Přestaňme stigmatizovat kvůli přízvuku! Angličtina patří všem!

Níže je přepis a překlad zajímavého rozhovoru s vědcem a spisovatelem Hernanenem Diazem nominovaným na Pulitzerovu cenu. Podle jeho názoru bychom měli přestat stigmatizovat „nesprávný“ přízvuk, protože dnes anglický jazyk patří všem.


Přízvuk Hernan Diaz

Vědec a spisovatel Hernan Diaz se narodil v Argentině, vyrůstal ve Švédsku, žil v Anglii a Spojených státech. Podle jeho názoru ve všech těchto jazycích se mluví s „nesprávným“ přízvukem. Podle něj patří každý jazyk – a zejména angličtina – každému. Skutečnost, že se každý může naučit cizí jazyk, dokazuje, že „pohostinnost je podstatou každého jazyka“.

Rozhovor vedla Judy Woodruff v PBS News Hour.

Přestaňme stigmatizovat kvůli přízvuku!

Níže je video rozhovoru provedeného v angličtině.

Můžete zapnout titulky, ale je také dobré se někdy pokusit pochopit, o čem se mluví bez nich … a naposlouchat si různé přízvuky!

Pod videem najdete také přepis rozhovoru s českým překladem.


Angličtina patří všem!

 • Judy Woodruff: We all heard of racial profiling but what about accent profiling.

Všichni jsme slyšeli o rasovém profilování, ale co profilování přízvuku?

Hernan Diaz je viceprezidentem Institutu Iberistiky na Kolumbijské univerzitě a jeho první román (pozor novel není „novela“, ale „román“!) byl nominován na [prestižní, literární] Pulitzerovu cenu. Bezpochyby se jedná o velké úspěchy, ale má i něco jiného, co ho odlišuje od davu.

 • That’s tonight’s In My Humble Opinion.

O tom v dnešním [programu] Mém Skromném Názoru.

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně naučit anglicky?

Rozhovor s Hernanem Diazem

 • Hernan Diaz: I work at a university in New York with a large population of international students.

Pracuji na Newyorské univerzitě s velkým počtem zahraničních studentů.

 • Walking around campus the other day, I was perplexed to see flyers advertising accent reduction or even accent elimination. Having been born in Argentina, grown up in Sweden, and spent most of my life in the United States, I have, to some degree, a foreign accent in every language I speak.

Jednoho dne, když jsem chodil po kampusu, jsem byl šokován, když jsem uviděl letáky, které inzerují snížení přízvuku nebo dokonce jeho úplné odstranění. Narodil jsem se v Argentině, vyrostl jsem ve Švédsku, většinu života jsem strávil ve Spojených státech. Do jisté míry mám nesprávný přízvuk v každém jazyce, ve kterému mluvím.

 • Something in my Spanish makes taxi drivers in Buenos Aires ask me where I’m from. In Swedish, my accent is very slight, but I have the vocabulary of a 12-year-old.

V mém španělském přízvuku je něco, že se mě taxikáři v Buenos Aires ptají, odkud pocházím. Mám docela dobrý přízvuk ve švédštině, ale můj slovník je na úrovni dvanáctiletého.

 • In my early 20s, I lived in London for a couple of years, which left its mark. But the fact is, I got English almost as a gift, through Swedish. And there is still a Scandinavian lilt in there.

Jako dvacetiletý jsem žil několik let v Londýně, což také ovlivnilo můj přízvuk. Pravdou však je, že angličtinu jsem dostal téměř jako dárek, prostřednictvím švédského jazyka. Proto mám stále trochu skandinávský tón.

co jsou anglická nepravidelná slovesa
Přečtěte si také: Co mají Vikingové společného s anglickými nepravidelnými slovesy?

Kdo se stydí za svůj přízvuk?

 • Does my accent need correcting? I don’t think so. To sound like who, exactly? A native speaker? What would that even mean?

Ale musím si spravit přízvuk? To si nemyslím. Abych zněl jako kdo? Rodilý mluvčí? Ale co by to vůbec mělo znamenat?

 • Looking at accent-reduction classes online, the third hit I got wasn’t aimed at Eastern European or South American immigrants. It actually read, „Want to get rid of your New York accent?“

Když jsem se díval na nabídku kurzů snižování přízvuku online, třetí výsledek vyhledávání nebyl zaměřen na východoevropské nebo jihoamerické přistěhovalce. Stálo tam: „Chceš se zbavit svého newyorského přízvuku?“

 • An accent can be a stigma, even within native speakers of the same language. These variations, determined by geography, class, and race, are always identified with stereotypes, and fleeing from one means embracing another.

Přízvuk může být stigma, a to i mezi rodilými mluvčími toho samého jazyka. Variace vyplývá ze zeměpisu, společenské třídy a rasy, které jsou nevyhnutelně spojovány se stereotypy. Útěk z jednoho však znamená pouze sblížení s druhým.

 • In England a Russian writer may adopt an upper-crust British accent. In California, a Texan actor may aspire to a San Fernando Valley cadence. Even though everybody has an accent, there certainly is such a thing as accent discrimination.

V Anglii se ruský spisovatel může naučit přízvuk anglické vysoké společnosti. V Kalifornii se herec z Texasu může naladit na rytmus údolí San Fernando. I když má každý nějaký přízvuk, nepochybně existuje něco jako diskriminace lidí kvůli jejich přízvuku.

Stigma kvůli přízvuku

 • Most of us have either suffered or witnessed it at some point. I can easily tell when I’m not being understood or when someone is underscoring a difference in pronunciation just to show me my place, because accent discrimination is, in the end, all about place, who belongs and who doesn’t.

Většina z nás to zažila v určitém okamžiku, možná dokonce bolestivě, na vlastní kůži. Jasně vidím, když mi někdo nerozumí, a když zvýrazňuje rozdíl ve výslovnosti, jen aby mi ukázal moje místo, protože nakonec diskriminace kvůli přízvuku spočívá v tom, kam někdo patří nebo ne.

 • An accent is the echo of one language or tone in another. I, for one, enjoy these ghostly presences of something strange in a familiar environment. They are a reminder of the fact that language doesn’t belong to anyone, not even to its native speakers.

Přízvuk je ozvěnou jednoho jazyka, který rezonuje v jiném jazyce. Osobně se mi líbí tato jazyková zjevení, podivnost známého prostředí. Připomínají nám, že jazyk nepatří nikomu, dokonce ani jejich rodilým mluvčím.

 • Language is shared. It is, in principle, a space where everyone is welcome and cooperates toward mutual comprehension. And the very fact that there are accents in the first place, the fact that we can still understand each other through all the differences, is the most conclusive proof of the hospitality at the heart of every language.

Jazyk je sdílen. V podstatě se jedná o prostor, kde jsou všichni vítáni a mohou spolupracovat na vzájemném porozumění. A už jen to, že existují nějaké akcenty, že si i přes všechny tyto rozdíly stále rozumíme, je nejjasnějším důkazem, že pohostinnost je jádrem každého jazyka.

 • Judy Woodruff: Pulitzer Prize nominee Hernan Diaz.

Nominovaný na Pulitzerovu cenu Hernan Diaz.

Nechme přízvuk přízvukem, hlavní je mluvit anglicky!

Proto se nestarejte o přízvuk, ale učte se anglicky!

Nejlépe prostřednictvím konverzace!

O tom je výuka angličtiny v online kurzu Speakingo. Mluvíte s počítačem jako dítě, které se učí rodný jazyk a všechna gramatika a 2000 nejoblíbenějších slov se vám do hlavy dostanou samy! Zajímavé je, že váš počítač nebo telefon vám rozumí, chválí vás nebo opravuje. Tímto způsobem se učíte anglicky nejen rychle a efektivně, ale také příjemně a bez stresu!

Každopádně si to zkuste nejlépe na vlastní kůži – první týden učení je zcela zdarma!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!


A co si myslíte o učení se britskému přízvuku? Stojí za to starat se o náš přízvuk? Podělte se o své myšlenky v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Naučte se anglicky!

Nauč se anglicky. Jednoduše. Je to méně komplikované, než si myslíš. A v tomto příspěvku se dozvíš, jak překonat překážky a jak se naučit mluvit anglicky!

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail