Procvičte si „used to“ s Gotyem v písni “Somebody that I used to know”

somebody that i used to know, gotye, kimbura

“Somebody that I used to know” Gotye a Kimbra je krásná, hořkosladká píseň o lásce v angličtině. Opakovaně však obsahuje známou frázi „used to“, kterou zde využijeme k výuce angličtiny! Tentokrát jsem byl také v pokušení udělat literární rozbor textu písně, který je mimořádně dobrý!


Zvykněte si používat „used to“!

Konstrukce „used to“ tráví bezesné noci nejen absolventům středních škol, ale všem studentům angličtiny. Tato fráze totiž může znamenat tři různé věci:

1. Sloveso to use znamená „používat“.

Například:

 • I’m using a computer to write my business letters.

(K psaní obchodních dopisů používám počítač).

2. To be used to znamená „být na něco zvyklý“.

 • I got used to meaningless lyrics.

(Jsem zvyklý na nesmyslné texty písní.)

3. Used to používáme také k připomenutí starého zvyku

(Jako dítě jsem banány miloval.)

Právě toto třetí použití si procvičujeme v lehce sentimentální písni v angličtině „Somebody that I used to know“ od Gotyeho a Kimbry.

be get used to anglicky
Přečtěte si také: Get used to using „used to” aneb jak je to s touto anglickou gramatickou konstrukcí?

Gotye “Somebody that I used to know”

Australsko-belgický hudebník Gotye (nar. 1980) se považuje spíše za myslitele než za hudebníka. Možná proto je text písně „Somebody that I used to know“ – na rozdíl od mnoha písní v angličtině – docela zajímavý! Nejen pěkně napsané, ale i gramaticky a věcně. Možná i proto toho od doby, kdy byl zasypán cenami za hořkosladkou píseň o rozchodu s partnerkou, moc nenahrál. Její hlas zase zpívá novozélandská zpěvačka Kimbra (nar. 1990).

Protože je vlastně smutné, když se z lidí po rozchodu stanou cizí lidé. Když už s tím druhým člověk prožil tolik krásných chvil, možná je lepší zkusit zůstat přáteli, než se donekonečna hádat! Pouze pokud převezmeme alespoň část odpovědnosti za rozchod, máme šanci, že v dalším vztahu nebudeme opakovat stejné chyby, ale poučíme se z nich do budoucna!

Dobře, ale já tu mám také učit angličtinu, ne si hrát na myslitele, takže k věci! Předem vás však upozorňuji, že si v tomto textu dopřeji několik úvah inspirovaných webem Popdust – vždy je můžete přeskočit na překlad samotného textu písně!

Text, překlad a analýza písně „Somebody that I used to know“ od Gotyeho

A je to tady. Text písně začíná idiomem:

 • Now and then I think of when we were together

(Někdy si vzpomenu na dobu, kdy jsme byli spolu).

“Every now and then” je idiom, který přesně znamená „někdy“.

 • Like when you said you felt so happy you could die

Jako když jsi řekl, že se cítíš tak šťastný, že bys mohl zemřít.

 • Told myself that you were right for me

Řekl jsem si, že jsi pro mě ten pravý.

Všimněte si střídání časů v závislé řeči:

(You are right for me” → I said you were right for me.)

 • But felt so lonely in your company

ale ve tvé společnosti jsem se cítila tak osamělá

Mimochodem, v obou výše uvedených větách by mělo být „správně“: I told myself, I felt lonely.

 • But that was love and it’s an ache I still remember.

Ale byla to láska a její bolest, kterou si stále pamatuji.

První řádek naznačuje, že jeho smutek je přechodný. Občas ho přepadne záchvat sklíčenosti, ale to je vše. Opravdu?

Hned v následujícím řádku vidíme, že jeho spánek nejspíš přece jen něco tráví – tak intenzivní chvíle a zážitky neprojdou bez povšimnutí. Když byla tak šťastná, že mohla zemřít, možná by mohl nakonec zemřít i on? Takto silné vzpomínky vyžadují určitou retrospektivu a analýzu, něco tu není v pořádku! Proč tak krásný vztah nevydržel?

Nejjednodušší je samozřejmě obviňovat toho druhého. Cítil se v její společnosti „osamělý“, takže to byla „její vina“…..

Alespoň může přiznat, že to byla láska. Mohl se tedy pokusit se svým odcizením nějak pracovat, místo aby ukončil vztah, který mu nyní zjevně chybí.

předložky částí řeči
Přečtěte si také: Nebezpečné vztahy anglických předložek s částmi řeči
 • You can get addicted to a certain kind of sadness

Na určitý druh smutku si můžete zvyknout.

Zde you can neznamená nutně „můžeš“, ale spíše obecně ve smyslu „to je možné“.

 • Like resignation to the end, always the end

Jako rezignace na konec, vždycky na konec.

 • So when we found that we could not make sense

Takže když jsme zjistili, že nám (náš vztah) nedává smysl.

 • Well, you said that we would still be friends

Říkal jsi, že budeme stále přátelé.

(Poznámka – opět závislý výraz will → would)

 • But I’ll admit that I was glad it was over

Ale musím přiznat, že jsem byl rád, že už je po všem.

(A znovu: „It is over!“ I was glad that it was over).

Moc pěkný výraz „you can get addicted to a certain kind of sadness”. I když víme, že to bude bolet, jsme k němu tak připoutáni, že ho nechceme pustit. Očekáváme něco nepříjemného, a když se to stane, dokonce se nám uleví.

Sentiment se mění v lehké umělecké drama, když Gotye zajistí, aby tato rezignace vždy skončila rozchodem. V historii rozchodů je pravděpodobně jen málo vztahů, které neskončily rozchodem, protože „se k sobě nehodíme“. Gotye eufemisticky neuvádí žádné podrobnosti, aby nepřiléval sůl do rány, která způsobila to, co uslyšíme v refrénu písně „Somebody that I used to know“.

Refrén Gotye “Somebody that I used to know”

 • But you didn’t have to cut me off

Ale nemusel jsi mě odříznout.

 • Make out like it never happened and that we were nothing

Předstírat, že se to nikdy nestalo a že jsme nic nebyli.

Je to mistrovská slovní hříčka, protože frázové sloveso, phrasal verb „make out” ” může znamenat také něco dokončit nebo mít sex – vlastně by se sem hodily všechny tři varianty!

 • And I don’t even need your love

A nepotřebuji ani tvou lásku

 • But you treat me like a stranger and that feels so rough

Ale ty se ke mně chováš jako k cizímu člověku a je to tak nepříjemné (drsné).

 • No, you didn’t have to stoop so low

Ne, nemusel jsi klesnout tak nízko (stoop so low je idiom).

 • Have your friends collect your records and then change your number

Pošlete své přátele, aby shromáždili vaše záznamy, a pak změňte číslo.

(Velmi pěkná konstrukce have somebody do something – žádostí nebo hrozbou někoho donutit, aby pro nás něco udělal).

 • I guess that I don’t need that though

Nemyslím si však, že to potřebuji

 • Now you’re just somebody that I used to know
 • Now you’re just somebody that I used to know
 • Now you’re just somebody that I used to know

(Teď jsi jen někdo, koho jsem znala).

V refrénu se Gotyeho hlas stává pisklavým, jako když zraněný pejsek vrhá obvinění. Protože ve skutečnosti nic nenasvědčuje tomu, že by jeho bývalá přítelkyně „klesla nějak zvlášť hluboko“. Je přece přirozené, že bezprostředně po rozchodu se lidé na chvíli uzavírají do sebe, aby si neznepříjemňovali krvácející srdce. Je lepší dát si navzájem čas na vzájemné zahojení ran. Spíše respekt k ní, že měla dost sebeúcty na to, aby se zbavila své silné ženské vazby a neprotahovala patologický vztah donekonečna, ale rozhodla se otevřít krásnému a velkému světu.

Jenže nikdo si jen tak nezmění telefonní číslo. Ledaže… nás někdo sleduje, volá uprostřed noci a obtěžuje esemeskami!

Tím spíš, že chcete získat zpět svůj milovaný majetek!

Není těžké uhodnout, že – jak už to ve vyprávění přátel o jejich milostných dobrodružstvích bývá – náš lyrický subjekt zde není nijak zvlášť objektivní. Věc se stává zřejmou při jeho dětinském „Už tě nepotřebuju!“.

Citová nezralost dosahuje svého zenitu, následuje popírání, touha vymazat všechny vzpomínky na – jak víme z předchozích řádků – krásné společně strávené chvíle. Stručně řečeno: „Už nepotřebuji přátelství, na které v celé písni naříkám!“

Pamatujme však, že v dobré básni není lyrický subjekt totožný s jejím autorem! Jasně to vidíme v druhé části písně, v níž Gotye předává mikrofon bývalému partnerovi hlavního hrdiny písně.

indefinite pronouns, zajmena neurcita, somebody, someone, nobody, noone, anybody, anyone, everybody, everyone
Přečtěte si také: Nechte „somebody“ aneb něco o neurčitých zájmenech

Druhá část Kimburovy písně „Somebody that I used to know“

 • Now and then I think of all the times you screwed me over

Někdy si vzpomenu na všechny ty chvíle, kdy jsi mi vyčítal.

(Opět velmi pěkně napsáno. Nejen, že Kimbura začíná stejným idiomem [every] now and then co Gotye, frázové sloveso „screw somebody over“ má také sexuální konotaci, protože to screw („šroubovat“) může také znamenat špinavé „mít sex“.)

 • But had me believing it was always something that I’d done

Ale ty jsi mě přesvědčil, že to bylo vždycky (kvůli) něčemu, co jsem udělal.

Toto je jeden z mála případů, kdy někdo správně použil minulý dokonalý čas past perfect v písni v angličtině! To, co údajně udělala (had done), se stalo před Kimburyho přesvědčením o její vině v „obyčejném“ minulém čase simple past (had me believing).

 • But I don’t wanna live that way

Ale já tak žít nechci.

(Wanna je slangová zkratka pro „want to”)

 • Reading into every word you say

Čtěte každé slovo, které řeknete

(read into – hledat podtexty, skryté významy)

 • You said that you could let it go

Říkal jsi, že to můžeš nechat být

 • And I wouldn’t catch you hung up on somebody that you used to know.

A nepřistihnu tě, jak se věšíš na někoho, koho jsi kdysi znal.

Kimbrova reakce není nedospělým výkřikem. Není to facka, je to láskyplná, ale zničující dužina Gotyeho nezralých obvinění. Celé to „screwed me over“, tj. neustálé rýpání do něčeho a šikanování, je typické chování neurotických chlapů s jejich „certain kinds of”“ a „we couldn’t make sense of“, celá ta pasivní agrese a stavění kočky na hlavu, aby to vždy vypadalo, že je to vina partnerky nebo partnera. Nemiloval ji, nebo jí to alespoň nedával najevo, nevážil si jí a neocenil ji, a tak odešla. Příběh tak jednoduchý, až to bolí.

Stojí za povšimnutí, jak krásně jejich hlasy v tomto okamžiku hrají. Kimbra zvýší hlas a ukáže, že to Gotye svým „Stingovým hlasem“ lže. Emotivně zvýší hlas, ale je to Gotye, kdo ji „přeruší“.

frázová slovesa angličtina
Přečtěte si také: 9 neslušných frázových sloves (phrasal verbs), která se ve třídě nenaučíte

 

Druhý refrén Gotye „Somebody that I used to know“

Vysvětlení Kimbry zjevně neproniklo ke Gotyemu, který jen opakuje stejný popěvek ve druhém refrénu…..

 • But you didn’t have to cut me off

Ale nemusel jsi mě odříznout.

 • Make out like it never happened and that we were nothing

Předstírat, že se to nikdy nestalo a že jsme nic nebyli.

 • And I don’t even need your love

A nepotřebuji ani tvou lásku

 • But you treat me like a stranger and that feels so rough

Ale ty se ke mně chováš jako k cizímu člověku a je to tak drsné.

 • No, you didn’t have to stoop so low

Ne, nemusel jsi klesnout tak hluboko.

 • Have your friends collect your records and then change your number

Pošlete své přátele, aby shromáždili vaše záznamy, a pak změňte číslo.

 • I guess that I don’t need that though

Nemyslím si však, že to potřebuji

 • Now you’re just somebody that I used to know

Teď jsi jen někdo, koho jsem znala.

 • (Somebody) Now you’re just somebody that I used to know

(Někdo) Teď jsi jen někdo, koho jsem znala.

 • Somebody (I used to know)

Někdo (koho jsem znal)

 • (Somebody) Now you’re just somebody that I used to know

(Někdo) Teď jsi jen někdo, koho jsem znala.

 • I used to know, that I used to know, I used to know somebody.

Věděl jsem, že někoho znám, že jsem někoho znal.

Ve druhém refrénu písně Somebody that I Used to Know není ani tak samotný text, ale umělecký projev zpěváků, který vytváří genialitu této písně.

Nakonec oba hlasy padnou. Oba se s tím smířili a přestali se hádat.

Tak doufám, že až emoce trochu opadnou, snad si oba najdou nové partnery, budou se moci znovu spřátelit a budou mít vřelejší vzpomínky na krásné chvíle, které spolu strávili!


Autoři díla: Luiz Bonfa / Walter Andre De Backer
Text písničky Somebody That I Used to Know © Kobalt Music Publishing Ltd., Warner/Chappell Music, Inc.

 

Hudební video Gotye „Somebody that I used to know“

Také samotný videoklip k písni Somebody that I Used to Know je umělecké dílo. Jednoduchý, nenáročný, a přesto se dočkal více než miliardy zhlédnutí!

 

Přebaly písní Gotye „Somebody that I used to know“

Píseň a její text nesou tak silné poselství, že se mnoho umělců rozhodlo vytvořit její vlastní verzi. Ačkoli jich na YouTube najdete nespočet, zde uvádím dva:

První z nich je brilantní verze písně „Somebody that I used to know“ na….. jedna kytara (také s textem):

Druhá je veselá proměna otce a dcery – zkuste se neusmívat! 🙂

 

Angličtinu jsem znal!

Pokud chcete umět ocenit zajímavé písňové texty v angličtině – o literatuře nemluvě! – a pro lepší výdělek, přístup k neomezeným znalostem na internetu a udržení zdravého mozku doporučuji zdokonalit si angličtinu!

Ať už se začínáte učit angličtinu od nuly, nebo jste již na poměrně pokročilé úrovni, online kurz angličtiny Speakingo vám bezpochyby pomůže pokročit dál!

Při něm se mluví v celých větách, takže odbouráte veškerý odpor k mluvení a veškerá gramatika a nejoblíbenější anglická slovíčka vám přijdou do hlavy sama! A co je zajímavé, mluvíte se svými kolegy naprosto v klidu a bez stresu. telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. Takové učení je nejen velmi efektivní, ale také jednoduše příjemné, stejně jako hlasy Gotyeho a Kimburry!

Každopádně nejlepší je vyzkoušet si – zdarma a nezávazně – výuku angličtiny v kurzu Sperakingo na vlastní kůži a uvidíte, že se vám to bude líbit víc než Gotyeho bývalé přítelkyni!

Líbil se vám tento kritičtější literární rozbor písně v angličtině? Nebo dáváte přednost samotným překladům textu? Jaké další texty písní byste chtěli probrat? Objednávky vkládejte do komentářů!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chcete rozumět anglickým písním? Pak začněte mluvit anglicky!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail