Anglická konstrukce (not) as… as

Pokud chceme něco porovnat mezi sebou, bude nám užitečné znát anglickou konstrukci (not) as… as. V tomto příspěvku se kromě toho také naučíte používat základní fráze s not as much/many as, as me/him/her a nebo the same as.


Konstrukce as… as

Porovnáme-li dvě věci, můžeme říci, že něco je „Tak… (drahé, staré atd.) jako“ něco jiného. V angličtině použijeme konstrukci as… as:

 • This book is as old as he is.

(Tato kniha je stejně stará jako on.)

Všimněte si, že v angličtině je hezké – ne jako v češtině – dát druhé sloveso na konec věty (i když to lidé někdy přeskočí).

 • I’m as nervous as you are.

(Jsem stejně nervózní jako vy.)

 • She’s as surprised as I am.

(Je překvapená stejně jako já.)

 • As long as you love me, everything will be all right.

(Dokud mě miluješ, všechno bude v pořádku.)

jako, konstrukce, angličtina, stejná, stejně jako, tolik, kolik
„Cestujte, jak jen můžete.“ Viz také: Tři životy anglického slova can, can’t cannot.

Konstrukce not as… as

Pěkně také můžeme vytvořit zápor:

 • He’s not as intelligent as he thinks.

(Není tak inteligentní, jak si myslí.)

nebo

 • He isn’t as intelligent as he thinks.

[Překlad jako výše.]

 • I like him, he’s not as bad as people say he is.

(Mám ho rád, není tak špatný, jak se o něm říká.)

 • I don’t laugh as often as you do.

(Nesměji se tak často jako ty.)

(not) as much/many as

Jak již možná víte, používáme much pro nepočitatelná podstatná jména a many pro počitatelná podstatná jména (více o tom v níže uvedené položce).

Například:

 • There are as many kinds of love as there are hearts.

(Existuje tolik druhů lásky, kolik je srdcí.)

 • Do you love memes as much as I do?

(Milujete memy stejně jako já?)

a v záporu

 • I don’t know as many people as you do.

(Neznám tolik lidí jako vy.)

 • And I don’t go out as much as you.

(A nechodím z domu tolik jako ty.)

much many lots of
Viz také: Spousta toho much, many, lots of…

as me/him/her

Můžeme použít naše as ve výrazech: jako já (as me), jako on (as him), jako ona (as her) atd.

 • She’s not as old as him.

(Není tak stará [nemá tolik let] jako on.)

Věta znamená přesně totéž jako:

 • She’s not as old as he is.

Nebo tento příklad:

 • You don’t work as hard as me! = You don’t work as hard as I do!

(Nepracuješ tak tvrdě jako já!)

Nebo v trochu jiné konstrukci (místo osobního zájmena ve formě doplňku zde máme zájmeno přivlastňovací):

 • Her ego is as big as his.

(Její ego je stejně velké jako jeho.)

so that, so as to, so & such, so am I, so do I, neither do I, I think so, I guess so, I expect so, I hope so, I suppose so nebo I don't think so
Viz také: Konstrukce so that, so as to & I don’t think so.

the same as

Kromě toho často říkáme, že něco je „stejné jako něco“ neboli the same as:

 • The weather today is the same as yesterday.

(Počasí dnes je stejné jako včera.)

 • To me it’s the same as murdering a human.

(Pro mě je to stejné jako zabít člověka.)

 • Waiter! The same as usual, please!

(Číšníku, prosím, totéž co obvykle!)

jeden z nich anglicky
„Myslím/ hádám, že jsem jedním z těch, kteří měli štěstí“ Viz také: One & ones? Jsou vždycky číslo jedna?

Populární fráze s as

Často používáme tuto konstrukci k vytváření srovnání. Dělají náš projev květnatějším. Možná jednoho dne použijete jeden z těchto poetických výrazů:

 • as firm as a rock – stabilní, pevný jako skála
 • as deaf as a post – hluchý jako sloup
 • as light as a feather – lehký jako pírko
 • as drunk as a fiddler – opilý jako… houslista
 • as soft as silk – měkký jako hedvábí
 • as sweet as honey – sladký jako med
 • as cold as ice – studený jako led
 • as dark as night – černý jako noc
 • as good as gold – dobrý jako zlato (zlatý člověk)
 • as blind as a bat – slepý jako netopýr
 • as proud as a peacock – pyšný jako páv
 • as wet as a drowned rat – mokrý jako utopená krysa
 • as free as a bird – volný jako pták

Ve větách může být první as vynecháno (ale nemusí), například:

 • If you know English, you are free as a bird!

(Pokud umíte anglicky, jste volní jako pták!)

už umíte anglicky
Viz také: A teď si představte, že už umíte anglicky.

Cvičení pro anglickou konstrukci (not) as… as

Nejdůležitější však je cvičit tyto konstrukce v plných větách v angličtině!

Teprve pak se nám jejich užití „zaryje pod kůži“ a nebudeme závislí a teoretických znalostech, které určitě zapomeneme během živého rozhovoru!

Proto jsem do programu online kurzu angličtiny Speakingo, kde je učení založeno na konverzaci, zahrnul mnoho různých příkladů s konstrukcí … as… as, a všechny další konstrukce, které budete potřebovat v konverzaci!

A co je zajímavé, na kurzu Speakingo mluvíte bez stresu s telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje. Díky tomu můžete klidně cvičit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu! Žádné dojíždění nebo make-up!

Zaregistrujte se a vyzkoušejte si první týden učení angličtiny online zdarma a bez závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je už všechno jasné s konstrukcí as as?

Pokud je něco stále nejasné, neváhejte se zeptat v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail