Kdy používáme čas FUTURE CONTINUOUS… a kdy ne?

future continuous, cas budouci prubehovy

Future continuous je v angličtině méně často užívaný, než bychom si mohli myslet. Přesto je užitečné vědět, kdy používáme čas budoucí průběhový future progressive… a kdy ne.


Co je to čas future continuous?

 • Budoucí čas průběhový future continuous (nazývaný také future progressive ) je jedním z 12 anglických gramatických časů.
 • Používáme ho k popisu děje, který se stane v budoucnosti. Stejně jako u každého času typu continuous nás nezajímá ani tak jeho účinek, jako spíše samotná činnost.
 • Tvoříme ho tak, že k sobě přilepíme will be + sloveso v průběhovém tvaru (s koncovkou -ing). Například: I will be waiting for you. („Budu na tebe čekat“).
souhrn anglickych casu
Viz také: Porovnání anglických časů – 12 nádherných!

V tomto příspěvku se dozvíte:

 1. Jaká je struktura (tvrzení, otázky, zápory) anglického času future continuous?
 2. Kdy používáme budoucí čas průběhový future continuous?
 3. Cvičení s anglickým časem future continuous a další!

A nyní postupně:

1. Konstrukce anglického času future continuous ( = future progressive)

Ačkoli na první pohled může konstrukce future continuous (progressive) vypadat hrozivě, jedná se o jeden z jednodušších anglických časů.

Proto bez dalších okolků:

1.1. Stavba věty oznamovací v future progressive

I will be dancing.(Budu potom tančit.)
You will be learning.(Budeš se potom učit.)
She will be swimming.(Bude potom plavat.)
He will be playing.(Potom si bude hrát.)
It will be raining.(Potom bude pršet).
Tabulka: Stavba věty oznamovací v future continuous v jednotném čísle

A v množném čísle:

We will be laughing.(Potom se budeme smát.)
You will be singing.(Potom budete zpívat)
They will be studying.(Potom se budou učit.)
Tabulka: Konstrukce věty oznamovací v future continuous v množném čísle

Takže jednoduše:

future continuous = kdo + will be + sloveso s –ing.

Pro všechny osoby stejně!

Jediné, co byste si mohli případně zopakovat, je jak tvoříme průběhový tvar slovesa, tj. jaké jsou typy pravopisných výjimek.

Například:

 • come → coming
 • run → running
 • die → dying

1.2. Konstrukce otázek v future progressive

Jak to už v angličtině je, používáme inverzi, tj. prohodíme první dvě slova ve větě.

 • I will be dancing. →Will I be dancing?

(Budu tančit. → Budu tančící?)

 • She will be swimmingWill she be swimming?

(Bude plavat. → Bude plavající?)

 • They will be learning.Will they be learning?

(Budou se učit. → Budou učící?)

Opět platí totéž pro všechny osoby.

No není čas future continuous pěkný!

1.3. Konstrukce záporu v future progressive

Zde jednoduše přidáváme not (ve významu ‚ne‘).

V hovorové řeči samozřejmě budeme zkracovat:

will not → won’t

Například:

 • I will not be dancing. = I won’t be dancing.

(Nebudu tančící.)

 • She will not be swimming. = She won’t be swimming.

(Nebude plavající.)

 • They will not be learning. = They won’t be learning.

(Nebudou učící.)

Jak vidíte, konstrukce future continuous není zase tak děsivá.

Horší je to s jeho aplikací…

 

prakticky kurz anglictiny
Viz také: Kurz praktické angličtiny… Nebo jaký?

2. Použití anglického budoucího času průběhového future continuous?

Čas future continuous užíváme… při mluvení o budoucnosti. No, ale v angličtině máme 4 budoucí časy:

 1. future simple
 2. future continuous
 3. future perfect
 4. future perfect continuous

a při mluvení o budoucnosti můžeme užít:

 1. stavby going to
 2. přítomný čas present continuous a present simple.

Kdy tedy použít který z nich?

Lze říci, že čas future continuous použijeme v následujících pěti situacích:

2.1. Čas future continuous používáme k vyjádření toho, co uděláme v určitém okamžiku v budoucnosti.

Zvláštností času future continuous je, že popisuje to, co se chystáme udělat (nikoli to, co jsme udělali!). Důležité je, při jaké činnosti budeme v určitém okamžiku v budoucnosti.

Například přítelkyně chce jít zítra ve 21:00 do kina, ale v televizi běží zápas. Takže zdvořile odmítám:

 • Darling, I’ll be watching football then.

(Miláčku, pak se budu koukat na fotbal.)

Tato věta nám přesně ukazuje, co budu dělat v určitém okamžiku v budoucnosti (tj. zítra ve 21:00).

Nebo když za týden odjíždím na dovolenou. Tak sedím v práci a chlubím se kolegům:

 • This time next week, I’ll be lying on the beach and doing nothing.

(Příští týden touhle dobou už budu ležet na pláži a nic nedělat).

Proto se čas future continuous s oblibou používá v takových časových spojeních, jako jsou:

 • next week / year – příští rok
 • this time next week/winter – v tomto čase v příštím týdnu/následné zimy
popisy casu, past, present, future, perfect, simple, continuous, progressive

2.2. Čas future progressive se může vztahovat na kontinuální, dlouhodobé události v budoucnosti.

Tento náš „stanovený čas v budoucnosti“ může trvat poměrně dlouho, může být dokonce něčím nepřetržitým.

Například:

 • I’ll be seeing my sister more often when I move to Reading where she lives.

(Až se přestěhuji do Readingu, kde moje sestra žije, budu se s ní vídat častěji.)

 • In Canada, she will be staying with her friends.

(V Kanadě bude bydlet u přátel).

2.3. Anglický future continuous používáme také pro události, které budou pokračovat.

Může se dokonce stát, že tato činnost v budoucnu nejenže začne probíhat v určitém čase, nejenže může trvat dlouho, ale dokonce ani nemusíme vědět, zda někdy skončí!

Například:

 • Unfortunately, the climate will still be changing in 10 years.

(Bohužel, klima se bude měnit i za 10 let).

 • Next year, he’ll still be suffering from his illness.

(Za rok bude stále trpět svou nemocí.)

 • After Christmas, will I still be wearing a size 36?

(Budu po Vánocích stále nosit velikost 36?)

2.4. Čas future progressive používáme k předvídání, odhadování a spekulacím.

Například:

 • I think she’ll be coming to the meeting.

(Myslím, že na schůzku bude přichodící – přijde).

 • I guess you’ll be feeling tired after all day of work.

(Předpokládám, že se budete cítit unavení po celodenní práci).

 • You’ll be missing the sunshine if you move to England.

(Pokud se přestěhujete do Anglie, bude vám chybět sluneční světlo – věta v prvním kondicionálu)

Pokud jsme si svou předpovědí jistější – například proto, že nám to jasně vyplývá z tarotových karet 😉 – pak můžeme použít čas future simple pro věštění.

anglicky cas budouci prosty, future simple, vesteni, proroctvi
Viz také: Věštění? Anglicý budoucí čas future simple.

2.5. Čas future simple používáme ke zdvořilostním otázkám

Ačkoli byste se na totéž mohli zeptat i v čase prostém future simple, otázky v future continuous budou zní zdvořileji, méně přímě:

 • Will Ania be coming with us?

(Bude s námi Anna půjde/pojede?)

 • Will I be sleeping in this room?

(Budu v tomto pokoji spát?)

 • Will you be bringing your boyfriend to the party tonight?

(Přivedeš na dnešní večírek svého přítele?)

2.6. Kdy tento budoucí čas ne používáme?

Čas future continuous zpravidla nepoužíváme u sloves, která popisují nějaký stav, například to be (být), seem (vydávat se) nebo know (vědět).

Slovesa zde musí být aktivní (běžet, myslet, dělat), tj. jako ve výše uvedených příkladech.

Proto nebudeme říkat v future continuous:

 • I will be being stressed tomorrow during my English test.

pouze bez kombinace, v prostém čase budoucím future simple:

 • I will be stressed tomorrow during my English test.

(Zítra budu ve stresu na mém testu z angličtiny.)

nebo místo

 • When the sun comes out tomorrow, winter will be seeming like a distant memory.

jednoduše řekneme

 • When the sun comes out tomorrow, winter will seem like a distant memory.

(Až zítra vyjde slunce, bude se zima zdát jako vzdálená vzpomínka.)

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Viz také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

3. Cvičení s anglickým časem future continuous a další!

Teorie je tedy jednoduchá a příjemná. Jediným problémem je uvést ji do praxe!

K tomu bohužel je potřeba usilí – musíte cvičit, cvičit, cvičit!

Navíc cvičení na papíře nemusí nutně stačit – pokud chceme mluvit správně anglicky, musíme trénovat ústa, ne oči!

Proto doporučuji online kurz angličtiny Speakingo, který je založen na mluvení!

Zajímavé je, že zde mluvíte anglicky pomocí telefonu nebo počítače, který vám rozumí, chválí vás a případně opraví. Stejně jako dítě, které se učí svůj mateřský jazyk, si tímto způsobem přirozeně osvojíte všechny gramatické struktury. Neučíte se také zbytečná slovíčka, ale 2000 nejoblíbenějších anglických slovíček, jejichž znalost vám umožní porozumět 90 % anglické konverzace!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si, zda vám tento způsob učení vyhovuje. Můžete si zdarma a nezávazně vyzkoušet, jak to funguje, stačí kliknout na červené tlačítko „Začít se učit“ níže, zaregistrovat se a užít si týden učení zdarma!

Je nyní vše jasné s budoucím průběhovým časem future continuous? Pokud ne, směle se ptejte v komentářích, rád vám odpovím!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Vaše já z budoucnosti vám za toto rozhodnutí poděkujte!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail