Jak napsat obchodní dopis v angličtině? Autentické příklady a praktické fráze

obchodní dopis v angličtině, vzor, příklad

Potřebujete napsat obchodní dopis v angličtině? V tomto textu najdete praktické tipy, autentické příklady a fráze užitečné pro psaní obchodní korespondence v angličtině.


Lidé píší dopisy… v angličtině!

Nastal okamžik, kdy potřebujete napsat obchodní dopis v angličtině? Předem vás upozorňuji, že zde nejsou žádné zkratky.

Není možné naučit se psát pěkně anglicky z jednoho textu. Vyžaduje to znalost jak psaní, tak především samotného anglického jazyka. Ačkoli je psaní snad jedinou oblastí, kde mohou být nudná školní gramatická pravidla k něčemu užitečná, aby náš text volně plynul, musí naše věty plynout „ze srdce“.

K tomu potřebujeme „cítit“ angličtinu v srdci, ne v hlavě.

Jak to udělat?

Díky velkému kontaktu s angličtinou!

Nejlépe nejen pasivní (poslech rádia, čtení textů), ale i aktivní, kdy sami tvoříme věty v angličtině.

Samozřejmě je zde jistá nuance. Pokud vytváříme (ústně nebo písemně) nesprávné věty, může se stát, že si upevníme nesprávný návyk vyjadřování v angličtině. Proto je důležité, aby někdo zkontroloval náš text nebo věnoval pozornost tomu, jak mluvíme.

Ale co když se rozhodneme učit se anglicky sami?

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně naučit anglicky doma?

Pak je pravděpodobně nejlepším řešením online kurz angličtiny Speakingo. Mluví se na něm v celých, hotových větách. Mluvíme, ale bez chyb. Gramatiku se tam také učíme, ale „padá nám k srdci“, přechází do zvyku, nezastavuje se na úrovni teoretických pravidel. Kliknutím na tlačítko níže si můžete zdarma vyzkoušet, jaké to je učit se v online kurzu angličtiny Speakingo:Na druhou stranu, pokud se vrátíme k psaní obchodního dopisu v angličtině, je samozřejmě třeba věnovat pozornost několika prvkům:

 1. Struktura obchodního dopisu v angličtině.
 2. Formátování korespondence v angličtině.

Struktura obchodního dopisu v angličtině

Stejně jako většina formálních dopisů se i obchodní dopis v angličtině skládá z následujících prvků:

 • datum a adresa
 • přivítání
 • úvod a poděkování
 • hlavní část
 • ukončení
 • podpis

Podívejme se na tyto prvky a anglické fráze, které v nich lze použít.

obchodní dopis v angličtině
A to byl dopis, který jsem dostal od Královny a v němž mi oznámila, že mi bylo uděleno britské občanství.

Záhlaví, adresa a datum v obchodním dopise v angličtině

Obchodní dopis v angličtině začíná datem a adresou. V českých formálních dopisech se adresát (ten, komu píšeme) často nachází na pravé straně. V dopisech v angličtině je adresát umístěn na levé straně.

Na druhou stranu v profesionálním obchodním dopise umístíme adresu jako součást hlavičky, do záhlaví nebo případně do zápatí.

Naše adresa, adresa odesílatele, se nachází na pravé straně, případně na levé straně před/za kontaktními údaji příjemce. Někdy se s adresou odesílatele setkáte až na konci dopisu pod podpisem.

Tedy jako v Anglii – všechno je naopak, na druhé straně! 🙂

Ani datum v dopise v angličtině nemusí být nutně na pravé straně. Obvykle se nachází na pravé straně, například mezi adresami odesílatele a adresáta.

Nezapomeňte také, že ačkoli říkáme 10th of May, v přepisu slovo of vynecháváme a píšeme 10th May 2022, nebo spíše americky May 10th, 2022.

V čistě obchodní korespondenci můžete do sekce s naší adresou přidat také poštu, pod kterou spadáme.

obchodní dopis v angličtině
Model z amerických webových stránek Balanced Careers

 

Pozdrav v obchodním dopise v angličtině

Ačkoli to může znít divně, i v angličtině začínáme formální, obchodní dopisy zdvořilostní frází Dear, což znamená drahý. Proto v pozdravu (salutation) napíšeme:

 • Dear Mr English – Vážený pane
 • Dear Ms English – Vážená paní
 • Dear Mrs English – Vážená paní
 • Dear Sir/Madam – Vážený nevím jestli paní nebo pán

Čtvrté variantě je však obecně lepší se vyhnout – svědčí o tom, že jsme se neobtěžovali vygooglovat, komu píšeme. To výrazně zvyšuje šanci, že náš dopis také skončí v koši.

V případě otevřených dopisů můžeme použít výraz:

 • To Whom It May Concern – Tomu, koho se to týká

a ještě lépe, pokud skupinu, které píšeme, pojmenujeme, například:

 • Dear Parents – Vážení rodiče
obchodní dopis v angličtině vzdělávání škola
Dopis rodičům z jedné londýnské školy, kde jsem pracoval.

 

Jak začít obchodní dopis v angličtině?

Obecně je lepší nezačínat obchodní dopis v angličtině podstatou věci. Ať už se jedná o telefonický rozhovor v angličtině, běžný rozhovor nebo dopis v angličtině, je vhodné začít situaci „jemně“.

Nejlepším způsobem, jak to udělat, je poděkovat například za telefonát nebo schůzku, která se konala dříve, za přínos, který daná společnost má pro historii lidstva. 🙂

Například dopis v angličtině je vhodné začít poděkováním:

 • Thank you for contacting us.

(Děkujeme, že jste nás kontaktovali)

 • Thank you for a fruitful exchange last Tuesday.

(Děkuji za plodnou výměnu (slov) minulé úterý)

 • After our Tuesday meeting I was thinking about our business relationship and how fortunate I am to work with you.

(Po našem úterním setkání jsem přemýšlel o našem obchodním vztahu a o tom, jaké mám štěstí, že s vámi mohu pracovat)

 • I would like to take this opportunity to thank you for your cooperation in recently completing our business deal.

(Rád bych vám touto cestou poděkoval za spolupráci na naší obchodní smlouvě)

CV v angličtině
Přečtěte si také: Jak napsat životopis v angličtině a proč nejde jen o překlad českého životopisu?

Fráze, které lze použít v textu obchodního dopisu v angličtině

V obchodní korespondenci si však můžete dovolit být konkrétnější než obvykle a hned na začátku napsat, co máte na mysli. Například:

 • With reference to our telephone conversation…

(S odkazem na náš telefonický rozhovor…)

 • Further to our meeting last Wednesday,…

(S odkazem na naše setkání minulou středu…)

 • I am writing to…

(Píšu…)

 • I would be interested in receiving…

(Měl bych zájem o příjem…)

 • I am writing to you on behalf of…

(Píši jménem…)

 • I’m writing to enquire about...

(Píši, abych se dozvěděl více o…)

obchodní dopis v angličtině
Dokonalý vzor! Humorná odpověď na zamítavý dopis 🙂

Co napsat do obchodního dopisu v angličtině?

Každý obchodní dopis v angličtině je samozřejmě jiný. Co napsat dál, víte jen vy.

Možná se vám však budou hodit následující fráze.

 • I would be grateful if you could…

(Byl bych vám vděčný, kdybyste byli ochotni…)

 • Would you be so kind as to…

(Byl byste tak laskav a…)

 • We would appreciate if you could provide us with more detailed information concerning …

(Byli bychom vám velmi vděční, kdybyste nám mohli zaslat více informací o…)

 • We are pleased to place an order with your company for…

(Rádi bychom si u vaší společnosti objednali…)

 • It will take about three weeks to process your order.

(Dokončení vaší objednávky potrvá přibližně tři týdny)

Anglická diplomacie v podnikání
Přečtěte si také: Anglická diplomacie v obchodě aneb chození kolem horké kaše v angličtině

Když to mělo být krásné a vyšlo to jako obvykle….

 • We carefully considered your proposal, and unfortunately we decided not to…

(Pečlivě jsme zvážili váš návrh a bohužel jsme se rozhodli, že ho nepřijmeme…)

 • I regret to inform you that…

(S lítostí vám oznamuji, že …)

 • I would like to query the charges which seem unusually high.

(Chtěl bych upřesnit poplatky, které vypadají extrémně vysoké)

 • I’m afraid it would not be possible to…

(Obávám se, že to nebude možné…)

 • We would appreciate your immediate attention to this matter.

(Byl bych velmi vděčný za okamžité přezkoumání případu)

 • Our company would be pleased to get...

(Naše společnost by ráda obdržela…)

Jak si stěžovat v angličtině?
Přečtěte si také: Jak si stěžovat jako Angličan na dovolené?

Promluvme si o penězích:

 • Please send us your price list.

(Zašlete nám prosím svůj ceník)

 • This is to confirm receiving your detailed quotation.

(Potvrzuji přijetí vaší podrobné nabídky)

 • Our terms and conditions of payment are as follows:

(Naše platební podmínky jsou následující:)

Co se týče samotného umění psát pěkné věty v angličtině, o tom píši více v následujícím příspěvku:

anglické věty, učení se psát, práce, sopka, kočka
Přečtěte si také: Psaní v angličtině na vyšší úrovni ve 4 krocích.

Uzavření obchodního dopisu v angličtině

 • Please find enclosed…

Přiloženo…

 • I would appreciate a reply at your earliest convenience.

„Budu vděčný za písemnou odpověď v nejbližším možném termínu“, tj. „Jste na řadě a prosím, odpovězte rychle“.

 • I look forward to meeting you on…

Těšíme se na setkání v den…

 • If we can be of any further assistance, please let us know.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

 • I look forward to the possibility of working together.

Těším se na příležitosti ke spolupráci.

 • Thank you in advance…

Předem děkuji

mezikulturni komunikace co anglican rika
Přečtěte si také: Co říká Angličan a co tím skutečně myslí?

Podpis v obchodním dopise v angličtině

Samozřejmě se podepisujeme klávesnicí a vlastnoručním podpisem (dnes většinou naskenovaným obrázkem…).

 • Yours faithfully,
 • Sincerely yours,

nebo méně formálně

 • Regards,
 • Best regards,

A nezapomeňte si dopis před odesláním přečíst!

obchodní idiomy anglický monkey business
Přečtěte si také: Obchodní idiomy ve vtipných memech

2. Obchodní korespondence je formální dopis

V obchodní korespondenci v angličtině se držíme obecných pravidel formálního dopisu, jako jsou:

Formátování obchodního dopisu v angličtině

 • rovnáme text doleva
 • nelitujte prostoru na okraji (1,5 – 2 cm).
 • odstupy mezi řádky
 • nepište příliš dlouhé odstavce, špatně se to čte a nevypadá to dobře
 • zalomte řádky mezi odstavci
 • Pokud není k dispozici firemní písmo, je obvyklá velikost písma 12, Times New Roman nebo Arial
výsledky učení se speakingo
Přečtěte si také: Milý dopis o výsledcích výuky angličtiny s aplikací Speakingo.

Jak se naučit psát obchodní dopisy v angličtině?

Všechno se dá trénovat. Proto doporučuji zdokonalovat angličtinu v praxi! A praxe dělá mistra!

Skvělou příležitostí, jak si zdokonalit angličtinu – a to jak na úrovni začátečníků, tak i pokročilých – je online kurz angličtiny Speakingo.

Najdete zde všechna slovíčka, fráze a gramatické konstrukce, se kterými zazáříte ve svém obchodním dopise v angličtině!

Zajímavé je, že v kurzu Speakingo se naopak učíte angličtinu tak, že mluvíte v plných větách na své úrovni se svým… telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. Kromě toho posloucháte native speakera, prohlížíte si hezké obrázky a „jen tak si povídáte“ – zatímco veškerá gramatika a slovní zásoba, kterou potřebujete, a která je pečlivě zapsána v metodice kurzu, vám prostě skáče do hlavy!

Pokud vás zajímá hlavně psaní, jistě se vám budou líbit i volitelné online diktáty, které jsou k dispozici po registraci do kurzu Speakingo!

Každopádně je nejlepší zkusit si to sama nebo sám! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte si tuto metodu výuky angličtiny online zdarma a nezávazně!

Psali jste obchodní dopisy v angličtině? Jaké máte dojmy, rady? Sdílejte do komentáře!


Investujte do své angličtiny!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail