Zakázaná slova na pokročilé úrovni

Pokud se chcete výmluvně vyjádřit v angličtině (zejména písemně), toto jsou slova, která byste na pokročilé úrovni již neměli užívat. Podívejte se, jaká jsou tato „zakázaná slova“ pro úrovně C1 nebo C2 a jaké jsou jejich náhrady – i když vám nic nebrání se jim vyhýbat už dříve!


Zakázaná slova pro pokročilé

Samozřejmě nemluvím jen o vulgárních výrazech v angličtině – které stojí za to je znát – i když je není nutné použít.

Je to o spoustě „zakázaných slov“, které známe ze základních lekcí angličtiny. A není to o tom je vůbec neužívat. V hovorových, neformálních rozhovorech budou na místě, jak jen to bude možné.

Ale to je přesně důvod, proč se jedná o „zakázaná slova“ ve formálnějších prohlášeních, zejména písemných. Pokud chceme znít elegantně a inteligentně, nemůžeme mluvit, jako bychom v hospodě objednávali kamarádovi sedmé pivo!

Proto zde:

 1. Je zakázáno používat příliš neformální slovní zásobu.
 2. Příliš základní slovní zásoba je zakázána.
 3. Je zakázáno používat slang a vulgární výrazy.
 4. Nařizuje se vytrhání slov-plevele.
 5. Praktická výuka zakázaných a předepsaných anglických slov.

slovní zásoba pokročilá úroveň, c1, c2, zakázaná slova
Když začnete upravovat svůj první náčrt (práce). Před Tebou jsou temné a obtížné časy. Brzy budeme všichni čelit volbě mezi tím, co je dobré a co je snadné.

1. Příliš neformální slovní zásoba na pokročilé úrovni

Takže začněme od začátku.

Špatné začátky

Nezačínejte větu slovy jako:

 • also
 • so
 • and

Místo toho použijte:

 • Furthermore,
 • Therefore,
 • Additionally,

(Hned je píši s čárkou, protože za ně téměř vždy dáváme čárku.)

Například:

 • Also, Furthermore, we have to consider the following question.

(Musíme také zvážit následující otázku.)

Obecně and je v pořádku, ale also and so je lepší se ve formálních prohlášeních vyvarovat.

phrasal verbs

Zde také můžete být zklamaní. Pokud jste se naučili nejen 240 nejpopulárnějších phrasal verbs, nebo dokonce stovky (ne-li tisíce!) frázových sloves v angličtině – nepoužívejte je ve svých formálních prohlášeních!

Frázová slovesa se používají velmi často – ale pouze v hovorové angličtině!

proto:

 • He managed to get away escape.

(Podařilo se mu utéct / uniknout.)

question tags

Podobně to bude s question tags, to znamená se zdvořilými otázkami na konci věty. Pokud jsou nezbytné z hlediska savoir vivre v rozhovoru, v písemném jazyce jsou již persona non grata.

To znamená, pokud můžeme v rozhovoru říci:

 • My Lady, you wouldn’t care for another cup of tea, would you?

(Drahá dámo, necítila byste se náhodou ještě na jeden šálek čaje?)

To písemně question tag na konci věty nedělá takový dojem:

 • The research was successful, wasn’t it?

(Studie byla úspěšná, že?)

Ale za žádných okolností byste neměli používat slang innit (= isn’t it)!

 • It’s wrong, innit? There are clear signs that such behaviour is improper.

(To není správné, že? Existují jasné známky toho, že takové chování je nevhodné.)

Osobní zájmena (nepoužívejte „já“)

Obecně platí, že politicky nekorektní osobní zájmena nejsou ve formálních prohlášeních vítána.

Například:

 • You One can clearly see the results.

(Výsledky jsou jasně vidět.)

Tak zvláštně by to neznělo, kdybyste namísto he & she užili they / their.

 • The participant presented their work.

(Účastník prezentoval svou práci.)

 • I performed the experiment. The experiment was performed.

(Udělal jsem experiment. Experiment byl proveden.)

Pamatujte však, abyste to s trpným rodem nepřehnali. To je také považováno za projev nízkého literárního umění.

Neformální slovní zásoba

Kromě toho některá slova prostě nezapadají do formálního prohlášení, protože jsou příliš hovorová nebo příliš vágní.

Například:

 • a bit (difficult)
 • a lot of
 • kind of (important), sort of (significant)
 • till

Místo toho napište:

 • somewhat (difficult)
 • a great number of, several
 • significant to a certain degree
 • until

a příliš málo přesných slov

 • a while
 • stuff (věci)
 • things (záležitosti)

Místo toho napište:

 • for 7 months, for 48 hours
 • possessions, belongings
 • details, findings, recommendations

Vždy používejte plné formy

To platí pro dva typy zkratek: staženou formu pomocného slovesa a každodenní zkratky.

Pouze plné formy pomocných sloves

proto místo haven’t pište → have not

místo doesn’t → does not

Místo she’s → she is.

a tak dále.

Použití plné formy pomocného slovesa z místa přidává pět bodů k serióznosti vašeho prohlášení!

Každodenní zkratky

Každý den řekneme:

 • photo
 • fridge
 • info

Pokud zde chceme znít vážně a důrazně, využijme plné formy:

 • photograph
 • refrigerator
 • information

a tak dále.

Tato slova znamenají přesně to samé, ale jak odlišně zní!

2. Příliš základní slovní zásoba pro úroveň C1-C2

Tak ukažte, co si můžete dovolit!

Na pokročilé úrovni zapomeňte very!

Pokud jste již dlouho na pokročilé úrovni, pravděpodobně víte, že slovo very se nepovažuje za vrchol literárního umění.

Proto použijte jednu z náhrad. Například:

 • very good → superb
 • very afraid → terrified
 • very hungry → ravenous
 • very big → colossal
 • very happy → jubilant
 • very wise → sagacious

a tak dále.

Další slova, která znějí slabě v ústech pokročilých studentů

Pokud chcete předvést své znalosti angličtiny, zkuste použít elegantní synonyma pro populární slova. To vám dá uznání jak zkoušejícího, tak native speakerů.

 • bad (conditions) → poor (conditions)
 • big (sample) → a large (sample)
 • good (example) → prime, useful (example)
 • get (attention) → receive (attention)
 • give (an overview) → present, offer, provide (an overview)

A tak dále.

3. Ne pro slang a vulgární výrazy ve formálních prohlášeních

Skutečnost, že nadávky a vulgární výrazy v rozhovoru s anglickou královnou by se neměly používat, nemusí být nikomu vysvětlena.

Problém může být pouze tehdy, pokud si ani neuvědomíme, že některá populární slova jsou v podstatě slang.

Například:

 • cops – policajti
 • cool – úžasný
 • dope, lit– boží
 • chill out! – uvolni se!
 • wheels– dvoukolové nebo čtyřkolové vozidlo

Opět: je zábavné vědět, co tato slova znamenají – abychom je (ne) používali ve správném kontextu!

nejhorší anglické kletby a vulgární výrazy s překladem
Viz také: Nejhorší nadávky podle Angličanů

4. Ne pro zbytečná slova-plevel v angličtině

V hovorové řeči (zejména dospívající) angličané rádi zneužívají určitá slova a fráze, které jsou na jedné straně velmi britské, ale na druhé straně je lepší je nepoužívat, pokud chceme znít jako inteligentní člověk.

Co je to za slova-plevel?

Slovní plevel #1: like

Ačkoli slovo like má v angličtině nejméně 11 různých významů, zariskoval bych a řekl bych, že se bez něj v klidu obejdeme ve formálním jazyce.

O to více bychom se měli vyhnout takovým „monstrům“, které lze slyšet z úst anglických teenagerů:

 • I want to … like … I think we need to… like.. think carefully about it. It’s … like … it’s a very difficult decision.

(Chci… jaksi… Myslím, že musíme… no, jako by … Pečlivě si to rozmyslete. Tohle je… jaksi… velmi obtížné rozhodnutí.)

mixed conditionals, morfeus, smisene kondicionaly zpusoby podminene
„Co kdybych vám řekl, že tato věta není ve smíšeném kondicionálu?“ Viz také 6 typů smíšených kondicionálů.

Slovní plevel #2: obviously

Angličané mají také tendenci zveličovat slovo obviously (samozřejmě). Použití tohoto slova však není za formálnějších okolností dobrý styl.

 • She obviously clearly wanted something else to chose another option.

(Očividně chtěla něco jiného.)

Velmi podobný je případ obvykle nadbytečného slova naturally (přirozeně).

 • The participants naturally wanted to know the results of the study.

(Účastníci samozřejmě chtěli znát výsledky studie.)

Slovní plevel #2: and so on

Angličané rádi – pravděpodobně jako všichni ostatní – zneužívají frázi and so on neboli „a tak dále“. Často však zníme lépe, pokud se ho zdržíme:

 • We concluded our research and so on.

(Dokončili jsme náš výzkum a tak dále.)

V angličtině můžete případně použít latinskou zkratku etc.

A rozhodně nedoporučuji velmi populární mezi pubertální mládeží … and shit..

 • We’re just watchin‘ TV and shit.

(Koukáme na TV a … další kraviny.)

5. Zakázaná a všechna další slova v online kurzu angličtiny Speakingo

No, celou svou slovní zásobu, zakázaná ale i ta pěkná, pokročilá slova musíte cvičit v praxi!

Ale co z toho, že znáte spoustu pěkných, pokročilých slov, když přirozeně řeknete ty, které znáte nejdéle – protože jsi je již tolikát opakovali nebo používali v rozhovorech.

Stačí si vybudovat nové návyky!

To je důvod, proč najdete mnoho složitých, pokročilých slov a konstruktů ve větách, které vám pomouhou se blýskout v testech a ve vybrané společnosti na pokročilých úrovních online kurzu angličtiny Speakingo. Najdete zde nejen slova sama, ale také pokročilou gramatiku, stejně jako přísloví a rčení, která dodají vašim výrokům v angličtině váhu!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a zjistit, zda vám způsob, při kterém se učíte anglicky mluvením, vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


A jaká další slova by měla být zakázána v angličtině na pokročilé úrovni? Pište odvážně do komentářů!

Mem pro QuickMeme

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Henry Cavill čte Zaklínače v angličtině

Henry Cavill, který v seriálu Netflixu hraje titulního Zaklínače, čte úryvek z knihy „Poslední přání“ (The Last Wish) v angličtině – seznamte se s textem a poslechněte si sametový hlas anglického herce. A pak jsou tu otázky týkající se poslechu pro pokročilé.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail