Co dělá Superman, tedy kdy užít GOOD a kdy WELL?

přídavné jméno, příslovce

Nikdy nevíte, kdy říct good a kdy well? Rodilým mluvčím se to taky plete! A co dělá Superman?

Například po maturitě z angličtiny se můžeme zeptat kolegy, jak si vedl, slovy:

 • So, how did you do on the exam? (No, jak se ti vedlo na zkoušce?)

Pokud uslyšíme:

 • I did good.

to znamená, že pravděpodobně ne nejlépe…

Proč?

Protože si spletl příslovce (adverb) well s přídavným jménem (adjective) good.

Neřekl tedy „Vedl jsem si dobře“, ale „Dělal jsem dobro!“

Proto humorný text v nadpisu: „Takže jsi udělal dobro? Superman dělá dobro, ty sis vedl dobře!“

A teď jedno po druhém.

legrační pravopisné chyby, spelling mistakes, pravopis v angličtině
Viz také:Pravopisné chyby

Kdy good a kdy well?

Obecným pravidlem je toto: přídavná jména (adverbs), jako jsou pěkné (nice), zelené (green) nebo dobré (good), popisují věci, to znamená, že „gramaticky“ upravují podstatná jména (nouns).

Proto řekneme:

 • nice car (pěkné auto)
 • green grass (zelená tráva)
 • good boy (dobrý chlapec)

Pokud však chceme popsat akci, tj. jak bylo něco provedeno, používáme příslovce (adverbs) k úpravě sloves (verbs). Často – ale ne vždy – jsou příslovce vytvářeny přidáním koncovky -ly do přídavného jména.

Například:

 • he speaks nicely (on mluví hezky)
 • her eyes flashed greenly (její oči blikaly zeleně)

Na druhou stranu dobrý (good), je nepravidelné příslovce od slova well.

Proto řekneme:

 • She kisses very well. (Líbá velmi dobře.)
 • He has a well-paid job. (Má dobře placenou práci.)
 • Your song has come out really well. (Vaše píseň vyšla velmi dobře.)

Tolik k oficiální verzi historie.

Nyní je čas na dvě výjimky! 🙂

Superlativy, anglická přídavná jména nejvyššího stupně
„Miluji superlativy / přídavná jména v nejvyšším stupni. Jsou prostě nejlepší!“ Viz takéSuperlativy: Anglická přídavná jména v nejvyšším stupni.

1. Jak se cítíš? I’m good nebo I’m well?

Představme si, že se nás někdo zeptá:

 • How are you? (Jak se máš?)

Odpovíme:

 1. I’m good.
 2. I’m well.

Která odpověď je správná?

Obvykle v podobných situacích používáme přídavné jméno (adjective), například:

 • I’m happy. (Jsem šťastný.)

Takže by bylo vhodné použít přídavné jméno good.

A opravdu – můžeme říci, že I’m good. Pouze tímto způsobem řekneme, že se emocionálně cítíme dobře, že je s námi všechno v pořádku.

Co když se nás někdo zeptá na stav našeho zdraví?

Poté odpovíme:

 • I’m well.

Což znamená, že jsme zdraví, ne nemocní.

Obě věty jsou správné – znamenají jen něco jiného!

Be good & be well

Proto, pokud se s někým loučíme:

 • Be good!

Varujeme ho před neetickým chováním.

Pokud na druhou stranu řekneme:

 • Be well!

Znamená to jen, že si přejeme zdraví našeho partnera.

Viz také: Amy Winehouse
Viz také: Amy Winehouse „You know I’m No Good“ – protože to byla špatná žena…?

2. Smyslové good & well

Druhou výjimkou z obecného principu good & well je, když užijeme verbs of senses neboli slovesa popisující naše smyslové vnímání, jako jsou:

 • to look (vypadat),
 • to sound (znět),
 • to smell (cítit / čuchat),
 • to feel (cítit),
 • to taste (chutnat),

V jejich případě budeme používat příslovce (tj. zde: well) místo přídavného jména (např. good). Ne ale vždy, ale více o tom v samostatném záznamu.

Pro nás to v tuto chvíli prakticky znamená, že řekneme:

 • Your soup tastes good. (Vaše polévka chutná dobře. Nebudeme říkat Your soup tastes well.)
 • This bed feels so good. (Tato postel se „cítí tak dobře“ = je to tak pohodlná. Nebudeme říkat:This bed feels so well)

Nebudeme to tak říkat, protože well změní smysl naší věty. Použití sloves smyslů verbs of senses naznačuje, že někdo tuto činnost aktivně vykonává a ne pasivně zažívá přes smysly.

Proto řekneme například:

 • Look well, and you will find it! (Podívejte se dobře a najdete to!)
 • Police dogs smell very well. (Policejní psi velmi dobře cítí.)

Vidíš rozdíl mezi good a well?

Pokud ano, pak chápete, že věta:

 • Police dogs smell very good.

znamená něco úplně jiného…

(Policejní psi voní velmi pěkně.)

citace o psech, psích idiomech, angličtině
Viz také: Citáty o psech, aby vaše angličtina nebyla pod psa!

Superman does good, and you learn English well!

Neříkám však, že je to obzvláště důležitý aspekt při učení angličtiny! Tyto rozdíly na sebe berou význam pouze na velmi pokročilé úrovni, když si začneme hrát s jemnostmi jazyka – v normální komunikaci každý pochopí, co máme na mysli!

Za předpokladu, že vůbec mluvíme!

Proto si myslím, že – ať už je to jakkoli zajímavé – nejdůležitější není studovat gramatiku, ale naučit se mluvit anglicky v praxi!

Protože co kdybychom se naučili všechna pravidla nazpaměť a přečetli milion textů, pokud v zápalu rozhovoru budeme dělat chyby v nejjednodušších konstrukcích!

Proto, pokud chcete zdokonalit svou praktickou schopnost vyjádřit se v angličtině, doporučuji online kurz angličtiny Speakingo!

Mluvíte tam v úplných, správných větách, které obsahují veškerou gramatiku a slovní zásobu, kterou potřebujete. Tímto způsobem se jejich použití pro vás stává zvykem – neznáte je teoreticky, ale „cítíte“, že „takhle se to řekne“.

A i když už umíte dobře anglicky, poslední dvě nejvyšší úrovně pokročilosti procvičují ty oblasti anglické gramatiky, kde i ti nejlepší studenti často dělají chyby!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími niže a zjistit, zda vám tento příjemný a účinný způsob učení angličtiny online vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, kdy používat good a kdy používat well? Pokud něco jiného není jasné, zeptejte se v komentáři!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Opravdu existují různé styly učení?

Slyšeli jste o různých stylech učení? Někteří jsou vizuální studenti, jiní jsou sluchoví studenti a někdo jiný se musí něčeho dotknout, aby se něco naučil. Zdá se však, že výsledky vědeckých výzkumů stále častěji potvrzují, že styly učení nejsou ničím jiným než mýtem.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail