Obchodní anglické idiomy v memech

obchodní idiomy anglický monkey business

Rozumíte slovům, ale nerozumíte významu prohlášení? Obchodní anglické idiomy nejsou snadným oříškem k rozlousknutí. A chcete se vyhnout nedorozuměním zejména během obchodní schůzky nebo pracovního pohovoru? Vtipné memy vám pomohou zapamatovat si jejich význam!


Co jsou anglické idiomy?

Anglické idiomy (a jakékoli jiné) jsou fráze, jejichž význam se liší od zjevného významu jednotlivých slov. Jedná se o kulturní odkazy, jejichž zdroje je někdy obtížné vůbec určit.

Pravděpodobně nejoblíbenější anglický idiom je – legendární, ale který se již vůbec nepoužívá:

 • It’s raining cats and dogs.

Doslova to znamená „prší kočky a psi“, ale jde o to, že – použijeme-li český idiom – „leje jako z konve“.

počasí v Anglii Londýn, přísloví, výroky
Viz také: Idiomy a přísloví o počasí v Anglii.

To neznamená, že anglické idiomy by měly být vloženy do jazykové minulosti (oh prosím, další idiom). Idiomy jsou přítomné v angličtině kdykoliv a nepochybně se s nimi můžete setkat i v obchodním kontextu.

Ať už během obchodního jednání nebo na pracovním pohovoru v angličtině, můžete slyšet jeden z následujících obchodních anglických idiomů.

Anglické obchodní idiomy
Viz také: Speakingo pro společnosti až o 50% levněji.

V angličtině jsou idiomy i v podnikání hovorovým jazykem

POZNÁMKA: Stojí za to připomenout, že idiomy jsou spíše hovorový než formální jazyk. Proto budeme používat idiomy během osobních neformálních setkání. Takže to není způsob, jak udělat dobrý dojem v oficiální obchodní korespondenci.

Takže jaké anglické idiomy můžeme potkat na obchodní schůzce?

Úroveň angličtiny, ekonomika země, ekonomika, vlastenectví
Viz také: Vyšší úroveň angličtiny je bohatší ekonomikou země!

Anglické obchodní idiomy: monkey business

Idiom monkey business je pravděpodobně nejčastější obchodní idiom, protože sám o sobě obsahuje slovo „podnikání“. Ale opičí obchod nebo obchod s opicemi? Pokud to uslyšíme na schůzce, jak víme, co se děje, když jednáme o ceně ropy nebo prodeji uměleckých děl!?

No, anglický idiom „monkey business“ neznamená nic jiného než podvádění. Monkey business je podvod, podezřelý obchod.

Například:

 • Our partner suspected that there was some monkey business going on and quit the deal.

(Náš partner tušil, že se zde dějí nějaké podezřelé obchody a odstoupil od dohody / jednání.)

Anglické obchodní idiomy
V současné době slouží 10 let za podvody (monkey business)

Obchodní anglické idiomy: to be on the ball

Každý, kdo hraje fotbal (v Anglii je to téměř národní náboženství) nebo nějaký jiný sport s různými míči, ví, že udržování očí na míč je klíčem k úspěchu. Proto, metaforicky, pokud „držíme oči na míči“

 • we keep our eyes on the ball

– nebo zkrátka (jsme na míči)

 • we are on the ball

to znamená, že jsme pozorní, vědomí, efektivní, máme hlavu na krku.

 • I’m sorry but the baby was crying all night and I’m not really on the ball today. Could you repeat that please?

(Omlouvám se, ale dítě plakalo celou noc a dnes jsem trochu v bezvědomí. Mohl byste to prosím zopakovat?)

Anglické obchodní idiomy
Opravdu jsi teď na míči, Jenkins, tak ho teď hoď! [Viz také: Anglické idiomy se psy, aby vaše angličtina …nebyla pod psa!]

Anglické obchodní idiomy: fat cat

Fat cat neboli „tlustá kočka“ není nikdo jiný než muž se spoustou peněz.

Tento idiom se obvykle používá v kontextu vedoucích nebo ředitelů velkých společností.

Například:

 • Just look at these boardroom fat cats who award themselves huge pay increases.

(Stačí se podívat na ty bohaté vedoucí pracovníky, kteří si dávají velké zvýšení platu.)

Anglické obchodní idiomy
Viz také: Citáty o kočkách v angličtině.

Anglické obchodní idiomy: cut corners

Anglický obchodní idiom „cut corners“ doslova znamená „řezat rohy“. Například, pokud vezmeme zkratku po trávníku, protože nechceme jít okolo po chodníku.

V obchodním kontextu to znamená snížit náklady, dělat věci s co nejmenšími finančními a časovými náklady. Tato taktika má své příznivce a odpůrce.

 • I never cut corners if safety of my employees is concerned.

(Nikdy neberu zkratky, pokud jde o bezpečnost mých zaměstnanců.)

Anglické obchodní idiomy

V následujících memech vtip zahrnuje žonglování dvou dalších obchodních idiomů: dough znamená jak (stále syrový) dort, tak peníze. Go under na druhou stranu znamená zbankrotovat.

Proto slovní hříčka na obrázku: Slyšel jsem, že restaurace servírující trojúhelníkovou pizzu zkrachovala. Zákazníci je obvinili z řezání rohů, aby ušetřili náklady na těsto / ořezávají náklady, aby ušetřili peníze.

Anglické obchodní idiomy: big fish (in a small pond)

Big fish je doslova „velká ryba“.

V češtině máme stejný idiom.

Pokud však řekneme,

 • a big fish in a small pond

(velká ryba v malém rybníku)

pak máme na mysli muže, který je vlivný, ale v malé oblasti, v omezeném rozsahu.

Anglické obchodní idiomy
Můj pitbul si vždycky myslel, že je to největší pes v psím parku. Jste opravdu velká ryba, nebo jen sedíte v příliš malém jezeře?

Anglické obchodní idiomy: cost an arm and a leg

Tento idiom samozřejmě neznamená, že se naše končetiny stávají platební měnou. Pokud nás něco „stojí ruku a nohu“, je to jen velmi drahé.

Například:

 • Nice car, but it costs an arm and a leg.

(Pěkné auto, ale stojí jmění.)

Pokud se nejedná o restauraci pro lidojedy nebo zombie:

Anglické obchodní idiomy
Slyšeli jste o zombie restauraci? Velmi drahá (stojí ruku i nohu).

Čtěte také: Jak nám zombie mohou pomoci naučit se anglický trpný rod?

Anglické obchodní idiomy: for a song

Pro změnu, pokud je něco velmi levné, můžete si to koupit „za píseň“, to znamená „za hubičku“. Pravděpodobně proto, že Angličané jsou hudební národ, takže každý umí něco zazpívat.

Tento idiom použijeme například v této větě:

 • This shop’s closing down, that is why most of the stock is going for a song.

(Zavírají tento obchod, což je důvod, proč většina sortimentu je za hubičku.)

písně v angličtině
Přečtěte si také: 5 skladeb, které vám pomohou naučit se anglicky

Anglické obchodní idiomy: top banana

Banán nahoře není nikdo jiný než nejdůležitější osoba ve společnosti. Někdy se také říká second banana – překvapení – pro druhou nejdůležitější osobu ve společnosti.

 • Frank is top banana in sales department.

(Franěk je obchodní manažer.)

nepřímá řeč v angličtině

V britském hovorové řeči top banana také znamená, že někdo je v pohodě.

Takto zpívá například britský mládežnický idol Jamie T:

 • (She) acts like a twat but she’s a top banana.

(Chová se jako hloupá ****, ale je v poho.)

Anglické obchodní idiomy: to have a lot on one’s plate

Samotné slovo business doslova znamená „zaneprázdněnost“, být„busy“ (být zaneprázdněný) vyděláváním peněz, prací.

Někdy však převezmeme příliš mnoho povinností. Pokud k nám někdo jiný chce přidat nějaké nové úkoly, můžeme zdvořile odmítnout za použití tohoto idiomu – řekněme, že „již máme příliš mnoho na talíři“, než abychom to mohli strávit:

 • Thanks for the offer, but I’ve got too much on my plate at the moment.

(Děkuji za návrh, ale v tuto chvíli mám příliš mnoho na mysli.)

obchodní idiomy anglická obchodní angličtina
Osoba: „Mám toho na talíři příliš mnoho. Já: „Potřebuješ větší talíř.“

Anglické obchodní idiomy: know the ropes

Chcete-li být efektivní v podnikání, nestačí tvrdě pracovat. Taky musíte být dobří v tom, co děláte. Pokud chceme chválit něčí schopnosti, můžeme to neformálně říci pomocí anglického idiomu:

 • to know the ropes

(doslova: znát lana)

Například:

 • The new manager knows the ropes.

(Nový manažer ví co dělá.)

Když získáváme zkušenosti, můžeme také říci:

 • You should learn the ropes before you invest a big amount of money.

(Měli byste být obeznámeni s tématem, než investujete velké množství peněz.)

obchodní idiomy anglická obchodní angličtina
Drž se mě dítě. Ukážu ti, o co jde.

Anglické obchodní idiomy: miss the boat

Úspěch v podnikání však není jen tvrdá práce a schopnosti, ale také vycítění dobré příležitosti. Musíte vědět, kdy koupit a kdy prodat akcie, abyste nezmeškali šanci, „být pozdě na loď / trajekt“.

Například:

 • If you don’t join our start-up now, soon you may find you’ve missed the boat.

(Pokud se nyní nepřipojíte k našemu stratupu, možná brzy zjistíte, že jste promarnili příležitost.)

obchodní idiomy anglická obchodní angličtina
Ajaj! Bylo to dneska?

Anglické obchodní idiomy: back to square one

Obvykle v deskových hrách si můžete vylostovat nepříjemnou kartu, kvůli které se musíme vrátit na začátek naší cesty, „na první čtverec / políčko“. Pokud některé z našich obchodních nápadů nefungují, není se také čeho vzdát, stačí začít od začátku.

Například:

 • After all these years of investment, we’ve come back to square one.

(Po všech těch letech investic jsme zpět na začátku.)

Nezapomeňte však, že se vždy vracíme na začátek bohatší o nové zkušenosti! Takže i když začneme znovu, neztrácejme nadšení. Proto je následující položka věnována všem věčným začátečníkům!

učení angličtiny pro začátečníky
Přečtěte si: Učení angličtiny pro začátečníky může být – a dokonce by mělo – být zábavné a efektivní

Obchodní anglické idiomy: eager beaver and busy bee

Angličané mají rádi takovéhle rýmy. „Dychtivý bobr“ a „pracovitá včela“ jsou prostě lidé, kteří spěchají do práce.

 • Jane, you’re such a busy bee.

(Jane, ty jsi pracant.)

 • Thanks Tom, but it is you who is a real eager beaver!

(Děkuji Tome, jsi skutečný pracant.)

„Kinda“ je slang „kind of“. To znamená: Jaký druh včel produkuje mléko? Vtip je slovní hříčka: stejně vyslovovaná boobies jsou hovorově prsa.

Obchodní anglické idiomy: sit on the fence

Udělat dobré obchodní rozhodnutí není vždy snadné. Proto někdy, když nevíme, co dělat, je to, jako bychom seděli na plotě a nevěděli, kudy jít. Proto anglický idiom

 • to sit on the fence

znamená „být nerozhodný“, „nebýt schopen učinit rozhodnutí“.

Stejně jako na tomto obrázku:

 • Sitting on the fence? Let us help!

(Sedíte na plotě / nemůžete se rozhodnout? Dovolte nám, abychom vám pomohli.)

obchodní idiomy anglická obchodní angličtina

Anglické obchodní idiomy: blue-collar and white collar

Tento nový anglicismus pomalu vstupuje do českého jazyka – bílé límečky, tedy lidí pracující v kanceláři.

Alespoň teoreticky se v kanceláři nosí košile s bílým límcem. Na rozdíl od skladníků, dílen nebo velkoobchodů, kde jsou pracovní uniformy často tmavě modré. Proto je kancelářský pracovník white-collar worker a manuální pracovník blue-collar worker.

 • I’m not sure if white-collar workers are actually happier than blue-collar workers.

(Nejsem si jistý, zda jsou pracovníci s bílými límečky ve skutečnosti šťastnější než manuální pracovníci.)

obchodní idiomy anglická obchodní angličtina
Lidé, kteří pracují fyzicky, jsou líní a hloupí? Prosím, řekněte mi o tom víc, zatímco vydělám o 150 tisíc ročně víc s menším množstvím práce a stresu než ty.

Anglické obchodní idiomy: under the table

Udělat něco pod stolem znamená tajně se dohodnout, aby soupeři ani nevěděli, proč prohráli. V angličtině se to bude týkat především vyhýbání se daňovým povinnostem.

 • Extensive worker protection laws and high taxes result only in more people being paid under the table.

(Široké zákony na ochranu pracovníků a vysoké daně vedou pouze k tomu, že více lidí dostane zaplaceno na černo.)

Druhý význam tohoto idiomu je docela doslovný. To znamená, že se velmi opijete, přistanete pod stolem kvůli intoxikaci alkoholem.

 • I was so tired that I was under the table after two beers.

(Byl jsem tak unavený, že jsem se úplně opil dvěma pivy.)

obchodní idiomy anglická obchodní angličtina
Opít se, že bych spadl pod stůl? Opiju tě, abys spadl pod podlahu blázne!

Anglické obchodní idiomy: take something with a pinch of salt

Je známo, jak v podnikání, zejména v prodeji, lidé „slibují hory doly“. Proto by měly být záruky jednání brány s rezervou, tj. „špetkou soli“.

 • Even if we take their promises of 100% deliverability with a pinch of salt, it is still a good offer.

(I když s jejich sliby o stoprocentní doručitelnosti bereme s mírnou nedůvěrou, je to stále dobrá dohoda.)

Anglická diplomacie v podnikání
Čtěte také: Anglická diplomacie v podnikání – 7 způsobů, jak balit do bavlny.

Obchodní anglické idiomy: 24/7 (twenty-four seven)

24/7 nebo dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Jedním slovem, nonstop.

 • Speakingo is an online course, so you can learn twenty-four seven.

(Speakingo je online kurz, takže můžete studovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)

Tvůrci této cedule se tam určitě neučili!

obchodní idiomy anglická obchodní angličtina
Otevřeno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zavřeno mezi 2. a 5. hodinou od pátku do soboty. Jsem každodenně šťastný, že ti můžu pomoci. Viz také: Číslice a počty v angličtině.

Procvičte si business anglické idiomy na online kurzu

Na kurzu online angličtiny Speakingo najdete nejen mnoho idiomů, ale také spoustu užitečných konstrukcí důležitých v podnikání, cestování, neformální konverzaci nebo ústních zkouškách.

Nejdůležitější je opakovat je tak, aby se vám zaryly pod kůži, díky čemuž je můžete volně a správně používat i uprostřed intenzivního obchodního jednání!

Zajímavé je, že v kurzu Speakingo mluvíte… s počítačem nebo telefonem, který – co je ještě zajímavější – vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje. Tímto způsobem se učíte jako dítě, které se učí mluvit – nemusíte se starat o gramatiku, protože ta přirozeně vstupuje do vaší hlavy!

Každopádně je nejlepší vidět sami, zda vám taková účinná, jednoduchá a příjemná metoda učení angličtiny vyhovuje! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a podívejte se, jak to funguje bez jakýchkoli závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Angličtina se sama nenaučí!


Znáte nějaké další anglické idiomy užitečné v podnikání? Podělte se o ně v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Kdy DO, a kdy MAKE? A nebo TAKE?

Slovo „udělat“  může být v angličtině vyjádřeno třemi způsoby, což nám umožní snadno udělat chybu. Zjistěte, kdy používáme „do“, kdy „make“ a kdy „take“ v anglických větách.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail