Days of the week, tedy dny v týdnu v angličtině

písně v angličtině

Dokážete vyjmenovat všechny dny v týdnu v angličtině? Pravděpodobně mnozí z vás v tuto chvíli souhlasně pokývají hlavou. Když však vedle Tuesday položíme Thursday, nastane značný problém. Naučte se historii, hláskování, vtipy a rýmy se dny v týdnu v angličtině.


Výuka dnů v týdnu v angličtině

Názvy dnů v týdnu v angličtině se hodí na každém kroku. Používáme je k identifikaci toho, co jsme v poslední době dělali. Jsou nezbytné, když si chceme domluvit schůzku. Bez nich nemůžeme odpočítávat do víkendu!

K názvům dnů v týdnu v angličtině se vážou také zajímavé příběhy. Jejich učení lze kombinovat s vtipy a říkankami. Stačí, když spojíte své studium angličtiny s níže uvedenými informacemi, a můžete odříkat dny v týdnu v angličtině i uprostřed noci!

dny v týdnu v angličtině
Nezapomněl jsem na tvé narozeniny. Jen jsem zapomněl, co je dnes za den.

Takže k věci. Začněme od úplných základů:

Jaké jsou dny v týdnu v angličtině? Pravopis a výslovnost

Monday – pondělí

Tuesday – úterý

Wednesday – středa

Thursday – čtvrtek

Friday – pátek

Saturday – sobota

Sunday – neděle

Výslovnost dnů v týdnu v angličtině

Jak se vyslovují dny v týdnu v angličtině, se dozvíte z následujícího videa:

Jak se učit dny v týdnu v angličtině?

Když se ale vrátíme ke dnům v týdnu v angličtině, základní chybou, kterou děláme při učení se dnů v týdnu v angličtině je, že si je pamatujeme jeden po druhém. A přesto v každodenním životě málokdy musíme vyjmenovat celý týden v jednom výčtu!

Chcete-li se naučit všech sedm jmen, opakujte slova v různém pořadí. Teprve když se naučíte odpovídat náhodně, můžete říci, že jste to zvládli bezchybně.

Nejproblematičtější bývá úterý (Tuesday) a čtvrtek (Thursday). Nenechte se zmást podobným zápisem!


Recenze Speakingo

Nezapomeňte, že pravidelné opakování je receptem na úspěch!

REKLAMA 🙂 Online kurz angličtiny Speakingo vám to samozřejmě umožní! Různá oblíbená slova (včetně dnů v týdnu v angličtině) jsou vpletena do vět, které se opakují pomocí počítače. Otestujte si své znalosti a výslovnost. Tím dosáhnete nejlepších výsledků! Konec reklamy 🙂


Zkratky dnů v týdnu v angličtině

Zkratky jmen se nejčastěji používají pro kalendáře a rychlé e-mailové/sms zprávy. Bohužel jejich zápis není jednotný. Existuje několik různých verzí. Naštěstí každý z nich přímo souvisí s názvem.

Monday – Mo. Mon.

Tuesday – Tu. Tue. Tues.

Wednesday – We. Wed.

Thursday – Th. Thu. Thur. Thurs.

Friday – Fr. Fri.

Saturday – Sa. Sat.

Sunday – Su. Sun.

Odkud pocházejí názvy dnů v týdnu v angličtině?

Pondělí v angličtině je Monday

dny v týdnu v angličtině
Všichni mě nenávidí…

Název pochází ze staroanglického Monandæg. Je to kombinace dvou slov: mona, což znamená moon, a dæg, což překládáme jako den. Monday, tedy znamená den měsíce.

Dnešní nejslavnější pondělí je pravděpodobně nákupní Cyber Monday.

Úterý je v angličtině Tuesday

Název má kořeny ve staroanglickém Tiwesdæg a doslova znamená „Den Tiwa“, kdy se uctívá jednoruký bůh války, boje a síly. Postava je ztotožňována s římským Marsem, jedním z hlavních božstev.

Dny v týdnu v angličtině úterý
Nic nezkazí pátek víc než zjištění, že je teprve úterý…

Oblíbeným anglickým úterkem je tzv. Pancake Tuesday.

Středa je v angličtině Wednesday

Je den Wōdena, vládce říše severských bohů. V germánské mytologii se mu říkalo také Odin. Postava byla spojována s moudrostí, uzdravováním a smrtí. Římané spojovali Wōden s Merkurem, protože oba byli průvodci duší po smrti.

prefix, przedrostek w języku angielskim
Předpona (prefix): Anglické násobitele slov.

Čtvrtek v angličtině je Thursday

Je to „Den Thora“, severského boha blesků, síly a ochrany. Thor je obvykle zobrazován s dlouhým rudým plnovousem a kladivem, které je symbolem jeho síly. Postava je umístěna na voze zapřaženém do koz. Je známý tím, že vytváří hromy a blesky.

dny v týdnu v angličtině

Pátek v angličtině je Friday

Pátek je pojmenován po Odinově manželce. Někteří učenci tvrdí, že se jmenuje Frigg. Jiní říkají, že je to Freja. Existuje také představa, že Frigg a Freja byly dvě samostatné bohyně. Ať už se jmenovala jakkoli, byla často spojována s Venuší, římskou bohyní lásky, krásy a plodnosti. Samotný název Friday pochází ze staroanglického „Frīgedæg“, což znamená den na počest severské bohyně.

dny v týdnu v angličtině
Pátek třináctého je pořád lepší než pondělí… kteréhokoli.

Dnešní nejoblíbenější pátek je pravděpodobně také nákupním Black Friday.

Sobota je v angličtině Saturday

Pochází ze staroanglického Sæterdæg, což znamená „Saturnův den“. Je to jediný den, který si zachoval svůj latinský původ. Neexistují žádné vazby na severské bohy. Existuje přesvědčení, že Saturn vládl Zemi v éře štěstí a ctnosti.

dny v týdnu v angličtině sobota
Sobota. Den, kdy děti vyskočí v šest ráno z postele s veškerou energií, kterou prý celý týden neměly.

Neděle je v angličtině Sunday

Poslední den v týdnu je odvozen od staroanglického„Sunnandæg“. Název pochází z germánského výkladu latinského dies solis, „den slunce“. V germánské a severské mytologii je slunce zosobněno jako bohyně jménem Sunna nebo Salt.

V neděli si tedy dopřejme trochu odpočinku a sluníčka, protože jak říká anglické přísloví

 • A Sunday well spent, brings a week of content.

(Dobře strávená neděle přináší týden plný spokojenosti).

No, asi ano, že?

dny v tydnu v anglictine, days of the week
Myslím, že víkendy se vyrábějí v Číně. Netrvají (nevydrží) příliš dlouho.

Pravidla pro psaní dnů v týdnu v angličtině

Když říkáme, že se něco odehrálo v určitý den v týdnu, dáváme před jeho název výraz on.

 • What will you do on Sunday?

(Co budete dělat v neděli?)

 • I have a date on Friday.

(V pátek mám rande.)

Chceme-li říci, že se něco odehrává cyklicky, přidáme k názvu týdne koncovku -s jako při tvoření pravidelného množného čísla.

 • every Monday (každé pondělí) = on Mondays (v pondělky)
 • I hate Mondays. – Nesnáším pondělky.
 • I like Fridays. – Mám rád pátky.

Pamatujte! Dny v týdnu se v angličtině píší vždy VELKÝMI PÍSMENY!


Vánoční dny v týdnu v angličtině

Dlouho se nevědělo, že síla spojení má obrovskou moc. Pokuste se spojit dny v týdnu se známými svátky. Určitě jste o nich už mnohokrát slyšeli.

 • Easter Monday Velikonoční pondělí
 • Pancake Tuesday (Shrove Tuesday)– palačinkové úterý
 • Ash Wednesday – Popelační středa
 • Maundy Thursday (Holy Thursday) – Zelený čtvrtek
 • Black Friday– černý pátek, den výprodeje
 • Holy Saturday – Bílá sobota
 • Easter Sunday – Velikonoční neděle
 • Christmas Eve – Štědrý den
vánoční slova v angličtině

Výuka angličtiny zábavnou formou

Pokud nic nepomáhá a slovní zásoba vám z hlavy uniká rychlostí světla, zbývají říkanky, přísloví a hudební skladby.

Na internetu kolují nejrůznější memy odkazující na jednotlivé dny v týdnu. Pro každý den v týdnu si vyhledejte jeden zábavný obrázek. Můžete si také vytvořit vlastní grafiku. Vyměňte si je s přáteli. Zábava je zaručena a slova si zapamatujete jednou provždy.

days of the week, dny v tydnu v anglictine

„Když už toho máš tento týden dost, ale je teprve pondělí…“ Všimněte si pěkného použití času present perfect.

 • Tuesday isn’t so bad…It’s a sign that I’ve somehow survived Monday.

(Úterý není tak špatné, je to znamení, že jsem nějak přežil pondělí.)

 • Tuesday is the new Monday.

(Úterý je nové pondělí.)

dny v týdnu v angličtině

Na obrázku:

 • Better days are coming. They are called: Saturday and Sunday!

(Přicházejí lepší dny – jmenují se sobota a neděle!)

 • TGIF – Thank God it’s Friday.

(Díky bohu, že už je pátek.)

dny v týdnu v angličtině pátek
Tady je můj páteční výraz
 • The only Happy END that I know it’s the weekEND!

(Jediný šťastný konec, který znám, je konec týdne!)

Rýmy nejen pro nejmenší

Vzpomínáte si na říkanky a říkadla ze svého dětství? Některé z nich mohou zůstat v paměti po mnoho a mnoho let. Rytmus je dobrý pro učení. Zapojte do hry členy rodiny.

 • On Monday I am glad.

(V pondělí jsem spokojen)

 • On Tuesday I am sad.

(V úterý jsem smutný)

 • On Wednesday I drink milk.

(Ve středu piju mléko)

 • On Thursday I like pink.

(Ve čtvrtek se mi líbí růžová)

 • On Friday I go to Rome.

(V pátek cestuju do Říma)

 • On Saturday I’m at home.

(V sobotu jsem doma)

 • On Sunday I am free.

(V neděli mám volno)

 • Oh, what a day for me!

(Ó, jaký to byl pro mě den!)

Jak vidíte, v češtině se to nerýmuje 🙂

dny v týdnu days of the week pes
Kalendář vašeho psa: „Nejlepší den mého života “ Viz také: Citáty o psech… aby vaše angličtina nebyla pod psa!

 

Tak tady je ještě jedna říkanka se dny v týdnu pro začátečníky:

 • On Monday alone,

(V pondělí sám)

 • on Tuesday together,

(v úterý společně)

 • on Wednesday we walk in windy weather,

(ve středu jdeme za větrného počasí)

 • on Thursday we climb, on Friday we run

(ve čtvrtek lezeme, v pátek běžíme)

 • and on Saturday and Sunday we play and have fun!

(v sobotu a v neděli hrajeme a bavíme se)

No, dost bylo poezie! 🙂

Procvičte si dny v týdnu v angličtině na kurzu angličtiny online Speakingo!

Slova jsou jedna věc, ale je důležité je používat ve větách!

Pokud každé nové slovíčko neřekneme ve správné větě, máme jen malou šanci, že ho budeme schopni rychle a správně použít v konverzaci. Proto je tak důležitá praxe, a ne jen teorie.

Naštěstí se dnes můžete rychle a efektivně naučit mluvit anglicky i sami, aniž byste opustili domov!

Jak?

Online kurz angličtiny Speakingo využívá technologii rozpoznávání řeči, vy tak mluvíte se svým telefonem nebo počítačem, který vás chválí nebo v případě potřeby, opravuje. Žádný stres, žádné dojíždění, můžete se učit anglicky, kdy chcete a jak dlouho chcete!

Součástí kurzu je veškerá potřebná gramatika a 2000 nejoblíbenějších anglických slovíček, jejichž znalost vám umožní porozumět 90 % hovorové angličtiny. Naučíte se je rychle a zábavně, jako když se dítě učí mluvit!

Každopádně nejlepší je vyzkoušet si tuto metodu výuky angličtiny sám nebo sama – zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte si sami na týden – zdarma a nezávazně – zda vám tato metoda výuky angličtiny vyhovuje!

Dejte mi vědět, jaké metody výuky dnů v týdnu v angličtině používáte při každodenní výuce angličtiny! Podělte se o své nápady a přísloví v komentářích!


Mluv s počítačem jako s učitelem!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail