Comparative adjectives (-er, more, less). Jak být krásnější a více krásná?

comparative adjectives -er, more, less, than, much

V angličtině jsou přídavná jména ve druhém stupni (comparative adjectives) nejčastěji vytvářena přidáním koncovky -er nebo za pomoci slov more (více) či less (méně). Kdy a jak používat tyto konstrukce, zejména v kombinaci s takovými slovy, jako je much, a bit nebo than?

Dobrou zprávou na začátek je, že nemusíme skloňovat anglická přídavná jména ve druhém stupni (comparative adjectives) podle rodu. Takže prettier znamená zároveň „krásnější“ pro všechny rody (stejně jako v češtině).

Jaká úleva!

Krátká comparative adjectives (-er)

Pokud je naše přídavné jméno krátké (dvě slabiky), obvykle k němu jen přilepíme koncovku – er:

 • old-older (starý – starší)
 • slow-slower (pomalu – pomalejší)
 • cheap-cheaper (levný – levnější)

Pokud přídavné jméno končí písmenem -e, nebudeme ho duplikovat, ale přilepíme samotné -r:

 • late-later (pozdní – pozdnější)
 • nice-nice(pěkný – pěknější)

Pokud přídavné jméno končí kombinací souhlásky a samohlásky, musíme zduplikovat poslední písmeno:

 • big-bigger (velký – větší)
 • sad-sadder (smutný – smutnější)
 • hot-hotter (teplý – teplejší)
 • thin-thinner (tenký – tenčí)

Pokud na druhé straně přídavné jméno končí písmenem –y, nahradíme jej -ier:

 • easy-easier (snadný – snazší)
 • heavy-heavier (těžký – těžší)
 • happy-happier (šťastný – šťastnější)

a:

 • pretty-prettier (krásný – krásnější)

Co když chceme vytvořit přídavné jméno ve druhém stupni (comparative adjective) u delších slov?

a few few little a little
Kolega: Co takhle pár piv večer? | Já nemůžu, zítra musím pracovat. | O něco později… Viz také:Málo víš o little, a little, few, a few? Řeknu vám něco o rozdílu mezi nimi!

Dlouhá comparative adjectives (more)

Pokud má slovo na druhou stranu více než dvě slabiky, předcházíme mu slovem more (více) a již máme přídavné jméno ve druhém stupni (comparative adjective) – pouze se skládá ze dvou částí:

 • beautiful – more beautiful (krásný – krásnější)
 • expensive – more expensive (drahý – dražší)
 • interesting – more interesting (zajímavý – zajímavější)

Problém je pouze s některými dvouslabičnými přídavnými jmény, které dávají přednost more více než koncovce -er. Například:

 • modern – more modern (moderní – modernější)
 • serious – more serious (závažné – závažnější)

Praktický tip: Pokud nevíte, zda dvouslabičné přídavné jměno preferuje -er nebo more, je vždy bezpečnější používat more.

Některá přídavná jména na druhou stranu nejsou vůbec vybíravá a obě verze jsou správné:

 • quiet – quieter = more quiet (tichý – tišší)
 • clever – cleverer = more clever (chytrý – chytřejší)
 • simple – simpler = more simple (jednoduchý – jednodušší)

A co když více znamená méně (less)?

Někdy přídavné jméno ve druhém stupni (comparative adjective) neznamená, že něčeho je „více“, ale „méně“.

Nebojte se – záležitost je zde ještě jednodušší! Vždycky řekneme less:

 • sweet – less sweet (sladký – méně sladký)
 • helpful – less helpful (užitečný – méně užitečný)
 • complicated – less complicated (komplikovaný – méně komplikovaný)

Nebudeme však říkat less big (méně velký), ale prostě smaller (menší).

předmětové a podmětové otázky, otázky týkající se podmětu a předmětu
Viz také: Co říká Romeo i Julie o anglických otázkách na podmět a přísudek?

comparative adjectives + than

Than (než) je velmi univerzální a lze jej použít ve všech výše uvedených případech:

 • Tomáš is older than Katka. (Tomáš je starší než Katka.)
 • Are apples more expensive than bananas? (Jablka jsou dražší než banány?)
 • Studying is less exciting than skydiving. (Studium je pro mě méně napínavé než skok padákem.)

comparative adjectives + a bit

Pokud nechceme něco porovnávat tak přísně, můžeme zmírnit rozdíl slovem „trochu“ nebo a bit:

 • Could you speak a bit quieter, please? (Mohl byste mluvit trochu tišeji, prosím?)
 • Next year it will be a bit more expensive. (Příští rok to bude o něco dražší.)
 • They are a bit less friendly than their neighbours. (Jsou o něco méně přátelští než jejich sousedé.)
gradace anglických přídavných jména
Viz také: Gradace anglických přídavných jmen – nudná, hlasitější, nejlepší.

comparative adjectives + much

Můžeme také vyhodit náš příběh do povětří a zdůraznit rozdíl:

 • Her salary is much bigger! (Její výplata je mnohem větší!)
 • Your penis is much smaller than I expected… (Tvůj penis je mnohem menší, než jsem čekala…)
 • Trust me, you’ll have much less interesting work to do. (Věřte mi, budete mít mnohem méně zajímavou práci.)

irregular comparative adjectives

Nejvíce „radosti“ nám přináší ta přídavná jména, která stupňujeme nepravidelně (irregular comparative adjectives). Neexistuje zde žádná logika, musíme si prostě zapamatovat, že například:

 • good – better (dobrý – lepší)
 • bad-worse (špatný – horší)
 • far – farther nebo³ further (daleký – vzdálenější)
 • much/many – more (hodně – více)
 • little – less (málo – méně)
Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Viz také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

Chcete být chytřejší? Chcete být lepší v angličtině?

Bohužel angličtina se vám do hlavy nedostane sama!

Pokud však chcete zlepšit své jazykové dovednosti, stačí se zaregistrovat do online kurzu angličtiny Speakingo a vaše angličtina se každým dnem bude zlepšovat!

A co víc, učení se na Speakingo je nejen efektivní, ale také zábavné! Jednoduše odpovídáte na otázky a Speakingo vám rozumí, chválí vás nebo vás opravuje.

Jako dítě, které se učí mluvit, se nestaráte o gramatiku, prostě ji začnete správně aplikovat v praxi!

Pokud chcete porozumět Angličanům, začněte mluvit jako oni!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Vyzkoušejte si o zdarma a bez závazků!


Je téma comparative adjectives již more or less (více či méně) jasné?

Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail