Proto se nebojte požádat je, aby něco zopakovali, pokud strašně drmolí.

Použijeme pro to anglickou frázi:

 • Sorry, I don’t understand. Could you repeat that please?

(Omlouvám se, nerozumím tomu. Mohl byste to, prosím, zopakovat?)

návyky efektivní učení angličtiny
Viz také: Tři návyky efektivního učení angličtiny.

Anglická fráze pro začátečníky č. 17:Could you please talk more slowly?

Pokud to nepomohlo, nebo obecně náš partner ve vzrušení začne závodit se slovy, můžeme ho vždy požádat, aby zpomalil.

 • Sorry, I still can’t understand you. Could you speak more slowly, please?

(Omlouvám se, pořád ti nerozumím. Mohl bys mluvit pomaleji, prosím?)

metody učení angličtiny, když na to nemáme čas
Viz také: Jak se naučit anglicky, když na to nemáme čas?

Anglická fráze pro začátečníky č. 18: What does ______mean ?

Je přirozené, že ne vždy porozumíme všem slovům. To není problém – jde o pochopení významu prohlášení, význam jednotlivých slov vyplývá z celého kontextu konverzace.

Někdy je však v rozhovoru řečeno klíčové slovo, bez kterého je pro nás obtížné vědět, co se vůbec děje. Pak stojí za to se na něj zeptat pomocí anglické fráze What does ….. mean?

 • What does plumbing mean?

(Co znamená plumbing?)

 • Plumbing means working with pipes to get water to your home.

(Plumbing znamená pracovat s trubkami, aby se voda dostala do domu).

I kdybychom to slovo předtím neznali, doufejme, že po obdržení odpovědi budeme vědět, že plumbing je hydraulika.

artikle a a the the
Čtěte také: Anglické částice a an a the.

Anglická fráze pro začátečníky č. 19: How do you spell it?

Řekněme, že už víme, co slovo znamená, ale nyní bychom se o něm chtěli dozvědět více na internetu. Nebo jsme vůbec nerozuměli vysvětlením a chtěli jsme se podívat do slovníku. Nebo se nám někdo představí a má spíše exotické jméno (což v Anglii není těžké). Pak další anglická fráze pro začátečníky je How do you spell it?

 • My name is Ahmed Alowubulububuebe.

(Jmenuji se Ahmed Alowubulububuebe.)

 • How do you spell that?

(Jak se to píše? Ve smyslu, mohl byste hláskovat?)

proč je výuka angličtiny jednoduchá
Viz také: Abeceda v angličtině aneb nauka hláskování

Anglická fráze pro začátečníky č. 20: See you later!

Nakonec anglická fráze, s níž ukončíme setkání. Můžete klasicky říci „Goodbye“ nebo jednoduše „Bye!“„. V neformálním kontextu však raději řekneme See you later!

 • Nice meeting you!

(Rád jsem vás poznal – neformálně a negramaticky.)

 • Yes, It was lovely to meet you. See you later!

(Ano, rád jsem vás poznal. Uvidíme se později!)

 • See you later!

(Uvidíme se později!)

Toto je můj návrh 20 nejoblíbenějších anglických frází pro začátečníky.

Samozřejmě existuje mnoho dalších, v podstatě celý online kurz angličtiny Speakingo je založen na opakování anglických frází pro začátečníky, středně pokročilé a pokročilé studenty.

Místo toho, abyste se frustrovali gramatickými pravidly a suchými seznamy slovíček, na Speakingo se naučíte anglicky jako dítě, které se učí mluvit. Posloucháte hlas rodilého mluvčího, díváte se na krásné fotografie a odpovídáte na jednoduché otázky – nahlas do mikrofonu! A Speakingo vám rozumí, chválí vás nebo vás v případě potřeby opravuje – a nikdy neztrácí trpělivost!

Podle mého názoru je to zdaleka nejúčinnější způsob, jak se naučit anglicky. Ale o tom si můžete přečíst v samostatném záznamu, rozhovoru se mnou na portálu pro učitele:

Speakingo recenze Greg Kay
Přečtěte si také: Metoda Speakingo: Jazykové chaty s počítačem

Nebo si jen vyzkoušejte, zda vám tento způsob učení angličtiny vyhovuje – první týden dostanete zcela zdarma a bez jakýchkoliv závazků!


Angličtina se nebude učit sama o sobě!

Každá cesta musí začít prvním krokem!

Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


A jaké jsou podle vás nejoblíbenější anglické fráze pro začátečníky? Napište své návrhy nebo otázky do komentářů!

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Tuto vlajku dávám i na ruskojazyčnou verzi blogu – to nejlepší, co můžete pro Rusy udělat, je naučit je anglicky, aby měli přístup ke spolehlivým informacím o světě.
Jak vypadá učení během online kurzu angličtiny Speakingo?
kategorie textů na blogu:
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Speakingo recenze Greg Kay
Jazykové povídání s počítačem

„Dr. Greg Kay, tvůrce internetové platformy Speakingo.com, vypráví o tom, že když mluvíte s vlastním počítačem, NENÍ to šílenství.“ Dotisk rozhovoru o Speakingo, který provedl spřátelený blog Funtastyczny Angielski.

Číst dále »
Jak napsat CV v angličtině?

Mnoho lidí se na mě obrací, protože potřebují napsat svoje CV v angličtině. Tato záležitost však není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát, protože v Anglii existují jiné standardy pro psaní životopisu než v Čechách. Problém není ani tak v samotném jazyce, ale celý model dokumentu je jiný. Jak

Číst dále »
The Beatles, Let it be
The Beatles: Překlad textu Let It Be

O čem je klasická anglická píseň Let It Be pravděpodobně nejslavnější anglické rockové kapely The Beatles? Naučte se překlad textu této písně do češtiny a její historii. A jako třešničku na dortu, dodávám několik gramatických poznámek o samotném slovesu „to let“.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

Najít na blogu::
blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail