Milostný bumerang v Back To You (Louis Tomlinson, Bebe Rexha)

speakingo liebe brandy have you ever bebe rexa

Byli jste někdy ve vztahu s někým, s kým se nedalo být, ale nemohli jste se s ním rozejít? Louis Tomlinson a Bebe Rexha to zřejmě zažili, když zpívali píseň Back To You. Podívejte se také, co řekli v Doncasteru, když pro ni natáčeli populární hudební video.


Louis Tomlinson & Bebe Rexha

Louis Tomlinson (* 1991) je anglická celebrita, model a hudebník, který se proslavil se svou kapelou One Direction. Navíc kope za tým třetí divize Doncaster Rovers a dává spoustu peněz na… charitu. Do té míry, že jeho kapela One Direction se objevila na 10. místě mezi nejštědřejšími lidmi ve Velké Británii!¹ Například na aukci pro nevyléčitelně nemocné děti věnoval Louis Tomlinson nadaci 10 milionů liber za… pokreslení tváře svého kolegy ze skupiny One Direction².

Bebe Rexha (* 1989) je americká zpěvačka albánského původu.³ Pravděpodobně největší proslulost (půl miliardy zhlédnutí na YouTube!) jí přinesla právě spolupráce s Louisem Tomlinsonem (odtud ft. to znamená zkratka od features neboli „představují“) v písni, ve které zpívá o trochu toxickém vztahu, ve kterém partneři nemohou být ani spolu, ani se nemůžou rozejít

sladké citace o lásce v angličtině
Viz také: 42 sladkých citátů o lásce v angličtině.

Hudební video Back To You (Louis Tomlinson ft. Bebe Rexha)

Také se mi moc líbí videoklip k písni Back To You. Nemám na mysli zřejmé estetické vlastnosti, které představuje pohledný Louis Tomlinson a krásně tvarovaná Bebe Rexha, ale spíše jejich kulturní zázemí (včetně jejich výrazného oblečení a toho, jak vizuálně tvoří pár).

Ve videu Back To You uvidíte kus (severní) Anglie s cihlovými zdmi, stylem šatů, radostmi a problémy.

Podívejte se sami!

Podařilo se vám všechno pochopit?

Jestli ne, nic se neděje – níže se nachází anglický text a jeho doslovný překlad do češtiny!

Anglický text a překlad Back To You (Louis Tomlinson, Bebe Rexha)

Píseň začíná samotnou Bebe Rexha:

 • I know you say you know me, know me well
  But these days I don’t even know myself, no
  I always thought I’d be with someone else
  I thought I would own the way I felt, yeah

Vím, že říkáš, že mě znáš, že mě dobře znáš

Ale „v těchto dnech“ (v poslední době) ani sama sebe neznám, ne

Vždy jsem si myslela, že budu s někým jiným (věnujte pozornost nepřímé řeči will be – > would be)

Myslela jsem, že budu „vlastnit“ (ovládat) to, jak se cítím, jo

 • I call you but you never even answer
  I tell myself I’m done with wicked games
  But then I get so numb with all the laughter
  That I forget about the pain

Volám ti, ale ty (nikdy) neodpovíš [v angličtině se vyhýbáme dvojímu popírání]

Říkám si (opakuji), že jsem skončila (mám dost) podlých her

Ale pak jsem tak otupělá ze všeho toho smíchu

Že zapomínám na bolest.

nneka, tlukot srdce, nigérie, korupce, jazyk
Viz také: Láska, korupce a angličtina v Nigerii: Nneka – Heartbeat.

Refrén Back To You (Louis Tomlinson a Bebe Rexha společně)

 • Whoa, you stress me out, you kill me
  You drag me down, you fuck me up
  We’re on the ground, we’re screaming
  I don’t know how to make it stop
  I love it, I hate it, and I can’t take it
  But I keep on coming back to you

Teda, stresuješ mě, zabíjíš mě

Strhneš mě dolu, oš**áš mě (psychicky)

Ležíme na zemi, křičíme

Nevím, jak to zastavit

Miluju to, nesnáším to a nemůžu to vystát

Ale nepřestanu se k tobě vracet

Druhou sloku zpívá sám Louis Tomlinson.

 • I know my friends they give me bad advice
  Like move on, get you out my mind
  But don’t you think I haven’t even tried?
  You got me cornered and my hands are tied

Vím, že mi přátelé dávají špatné rady

Jako posuň se dál (změň to na něco lepšího), vyžeň ji ze své mysli (z hlavy)

Ale nemyslíš, že jsem to ani nezkusil? (Zde je příklad negativní otázky)

Zahnala jsi mě do rohu a mé ruce jsou svázané

Viz také: Proč ne, co kdybychom, pojďme, dělat návrhy jedním směrem.
Viz také: Why don’t we… aneb jak navrhovat (making suggestions) v angličtině s miláčkem z One Direction.

Louis Tomlinson a Bebe Rexha spolu (to co zpívala předtím sama, to znamená, že to platí pro oba!)

 • You got me so addicted to the drama
  I tell myself I’m done with wicked games
  But then I get so numb with all the laughter
  That I forget about the pain

Udělal jsi mě závislým na dramatu (dramatech)

Říkám si (opakuji), že jsem skončila (mám dost) podlých her

Ale pak jsem tak otupělá ze všeho toho smíchu

Že zapomínám na bolest

Refrén Back To You (Sólo Louise Tomlinsona – cítí se tak také)

 • Whoa, you stress me out, you kill me
  You drag me down, you fuck me up
  We’re on the ground, we’re screaming
  I don’t know how to make it stop

Teda, stresuješ mě, zabíjíš mě

Strhneš mě dolu, oš**áš mě (psychicky)

Jsme na zemi, křičíme

Nevím, jak to zastavit

Další refrén už je společný.

 • I love it, I hate it, and I can’t take it
  But I keep on coming back to you (back to you)
  Oh, no, no, I just keep on coming back to you (back to you)
  Oh, no, no, I just keep on coming back to you

Miluju to, nesnáším to a nemůžu to vystát

Ale nepřestanu se k tobě vracet

O, ne, ne, nepřestanu se k tobě vracet

O, ne, ne, nepřestanu se k tobě vracet

Louis Tomlinson:

 • And I guess you’ll never know
  All the bullshit that you put me through
  And I guess you’ll never know, no

A předpokládám, že se to nikdy nedozvíš

Přes jaké sr**** jsi mě protáhl (jak moc jsi mi pomotal hlavu)

[V živé verzi pro TV³ je trouble, čili problémy, do kterých jsi mě zatáhl]

A předpokládám, že se to nikdy nedozvíš, ne

Bebe Rexha:

 • Yeah, so you can cut me up and kiss me harder
  You can be the pill to ease the pain

Jo, můžeš mě rozřezat (idiom: zničit) a mocněji mě políbit

Můžeš být ta pilulka, která zmírní bolest

Louis Tomlinson:

 • ‚Cause I know I’m addicted to your drama
  Baby, here we go again

Protože vím, že jsem závislý na tvém dramatu (dramatech)

Zlato, „tady to máme znovu“ (opět to začíná – dávají se dohromady a znovu budou problémy)

Jak se efektivně odradit od výuky angličtiny? Xd
Viz také: 10 způsobů, jak se účinně odradit od učení Angličtiny? xD

Refrén Back To You (Louis Tomlinson a Bebe Rexha společně)

 • Whoa, you stress me out, you kill me
  You drag me down, you fuck me up
  We’re on the ground, we’re screaming
  I don’t know how to make it stop
  I love it, I hate it, and I can’t take it
  But I keep on coming back to you (back to you)
  Oh, no, no, I just keep on coming back to you (back to you)
  Oh, no, no, I just keep on coming back to you
  Back to you
  I just keep on coming back to you

Teda, stresuješ mě, zabíjíš mě

Strhneš mě dolu, oš**áš mě (psychicky)

Ležíme na zemi, křičíme

Nevím, jak to zastavit

Miluju to, nesnáším to a nemůžu to vystát

Ale nepřestanu se k tobě vracet

Ale nepřestanu se k tobě vracet

O, ne, ne, nepřestanu se k tobě vracet

O, ne, ne, nepřestanu se k tobě vracet

Zpět k tobě

Nepřestanu se k tobě vracet

V zákulisí Back To You (Behind The Scenes)

Behind The Scenes neboli „za scénou, za kulisami“ je okouzlující klip, kde uvidíte nejen to, jak probíhalo natáčení hudebního videa k písni Back To You, ale uslyšíte i živou angličtinu.

No, to je mnohem obtížnější než text písně, podívejte se sami … a podívejte se, jací jsou Bebe Rexha a Louis Tomlinson ve skutečnosti.

Ale nebojte se, sepsal jsem jejich dialogy níže.

[0:04] Let’s roll camera, please! (Roztočme kameru = Natáčíme!)

[0:05] Let’s do it! (Jdeme na to!)

[0:07] Pretty excited. I’m back home in Doncaster. How do you find to get (here), love. It’s a… (Dost nadšený. Jsem zpátky doma v Doncasteru. Jak se ti tu líbí, zlato? Je to…)

[Mimochodem, love je typicky britská zdvořilostní fráze, nemusí nutně znamenat „milovaný“ – dobrosrdečný britský důchodce tak osloví každého.)

[0:10] I love it. It’s a, you know, very old town vibes. (Opravdu se mi to líbí. Je to, no víš, vibrace velmi starého města)

[0:15] Uhm, that’s a lovely way of describing Doncaster, yeah. We’re having fun. (Hm, je to okouzlující způsob, jak popsat [průmyslový, dělnický] Doncaster. Skvěle se bavíme.)

[0:19] You sound like Russel Brand to me. (Zníš mi jako Russel Brand – komik původem z Essexu, exmanžel Katy Perry.)

[0:20] Russel Brand, I’II take that, yeah. He’s not from Yorkshire but ehm… quite close, yeah. (Russel Brand, „Vezmu si to“ = souhlas. Není z [regionu] Yorkshiru, ale není to daleko.)

[0:32] We kind of have a concept and we’ve come up with an idea for the video, that we wanted to definitely use the feel really true to me. And the title obviously „Back to You“ felt like going back home was definitely appropriate.

(Tak nějak jsme dostali nápad a přišli s nápadem na hudební video, ve kterém jsme rozhodně chtěli použít pocitu opravdu mi blízkého. A už jen název „Návrat k tobě“ dával pocit, že návrat domů je rozhodně na místě.)

[o:48] A bit more action. (Trochu více akce / „života“.)

[0:49] Instead of just asking, look up to me. (Místo toho, abyste se ptali, podívejte se na mě.)

look like alike at as if
„Jak ostatní dívky vypadají v krátkých vlasech: Jak vypadám já v krátkých vlasech.“ Viz také: Jak to vypadá s look like, look alike, look at a look as if?

[0:58] And now, it is too cold. (A teď je příliš chladno…)

[0:59] He says I stink! (Říká, že smrdím!)

[1:00] Yeah, she’s getting on the smelly stage now. Uhm, but it’s going really well, really well. Great team, great set-up. Can’t complain.

(Jo, právě vstupuje do „voňavého“ (=páchnoucího) stádia. Hmm, ale jde to velmi dobře, velmi dobře. Skvělý tým, skvělá montáž. Nemůžu si stěžovat.)

[1:10] And then just put this back of it again. (A pak to dej zpátky dozadu.)

[1:11] And drop your hand at back. (A spusť tvou ruku za záda.)

[1:20] So what we do is we just put tons of make-up on until we look normal. (Takže to, co děláme je, že nanášíme tunu make-upu, dokud nezačneme vypadat normálně.)

[1:40] Now let’s come through it, sweetie. (Teď si tím projdi, cukříku.)

[1:53] Right, so that is a wrap on Back To You. It’s been really, really fun. Obviously it’s shot in Doncaster, my home town. Babe was great, the team was great. Video is how we wanted it to be. We’re very excited so, watch this space!

(No, takže je to „zabaleno“ / konec natáčení pro hudební video Back To You. Bylo to opravdu, opravdu super. Samozřejmě, že se natáčeo v Doncasteru, mém rodném městě. Babe byla skvělá, tým byl skvělý. Ten klip je tak, jak jsme chtěli. Jsme velmi nadšeni, „podívejte se na tenhle prostor“.)

Potřebujete se ještě vrátit k učení angličtiny?

Neskrývám, že abyste porozuměli Britům ze severo-anglickým přízvukem, je nutné tam chvíli žít. Obvykle však mluvíme s lidmi, kteří mluví mnohem jasněji. A pak už jen potřebujete znát angličtinu, její slovní zásobu a gramatiku. A především se nebát mluvit anglicky!

Proto, pokud chcete vyleštit svou angličtinu, zvu vás na kurz online angličtiny Speakingo!

Učení se zde zakládá na odpovídání (ústy, nikoli klávesnicí) plnými větami na otázky, které zahrnují veškerou gramatiku a nejoblíbenější slovní zásobu, kterou potřebujete.

Tímto způsobem se učíte anglicky rychle a příjemně jako dítě. A navíc žádné dojíždění, žádný stres, a učíte se kdy a jak dlouho chcete!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet to sami jestli vám taková metoda učení angličtiny online vyhovuje! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte si týden – zdarma a bez závazků – zda se vám tento způsob výuky angličtiny online líbí!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail