Přísloví o počasí v Anglii

počasí v Anglii Londýně, přísloví, výroky

Počasí v Anglii je legendárně deštivé a zatažené. Není divu, že Angličané přišli s několika pěknými příslovími o počasí, které nám mohou být užitečná i v měnícím se českém klimatu!


Počasí v Anglii

Počasí v Anglii má pověst jako neuvěřitelně deštivé a zatažené. Pro výlet do Londýna je dobré koupit si spíše deštník než sluneční brýle!

Klima v Anglii kvůli mořím a oceánům obklopujícím Britské ostrovy je mírnější než v kontinentální Evropě, teploty tam zřídka klesají pod nulu. Ale jakmile spadnou, už je to přírodní katastrofa! Půl centimetru sněhu a vlaky přestanou jezdit, školy jsou zavřené a je dobré nechodit do práce, protože silnice jsou „tak velmi nebezpečné“. Nevím, jak moc se opravdu bojí tohoto centimetru sněhu a jak moc je to celostátní úmluva na záškoláctví, ale bezpochyby jsem vždy rád, když slyším o sněhu! 😉

Londýnské počasí

Zajímavé je, že s deštěm to není až takový případ, že je ho hodně – pokud měříte množství srážek, pak v Londýně padá z oblohy méně vody než v Římě, Berlíně nebo New Yorku. Problém je v tom, že tento déšť není – stejně jako celá anglická společnost – ve spěchu. Místo toho, aby se jednou provždy spláchl, může mrholit celé týdny. Nebo ani nepadá, jen nás promočí skrz naskrz ve formě mlhy!

Slunce svítí v Londýně asi 1600 hodin ročně – o 30 hodin více, než je průměr v Čechách. To je jen o 200 hodin méně než v Nigérii! Mám však dojem, že i když v Londýně svítí slunce je stále méně světla, než když je v Čechách zataženo.

A tak to pravděpodobně vnímají naše těla zvyklá na kontinentální klima. Mám přítele, který se po několika letech na Britských ostrovech cítil neustále oslabený a unavený, i když nevěděl proč. Nakonec šel k lékaři, aby ho vyšetřil. Zavolal jsem mu, abych se s hrůzou zeptal, jestli je ještě naživu! Ukázalo se, že kvůli nedostatku světla jeho hladiny vitamínu D drasticky klesly. Myslím, že nedostatek světla je jedním z důvodů, proč mnozí z nás tolik postrádají Čechy…

Zajímavé je, že Londýn je tak velké město, je v něm tolik lidí a budov, že to ovlivňuje počasí. Teplota v Londýně je až o 5 stupňů vyšší než mimo město.

Heat wave v Anglii

Vlna veder je v Anglii novým fenoménem. Stejně jako my netolerujeme nedostatek slunce, tak pro Angličany narozené v ponurém klimatu je vlna veder smrtící. Vždycky jsem se smál Angličanům, kteří neustále chodili kolem a nosili takové „cool“ sluneční brýle, dokud jsem si nevšiml, že opravdu trpí pod vysokými teplotami a sluncem. Prostě na ně nejsou zvyklí – mohou chodit v zimě v žabkách, ale slunce je zničí.

Jak se světové klima otepluje, Anglie se také otepluje – během heat wave v roce 2003 byla v Londýně zaznamenána rekordní teplota 38,1 stupně Celsia.

počasí v Anglii, Londýn, vlna veder, metro, trubka
Varování kvůli horkému počasí. 1. Mějte s sebou vždy láhev vody. Můžete ji použít k umlácení se k smrti, když bude moc horko. 2. Abyste unikli zatopeným vozům, ujistěte se, že veškerý váš pot proudí do potních okapů instalovaných pro tento účel. 3. Existuje vysoká šance, že většina cestujících bude vonět jako krevety opuštěné v zadních uličkách před šesti měsíci.

Idiomy a přísloví o počasí

Je tu také takový vtip: Pokud se vám nelíbí počasí v Londýně – pak počkejte několik minut!

Počasí ovlivňuje celý náš den, nejen naše pocity, ale jak se oblékat, co si vzít s sebou. Vzhledem k tomu, že počasí v Anglii je tak proměnlivé, není divu, že se o něm hodně mluví. Tím spíše, že je to dobré téma pro zdvořilostní small talk, tj. příležitostné rozhovory o ničem, což je základem dobrých mravů v anglosaských zemích.

Během takových – stejně jako všech ostatních – konverzací můžete úspěšně použít následující idiomy, výroky a přísloví o počasí.

Angličtina v korporaci
Viz také: Angličtina v korporaci aneb co vám Angličané opravdu říkají.

Nejoblíbenější přísloví o počasí v Anglii

Je zajímavé, že mnoho z těchto nejoblíbenějších přísloví o počasí jsou velmi podobná frázím v češtině.

 • Rain cats and dogs

„Prší kočky a psy.“ Leje jako z konve.

Absolutní klasika, kterou nepoužívá nikdo kromě učitelů angličtiny.

 • A storm in a teacup

„Bouře v šálku (ve sklenici vody)“. Velký skandál o ničem.

 • Be/feel under the weather

„Být/cítit se pod počasím.

Cítit se slabý, nemocný, nachlazený.

 • To be on thin ice

„Být (šlapat) na tenkém ledě.“

Být v rizikové situaci, zejména v kontextu mezilidských vztahů.

 • To break the ice

„Prolomit ledy“.

Vytvořtit otevřenější a uvolněnější atmosféru.

 • Stormy relationship

„Bouřlivý vztah“. Takový, ve kterém je spousta hádek a konfliktů.

 • Brainstorm

„Bouře mozku“.

Rychle vytvořit spoustu různých nápadů, ze kterých si pak vyberete ty nejlepší. Brainstorm může být jak podstatné jméno, tak sloveso:

The teacher asked us to brainstorm some ideas for the assignment.

(Učitel nás požádal, abychom přišli s nápady na esej.)

 • Perfect storm

„Dokonalá bouře.“ Velkolepý sestup nepříznivých podmínek.

 • Catch some rays

„Chytit trochu (slunce)“ neboli nachytat pár paprsků. Posadit se venku na dvoře a nachytat trochu vitaminu D.

 • Chase rainbows

„Pronásledovat duhu.“ Následovat nerealistické cíle.

 • (I was) kept in the dark

„Drželi mě ve tmě.“ Skryli před někým důležité informace.

Způsob, jak se naučit anglicky, o kterém nikdo nemluví
Viz také: Způsob, jak se naučit anglicky, o kterém nikdo nemluví.

Přísloví o počasí ve Velké Británii

Následující přísloví o počasí možná nejsou tak zřejmá – proto stojí za to je poznat!

 • Be snowed under

„Být zasněžený / pod hustou sněhovou pokrývkou.“ Mít hodně práce, být zavalený prací.

 • Come rain or shine

„Ať už padá déšť nebo svítí slunce.“ Dělat něco pravidelně, bez ohledu na okolnosti nebo… počasí.

I learn English every day, come rain come shine!

 • On cloud nine

„Na devátém oblaku“. Být „v sedmém nebi“.

Ola was on cloud nine after her boyfriend proposed to her.

(Ola byla přešťastná poté, co ji její přítel požádal o ruku.)

 • Once in a blue moon

„Jednou na modrém měsíci“. Velmi, velmi zřídka. „Jednou za uherský rok.“

 • Save it for a rainy day

„Nech si to na deštivý den.“ Vezměte v úvahu, že situace nebude vždy tak dobrá jako nyní, takže nespotřebujte všechny zdroje najednou.

 • (To be as) right as rain

„Mít pravdu jako déšť.“ Mít celkově pravdu.

My teacher is always right as rain.

 • Soak up the sun

„Nasát slunce.“ Užít si slunečné počasí.

 • To be in a fog

„Být v mlze.“ Nebýt zcela vědomý, například z nedostatku spánku.

I stayed up all night, and I was in a fog when she asked me.

(Zůstal jsem vzhůru celou noc a byl jsem jako v mlze, když se mě zeptala.)

 • (A breath of) fresh air

„Dech (poryv) čerstvého vzduchu.“ Něco nového, inovativního, zejména po dlouhém období stagnace.

kartičky, kartičky pro výuku angličtiny
Viz také: Stojí za to naučit se anglicky z kartiček?

30 méně populárních přísloví, výroků a idiomů o počasí

 • (Every cloud has a) silver lining

„Každý mrak má stříbřitou podšívku.“ Každá obtížná situace má své výhody.

The silver lining to the economic crisis is that the air pollution goes down.

(Dobrá věc na hospodářské krizi je, že znečištění ovzduší klesá.)

 • It’ll be a cold day in July

„To bude chladný den v červenci.“ To se nikdy nestane.

[Viz také: Měsíce v angličtině.]

 • A snowball’s chance in hell

„Šance jako sněhová koule v pekle.“ Velmi malá šance na úspěch:

That small boat has a snowball’s chance in hell of surviving the hurricane.

(Tato loď nemá šanci přežít hurikán.)

 • All wet

„Všechno mokré.“ Naprosto se mýlíš.

If you think I’m going to climb that rickety ladder, you’re all wet!

(Pokud si myslíš, že vylezu na tento nestabilní žebřík, myslím, že jsi se zbláznil.)

 • Blood and thunder

„Krev a hrom“. Dramatický, velkolepý proslov.

 • Blow (run) hot and cold

„Foukat (běžet) horké a studené“. Pořád měníš názor.

 • Bolt from the blue

„Blesk z modrého nebe“. Jako blesk z čiré oblohy – nečekaně.

 • Cold day in hell

„Chladný den v pekle“. Jako chladný den v červenci, něco velmi nepravděpodobného.

 • Come hell or high water

„I když přijde peklo nebo vysoká hladina vody/povodeň.“ Ať se děje cokoliv.

 • A fair-weather friend

Přítel za dobrého počasí“. Je to s ním hezké a v pohodě, jen když je všechno hezké a v pohodě.

Viz také: Pozitivní přísloví v angličtině (positive proverbs in English)

Přísloví o počasí na Britských ostrovech

 • Cook up a storm

„Uvařit bouři.“ Připravit obrovské množství jídla.

My mom will be cooking up a storm for Christmas.

(Moje máma bude vařit spoustu jídla na Vánoce.)

 • In the dead of winter

„V smrti zimy“. V nejchladnějším mrazu tohoto ročního období.

 • Dog days of the summer

„Psí dny léta“. Nejteplejší dny léta, kdy je například taková heat wave.

 • Have your head in the clouds

„Mít hlavu v oblacích.“ Ztratit kontakt s realitou, snít.

My son always has his head in the clouds when he walks home from school.

(Můj syn má vždy hlavu v oblacích na cestě ze školy.)

 • Heavens open

„Nebesa se otevírají.“ Začalo lít jako z konve.

 • Pure as the driven snow

„Čisté jako sníh.“ Neposkvrněně morálně čistý, idiom často používaný ironicky.

 • Get wind of

„Dostat / chytit vítr něčeho.“ O něčem se doslechnout.

If you get wind of anyone selling a nice car, please let me know.

(Pokud uslyšíte, že někdo prodává pěkné auto, dejte mi prosím vědět.)

 • Rain on someone’s parade

„Déšť na něčí přehlídce“.“ Zkazit něčí plány.

I’m sorry to rain on your parade, but the cinema is closed tomorrow.

(Je mi líto, že vás zklamu, ale kino je zítra zavřené.)

 • Spit into the wind

„Plivat do větru.“ Ztrácet čas něčím, co nemá šanci na úspěch.

 • Three sheets to the wind

„Tři listy do větru.“ Být velmi opilý.

alkohol vám pomůže naučit se anglicky
Viz také: Alkohol pomáhá při učení angličtiny

Přísloví o počasí v angličtině

 • Throw caution to the wind

„Hoď prozíravost do větru.“ Jednejte velmi odvážně a směle.

 • to brighten up

„Rozjasnit se.“ Nejen o počasí, ale také o člověku – změnit náladu k lepšímu.

 • Steal someone’s thunder

„Ukradnout něčí hrom.“ Přebít něčí dlouho očekávanou událost.

Anna stole Ben’s thunder at the meeting today, when she dropped the big news.

(Všichni zapomněli na Bena a soustředili se na Annu, když oznámila zprávu velkou jako bomba.)

 • It never rains but it pours

„Nikdy neprší, jen leje.“ Akumulace nepříjemných událostí. „Neštěstí chodí ve dvojicích.“

 • Old man winter

„Starý muž zima“. Prostě zima.

 • Calm before the storm

„Klid před bouří“. Ticho před bouří.

 • a breeze

„Vánek“. Něco je snadné.

I was so afraid of the matura exam, but it turned out to be a breeze!

(Tak jsem se bál maturitní zkoušky, ale ukázalo se, že to byla hračka!)

 • Lightening fast

„Bleskurychle“. Rychle jako blesk.

 • Rain check

„Deštivý lístek“. Tradičně, když byl zápas zrušen kvůli špatnému počasí, v Anglii dostali diváci na odložený zápas volný vstup na příště.

I can’t go out with you tonight, but can I take a rain check?

(Dnes večer s vámi nemůžu jít ven, ale dáte mi prosím vědět, když příště někam půjdete?)

 • When hell freezes over

„Když peklo zamrzne.“ Nikdy.

počasí, počasí v Anglii, Londýn
S touhle fotkou je něco v nepořádku. Aha dobře – neprší!

Angličtina za každého počasí!

Bez ohledu na to, zda prší nebo svítí slunce, vždy stojí za to naučit se anglicky!

Pokud kvůli dešti a sněhu, nebo možná zuřící heat wave nechcete opustit dům, můžete se vždy naučit anglicky sami se Speakingo!

Učení se zde zakládá z rozhovoru s počítačem nebo aplikací v telefonu, která vám díky Speakingo rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje. Stejně jako dítě se zde naučíte nejdůležitější slova, fráze a gramatiku bez zbytečné teorie. Tímto způsobem neváháte mluvit, ani neztrácíte čas na teoretických vysvětleních, která vám budou málo k užitku, když… vám začne pršet na hlavu!

Zaregistrujte se a podívejte se, jak vypadá učení angličtiny na kurzu Speakingo bez jakýchkoli závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Váš kurz angličtiny do každého počasí!


A jaké jsou vaše zkušenosti s počasím v Anglii a Londýně? Znáte nějaká další přísloví o počasí v Anglii? Neváhejte a vložte je komentáře!

Příklady inspirované webovou stránkou 7ESL

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
anglické fráze v práci
Základní anglické fráze v práci

Mnozí z nás se potřebují naučit anglicky kvůli práci. Ať už jedete do Anglie, nebo pracujete v mezinárodním týmu, následující základní anglické fráze pro práci se budou hodit každému, kdo se potřebuje naučit anglicky pro pracovní účely – zejména začátečníkům.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail