Jak dávat svolení v angličtině (permit, allow, let)?

Jak dávat svolení v angličtině (permit, allow, let)?

Dnes si promluvme o svobodě… nebo alespoň o tom, jak dávat svolení v angličtině při tvorbě vět se slovy to allow, to let, to permit a tak dále.

Jak dávat svolení v angličtině?

Dávat svolení v angličtině můžeme pomocí tří slov, která mají velmi podobný význam.

Jedná se o:

 1. to permit – povolit
 2. to allow – dovolit
 3. to let – nechat

Jaký je rozdíl mezi to permit, to allow, to let?

I když tato slova znamenají totéž, lze říct, že:

 • To permit je nejformálnější slovo.
 • To let je nejvíce hovorové.
 • To allow je zlatým středem.

Proto se s nimi setkáme v různých kontextech. Kromě toho existují také určité rozdíly v tom, jak tvoříme věty s to permit, to allow & to let.

do make take zda kdy
„Dej si čas, abys zařídil, aby se ostatním dařilo.“ Viz také: Kdy DO a kdy MAKE? A nebo TAKE?

Příklady užití permit, allow & let

Začněme s nejformálnější možností.

permit

 • It is, therefore, appropriate to permit such use for certain purposes.

(A proto je vhodné povolit toto použití pro určité účely.)

Samotné a permit jako podstatné jméno „povolení“:

 • I’ve already submitted for permits.

(Již jsem požádal o povolení.)

Existuje také podstatné jméno permission neboli „souhlas“.

 • Don’t contact anyone without my permission.

(Nekontaktuje nikoho bez mého souhlasu.)

allow

 • Your mother would never allow it.

(Tvoje matka by to nikdy nedovolila.)

Allow může také znamenat povolení ve smyslu „umožnit“:

 • This app also allows sending instant messages to group members.

(Tato aplikace také umožňuje rychle odesílat zprávy členům skupiny.)

let

 • So if you just let me explain…

(Tak, když mě necháš to vysvětlit…)

 • I couldn’t let him get away with that.

(Nemohl jsem ho nechat, aby mu to prošlo.)

Samozřejmě – jako obvykle – to jsou jen obecné poznámky. To ale neznamená, že se nikdy nesetkáme s let ve formálním kontextu:

 • Ladies and Gentlemen, let me introduce Mr President of the United States.

((Vážení) dámy a pánové, dovolte mi představit vám prezidenta Spojených států.)

Jak jste si již všimli, užití allow to, permit to & let se různí nejen na základě kontextu. Existují také gramatické rozdíly mezi nimi.

The Beatles, Let it be
Viz také: „Let it be“The Beatles a několik slov o slově „let“.

Allow / permit somebody TO do something

Pokud chceme někomu dát svolení v angličtině pomocí formálnějšího allow & permit, použijeme konstrukci s to:

 • The government will not permit him to enter the country.

(Vláda mu nepovolí vstoupit do země.)

 • Would you allow your child to play computer games all day?

(Dovolil bys svému dítěti hrát počítačové hry celý den?)

Let somebody do something

Zatímco v případě to let vynecháváme to:

 • His fears won’t let the company develop.

(Jeho obavy nenechají firmu růst.)

 • You cannot let him do this.

(Nemůžeš ho nechat, aby to udělal.)

future simple, going to, present perfect, passive voice, budoucí čas prostý, chystat se, předpřítomný čas, trpný rod
„Máš právo nevypovídat. Cokoliv řekneš, bude použito proti Tobě (doslova: připojené/ přitisknuté do Tebe)“ Viz také: Future simple, going to, future perfect PASSIVE bude učený.

Jak (ne) dávat svolení v angličtině v trpném rodě (not permitted, not allowed)?

Pravděpodobně nejčastěji budeme (ne) dávat svolení v angličtině za využití trpného rodu (passive voice).

Čím více je zákaz formálnější, tím je pravděpodobnější, že použijeme plné formy (is not permitted, were not allowed) a ne zkrácené (isn’t permitted, weren’t allowed).

is not permitted / was permitted

 • Copying is permitted for non-commercial use only.

(Kopírování je povoleno pouze pro nekomerční použití.)

 • The subjects were not permitted to interfere in the ruler’s affairs.

(Poddaní neměli právo zasahovat do záležitostí vládce.)

 • Sir, touching the statues isn’t permitted.

(Pane, sahání na sochy není povoleno.)

Victoria and albert museum V&A

is allowed / were not allowed

 • Smoking is allowed in restricted areas only.

(Kouření je dovoleno pouze ve vyznačených prostorách.)

 • Non-vegetarian food is not allowed in the temple.

(V chrámu je zakázáno jíst nevegetariánské jídlo.)

 • At the press conference, reporters were not allowed to ask questions.

(Na tiskové konferenci novináři nemohli pokládat otázky.)

passive voice trpný rod slovesný
Viz také: Trpný rod čili případ anglického diplomata.

let se neobjevuje v trpném rodě

Proto, pokud na zkoušce padne záludná otázka typu „Převeďte větu do trpného rodu“, například:

 • They didn’t let me join the organisation.

(Neumožní mi vstoupit do organizace.)

Zaměníme ji na:

 • I wasn’t allowed to join the organisation.

Případně můžete napsat:

 • I wasn’t permitted to join the organisation.

Nezapomeňte ale přidat to, pokud měníte let na allowed to / permitted to.

not allowed / not permitted

Proto také všechny cedule se zákazy užívají trpného rodu. Neuvidíme na nich let, ale spíše not permitted nebo not allowed:

 • No smoking allowed.

(Zákaz kouření.)

 • Smoking is not permitted in this building.

(V této budově se nesmí kouřit.)

Někdy na cedulích také uvidíte slovo prohibited (zakázáno). Ano, ano, právě od tohoto slova pochází slovo „prohibice“.

 • Smoking is prohibited in this area.
not allowed, not permitted, let, jak dávat svolení v angličtině
(Zábava není dovolena.)

Fráze užitečné při žádosti o svolení

Jak žádat o svolení?

Často uslyšíte Can I go to the bathroom? To ale není správná forma, protože znamená něco ve stylu „Jsem schopný jít do koupelny?“

jak žádat o svolení v angličtině, fráze, studium, kurz
Viz také: Den na anglické základní škole.

Proto se spíše budeme ptát:

 • May I … ?

(Mohu … ?)

 • Could I … ?

(Mohl bych… ?)

 • Is it OK if I … ?

(Bude v pořádku, když …?)

 • Will it be OK with you if I …?

(Bude v pořádku, když… ?)

 • Do you mind if I … ?

(Vadilo by vám, že… ?)

Pamatujte, že pokud máte otázky Do you mind… odpověď no je souhlas a yes zamítnutí!

Fráze na vyjádření souhlasu

 • Yes, of course.

(Ano, samozřejmě.)

 • Go ahead!

(Pusť se do toho!)

 • You have my permission.

(Máš mé povolení.)

 • That’s fine.

(To je v pořádku.)

 • I’m good with that.

(Vyhovuje mi to.)

žádosti v angličtině polite requests, zdvořilost
Viz také: Žádosti v angličtině aneb jak nebýt barbarem?

Fráze na vyjádření nesouhlasu

Zde je třeba vzít v úvahu, že podle anglických norem musí být případné odmítnutí zaobalené:

 • I’m terribly sorry, but…

(Je mi to velmi líto, ale…)

 • I’m afraid, that’s not possible at the moment.

(Obávám se, že v tuto chvíli je to nemožné.)

 • I’d rather you didn’t …

(Byl bych radši, kdybys ne…)

[Všimněte si druhého typu trpného rodu s would rather]

 • You most definitely can’t!

(Rozhodně nemůžeš!)

 • I am unable to grant you my permission to do this.

(Nemůžu Ti k tomu dát svolení.)

can cant cannot
Nemůžu. | Já nemohu. | V současnosti nejsem schopná to udělat. Viz také: Tři užití modálního slovesa can, can’t, cannot

Dej si svolení naučit se anglicky!

Hlavní je být schopný přirozeně používat všechna tato slova a fráze v praktické konverzaci!

Proto je praxe nejdůležitější součástí výuky angličtiny!

S kým si tu promluvit anglicky?

Ukázalo se, že můžete mluvit anglicky se svým telefonem nebo počítačem! To není šílenství!

A co je nejlepší, Speakingo vám nejen předkládá gramaticky správné věty a struktury na vaší úrovni pokročilosti, ale také rozumí, co mu říkáte, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje!

A vy jen sledujete krásné obrázky, posloucháte sametový hlas rodilého mluvčího a samotné znalosti vám vejdou do hlavy jako dítěti, které se učí mluvit ve svém rodném jazyce!

Nejlépe uděláte, pokud se zaregistrujete dvěma kliknutími níže, abyste si vyzkoušeli bez jakýchkoliv závazků, jestli se vám takový způsob výuky angličtiny líbí!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, jak dát svolení a zamítnutí v angličtině, kdy užívat to let, to allow, to permit? Máte-li jakékoli dotazy, nebojte se zeptat v komentářích!

Memy od AhSeeIt a KnowYourMeme

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
intensifiers, intensifying adverbs adjectives
Něco k posílení: Intensifiers

Pokud chceme přidat sílu do našeho prohlášení v angličtině, můžeme se pokusit použít jeden z takzvaných Intensifiers, slov jako quite, very really (intensifying adverbs) nebo big, deep, strong (intensifying adjectives).

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail