Mezikulturní komunikace: Co Angličan říká a co tím myslí?

mezikulturní komunikace toho, co angličan říká

I když již velmi dobře umíte anglicky, neznamená to, že se můžete s Angličanem jednoduše domluvit! Není to jen o přízvuku, je to o takzvaných kulturních rozdílech – ne vždy to, co říkáme, je to, co chceme říci. Níže je uveden úvod a krátký glosář mezikulturní komunikace, tj. rozdíl mezi tím, co Angličan říká, a tím, co myslí.


Mělká a hluboká struktura v lingvistice

Angličtina není jen o slovech. Je to také způsob, jakým je používáme. Známý lingvista Noam Chomsky vytvořil koncept mělké a hluboké struktury vět – mělká jsou slova, zatímco hluboké je to, co chceme skrze ně říci.

Například, když někomu řekneme: „Máte ocas?“ nemusíme se nutně ptát na to, jestli kostrč našeho partnera je neobvykle dlouhá. Smyslem této věty je výčitka, že tento muž (pravděpodobně znovu!) za sebou nezavřel dveře!

Jazyková kultura je do značné míry založena na takovém nesouladu mezi tím, co říkáme, a tím, co máme na mysli.

komunikativní úroveň angličtina
Co? Říkáte, že komunikace je víc než „Chci sušenku“? Čtěte také: Komunikativní angličtina… nebo jaká?

Co je mezikulturní komunikace?

Anglická kultura však není totéž jako kultura, ze které pocházíme – máme jiné historické vzorce, přísloví a způsoby, jak se vyjádřit. Pokud se pokusíme komunikovat navzdory těmto rozdílům, můžeme hovořit o mezikulturní komunikaci.

Každý, nejen v Čechách, ale po celém světě, se učí anglicky. Když se však přestěhujeme do Anglie, ukazuje se, že i když zdánlivě rozumíme slovům, je obtížné mluvit o efektivní komunikaci. Není to jen o přízvuku a idiomech, je to o neschopnosti mezikulturně komunikovat.

Angličané jsou mistři diplomacie, stejně jako nepřímého vyjadřování. V kombinaci s jejich nutkavou zdvořilostí to dává výbušnou směs pro lidi neseznámené s takovými nuancemi anglosaské kultury.

Anglické pracovní nabídky
Viz také: Co anglické pracovní nabídky skutečně říkají 🙂

Po přestěhování do Londýna se můžete začít ptát sami sebe, například: „Proč se všichni pořád ptají, jak se mám? Vypadám bledě nebo co?“

Nicméně, anglická „You’re right?“ je jen zdvořilostní fráze, ne otázka! Doslova to znamená „jsi v pořádku?“, i když gramaticky plná forma by měla být „Are you alright?“, a pokud jste ji skutečně použili, mohlo by to znít jako… skutečná otázka.

Stejně je to s gentlemanskou zastaralou otázkou „How do you do?“. Odpovídáme na ni otázkou „How do you do?“. A nikoho nezajímá, jak se doopravdy máme, je důležité, abychom zachovali zdání zdvořilosti.

Anglické fráze pro začátečníky
Viz také: Anglické fráze pro začátečníky

Například vždy musíte absolvovat rituální small talk (doslova „malá řeč“ neboli krátký rozhovor o čemkoli, o příslovečném počasí). Výměna upřímných pocitů funguje dobře.

Mezikulturní nadšení

Zajímavé je, že v každé zemi budeme posuzovat situace jinak, budeme k nim přistupovat s jiným, kulturně podmíněným nadšením.

Zde je důležitý bod – v anglosaských zemích musíte zvýšit úroveň nadšení o 500%! Nemůžete jen tak říct, že přítelkyně má skvělé šaty. Jsou fantastické, fenomenální a dechberoucí!!!

Jinak pochopí, že… se nám šaty nelíbí a že ji laskavě kritizujeme!

Myslím, že graf níže to ilustruje docela dobře (i když to není přísně „vědecký“ důkaz):

mezikulturní komunikace

Glosář k obrázku:

 • stuff – věc, něco (zde náš předmět hodnocení)
 • objective distribution – objektivní distribuce
 • junk – odpadky
 • pretty good – docela dobré
 • awesome – úžasné
 • Eastern Europeans – Východoevropané
 • What is this garbage? – co je to za odpad?
 • I dont like it – nelíbí se mi to
 • even so – i když, pak…
 • people – lidé
 • it’s fine – v pořádku
 • not bad – není to špatné

Abych byl upřímný, z mých pozorování bych však řekl, že dnes se Angličané podobají Američanům mnohem více než stereotypním Angličanům z černobílých filmů, z nichž si tento obrázek dělá legraci.

Zdvořilá a písemná mezikulturní komunikace

Zdvořilost platí také při telefonování. I když se musíme vypořádat s krátkou a naléhavou záležitostí, musíme říci rituálně „How are you?“ a teprve pak se nedbale zmínit, že sháníme hasiče.

Anglická homofonní komunikace
Viz také: 50 anglických homofonů v zábavných obrázcích.

Také stojí za to být opatrný ohledně způsobu, jakým mluvíme nebo píšeme e-maily. Je těžké být tu příliš zdvořilý.

Myslím, že každý, kdo pracoval v britské kanceláři, zažil kulturní šok, když se po normálním rozhovoru ukázalo, že se nám podařilo spáchat nějaké kardinální faux pas, nebo jsme byli naprosto nepochopeni.

V Anglii není černá černá a bílá není bílá (Ha! Zvláště pokud vezmeme tato slova doslovně – je lepší co nejrychleji utéct od rasových témat!)

Britské lži, mezikulturní komunikace, angličtina
Britské lži:
Opravdu, v pořádku; Jenom na „rychlé“ slovo; Zní to dobře; Ano, vypadá to dobře; Snažil jsem se dovolat; Budu tam za 5 minut; Pojďme na jedno (pivo).

Mezikulturní anglicko-anglický slovník

Jak jsem již zmínil, podobné problémy v mezikulturní komunikaci nejsou pro Čechy zvláštním problémem, všichni návštěvníci Anglie se s nimi potýkají. Myslím, že ještě horší mají specifika mají Němci.

Angličané také vědí, že jsme cizinci, takže nám snadněji odpustí.

Z našeho pohledu je důležité vědět, jak jim porozumět. Jaký je význam toho, co nám sdělují.


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

První testovací týden je zcela zdarma!


Slyšel jsem o školení učitelů angličtiny v Anglii, kteří tímto jazykem mluví plynně, že se svých lektorů ptali, jak jim vše jde, jak se jim daří.

V reakci na to slyšeli, že docela dobře a obecně bylo vše v pořádku. Takže ti, kteří se uvolnili, se zaměřili na poznávání města. Nakonec se však ukázalo, že certifikáty nedostali – neporozuměli jemným náznakům, které jim slušní instruktoři angličtiny dávali…

Jak se tedy vyhnout takovým nepříjemným překvapením?

Níže je uveden seznam běžných výrazů, které často způsobují mezikulturní nedorozumění.

Uvádím originální výraz a překlad jeho mělkého (doslovného překladu) a interpretaci hluboké struktury ve dvou kulturních verzích.

Zábava začíná, když se podíváme na rozdíly v hluboké struktuře – na jedné straně, co tím anglický „básník“ myslel, a na druhé straně na to, co bychom normálně pochopili.

Doufám, že vám to pomůže v transparentní a efektivní mezikulturní komunikaci s Brity! 🙂

Krátký glosář mezikulturní komunikace ve Velké Británii

Angličan říká…

A co si Angličan myslí…

Co si Evropan myslí,

že si Angličan myslí…

I hear what you say

(Slyším, co říkáte)

Nesouhlasím a už o tom nechci mluvit.

Souhlasil s mým názorem.

With the greatest respect…

(S největším respektem…)

Ty idiote!

O! Poslouchá mě!

That’s not bad!

(To není špatné)

Tohle je fajn.

To je špatné.

That’s a very brave proposal

(Toto je velmi odvážný návrh)

Myslím, že jsi blázen!

Váží si mé odvahy!

Quite good

(Docela dobré)

Zklamal jsi mě.

Docela dobré.

I would suggest…

(Navrhoval bych…)

Udělejte to, nebo buďte připraven nést následky!

Přemýšlej o tom, ale udělej to, co si myslíš.

Oh, incidentally / by the way

(Mimochodem)

Hlavním tématem tohoto rozhovoru je…

Není to nic důležitého.

I was a bit disappointed that…

(Byl jsem trochu zklamaný…)

To mě naštvalo…

Není to nic důležitého.

Very interesting

(Velmi zajímavé)

Čistý nesmysl.

Dělám na něj dojem.

I’ll bear it in mind

(„Budu to mít na paměti“)

Už jsem na to zapomněl.

Pravděpodobně to udělá.

I’m sure it’s my fault

(Jsem si jistý, že je to moje chyba)

Je to tvoje chyba!

Proč si myslí, že je to jeho chyba??

You must come for dinner

(Musíte přijít na večeři)

Nechoď, jsem jen zdvořilý.

Brzy obdržím pozvánku.

I almost agree

(Téměř souhlasím)

Vůbec nesouhlasím.

Dohoda je uzavřena.

I only have a few minor comments

(Mám jen několik drobných komentářů)

Přepište vše od začátku.

Bylo nalezeno několik překlepů.

Could we consider some other options?

(Mohli bychom zvážit nějaké další možnosti?)

Nelíbí se mi vaše nápady.

Ještě jsme se nerozhodli.

www.speakingo.com

Níže je uvedena původní grafika (v angličtině) ze strany The Poke Anglo-Eu Translation Guide

mezikulturní komunikace s Angličany

Pokud se vám tato tabulka líbí – sdílejte výše uvedenou fotografii s odkazem na tuto stránku.

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!

Samozřejmě musíme začít tím, že se naučíme angličtinu samotnou, a o jemnosti mezikulturní komunikace se můžeme zajímat až na pokročilejší úrovni!

Proto, pokud chcete vyleštit svou angličtinu, zvu vás na online kurz angličtiny Speakingo, který se skládá z mluvení s počítačem nebo telefonem. Zvláštní? Ještě podivnější je, že Speakingo vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje! Takhle se učíte anglicky jako dítě, které se učí mluvit. Najednou se ukáže, že všemu rozumíte a můžete říct cokoliv!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si tuto rychlou a příjemnou metodu učení angličtiny zdarma a bez závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Vaše já z budoucnosti vám za toto rozhodnutí poděkujte!


A jakým výzvám jste vy čelili v mezikulturní komunikaci v Anglii? Podělte se o svá dobrodružství a příhody v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
nauka anglictiny hlaskovani abeceda
Anglická abeceda: výuka hláskování

Když porovnáme domácí abecedu s abecedou v angličtině, nezaznamenáme radikální rozdíly. Ano, nejsou v něm žádné české znaky. Místo toho se objevuje písmeno Q, které sice není v naší abecedě, ale většina krajanů ho dobře zná.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail