Stupňování přídavných jmen v angličtině: rychlá, hlasitější, nejkrásnějšíl!

stupňování anglických přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen v angličtině má tři stupně: základní tvar přídavného jména (adjective), vyšší stupeň (comparative) a nejvyšší stupeň (superlative). Po přečtení tohoto článku budete chytří, chytřejší a nejchytřejší!


/ Na obrázku: Mt. je zkratka pro Mount, což znamená „hora“, „vrchol“. Mt. Everest je sice nejvyšší horou světa, ale fiktivní Mt. Everer ještě nikdy nebyl dobyt! 😉 Pokud vás to nerozesmálo, pak si tento text rozhodně musíte přečíst!/.

Co je to vlastně to přídavné jméno v angličtině?

Pro ty, kteří neznají gramatickou terminologii, přídavné jméno (adjective) je slovo, které popisuje nějakou věc (přesněji řečeno podstatné jménonoun). Rychlý, hlasitý, pomalý, chytrý – to všechno jsou právě přídavná jména .

V češtině je musíme skloňovat podle rodu osoby (krásný, krásná, krásné). Dobrá zpráva je, že v angličtině to dělat nemusíme!

Pro každou osobu to bude jen nice nebo beautiful!

Anglická přídavná jména
„Já, s mým zvláštním výběrem přídavných jmen. Ty, se svými svalnatými zuby a pravotočivou vagínou.“ Přečtěte si více o anglických přídavných jménech a o tom, jak je používat lépe než básník na obrázku a Donald Trump v příspěvku: Anglická přídavná jména jsou nudná nebo znuděná?

Kromě základní úrovně – „holého“ přídavného jména – máme dvě další úrovně. Například přídavné jméno „vysoký“ může:

 1. mít tvar „vyšší“ (comparative)
 2. i „nejvyšší” (superlative).

A v tomto příspěvku se také dozvíte:

 1. Výjimky z obecných pravidel pro stupňování anglických přídavných jmen.
 2. Jak si nejlépe procvičit angličtinu a stupňování přídavných jmen?

1. Stupňování anglických přídavných jmen: vyšší stupeň – comparative

Vyšší stupeň přídavného jména se v angličtině nazývá comparative. Odvozeno od slova compare, které znamená „srovnávat“, comparative znamená tedy srovnávací. Takže je vše jasné – něco je zde více než něco jiného.

Obecně zde existují dvě možnosti:

Pokud je přídavné jméno krátké (jednoslabičné), přidáváme koncovku –er.

Pokud je delší než jedna slabika, přidáváme slovo more.

Proto:

 • big – bigger

(velký – větší)

 • fast – faster

(rychle – rychlejší)

 • cheap – cheaper

(levný – levnější)

Nicméně:

 • beautiful – more beautiful

(krásný – krásnější)

 • expensive – more expensive

(drahý – dražší)

 • serious – more serious

(vážný – vážnější)

Výjimky z tohoto pravidla stupňování přídavných jmen v angličtině:

Samozřejmě, že angličtina by nebyla angličtinou, kdybychom tady neměli také několik výjimek!

Výjimka č. 1

Pokud naše dvouslabičné přídavné jméno končí na -y, nahradíme toto -y koncovkou -ier:

 • lucky – luckier

(úspěšný – úspěšnější)

 • easy – easier

(snadný – snažší)

 • pretty – prettier

(hezký – hezčí)

stažené tvary krácení v angličtině
Život je krátký. Chyba. Je to ta nejdelší věc, kterou děláte.

Výjimka č. 2

Některá běžná přídavná jména lze stupňovat oběma výše uvedenými způsoby.

Patří mezi ně například přídavná jména jako quiet, narrow nebo clever:

 • Could you please be a bit more quiet. = Could you please be a bit quieter.

(Mohl bys být prosím trochu tišší. – obě verze jsou správně: more quiet a quieter)

 • „Wow! This road is even narrower / more narrow.

(Páni! Tahle cesta je ještě užší.)

 • She is definitely cleverer / more clever than me.

(Rozhodně je chytřejší než já)

comparative adjectives -er, more, less, than, much
Viz také: Comparative adjectives (-er, more, less) – abys byla krásnější a nejkrásnější!

Stupňování přídavných jmen v angličtině: nejvyšší stupeň – superlative

Samotné slovo superlative vysvětluje vše. Toto poněkud formální slovo znamená přesně „nejvyšší kvality“.

Například:

 • This was a superlative performance!

(Bylo to špičkové představení!)

 • He is in a superlative form.

(Je v nejlepší formě.)

stupňování přídavných jmen anglicky
Tohle je nejhorší den mého života. Nejhorší den tvého dosavadního života.

Na druhou stranu, pokud jde o nejvyšší stupeň přídavného jména, je zde situace se stupňováním podobná – vše závisí na délce přídavného jména.

V nejvyšším stupni u krátkých přídavných jmen přidáváme the… -est a u dlouhých the most.

Krátká přídavná jména proto stupňujeme takto:

 • long – the longest

(dlouhý – nejdelší)

 • hot – the hottest

(teplý – nejteplejší – všimněte si, že zde zdvojujeme písmeno t)

 • hard – the hardest

(obtížný/těžký – nejobtížnější/nejtěžší)

A podobně je to i s delšími přídavnými jmény:

 • famous – the most famous

(slavný – nejslavnější)

 • difficult – the most difficult

(obtížný – nejobtížnější)

 • expensive – the most expensive

(drahý – nejdražší)

Superlativy, anglická přídavná jména v nejvyšším stupni
„Miluji superlativy/přídavná jména v nejvyšším stupni. Jsou prostě nejlepší!“ Viz také: Superlativy: anglická přídavná jména v nejvyšším stupni.

Articles ve stupňování přídavných jmen

Protože vítěz je jen jeden, articlethe“ se vždy objevuje v nejvyšším stupni přídavného jména. Na vyšším stupni to není potřeba – protože průměrů je mnoho.

Například:

 • This beer is more expensive than a bottle of wine.

(Toto pivo je dražší než láhev vína. – vyšší stupeň comparative)

 • This is the most expensive bottle of wine in the world.

(Jedná se o nejdražší láhev vína na světě. – nejvyšší stupeň superlative. Všimněte si také, že NA světě je IN the world.)

stupňování anglických přídavných jmen
„Zlato, co se děje?“ A „Slovo krátký je delší než slovo dlouhý“.

A další výjimka…

Za zmínku také stojí, že most neznamená vždy „nejvíce“, ale někdy něco jako „velmi“.

Například:

 • The film was most interesting.

Tato věta znamená, že film je velmi zajímavý.

Teprve když přidáme the, náš film se ukáže být nejzajímavějším:

 • This was the most interesting film I have ever seen.

(Byl to nejzajímavější film, jaký jsem kdy viděl.)

50 nejoblíbenějších anglických přídavných jmen
Viz také: 50 nejoblíbenějších anglických přídavných jmen.

3. Stupňování přídavných jmen proti všem pravidlům

V angličtině se oblíbená slova často vzpírají obecným pravidlům (zejména známá nepravidelná slovesa). Podobně je to i s našimi přídavnými jmény, ale naštěstí zde není mnoho výjimek.

Jedná se především o:

good → better → the best

(dobrý – lepší – nejlepší)

 • He is my good friend, and no one knows better than me that he is the best footballer in town.

(Je to můj dobrý přítel a nikdo neví lépe než já, že je to nejlepší fotbalista ve městě).

bad → worse → the worst

(špatný – horší – nejhorší)

 • I’m bad at lying, worse than I thought. I am the worst liar ever!

(Lhaní mi jde špatně, hůř, než jsem si myslel. Jsem nejhorší lhář všech dob!)

stupňování přídavných jmen
A takto bychom stupňovali burgery (to je samozřejmě vtip – hamburger je podstatné jméno, takže se nestupňuje!).

far → farther/further → the farthest

(daleko – dále – nejdále)

 • Since we got this far, we can as well go a bit farther, this is the farthest we have ever reached.

(Když už jsme došli tak daleko, můžeme jít ještě o kousek dál, je to nejdál, kam jsme kdy došli.)

Přídavné jméno further používáme ve významu „další“, „více“, například:

 • Let me know if you hear any further news.

(Dej mi vědět, pokud se dozvíš nějaké další novinky)

Nezaměňovat s Führerem 😉

stupňování přídavných jmen příslovcí

4. Cvičení na stupňování přídavných jmen

Samotná teorie samozřejmě nestačí!

Nejdůležitější je, aby se správné používání těchto přídavných jmen stalo jazykovým návykem.

Za tímto účelem doporučuji online kurz angličtiny Speakingo, kde se opakováním správných vět (v nichž je zahrnuta veškerá gramatika stupňování přídavných jmen) stejně jako dítě, které se učí svůj mateřský jazyk, naučíte veškerou gramatiku a slovní zásobu příjemně a především efektivně.

Zajímavé je, že na kurzu Speakingo mluvíte na telefon nebo počítač, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. Nikdy nezruší hodiny, nevadí mu studovat uprostřed noci a nemusíte dojíždět na žádné hodiny, můžete studovat, kdy chcete, kde chcete a jak dlouho chcete!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat a nezávazně si vyzkoušet, zda se vám tato zajímavá, efektivnější a nejlepší metoda výuky angličtiny líbí!

Je stupňování přídavných jmen v angličtině již jasnější? Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, prosím vás, abyste je položili v komentářích, slibuji, že na ně odpovím!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Anglické hry
Anglické hry tedy co Angličané hrají nejvíce

Přemýšleli jste někdy o tom, zda se anglické hry zásadně liší od těch, které známe v Čechách? Hrají Angličané také Prší a Dostihy, nebo co vlastně hrají anglické děti? Připravili jsme krátký seznam her a aktivit, které jsou velmi populární mezi našimi přáteli ve Velké Británii.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail