Pohovor v angličtině – co říci na pohovoru?

pracovní pohovor v angličtině 

Pracovní pohovor v angličtině

Byly chvíle, kdy se počítal „papír“. Certifikát potvrzující znalost angličtiny otevřel cestu k kariéře. Dnes stále více lidí, zejména náborářů, mluví anglicky. Také vědí, že papír není všechno…

Proto není divu, že pokud se v našem CV chlubíme znalostí angličtiny, některé – ne-li všechny – pracovní pohovory se budou konat v angličtině!

V tomto textu si řekneme, jak se připravit na pracovní pohovor v angličtině, naučíme se některé užitečné fráze, aby se práce vašich snů stala skutečností!

Angličtina v práci výdělky

Říkáte, že si vážíte svých zaměstnanců – ale moje výplata říká, že je to lež.

 

Průvodní dopis a životopis v angličtině

Než se však pohovor v angličtině uskuteční, musíme zaslat průvodní dopis a životopis v angličtině. Zvláště pokud se ucházíte o práci v Anglii, je dobré vědět, že „CV v angličtině“ není jen o překladu! Celé rozložení a logika našeho Resume je jiná.

Toto je tak široké téma, že jak napsat dobrý životopis v angličtině, popisuji v samostatném textu:

CV v angličtině

Viz také: Jak napsat CV v angličtině.

Můžeme také zvážit, zda stojí za to zahrnout online kurzy do svého CV. Podle mého názoru, absolutně!

Jak se připravit na pohovor v angličtině?

Stejně jako na každou významnou událost v životě, je dobré se pečlivě připravit na pracovní pohovor v angličtině.

Samozřejmě stojí za to prostudovat webové stránky společnosti, abyste se seznámili s jejich étosem a pracovní filozofií.

Je dobré si klást otázky, které můžeme očekávat.

Jaké odpovědi zaměstnavatel očekává?

Pokud se na druhou stranu rozhovor uskuteční v angličtině, je samozřejmě dobré zkontrolovat klíčová slova pro toto odvětví. Ty však pravděpodobně již znáte.

Proto bude dobré udělat si rychlé opakování mluvení anglicky – nejlépe samozřejmě na online kurzu angličtiny Speakingo!

Jak vypadá výuka angličtiny v online kurzu Speakingo?

Viz také: Jaké to je učit se anglicky v online kurzu Speakingo?

Jak se oblékat na pracovní pohovor v Anglii?

To není opravdu tak triviální otázka, jak by se mohlo zdát.

První dojem hraje klíčovou roli. To neznamená, že se musíme oblékat ztuhle a nepřirozeně. Je však dobré o tom trochu přemýšlet, abychom se dobře představili, aby naše osoba byla důvěryhodná a důsledná – měla svou integritu, jak říkají angličtí džentlmeni.

Z kulturních záležitostí také stojí za to vědět, že v Anglii jsou džíny považovány za neformální oblečení. Zatímco v Čechách to byl vždy symbol západního luxusu, v Anglii je to spíše symbolem příliš kovbojské relaxace.

pracovní pohovory v angličtině

Oblékněte se jako práce, kterou chcete – ne jako práce, kterou máte.

Pohovor v angličtině

Níže jsou uvedeny některé užitečné fráze pro pohovor v angličtině. Neberte je příliš doslovně, samozřejmě, všechno se musí stát ve správný čas a ve správném kontextu. Myslím si však, že „přepracování“ následujících frází může být pro vás užitečné během pracovního pohovoru v angličtině! Překlady jako obvykle docela doslovné a ne krásné, protože jak jinak by to bylo na výukové stránce angličtiny!

Jak začít pohovor v angličtině?

Začněte svůj pohovor zdvořilým pozdravem v angličtině, například:

 • How are you today?

(Jak se máte?)

 • I’m pleased to meet you!

(Jsem rád, že vás poznávám!)

Pak jim poděkujte za možnost zúčastnit se tohoto pohovoru.

 • Thank you for taking the time to meet with me today.

(Děkuji, že jste si „vzal“ čas, abyste se se mnou dnes setkal.)

 • I really appreciate being considered for this role.

(Opravdu oceňuji, že jsem zvažován pro tuto práci / pozici.)

Pak ukažte, že jste „udělali svůj domácí úkol“ – poznali jste společnost. Také se pochvalte, pokud znáte někoho, kdo pracuje ve společnosti – osobní doporučení v Anglii je ještě důležitější než v Čechách. Celý svět funguje na základě „známých“!

 • I was so excited when _____ told me this position was open!

(Byl jsem velmi nadšený, když mi _____ řekl, že pro tuto práci / pozici je volné místo.)

 • I’ve done a lot of research already, and I’m excited to learn more about your company from you.

(Zkontroloval jsem / přečetl / hledal spoustu informací a jsem nadšený, že se od vás dozvím více o vaší společnosti.)

Nezapomeňte zvýšit své kulturně přirozené nadšení o 500%, jinak vás budou považovat za někoho kdo nemá až takový zájem!

Anglické pracovní nabídky

Přečtěte si také: Co vlastně říkají anglické pracovní nabídky? 🙂

Hlavní část pohovoru v angličtině

Pak přejdeme k útoku, to znamená, že se bezostyšně vychlubíme. Zejména v Anglii lidé nepostrádají sebevědomí, takže co jako Čech můžeme považovat za slušnost, může být vnímáno jako nedostatek kompetencí.

 • I’ve reviewed the job description, and it aligns well with my experience and qualifications. I’m looking forward to talking more about these with you.

(Obdržel jsem popis práce a dobře to odpovídá mým zkušenostem a kvalifikacím. Rád bych si o tom s vámi podrobně promluvil.)

Při pohovoru v angličtině musíte nutně vysvětlit, co do společnosti přinesete. A to konkrétně, čísla a procenta jsou skvělá!

 • In previous roles, here’s what I’ve done ___ and this is how I will add value to your company.

(Zde je to, co jsem udělal na svých předchozích _____ pracovních místech, a tímto způsobem přinesu vaší firmě hodnotu /výhodu.)

V Anglii věnují zvláštní pozornost tomu, zda umíte pracovat v týmu.

 • I consider working with others to be one of my strengths.

(Věřím, že spolupráce s ostatními je jednou z mých silných stránek.)

I když je to jen prázdninová práce v Anglii, při pohovoru v angličtině musíte říct, že je to vaše vysněná práce a chcete v ní strávit zbytek života! Angličané jsou zvyklí lhát… 😉 Právě v této práci se chcete rozvíjet profesionálně a osobně!

 • This role aligns with my long-term goals, and I’d really like to continue to build my career at this company.

(Tato pozice zapadá do mých dlouhodobých cílů a já bych opravdu rád vybudoval svou kariéru v této společnosti.)

 • I’m always looking to build my skills, and I’ve recently ____ (taken a course, read a book, studied a subject, etc.) which I think has really sharpened my edge in this field.

(Vždy hledám příležitosti k rozvoji svých dovedností, v poslední době – jsem absolvoval kurz, četl knihu, studoval téma / předmět atd. – což si myslím, že opravdu zostřilo mé porozumění v této oblasti.)

pracovní pohovory v angličtině

„Jaká je vaše největší slabina?“ „Upřímnost“ „Nemyslím si, že upřímnost je slabost“ „Mě h**** záleží mi na tom, co si myslíte“ Viz také: Nejhorší kletby v angličtině [ranking]

Otázky k pohovoru

V hlavní části náborového pohovoru můžeme očekávat i otázky.

Každá pozice bude mít samozřejmě své vlastní charakteristické náborové otázky. Samozřejmě byste na ně měli odpovědět vyčerpávajícím způsobem a věcně, abyste prokázali svou odbornou způsobilost.

Stojí však za to zaměřit se nejen na samotné otázky, ale také udat praktické příklady z naší profesní kariéry do našeho prohlášení. Nestačí říci, že jste skvělým kandidátem na tuto pozici – musíte vysvětlit proč. Samozřejmě, že v odůvodnění „odškrtnete“ body uvedené v pracovní nabídce!

Používejte příklady z reálného života, živě vyprávějte o svých úspěších v podobné pozici nebo s podobnými úkoly.

náborový pohovor

„Jaká je vaše vysněná práce?“ „No, nepracuju ve svých snech.“

Tyto příběhy musí mít co do činění s tím, co společnost, pro kterou chcete pracovat, dělá a potřebuje.

Nutně s měřitelnými účinky – například:

 • I increased sales by ten per cent.

(Zvýšil jsem tržby o 10%.)

 • I developed an app for Google, which has been downloaded a million times.

(Vytvořil jsem mobilní aplikaci pro Google, která byla stažena milionkrát.)

Hovoříme zde o uzavřené budoucnosti, a proto v tomto případě používámečas past simple. Proč je však v této poslední větě její první části v čase past simplea v druhé čas present perfect?

Dozvíte se to z následujícího textu: Může rozdíl mezi časem past simple a časem present perfect zabít?

Anglická prezentace, otázky a odpovědi v angličtině, obchod, vystavení, q&A

„Když dokončíte prezentaci a lidé se vás opravdu chtějí zeptat“ Viz také: Q&A po prezentaci v angličtině.

Jak ukončit pohovor v angličtině?

Jakmile odpovíme na otázky náborářů, je čas, abychom pokládali otázky.

Samozřejmě by měli prokázat naše nadšení a zájem o společnost, ve které chceme pracovat. Tímto způsobem dokazujeme naši sociální kompetenci – to znamená, že bude příjemné s námi pracovat, což není tak zanedbatelné, zejména v Anglii.

Takže na konci pohovoru se můžete pěkně zeptat v angličtině:

 • I’ve done a lot of research about this organization, and I really love _____ about you. Can you tell me more about _____?

(Četl jsem hodně o této organizaci a opravdu se mi líbí skutečnost, že _____ Můžete mi říct více o _____?)

 • Can you tell me more about the goals the company is trying to meet this quarter?

(Můžete mi říct více o cílech, kterých chce společnost v tomto čtvrtletí dosáhnout?)

 • I would love to work here because _____.

(Chtěl bych pro vás pracovat, protože _____)

 • The position sounds like a great fit. I’m ready for next steps, so please let me know if you need anything else from me.

(Pozice pro mě vypadá skvěle. Jsem připraven podniknout další kroky, takže mi prosím řekněte, jestli ode mě potřebujete něco víc.)

 • Thanks again for taking the time to chat today! Have a great rest of your day.

(Ještě jednou děkuji, že jste si udělal čas na pozhovor! Hezký zbytek dne!)

Anglická diplomacie v podnikání

Čtěte také: Anglická diplomacie v podnikání nebo jak omotávat do bavlny jako Angličan?

Konec pohovoru v angličtině není konec náborového procesu!

Je dobré ukázat „proaktivní“ postoj a nečekat na „až hvězda spadne z nebe“, ale „připomenout se“ náboráři. Samozřejmě ne očividně, ale určitě to neublíží krátká zpráva nebo e-mail, ve kterém potvrzujeme, jak moc se nám pohovor líbil:

 • I really enjoyed learning more about this role. Thank you so much for taking the time to talk today.

(Opravdu jsem se rád dozvěděl o této pozici. Moc vám děkuji, že jste si dnes udělal čas na to, abyste si se mnou promluvil.)

 • As I mentioned, after learning more about your operations I strongly believe my qualifications make me an excellent fit for this role.

(Jak jsem již zmínil, poté, co jsem se dozvěděl více o tom, jak fungujete silně / hluboce, věřím, že jsem pro tuto pozici velmi vhodný kvůli své kvalifikaci.)

 • Please don’t hesitate to reach out if you have any further questions about my experience, or if you’d like to schedule another time to chat.

(Neváhejte mě kontaktovat, pokud máte další otázky týkající se mých zkušeností, nebo pokud byste se chtěl domluvit další rozhovor.)

 • I’d be thrilled to work with this organization.

(Jsem nadšený myšlenkou pracovat pro vaši společnost.)

pracovní pohovory v angličtině

Během včerejšího rozhovoru jsem nalil vodu do šálku a trochu přetekla. „Rozrušený?“ zeptal se náborář. Jen jsem řekl: „Ne, vždycky dávám 110 procent!“

Jak mluvit plynule anglicky při pohovoru?

Samotný pracovní pohovor je stresující. Natož pokud má být náš pohovor v angličtině! Když se snažíme rozumně odpovídat na náborové otázky, nebudeme mít čas přemýšlet o gramatických pravidlech a opakovat si v hlavě časy. Jen musíme promluvit!

Proto při přípravě na pracovní pohovor v angličtině – a učení angličtiny jako takové – doporučuji online kurz angličtiny Speakingo! Po registraci získáte týden zdarma bez jakýchkoli závazků, a pokud chcete pokračovat ve výuce, celý měsíc stojí pouze jedna jediná hodina s učitelem.

Kurz je zcela založen na konverzaci, takže i ve stresové situaci máme ve zvyku mluvit a odpovídat na otázky. Jako mariňák střílíte, když vidíte cíl, místo abyste si připomínali rovnice aerodynamiky. Stejným způsobem, po Speakingo mluvíte správně místo toho, abyste přemýšleli o gramatice. Mluvení máte „pod kůží“, což vás přiměje jednat mnohem lépe a přirozeněji nejen na pohovoru, ale i na všech rozhovorech v angličtině!

Učení samozřejmě vyžaduje čas, takže bez ohledu na to, zda právě jdete na náborový pohovor v angličtině nebo ne, doporučuji začít se učit nyní, abyste dokázali odpovědět na náborové otázky jako Angličan kdykoliv to bude potřeba!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Pomozte svému štěstí při pohovoru v angličtině!


Nápady na věty, které jsem si vypůjčil

od anglické náborové společnosti Balanced Careers

Byl někdo z vás na pohovoru v angličtině? Jaké jsou vaše zkušenosti a rady? Nezapomeňte se podělit v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit se anglicky nemůže být zábava!

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail