Opposite adjectives – anglická antonyma

Opposite adjectives, antonyma anglicka, prislovce s opacnym vyznamen, kurz anglictiny

Anglické antonyma jsou dvojice slov s opačným významem. Obvykle se jedná o přídavná jména (opposite adjectives), ale mohou to být i jiné slovní druhy (oposite words).


Základní protichůdná anglická přídavná jména (opposite adjectives)

Pokud se angličtinu teprve začínáte učit, je dobré znát tyto dvojice slov s opačným významem:

 • big (velký) – small (malý)
 • old (starý) – young (mladý)
 • fast (rychlý) – slow (pomalý)
 • long (dlouhý) – short (krátký)
 • beautiful (pěkný) – ugly (ošklivý)
 • good (dobrý) – bad (špatný)
 • safe (bezpečný) – dangerous (nebezpečný)
 • hot (horký) – cold (studený)
 • happy (šťastný) – sad (smutný)
 • dark (tmavý) – light (světlý)
 • difficult (těžký) – easy (snadný)
 • expensive (drahý) – cheap (levný)
 • wet (mokrý) – dry (suchý)
výuka angličtiny od základu
Viz také: Naučte se anglicky od základu. Jednoduchý plán.

Anglická přídavná jména protichůdná pro středně pokročilé (opposite adjectives)

Pokud již znáte výše uvedená slova opačného významu, je to jen začátek dobrodružství s anglickými antonymy! V angličtině existuje mnohem více přídavných jmen protichůdného významu (antonyma). Níže je uveden delší seznam z intermediate.com. Samozřejmě, je to stále jen kapka v moři – v angličtině existují stovky, ne-li tísice přídavných jmen.

 • empty (prázdný) – full (plný)
 • fat (tlustý) – skinny (hubený)
 • thick (široký) – thin (tenký)
 • fearful (bojácný) – brave (odvážný)
 • alive (živý) – dead (mrtvý)
 • bitter (hořký) – sweet (sladký)
 • curly (kudrnatý) – straight (rovný)
 • warm (teplý) – cool (studený)
 • modern (moderní) – traditional (tradiční)
 • loose (volný) – tight (těsný, obtáhlý)
 • short (nízký – člověk) – tall (vysoký)
 • low (nízký – věc) – high (vysoký)
 • deep (hluboký) – shallow (mělký)
 • selfish (sobecký) – generous (štědrý)
 • pessimistic (pesimistický) – optimistic (optimistický)
 • tidy (uklizený) – messy (rozbordelený)
 • wide (široký) – narrow (úzký)
 • heavy (těžký)– light (lehký)
 • major (hlavní) – minor (vedlejší)
 • interesting (zajímavý) – boring (nudný)
 • clean (čistý) – dirty (špinavý)
 • early (brzký) – late (pozdější)
 • full (plný) – empty (prázdný)
 • polite (zdvořilý) – rude (vulgární)
 • soft (měkký) – hard (tvrdý)
 • true (pravdivý) – false (lživý)
 • white (bílý) – black (černý)
 • last (poslední) – first (první)
 • new (nový) – used (užívaný)
 • even (rovnoměrný) – odd (nerovnoměrný)
 • poor (chudý) – rich (bohatý)
 • smart (chytrý) – stupid (hloupý)
 • quiet (tichý) – loud (hlasitý)
 • ill (nemocný)– healthy (zdravý)
 • better (lepší) – worse (horší)
50 nejoblíbenějších anglických přídavných jmen
Viz také: 50 nejoblíbenějších anglických přídavných jmen.

Vytvoření protichůdných přídavných jmen přidáním předpony (prefix) nebo přípony (suffix)

Někdy stačí přidat do stejného slova příslušnou předponu (prefix) nebo příponu (suffix) a antonym je hotový!

Například:

 • useful – useless (užitečný – neužitečný)
 • happy – unhappy (šťastný – nešťastný)
 • patient – impatient (trpělivý – netrpělivý)
 • sane – insane (psychicky zdravý – psychicky nemocný)
 • rational – irrational (racionální – neracionální)
 • perfect – imperfect (dokonalý – nedokonalý)
 • honest – dishonest (čestný – nečestný)

Co jsou anglické antonyma?

Ačkoliv antonyma jsou většinou přídavná jména (opposite adjectives), také slovesa, podstatná jména a příslovce mohou tvořit dvojice slov s opačným významem (opposite words).

Anglické antonyma – slovesa (verbs)

 • break – repair (rozbít – spravit)
 • remember – forget (pamatovat – zapomenout)
 • begin – finish (začít – ukončit)
 • give – take (dávat – brát)
 • laugh – cry (smát se – plakat)
 • accept – reject (přijmout – odmítnout)
 • win – lose (vyhrát – prohrát)
 • allow – forbid (povolit – zakázat)
 • praise – criticise (chválit – kritizovat)
 • sink – swim (potopit – plavat)

Stejně jako u přídavných jmen můžeme někdy manipulovat také s předponami a příponamii:

 • agree – disagree (souhlasit – nesouhlasit)
 • include – exclude (zahrnout – vyřadit)
Anglická slovesa
Viz také: Napjatá, náladová a nepravidelná anglická slovesa.

Anglická antonyma – podstatná jména (nouns)

 • everything (všechno) – nothing (nic)
 • love – hate (láska – nenávist)
 • heaven – hell (nebe – peklo)
 • birth – death (narození– smrt)
 • top – bottom (horejšek – spodek)
 • front – back (předek – zadek)
 • left – right (levo – pravo)
 • day – night (den – noc)

Můžete také přidat koncovku -ness, která vytvoří podstatné jméno, při tvorbě antonym z některých přídavných jmen. Například:

 • happiness – sadness (štěstí – smutek)

Někdy mají tato slova také své vlastní individuální formy:

 • safety – danger (bezpečí – nebezpečí)

Naproti tomu většina podstatných jmen ze své podstaty nemá antonyma – protože jaký by byl opačný význam slov jako „dům“ nebo „Jan“?

100 nejčastěji užívaných podstatných jmen na anglické Wikipedii, nejdůležitější, nejoblíbenější, v angličtině, noun
Co kdybych ti řekl, že slovo „sloveso“ je podstatné jméno? Viztaké: 100 nejčastěji používaných podstatných jmen na anglické Wikipedii.

Anglické antonyma – příslovce (adverbs)

 • slowly – quickly (pomalu – rychle)
 • correctly – incorrectly (správně – nesprávně)
 • close – far (blízko – daleko)
 • well – poorly (dobře – špatně)
 • friendly – hostile (přátelsky – nepřátelsky)

Kromě toho bychom mohli najít antonyma i v jiných slovních druzích, například mezi předložkami (in – out, under – over) nebo zájmeny (he – she), ale možná už to pro dnešek stačilo.

přídavné jméno, příslovce
„Takže, jsi udělal „dobro“? Superman dělá „dobro“. Vy jste si vedli „dobře“. Viz také: Co dělá Superman, čili kdy užijeme GOOD a kdy WELL?

Angličtina nejsou jen antonyma

I když učení slov může být užitečné, není to nejdůležitější věc.

Nejprve musíte vědět, jak používat všechna tato anglická slova, nejen antonyma, ve správných větách!

A nemůžete se to naučit z učebnice ani seznamů slovíček – pokud má něco fungovat v reálném životě, musíte se to naučit praxí!

To je důvod, proč je online kurz angličtiny Speaking o mluvení!

Jako dítě opakujete a odpovídáte na otázky a počítač trpělivě naslouchá, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje. A nikdy neztrácí trpělivost!

Díváte se jen na krásné obrázky a znalosti samy přicházejí do hlavy!

Každopádně je nejlepší si vyzkoušet tuto fenomenální metodu učení angličtiny online sám nebo sama. Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte si zdarma na týden, jestli se vám tento způsob výuky angličtiny líbí!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, co jsou anglická antonyma? A jaké další dvojice přídavných jmen, podstatných jmen nebo sloves opačného významu znáte? Pište odvážně do komentářů!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail