Podmínkové věty s modálními slovesy (conditionals with modals)

Kondicionály s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!

Modální slovesa se mohou vyskytovat v obou částech věty ve všech kondicionálech.


Za prvé, krátké opakování:

Jaká modální slovesa máme v angličtině?

Základní modální slovesa, tj. slovesa, která se řídí mírně odlišnými zákony než ostatní slovesa, jsou:

 • can, could, (může, mohl)
 • may, might, (mohl by)
 • must,(musí)
 • should,(měl by)
 • will (shall), would (chce / bude)
Anglická modální slovesa
Viz také Anglická modální slovesa.

A podmínkové věty?

Podmínkové věty jsou ty věty, ve kterých „kdybychbyl“ a spekulujeme. Nejčastěji začínají if:

Nejoblíbenější je druhý kondicionál:

 • If I were you, I would learn about conditionals with modals. (Kdybych byl tebou, naučil bych se o kondicionálech s modálními slovesy.)

Nejméně populární je třetí kondicionál:

 • If I had learned more, I would have passed my matura exam. (Kdybych studoval více, udělal bych maturitu.)

Modální slovesa nás však nejčastěji napadnou v prvním kondicionálu, kdy spekulujeme o budoucnosti:

 • I will learn conditionals with modals as soon as I can. (Naučím se kondicionály s modálními slovesy, tak brzy, jak to jen bude možné.)

Z toho, co vidíte, ve většině případů v podmínkových větách obvykle používáme sloveso will.

To však není jediná možnost a o tom je tento záznam!

první podmíněný způsob (first conditional)
„Pokud se nenaučíte první kondicionál, neprojdete testem!“ Viz také:První kondicionál – plány, hrozby a sliby!

1. Modální slovesa v části bez if v prvním kondicionálu

Jak složitě to může znít, ale je to jednoduché.

S prvním kondicionálem je ten problém, že i když mluví o budoucnosti, if nám vymaže will, které by se tam chtělo přidat.

Na druhou stranu druhá část věty je zcela normální a můžeme tam vsadit modální sloveso.

To znamená, že místo nudného will:

 • If she comes I will kiss her. (Jestli přijde, políbím ji.)

Můžeme říci:

 • If she comes, I can kiss her. (Pokud přijde, můžu ji políbit.)
 • If she comes, I might kiss her.(Jestli přijde, možná ji políbím.)
 • If she comes, I should kiss her. (Jestli přijde, měl bych ji políbit.)

Za normálních okolností si můžou věty prohodit strany:

 • Could you look after my dog when I’m away? (Mohl byste se prosím postarat o mého psa, když budu pryč?)

A zápor:

 • When he comes, you mustn’t tell him anything. (Až přijde, nic mu neříkej.)

Stejně jako otázky:

 • If I finish my work, may I go home? (Pokud dokončím svou práci, mohu jít domů?)
may might
Viz také: May & might neboli nevím, co říct.

Modální slovesa v části bez if v ostatních kondicionálech

Ačkoli je to mnohem méně populární, nejběžnější modální slovesa lze nalézt v části bez if v jiných kondicionálech:

 • You could come, if you wanted to. (Můžeš přijít, pokud chceš. – 2nd)
 • If this had happened, I could have died. (Kdyby se to stalo, zemřel bych. – 3rd)
 • When spring comes, you should plant flowers. (Až přijde jaro, měli byste zasadit květiny. – 0)
 • If they had been born a few years earlier, their life might be totally different now. (Kdyby se narodili o několik let dříve, jejich život by mohl být nyní velmi odlišný. – smíšený kondicionál)

2. Modální slovesa v hlavní části podmínkových vět

To neznamená, že modální slovesa se nemohou vplížit do hlavní části s if (nebo s jinou „kondicionální“ spojkou conditional conjunction).

Tak tomu může být v prvním kondicionálu:

 • If he can’t come tomorrow, tell him to look for another job. (Pokud zítra nemůže přijít, řekněte mu, aby si našel jinou práci.)

Také v nultém kondicionálu:

 • When he can’t come, he usually calls me. (Když nemůže přijít, obvykle mi volá.)

Ale také ve druhém kondicionálu – pouze dáme could, to znamená minulý tvar od can:

 • If I could only find some time, I would learn Chinese. (Kdybych jen našel nějaký čas, naučil bych se čínsky.)

A dokonce i ve třetím kondicionálu, ve kterém mluvíme o minulosti:

 • If you could have seen it, you would have laughed too. (Kdybyste to jen viděli, smáli byste se také.)

Jak vidíte, modální slovesa se mohou vyskytovat i v obou částech podmínkové věty.

Have to & must
„Viděl jsem to na internetu, takže to musí být pravda!“ Viz také: Have to & must. Musíš to vědět!

Záludné will

Určitě si pamatujete, že if odstraňuje will v prvním kondicionálu.

Ale co s takovou větou?

 • If you will take me to the airport tomorrow, I won’t have to take a taxi. (Pokud mě zítra odvezete na letiště, nebudu si muset vzít taxi.)

Je to špatně? Není!

Je pravda, že můžeme říci:

 • If you take me to the airport tomorrow, I won’t have to take a taxi. (Pokud mě zítra odvezete na letiště, nebudu si muset vzít taxi.)

Přidání dodatečného will – jako modálního slovesa – naznačuje připravenost, ochotu provést akci.

Nebo místo „klasické“ podmínkové věty:

 • If he doesn’t answer the phone, I’ll speak to his boss. (Pokud nezvedne telefon, promluvím si s jeho šéfem.)

můžeme použít modální sloveso will ke zdůraznění jeho neochoty mluvit po telefonu v angličtině a naše podráždění touto skutečností:

 • If he won’t answer the phone, I’ll speak to his roommate. (Pokud nezvedne telefon, promluvím si s jeho šéfem.)

Modální sloveso will bude v podmínkových větách také znít velmi zdvořile:

 • If you will wait for a moment, I’ll see if Mr Jones is available. (Pokud chcete chvíli počkat, uvidím, jestli je pan Jones volný.)
gerund infinitiv ing
„Před Speakingo / Po Speakingo“. Viz také:Koncovka -ing (gerund) po before, after & without.

Nejisté modální sloveso should

Obvykle by should mělo znamenat, že bychom měli něco udělat:

 • When you see her, you should apologize to her. (Až ji uvidíš, měl by ses jí omluvit.)

Modální sloveso should v hlavní části (té s if) věty v podmínkových větách signalizuje určitou míru nejistoty.

Například:

 • If they should ask about it, I will not tell them anything. (Pokud se na to náhodou zeptají, nic jim neřeknu.)
 • If he should offer me the promotion, I’ll gladly accept. (Pokud mi může nabídnout povýšení, rád ho přijmu.)
 • If they should attack us again, we will give them a warm reception! (Pokud pomyslí na to, že na nás znovu zaútočí, srdečně je přivítáme!)
přídavné jméno, příslovce
„Takže jsi udělal ‚dobro‘? Superman dělá „dobro, ty jsi si vedl ‚dobře‘.“ Viz také: Kdy GOOD a kdy WELL?

Conditionals with modals formálně

Ve formální nebo oficiální angličtině mohou být podmínkové věty s „had“, „should“ a „would“ přeformulovány tak, aby tato slova šla na začátek věty, takže vynecháme „if“.

Například:

 • If he should come, I will tell him you are sick. (Pokud přijde, řeknu mu, že jsi nemocná.)

Můžeme informovat formálněji:

 • Should he come, I will tell him you are sick. (Význam věty zůstává nezměněn.)

nebo

 • Were it all true, it would still not excuse their actions. (I kdyby to všechno byla pravda, stále to neospravedlňuje jejich činy.)
 • Had I known that, I definitely wouldn’t have done it! (Kdybych to věděl, určitě bych to neudělal!)
Real and unreal conditionals, angličtina, podmíněné způsoby
Viz také: Real and unreal conditionals – jak skutečné jsou anglické podmínkové věty?

Praktická cvičení na podmínkové věty s modálními slovesy

Na každé úrovni pokročilosti je však nejdůležitějsí praxe, ne teorie!

To je důvod, proč jsem do učebních osnov online kurzu angličtiny Speakingo zahrnul mnoho vět s modálními slovesy a kondicionály, protože ze zkušeností učitele vím, že způsobují i nejlepším studentům spoustu problémů!

Učení se na Speakingo však vůbec není o biflování se gramatických pravidel.

Naopak!

Mluvíte s počítačem, který vám bude rozumět, chválit vás nebo opravovat, a tím správné větné konstrukce… vstoupí do vaší hlavy jakoby sami od sebe!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a zdarma a bez jakýchkoli závazků zjistit, zda vám tento způsob učení angličtiny vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, co jsou to podmínkové věty s modálními slovesy? Pokud stále máte nějaké otázky, položte je odvážně v komentářích – rád odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
future in the past, perfect, continuous, casy, anglicky, gramatika
Future in the past – Gramatický návrat do budoucnosti?

Dnes vás zvu, abyste cestovali zpět v čase, nebo spíše zpět v anglických časech! Konstrukce future in the past umožňuje v nepřímé řeči propojovat věty „po faktu“, který jsme řekli ve future simple, present continuous future perfect a dalších budoucích časech. Jak to tedy bude vypadat s tímto gramatickým návratem

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail